סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
קבר הציון באומן
סבא ישראל שמח
סבא ישראל
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
תוכן שלי
מפניני הרב – " תכלית האדם בעולם"

בס"ד בזרה"ק

 

מפניני הרב – " תכלית האדם בעולם"

 

מה כדאי לאדם לעשות בעולם הזה כדי להשיג את המקסימום פה?

בורא עולם שלח לנו לפני 238 שנה ברחמיו, נשמה גדולה וענקית מאוד שעשה בשבילנו את העבודה – רבי נחמן מברסלב; שממנו צריך רק ללמוד ולקיים.

רבי נחמן יגע, עבד ועמל כדי להשיג לנו אודות השגותיו של האדם בעולם הזה, כלומר, איך האדם ישיג את המקסימום בעזרת הכוחות שלו בעולם הזה.

אומר רבי נחמן, ח"ב תורה ל"ז; "הכלל שעיקר התכלית הוא רק לעבוד ולילך בדרכי השם לשמו יתברך:.

אם כן, מה התכלית?

בשביל מה לומדים תורה, מה רוצים להשיג מזה?

בן אדם עושה חסדים ומצוות, מה המטרה?

המטרה:

כדי לזכות להכיר אותו ולדעת אות יתברך

המקסימום שאדם יכול להשיג ע"י קיום התורה והמצוות זה להיות מחובר עם בורא עולם.

כמה שאתה יודע את בורא עולם יותר , כך אתה מכיר ומתחבר אליו יותר, כך אמר החכם שבעולם. זהו עיקר התכלית ורצונו יתברך.

 

היצרן, בורא עולם יצר אותנו, מהי המטרה שלשמה אנחנו כאן?

וודאי שבורא עולם יודע מה הכי טוב לנו כי הוא זה שברא אותנו, בורא עולם יודע הכי טוב מה אני יכול להשיג בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא ברא אותך, שפה, בעולם הזה עם הגוף הזה והמציאות של העולם הזה תכיר אותו ותדע אותו.

אומר רבנו הקדוש, שלא תהיה לאדם כוונה אחרת, כי אם למלא רצונו יתברך.

 

אדם שיש לו קצת יישוב דעת ושכל, יבין וידע וירצה ליישם שאם בורא עולם יגלה לי מה רצונו, כפשיטה, יגלה לי מה הוא רוצה – אני אעשה מיד, כי הוא ברא אותי.

מה רצונו?

שאכיר אותו.

זה מה שאני יעשה וזו תהיה העבודה שלי.

 

בעולם יש המון טועים.

רבנו כולל אותם ב2 קבוצות:

1.  טועה מסוג ראשון – העולם הזה

"כי יש מי שעובד כל ימין ורודף אחר תאוות העולם הזה כדי למלאות כרסו ובטנו בתאוות."

רצונם בעולם הזה, בתאוות של העולם הזה.

כל המטרה מבחינתם מקדשת את האמצעים על מנת להשיג תאוותם. יעשו הכל כדי להשיג את העולם הזה.

אותם אנשים שנכללים בקבוצה זו, אינם נקראים עובדי השם ואינם עושים כרצונו.

2.  טועה מסוג שני – עולם הבא

"ויש מי שעובד משתדל כדי לזכות לעולם הבא"

גם זה נקרא מילוי בטן, שרוצה למלות בטנו בתאוותו עם עולם הבא.

וגם הוא לא עושה כרצונו יתברך ואינו עובד השם, אלא עובד את האני שלו. רוצה להיות צדיק, חסיד, גאון.

 

אם כן, מי נקרא עובד השם?

זה שעושה רצונו יתברך.

אם עובד כדי למלא רצונות עצמו, בין תאוות העולם הזה או עולם הבא, הוא עובד בשביל עצמו, כבוד, תארים, עולם הזה ועולם הבא.

 

טועה מספר שלוש- וגם;

עולם הזה וגם עולם הבא.

הרב שלום מוסיף שיש עוד סוג של טועים, אלו שרוצים גם העולם הזה וגם העולם הבא;

במילים אחרות, אם אפשר למלא אז למה לא.. העיקר שהבטן תהיה מלאה.

אותם אנשים, אף הם, עובדים רק את עצמם ותו לא.

 

מה שכן, רבנו הקדוש אומר, שהבוחר השני, היינו זה הבוחר בעולם הבא, הוא עדיף מזה הבחור בעולם הזה, משום שהעולם הבא הוא ניצחי לעומת העולם הזה שהינו חולף, אז לפחות שימלא בטנו בעולם הבא.

 

השם נתן בלב הרב להבין נקודה מתוקה.

הקדוש ברוך הוא חן את בני האדם בבינה, חכמה ודעת, ואם כך, כמה האדם יכול להיות טיפש גדול כדי לעבוד רק בכדי שיהיה לו עולם הבא.

מדוע?

1.  אם האדם עובד בשביל חיי עולם הבא, בעולם הזה יראה גיהינום. מכיוון שהוא כ"כ רוצה ומשתוקק לעולם הבא, וכל איי מתי שלא הולך לו, והוא נכשל, נשבר, מתייאש, מתמרמר ומתעצב. וכך כ הזמן ברדיפה עצמית אחרי העולם הבא והכל מפריע לו. הוא עובד בשביל העולם הבא,אין בעיה, הקדוש ברוך הוא ייתן לא עולם הבא, אבל השאלה מה הוא יהיה בעולם הבא.. מאחר ולא למד את שפתו של בורא עולם, הוא יהיה שם על תקן מלצר או טבח, כלומר יקבל תפקיד שירותי,זוטרי. שוב, מאחר ולא הבין את בורא עולם ושפתו. ולפיכך, מה יעשה בעולם הבא? הוא הרי לא מבין כלום, לכן יקבל תפקיד כזה.

2.  לעומתו, האחר שכן עושה רצונו יתברך, יש לו גן עדן בעולם הזה וגן עדן, כפשיטה, בעולם הבא.

האדם הזה לא רוצה עולם הזה ולא רוצה עולם הבא, אלא רק להכיר ולדעת אותו יתברך. רק למלות את רצונך, בראת אותי כדי שאכיר ואדע אותך.

ומכיוון שכך, יש לו גן עדן בעולם הזה, הוא חי באמונה, וכשלא הולך לא, הוא לא מתייאש ונופל לעצבות, אלא מנסה להבין מה השם רוצה ממני, מחפש למה לא הולך לו, תולה את הכל בשם יתברך, אפילו נכשל בעברה, ממשיך להיות שמח, כי יודע שעברה הביאה אותו לתכלית, שבלי הקדוש ברוך הוא אפס. ובלי התפילה הוא אפס. כל כשלון זה בגלל שהלך בגאווה, בלי תפילה.

אותו אחד מבין ויודע, שממילא מה שלא הולך לי וקשה לי, זה מאת הקדוש ברוך הוא, ואני רק צריך לחפש מה השם רוצה ממני בעיניין הזה. כלומר, על ידי הייסורים האלה, רוצה שאני אכיר ואדע אותו. ולכן, יש לו גן עדן והוא כל היום שמח. בעולם הזה יש לו גן עדן וודאי בעולם הבא.

 

תדעו שהסיבה העיקרית שאנשים נשברים ונופלים כי הם עובדים בשביל עצמם ולא להשיג את התכלית.

ופתאום כאשר נשברות להם הציפיות ואז אין להם את התכלית שלהם..

לעומתו, אדם שעובד את התכלית, להכיר את בורא עולם, שום דבר לא מפיל אותו, לא הכישלון, לא הירידה ולא הייסורים – ומבין שרק בעזרתם הוא יכיר וידע יותר את בורא עולם. לכן יודע שזוהי ירידה לצורך עלייה.

 

סיפור נפלא אודות הבעל שם טוב ואבוייה – שנקרא האחר.

אל הבעל שם טוב הגיעו זוג חשוכי ילדים, שלא היה צריך להיות להם ילדים, כי כך החליט בורא עולם. אבל הוא גזר על הזוג שיהיה להם ילדים. הצדיק גוזר והשם מקיים.

מיד התעלף ועשה עליית נשמה, ושאלוהו, מדוע גזת ושינית את הטבע? שהרי אם אין להם ילדים, סימן שהקדוש ברוך הוא החליט אחרת.

ועל המעשה הזה, פסקו לו בשיפוט מהיר שיפסיד את כל העולם הבא.

הבעל שם טוב חזר לפה, התחיל לרקוד ולשמוח על כך, הודה לקדוש בורך הוא שאין לו עולם הבא, כי היצר הרע כ"כ הפריע לו בעבודת השם, ועכשיו שכבר אין עולם הבא, לא יוכל להפריע יותר, והוא יהיה כאחד האדם.  שמע זאת היצר הרע, הלך לבורא עולם והתחיל להתבכיין וביקש שיחזיר לבעל שם את העולם הבא, כדי שלו תהיה גם עבודה.. להכניס לו מחשבות ולנסות לבלבלו.

אם כן, הבעל שם טוב הצליח לעמוד בניסיון. קיבל ידיעה מאוד קשה ולא נפל בה, אלא להיפך, שמח ורקד והודה לשם יתברך.

לעומתו, אלישע בן אבוייה שהיה צדיק גדול מאוד, תנא קדוש שנקרא האחר, עשה מעשה ויצאה בת קול מהשמיים והודיעה לו שלא מבלים את התשובה שלו והוא נשבר מזה מאוד, ונפל באמונתו. ולכן נקרא האחר. והוא לא הצליח להשיג את התכלית להיות מחובר עם בורא עולם.

(הערת אגב, צדיקים שמחים שנלמד מטעותם וזה זכות עבורם. הם הרי בשיא הענווה, כך שזה משמח אותם).

 

תקשיבו טוב, אין יותר מעלה מזה, להיות מחובר עם בורא עולם.

היש תענוג יותר מזה? יש תואר/כבוד/עונג/שמחה יותר מלהיות מחובר עם בורא עולם??

אז לכן אדם מתנהג בטיפשות אם בורא עולם מגלה לנו את רצונו והאדם בוחר ברצונו שלו עצמו.

כשאדם בוחר ברצונו יתברך, לא מעניין אותו העולם הזה או העולם הבא, רק רוצה להתחבר עם השם יתברך.

 

איך נדע, מה המודד לרצון להתחבר עם בורא עולם?

1.  האם אתה עובד בשביל העולם הזה, הבא או הקדוש ברוך הוא.

ושוב, בכישלונות זה אבן הבוחן והמדידה.

אם אתה עובד את עצמך (בין העולם הזה או העולם הבא), ויש משבר, אתה מיד נשבר, כי לא הולך לך כרצונך. כלומר אתה עובד בשביל אינטרס.

לעומת זאת, אם אתה עובד בשביל הקדוש ברוך הוא, רק לעשות רצונו יתברך – אזי כל דבר יקרב אותך לשם.

2.  אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא, נהנה להודות לשם יתברך, לפאר, לברך, לשיר, לשמח אותו יתברך.

אומר רבנו תורה פ"ד ח"ב; "דע כי העיקר ההתחברות והדבקות לשם יתברך הוא ע"י התפילה, כי התפילה היא שער שדרכו נכנסים לשם יתברך."

גם הזוהר הקדוש אומר, שהתכלית זה לדעת את השם יתברך.

הגמרא אומרת, "צדיק באמונתו יחיה."

וגם בליקוטי מוהר"ן כאמור, כולם ועוד ספרים רבים וטובים אומרים בפירוש מה התכלית, לדעת ולהכיר את השם יתברך.

 

אם כן, איך מכירים את בורא עולם????

ע"י מצווה, תורה וע"י כל מה שעובר עליו.

אם אדם יחפש להכיר את הקדוש ברוך הוא, תאיר לך אור התורה.

והעיקר ע"י תפילה והתבודדות בפרט (התבודדות=תפילה אישית של האדם במילים שלו אל בורא עולם).

 

גם בתפילה יש דרגות, הכי גבוהה – שאדם משבח ומודה לשם. יש לו מטרה אחת, להתחבר עם השם בלי שום רצון, לא רוצה כלום. (לעומת בקשה, בכ"ז נמצא מחשבה של מילוי בטן ורצון), לכן שר ומודה לשם ומאריך בזה המון.

 

כשאדם מתחבר עם בורא עולם, הוא מתחבר עם מקור כל האושר, התענוגות, הטוב, החוכמה, התורה – הכל בעולם.

לא מחפש עולם הזה ותענוגותיו ולא הבא, אלא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בשמחה, בתודה – וזה לא נקרא ביטול תורה, כי זה התחברות עם בורא עולם.

 

דוד המלך עליו השלום כל הזמן היה שר לשם יתברך, ומה שהוא השיג בלילה אחד, לא השיג תלמיד חכם – תנא קדוש ב100 שנה.

 

חכמנו זיכרונם לברכה, רשמו 3 ברכות ראשונות שמשבחים את השם, ושם אסור לבקש כלום מהשם וצריך לשבח ולהאריך בהם, אין שום קטרוג בהם.

       ↓

לכן כשאדם עניינו להכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא יכול לומר דברים בשבח, כמו למשל:

 

"אתה חונך לאדם דעת ולאנוש בינה" – לכוון מה שלמדנו, שהתכלית להכיר אותך. חננו מאיתם חוכמה ודעת, השיבנו השם תורתך. לחזור אלייך שלא יהי שום רצון עצמי של מילוי בטן.

"השיבנו והחזירנו בתשובה שלמה לפניך" – את רצונך. זה הפשט של החזירנו בתשובה לפניך.

אח"כ, "סלח ומחל לנו, כי אל טוב אתה" – כדי שיתגלה הטוב שלך, ושכולם ידעו ויכירו אותך, אתה טוב וסלחן.

"גאלנו גאולה שלמה" – ממה? ממחשבות היצר הרע; מגאווה, מתארים, מכבוד, לדעת שאין עוד מלבדך, ושיתגלה השבח שלך, "ברוך אתה גואל ישראל"

"רפאנו" – רפואת הנפש; שלא יהיה לי כל רצון לא טוב, שהוא חולי נפש. למעשה, כל רצון אחר מרצון הבורא זה חולי נפש, וגם על זה צריך להתפלל.

בנוסף, שידעו שאתה הרופא היחידי בעולם. כל המחלות באות כדי לעורר את האדם לתשובה, שאדם מבוטל לגמרי לשם אין לו חולי ושום חולי נפש, ואז גם שום חולי בגוף (כל פגם רוחני גורר הכרחי פגם פיזי). האדם מחובר לאינסוף, לשפע, לאור של העולם, לרופא הרופאים.

"ברכנו בפרנסה" – לא כדי למלא את הבטן שלי, אלא שיתגלה השבח שלך, להכיר ולדעת אותך.

ואח"כ על תפילה על כלל עם ישראל, "קבצנו, השיבה שיבתנו" – כלל עם ישראל המקובצים בכל מיני מקומות.

ואח"כ תפילה על ירושלים, דוד המלך, שהוא המשיח אומר, "הודו לשם, זמרו, לכו נרננה."

 

חזקיה המלך (שהיה נכדו של דוד המלך), השיב את כל עם ישראל בבית המדרש, לא היה אחד שלא למד, נעץ חרב למי שהעיז לצאת משם. אפילו תינוקות בית רבן ידעו הלכות טהרה. אם כך, למה לא הגיע משיח???

כי הם לא נתנו תודות והודאות, שירות ותשבחות. הם היו צריכים לשיר, לרקוד ולשמוח.

בשבח, יש גם שמחה, ורוקדים, שבחים והודאות "פתח ליבי לעובדך אמת", לצאת מגאווה, מרצון עצמי שהוא שיא הטומאה.

 

שורש כל הטומאה, שיא הטומאה – זה הגאווה.

להיות אפס זה לא ענווה, זו האמת.

(ואחרי שאתה יודע שאתה אפס, ואתה חי באמת אז צריך לעבוד שאתה יותר קטן..).

 

אוי לאדם שחי ויכול לחיות ומסוגל לחיות מציאות בלי בורא עולם.

זה דימיון מוחלט ושקרי. בורא עולם מנשים אותך כל נשימה, ואתה יכול לשכוח אפילו לשנייה את בורא עולם?? בורא עולם נותן דופק בלב שלך, מחייה אותך, אף אחד לא חי מעצמו, כל שנייה השם מחייה אותך, כשהשם מפסיק להחיות את האדם הוא מת. לכן אומרים "מלך ממית ומחייה."

 

למדנו היום שיעור הכי גבוהה ששמעתם איי פעם בעולם הזה.

שיעור על תכלית האדם בעולם.

מכאן, שכל אחד יחליט מהרגע, שרק רוצה להכיר ולדעת את הקדוש ברוך הוא; לא רוצה עולם הזה ולא עולם הבא, לא תארים, לא כבוד וכיוצא בזה.

אני אוכל,שותה, ישן, מתפלל, הלוך (וכל פעולה שהיא) – אני רוצה לדעת ולהכיר אותך.

כל היום לחפש איך להכיר אותך. וללמוד, כל היום ללמוד. בעיקר את ספר המבצעים והתרגילים, איך לחיות ולדעת אותו "בגן האמונה". לדעת את שלושת כללי האמונה, הכל לטובה, ככה השם רוצה והכל מאיתו יתברך, ומהי התכלית, כלומר מה השם רוצה ממני כשקורה לי דבר מסוים, איך השם רוצה שבעזרת אותו מצב/ניסיון אני אכיר ואדע אותו ע"י זה, במילים אחרות, כשלא הולך לי לחפש מה רצון השם פה.

תזכרו, יש כאלו שעושים מצוות ולומדים תורה בשביל עולם הבא, אז יהיה לו עולם הבא, אבל שם יהיה כלום, כי לא שיבח הודה ולא הגיע אל התכלית.

 

תלמדו את סמי החיים; שהצילו מיליוני אנשים בלכ רחבי העולם.. הספר מתאים לכל באי העולם באשר הם.

בגן האמונה, בגן החכמה, בגן הגעגועים, בשדי יער, בגן השלום, חכמת נשים ועוד ועוד...

 

חג אורים שמיייחחחח J

בס"ד בזרה"ק

בס"ד בזרה"ק

 

בס"ד בזרה"ק

 

מפניני הרב "האור של חנוכה – סיכום מורחב"

 

כ"א צריך לדעת ולהבין היטב שנקודת המלחמה היא הנקודה שבה רב האנשים כפשוטו נופלים ונכשלים, ושמשם מתחילה הנפילה שלהם.

אם נתבונן לאורך כל ההיסטוריה, מה הסיבה שאנשים עזבו את היהדות, התרחקו ממנה או לא התקשרו בפנימיות אלא רק הסתפקו בהתקשרות חיצונית, אם כן מהי הסיבה?

הסיבה פשוטה, הם לא הבינו את האור של התורה שהם מצוות ושמחה.

 

כשאדם לומד תורה בלי שמחה זה חושך.

כשאדם לא רואה את התורה והיהדות הוא בסכנה מכמה אפשרויות, או שיישאר ככה, כלומר יהיה קשור רק בחיצוניות ליהדות או שייפול לגמרי.

ואחד מן ההכנות לחג החנוכה זה האור של התורה המצוות והשמחה.

 

יהודי צריך לדעת שהשמחה זה היהדות.

רק השמחה זה היהדות.

אין שמחה, אין יהדות, אחרת זה סתם חושך.

 

אם האדם לא הולך בעבודה של השמחה, אז הוא לא הבין כלל מה זה יהדות, והוא לא קשור בכלל לבורא עולם.

 

שורש כל הבעיות והצרות שיש בעולם הזה, שהאדם לא בשמחה. (שמחה=שמח בחלקו).

האדם לא שמח בחלקו, לא שמח להיות יהודי וזה סיבת כל הדין שיש עליו.

כשאדם לא שמח זה הסיבה שיבואו עליו כל הצרות (בחומש, מסכת קללות).

יהדות זה שמחה. אין יהדות בלי שמחה. לשמוח בכל מצווה, בכל מילה של תורה, בכל תפילה, מעצם היותך יהודי.

בורא עולם אוהב בדיחות, ספרו בדיחה לבורא עולם.. מספיק להתבכיין;רק רע לי..קשה לי..לא יכול יותר.. נמאס לי..

 

תכניסו לראש, יהדות זה שמחה, אין שמחה – זה לא יהדות, זה סתם הדמיון של היצר הרע.

 

שכר של השמחה של המצווה הרבה יותר מהמצווה עצמה. מי שעושה את המצווה בשמחה, זה פי 1000 יותר מאשר המצווה עצמה, כי רק שמחת המצווה זה הנחת רוח לבורא עולם. מזה בורא עולם מרוצה.

 

יש גם לשמוח מכל מצווה גם הכי קטנטונת, שאע"פ אין לדעת שכר כל מצווה. לעיתים, אדם מקבל מצווה קטנטונת ואומר לעצמו, מה כבר בורא עולם נתן לי ולא שמח גם בדבר הפעוט הזה לכאורה. אבל אם יהודי היה יודע מה זה אפילו המצווה הקטנטונת הזו, היה שמח ורוקד שמח ורוקד 120 שנה...

 

דעו לכם, הדבר שעושה נחת רוח לבורא עולם זוהי השמחה. החיוך, סבר פנים יפות, הכרת הטוב והתודה. ואם האדם לא עושה כן, מידת הדין מקטרגת עליו.

(יהודי למעשה כל רגע זוכה בפיס/לוטו/טוטו של מצוות וזכויות).

 

אם תעשה מצווה בלי אור ושמחה, היא לא תאיר לך מבחינה רוחנית ויהיה לך חושך. וכשהאדם נמצא בחושך זה גם מרגיש ככה.

 

לפעמים האדם רוצה להתפלל וחושב, אם אני אתפלל זה יעורר עליי קטרוג, אני לא יודע איך להתפלל, מה לבקש, אני לא ראוי וכן הלאה...  אז אם כן, מה לעשות?

רק תשבח את בורא עולם. למשל,

אדם צריך רפואהרק תשבח ותהלל את בורא עולם - אתה רופא הרופאים, יכול לרפא כל אדם בכוס מים, בורא עולם תברך את המים ואני אתרפא. אתה כל יכול אתה ה-רופא ואתה וודאי יודע מה בדיוק אני צריך.

צריך ילדים? שבח את בורא עולם על הילדים. בורא עולם, איזה פלא וניסי ניסים, ממה אתה עושה ילדים? מכלום.. איזה פלא עצום. נתת לשרה אמנו ילדים שלא היה לה אפילו רחם. בורא עולם, אם תרצה אתה יכול להוציא ילד מהקיר. תשבח את השם בנושא.

חסר לך פרנסה? בורא עולם אתה מפרנס  את כל העולם, אפילו נמלה, לא שוכח אף אחד, שום ברייה בעולם, יש לך מיליארדים מיליארדים של בריות ואת כולם אתה זן ומפרנס.

זיווג? וכן הלאה..

                   

שבח את בורא עולם.

למה תפעל כאשר אתה משבח את בורא עולם?

כי על שבחים אין קטרוגים.

אם מלאך יקטרג על שבחים, ישרפו אותו בו בשנייה. הרי בשבחים מגדלים את בורא עולם, מפארים ומהדרים ומהללים את שמו והמלאך חולק על זה במקום להוסיף?הוא לא יעז.. ולכן אין מי שיעצור את התפילה הזו.

כשבורא עולם שומע את השבחים של פלוני הוא רוצה לעזור לו.

 

בליקוטי מוהר"ן כתוב, כשאדם אומר תפילה בשירה, הוא ממתק את כל הדינים. מלביש את התפילה (השכינה) במלבושים יפים; וכשהמלך –בורא עולם רואה את השכינה ממלא את כל בקשתה לבניה.

 

שערי תודה והודאה לא ננעלו, כך כתוב בזוהר הקדוש. ומי שמהלל ומשבח בשמחה, נותנים לו משמיים כי רוצים לתת לו, רוצים להשפיע עליו – וזה גבוהה מאוד, לעומת האחר שבכה אפילו בכייה אמתית.   

 

בורא עולם בודק את הנאמנות של האדם, האם אתה חי את שפלותך ומודה על הדברים הקטנים. קודם כל ניתן לך דברים קטנים ואח"כ גדולים.

תלמד להגיד תודה לאשתך, להורים שלך, לילדים, למכרים, ועל כל פרט ופרט תודה, צא מהגאווה, צא מהחושך שלך, תתחיל לשמוח בחלקך.

 

השמחה והענווה, אחד מתקשר בשני. הכיצד?

האדם חי את השפלות שלו, ועל כל דבר מודה וזה התוצאה של השמחה.

שמחה = להיות שמח בחלקך.

 

למשל, כשאסתר המלכה באה להתחנן בפני המלך – בורא עולם, התחננה על עמה, ואמרה "אם טוב בעיני המלך להעלות את בקשתי." היא באה בשפלות, חיה בשפלות.

וזה הנקודה היסוד של הכול. זו האמת.

אסתר המלכה ידעה שהיא אפס מאופס וכלום בלי בורא עולם.

כול מה שיש לי וקיבלתי זה מבורא עולם במתנת חינם "אם טוב בעיני המלך..".

לשיר ושלמוח ולהיות נאמן. הבדיקה של הנאמנות זה הבדיקה של הדברים הקטנים, על כל דבר יש לשמוח ולהעריך.

שימו לב, כאשר למשל, נותנים סוכרייה לילד קטן, הוא שמח בזה, וכ"כ טוב לו. וזה למה? מפני שעוד לא התקלקלה בו מידת השמחה, לא נכנסה בו גאווה, ועדיין לא התקלקלה בו התמימות.

 

תשמח, תודה, תשיר ותפאר את השם, תשמח בחלקך שבזה תלוי הכול. תמחק את הגאווה שלך, האנוכיות שלך, תחיה את האפסיות שלך.

 

אמירת תודה מקפלת בתוכה הכרת הטובה.

בהכרת העובדה בקבלת הטובה מאת הבורא יתברך שמו.

 

הרמב"ם מסביר את חשיבות ההודיה, "שאין לעליון (בורא עולם) חפץ בתחתונים (בני אדם) מלבד ההודיה."

כלומר, בורא עולם חפץ מאתנו רק הודיה.

צריכים לדעת ולהבין מהי תכלית התפילה שהיא התחברות עם בורא עולם (כפי שכתבו בליקוטי מוהר"ן).

ומהי שיא ההתחברות עם בורא עולם?

זה התודות. הודאות ושבחים.

(בשבחים אין כלום, ואין אני ואין בקשות...)

כשאדם רוצה לפעול בתפילות רק שבחים.

השבים פותחים לך את הדרך ונכנסים פנימה, וכאשתה כבר בפנים איך שלא תבקש זה יתקבל.

 

בעולם הזה חיו אנשים ענקיים, אברהם, יצחק ויעקב, והם בחרו בשם יתברך שיהיה האלוהים שלהם – קדוש, קדוש, קדוש, משך קדוש. ויש לכוון בשלושת הברכות הראשונות לכוון כי זה רק שבחים.

 

תדעו טוב, שההתחברות העיקרית עם בורא עולם זה בשבחים ובהודאות, לא רוצה כלום, רק להתחבר איתך, לא מבקש כלום.

קרבנות התודה לא מתבטל. כשאדם משבח הוא בדרגה של קורבן ומתחבר לבורא עולם.

לשיר שירים, להודות בלי שום רצון זו עבדוה ראשונה וכך מצליחים ביהדות על ידי השמחה.

ומי שלא שמח יש סכנה שיעזוב את היהדות או יחיה יהדות בחיצוניות.

 

תקראו שוב את הספרים בגן האמונה, בגן החכמה, בגן הגעגועים-אבידת בת מלך, שמעו דיסקים, יצא דיסק חדש "הילולה" על רבנו הקדוש, תלמדו לחיות באמונה ולהגיד תודה, לעזוב את האני הזה, הוא כלום..   


 

כ"א צריך לדעת ולהבין היטב שנקודת המלחמה היא הנקודה שבה רב האנשים כפשוטו נופלים ונכשלים, ושמשם מתחילה הנפילה שלהם.

אם נתבונן לאורך כל ההיסטוריה, מה הסיבה שאנשים עזבו את היהדות, התרחקו ממנה או לא התקשרו בפנימיות אלא רק הסתפקו בהתקשרות חיצונית, אם כן מהי הסיבה?

הסיבה פשוטה, הם לא הבינו את האור של התורה שהם מצוות ושמחה.

 

כשאדם לומד תורה בלי שמחה זה חושך.

כשאדם לא רואה את התורה והיהדות הוא בסכנה מכמה אפשרויות, או שיישאר ככה, כלומר יהיה קשור רק בחיצוניות ליהדות או שייפול לגמרי.

ואחד מן ההכנות לחג החנוכה זה האור של התורה המצוות והשמחה.

 

יהודי צריך לדעת שהשמחה זה היהדות.

רק השמחה זה היהדות.

אין שמחה, אין יהדות, אחרת זה סתם חושך.

 

אם האדם לא הולך בעבודה של השמחה, אז הוא לא הבין כלל מה זה יהדות, והוא לא קשור בכלל לבורא עולם.

 

שורש כל הבעיות והצרות שיש בעולם הזה, שהאדם לא בשמחה. (שמחה=שמח בחלקו).

האדם לא שמח בחלקו, לא שמח להיות יהודי ← וזה סיבת כל הדין שיש עליו.

כשאדם לא שמח זה הסיבה שיבואו עליו כל הצרות (בחומש, מסכת קללות).

יהדות זה שמחה. אין יהדות בלי שמחה. לשמוח בכל מצווה, בכל מילה של תורה, בכל תפילה, מעצם היותך יהודי.

בורא עולם אוהב בדיחות, ספרו בדיחה לבורא עולם.. מספיק להתבכיין;רק רע לי..קשה לי..לא יכול יותר.. נמאס לי..

 

תכניסו לראש, יהדות זה שמחה, אין שמחה – זה לא יהדות, זה סתם הדמיון של היצר הרע.

 

שכר של השמחה של המצווה הרבה יותר מהמצווה עצמה. מי שעושה את המצווה בשמחה, זה פי 1000 יותר מאשר המצווה עצמה, כי רק שמחת המצווה זה הנחת רוח לבורא עולם. מזה בורא עולם מרוצה.

 

יש גם לשמוח מכל מצווה גם הכי קטנטונת, שאע"פ אין לדעת שכר כל מצווה. לעיתים, אדם מקבל מצווה קטנטונת ואומר לעצמו, מה כבר בורא עולם נתן לי ולא שמח גם בדבר הפעוט הזה לכאורה. אבל אם יהודי היה יודע מה זה אפילו המצווה הקטנטונת הזו, היה שמח ורוקד שמח ורוקד 120 שנה...

 

דעו לכם, הדבר שעושה נחת רוח לבורא עולם זוהי השמחה. החיוך, סבר פנים יפות, הכרת הטוב והתודה. ואם האדם לא עושה כן, מידת הדין מקטרגת עליו.

(יהודי למעשה כל רגע זוכה בפיס/לוטו/טוטו של מצוות וזכויות).

 

אם תעשה מצווה בלי אור ושמחה, היא לא תאיר לך מבחינה רוחנית ויהיה לך חושך. וכשהאדם נמצא בחושך זה גם מרגיש ככה.

 

לפעמים האדם רוצה להתפלל וחושב, אם אני אתפלל זה יעורר עליי קטרוג, אני לא יודע איך להתפלל, מה לבקש, אני לא ראוי וכן הלאה...  אז אם כן, מה לעשות?

רק תשבח את בורא עולם. למשל,

אדם צריך רפואה – רק תשבח ותהלל את בורא עולם - אתה רופא הרופאים, יכול לרפא כל אדם בכוס מים, בורא עולם תברך את המים ואני אתרפא. אתה כל יכול אתה ה-רופא ואתה וודאי יודע מה בדיוק אני צריך.

צריך ילדים? שבח את בורא עולם על הילדים. בורא עולם, איזה פלא וניסי ניסים, ממה אתה עושה ילדים? מכלום.. איזה פלא עצום. נתת לשרה אמנו ילדים שלא היה לה אפילו רחם. בורא עולם, אם תרצה אתה יכול להוציא ילד מהקיר. תשבח את השם בנושא.

חסר לך פרנסה? בורא עולם אתה מפרנס  את כל העולם, אפילו נמלה, לא שוכח אף אחד, שום ברייה בעולם, יש לך מיליארדים מיליארדים של בריות ואת כולם אתה זן ומפרנס.

זיווג? וכן הלאה..

                    ↓

שבח את בורא עולם.

למה תפעל כאשר אתה משבח את בורא עולם?

כי על שבחים אין קטרוגים.

אם מלאך יקטרג על שבחים, ישרפו אותו בו בשנייה. הרי בשבחים מגדלים את בורא עולם, מפארים ומהדרים ומהללים את שמו והמלאך חולק על זה במקום להוסיף?הוא לא יעז.. ולכן אין מי שיעצור את התפילה הזו.

כשבורא עולם שומע את השבחים של פלוני הוא רוצה לעזור לו.

 

בליקוטי מוהר"ן כתוב, כשאדם אומר תפילה בשירה, הוא ממתק את כל הדינים. מלביש את התפילה (השכינה) במלבושים יפים; וכשהמלך –בורא עולם רואה את השכינה ממלא את כל בקשתה לבניה.

 

שערי תודה והודאה לא ננעלו, כך כתוב בזוהר הקדוש. ומי שמהלל ומשבח בשמחה, נותנים לו משמיים כי רוצים לתת לו, רוצים להשפיע עליו – וזה גבוהה מאוד, לעומת האחר שבכה אפילו בכייה אמתית.   

 

בורא עולם בודק את הנאמנות של האדם, האם אתה חי את שפלותך ומודה על הדברים הקטנים. קודם כל ניתן לך דברים קטנים ואח"כ גדולים.

תלמד להגיד תודה לאשתך, להורים שלך, לילדים, למכרים, ועל כל פרט ופרט תודה, צא מהגאווה, צא מהחושך שלך, תתחיל לשמוח בחלקך.

 

השמחה והענווה, אחד מתקשר בשני. הכיצד?

האדם חי את השפלות שלו, ועל כל דבר מודה וזה התוצאה של השמחה.

שמחה = להיות שמח בחלקך.

 

למשל, כשאסתר המלכה באה להתחנן בפני המלך – בורא עולם, התחננה על עמה, ואמרה "אם טוב בעיני המלך להעלות את בקשתי." היא באה בשפלות, חיה בשפלות.

וזה הנקודה היסוד של הכול. זו האמת.

אסתר המלכה ידעה שהיא אפס מאופס וכלום בלי בורא עולם.

כול מה שיש לי וקיבלתי זה מבורא עולם במתנת חינם "אם טוב בעיני המלך..".

לשיר ושלמוח ולהיות נאמן. הבדיקה של הנאמנות זה הבדיקה של הדברים הקטנים, על כל דבר יש לשמוח ולהעריך.

שימו לב, כאשר למשל, נותנים סוכרייה לילד קטן, הוא שמח בזה, וכ"כ טוב לו. וזה למה? מפני שעוד לא התקלקלה בו מידת השמחה, לא נכנסה בו גאווה, ועדיין לא התקלקלה בו התמימות.

 

תשמח, תודה, תשיר ותפאר את השם, תשמח בחלקך שבזה תלוי הכול. תמחק את הגאווה שלך, האנוכיות שלך, תחיה את האפסיות שלך.

 

אמירת תודה מקפלת בתוכה הכרת הטובה.

בהכרת העובדה בקבלת הטובה מאת הבורא יתברך שמו.

 

הרמב"ם מסביר את חשיבות ההודיה, "שאין לעליון (בורא עולם) חפץ בתחתונים (בני אדם) מלבד ההודיה."

כלומר, בורא עולם חפץ מאתנו רק הודיה.

צריכים לדעת ולהבין מהי תכלית התפילה שהיא התחברות עם בורא עולם (כפי שכתבו בליקוטי מוהר"ן).

ומהי שיא ההתחברות עם בורא עולם?

זה התודות. הודאות ושבחים.

(בשבחים אין כלום, ואין אני ואין בקשות...)

כשאדם רוצה לפעול בתפילות רק שבחים.

השבים פותחים לך את הדרך ונכנסים פנימה, וכאשתה כבר בפנים איך שלא תבקש זה יתקבל.

 

בעולם הזה חיו אנשים ענקיים, אברהם, יצחק ויעקב, והם בחרו בשם יתברך שיהיה האלוהים שלהם – קדוש, קדוש, קדוש, משך קדוש. ויש לכוון בשלושת הברכות הראשונות לכוון כי זה רק שבחים.

 

תדעו טוב, שההתחברות העיקרית עם בורא עולם זה בשבחים ובהודאות, לא רוצה כלום, רק להתחבר איתך, לא מבקש כלום.

קרבנות התודה לא מתבטל. כשאדם משבח הוא בדרגה של קורבן ומתחבר לבורא עולם.

לשיר שירים, להודות בלי שום רצון זו עבדוה ראשונה וכך מצליחים ביהדות על ידי השמחה.

ומי שלא שמח יש סכנה שיעזוב את היהדות או יחיה יהדות בחיצוניות.

 

תקראו שוב את הספרים בגן האמונה, בגן החכמה, בגן הגעגועים-אבידת בת מלך, שמעו דיסקים, יצא דיסק חדש "הילולה" על רבנו הקדוש, תלמדו לחיות באמונה ולהגיד תודה, לעזוב את האני הזה, הוא כלום..   


כנסים וארועים הרצאות של הרב ארוש שלום
2009
הרב שלום ארוש 
באר שבע 
20:30-24:00
052-8952031 
08/12/2009
הרב שלום ארוש 
מבשרת ציון 
20:30-24:00
052-8952031 
09/12/2009
הרב שלום ארוש 
ישיבת "חוט של חסד", שמואל הנביא 13 ירושלים 
20:45-22:00
052-8952031 
10/12/2009
הרב שלום ארוש 
רחוב המעפילים פינת המצודה, חולון 
22:00-24:00
052-8952031 
21/12/2009
הרב שלום ארוש 
נצרת עילית 
20:30-24:00
052-8952031 
22/12/2009
הרב שלום ארוש 
רחובות 
20:30-24:00
052-8952031 
28/12/2009
הרב שלום ארוש 
גדרה 
20:30-24:00
052-8952031 
29/12/2009
הרב שלום ארוש 
תל אביב - מרכז 
20:30-24:00
052-8952031 
03/01/2010
הרב שלום ארוש 
בית שאן 
20:30-24:00
052-8952031 
04/01/2010
הרב שלום ארוש 
קרית אונו 
20:30-24:00
052-8952031 
05/01/2010
הרב שלום ארוש 
מעלה אדומים 
20:30-24:00
052-8952031 
10/01/2010
הרב שלום ארוש 
מושב יציץ 
20:30-24:00
052-8952031 
11/01/2010
הרב שלום ארוש 
מצפה רמון 
20:30-24:00
052-8952031 
12/01/2010
הרב שלום ארוש 
ישוב נריה 
20:30-24:00
052-8952031 
17/01/2010
הרב שלום ארוש 
קיבוץ בארות יצחק 
20:30-24:00
052-8952031 
18/01/2010
הרב שלום ארוש 
קיבוץ בארות יצחק 
20:30-24:00
052-8952031 
19/01/2010
הרב שלום ארוש 
רמת בית שמש 
20:30-24:00
052-8952031 
24/01/2010
הרב שלום ארוש 
נתיבות 
20:30-24:00
052-8952031 
25/01/2010
הרב שלום ארוש 
מושב זיתן 
20:30-24:00
052-8952031 
26/01/2010
הרב שלום ארוש 
ישוב נריה 
20:30-24:00
052-8952031 
31/01/2010
הרב שלום ארוש 
רמת גן 
20:30-24:00
052-8952031 
01/02/2010
הרב שלום ארוש 
כרמיאל 
20:30-24:00
052-8952031 
02/02/2010
הרב שלום ארוש 
בני ברק 
20:30-24:00
052-8952031 
07/02/2010
הרב שלום ארוש 
אלעד 
20:30-24:00
052-8952031 
08/02/2010
הרב שלום ארוש 
תל אביב 
20:30-24:00
052-8952031 
14/02/2010
הרב שלום ארוש 
אשקלון 
20:30-24:00
052-8952031 
15/02/2010
הרב שלום ארוש 
קרית שמונה 
20:30-24:00
052-8952031 
16/02/2010
הרב שלום ארוש 
מבשרת ציון 
20:30-24:00
052-8952031 
21/02/2010
הרב שלום ארוש 
מושב פקיעין החדשה 
20:30-24:00
052-8952031 
22/02/2010
הרב שלום ארוש 
חיפה 
20:30-24:00
052-8952031 
23/02/2010
הרב שלום ארוש 
רחובות 
20:30-24:00
052-8952031 
07/03/2010
הרב שלום ארוש 
באר-שבע 
20:30-24:00
052-8952031 
08/03/2010
הרב שלום ארוש 
ראשון לציון 
20:30-24:00
052-8952031 
09/03/2010
הרב שלום ארוש 
שדרות 
20:30-24:00
052-8952031 
14/03/2010
הרב שלום ארוש 
פדואל 
20:30-24:00
052-8952031 
15/03/2010
הרב שלום ארוש 
לוד 
20:30-24:00
052-8952031 
 
מתנה מקורית !!!ספרו של הרב שלום ארוש שליט"א "בגן האמונה המבואר". לפרטים פנו לחנות האתר או בטלפון 0522240696 
 
למען זיכוי הרבים - הפצת ספרי רבנו רבי נחמן מברסלב:

למען זיכוי הרבים - הפצת ספרי רבנו רבי נחמן מברסלב:

הכנתי קישורים לכל ספרי רבנו שאפשר בפשיטות ובתמימות להעתיק אותם ולהדביק אותם בכל מקום שאפשר באינטרנט למען זיכוי הרבים.

תודה.

 

*****

--------------------------------------

רבי נחמן מברסלב - כל הספרים און ליין לקריאה וחיפוש

http://breslev.eip.co.il/

מנוע חיפוש בכל ספרי רבי נחמן מברסלב

http://breslev.eip.co.il/books/search.asp

--------------------------------------

ליקוטי מוהר"ן חלק א

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=150
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=150

--------------------------------------

ליקוטי מוהר"ן חלק ב

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/likutey-moharan2.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=151
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=151

--------------------------------------

סיפורי מעשיות

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/stories.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=152
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=152

--------------------------------------

שבחי הר"ן

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/haran-value.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=154
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=154

--------------------------------------

שיחות הר"ן

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/haran-talks.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=155
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=155

--------------------------------------

חיי מוהר"ן

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/moharan-life.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=156
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=156

--------------------------------------

ספר המידות

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/midot.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=153
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=153

--------------------------------------

קיצור ליקוטי מוהר"ן

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/short-likutey-moharan.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=157
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=157

--------------------------------------

משיבת נפש

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/soul-return.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=159
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=159

--------------------------------------

השתפכות הנפש

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/soul-expressing.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=160
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=160

--------------------------------------

שיחת הנפש

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/soul-conversation.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=161
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=161

--------------------------------------

ליקוטי הלכות

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/laws-collection.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=162
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=162

--------------------------------------

ליקוטי תפילות

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/prayers-collection.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=163
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=163

--------------------------------------

שמות הצדיקים

מפתח הנושאים: http://breslev.eip.co.il/books/rabbis-names.asp
פרק "אקראי" מהספר: http://breslev.eip.co.il/books/get-rnd-to-read.asp?cid=164
תקצירים: http://breslev.eip.co.il/?cid=164

--------------------------------------

אפשר להעתיק ולהדביק את הקישורים האלו בכל מקום ללא הגבלה

תזכו למצוות

--------------------------------------

ספרי רבנו רבי נחמן מברסלב
להזמנות הספרים של הרב שלום ארוש שליט"א

רבים שקראו את הספר "בגן האמונה" שכתב הרב שלום ארוש סיפרו שהספר שינם את חייהם בצורה מדהימה. הספר מומלץ לכל אדם המחפש את הדרך להיות בעל אמונה ושמח בחלקו! בנוסף כתב הרב ספרים נוספים המפורטים כאן לפניכם. אלו ספרים שחובה בכל בית. פשוט חובה.

 

בגן האמונה

``על ידי אמונה, החיים בעולם הזה, יפים מאד ובכח האמונה כל העולם כולו הוא כגן פורח המצמיח אין סוף מינים וסוגים של צמחים מרהיבים, בשמים נפלאים ופירות מתוקים...``(ליקוטי מוהר``ן - ר` נחמן מברסלב).

הספר ``בגן האמונה`` נכתב על ידי הרב שלום ארוש, ראש מוסדות ``חוט של חסד`` שבירושלים. זהו הספר השלישי בסדרה שיצא לאור במהדורה שלישית מורחבת, מבוארת ומנוקדת. הספר הוא למעשה מדריך מעשי לחיים מאושרים, פשוטים ומלאי סיפוק, תוך התמקדות בנושא אמונת האדם. הכותב מקפיד לפרט על האמונה כטעם החיים, התמודדות עם קשיי היום יום, שמחה, פרנסה, עבודה על המידות, קבלות, חינוך ילדים, שלום בית, החיים והמוות, עצות לרפואה שלמה ועוד. 

בספר זה, ימצא הקורא בקלות הדרכה מעשית וברורה כיצד לחיות את חייו בעולם זה, באמונה ובפשטות, ולמצוא את האושר האמיתי והשמחה בחיים. הספר מלווה במעשיות, סיפורי צדיקים, משלים ודוגמאות רבות בכל נושא רלוונטי מחיי היום יום, כשהוא מתואר בשפה נעימה ומקרבת למען יוכל כל קורא למצוא את העצה הנכונה עבורו, וזאת באופן פשוט ומחמם את הלב.

רבים שקראו את הספר, מספרים שהוא השפיע עמוקות על חייהם ושינה אותם לטובה. אני, שגם שזכיתי לקרוא את הספר, נהניתי מכל רגע. הספר מרתק ומושך, וקל מאד להתחבר למילים ולדוגמאות המובאות, מהסיבה הפשוטה שכל מה שנכתב בספר הוא חיים שלמים של אדם רגיל,  ופשוט וקל מאוד להתחבר ולהזדהות. שהתוצאה הסופית היא המסקנה שהחיים הם לא עד כדי כך נוראים, וכדאי בהחלט להיות שמח ושלו ולקחת את הדברים בפרופורציות נכונות. הגישה משתנה והכל נראה אחרת. הרב שלום ארוש כותב מצויין והקורא מרגיש כבן שקורא מכתב מאביו האוהב.   

הספר הוא ניסיון עז לקרב כל אחד מאיתנו אל הדרך הנכונה, דרך האמונה והאמת. למי מאתנו אין שאלות על החיים? למה לי רע ולאחר טוב? למה זה קורה לי? ועוד. הספר נותן תשובות פשוטות לכל השאלות, והכותב מסביר כיצד הבורא בעצם משגיח על כל אדם ואדם בהשגחה פרטית ומיוחדת, וכיצד האדם יכול למצוא את הייעוד והתכלית האמיתית שלו, חיי שפע, שמחה ואור.

הוצאת מוסדות חוט של חסד, 347 עמודים.


 

בגן האושר

בספר זה מוסבר בהרחבה אודות "התופעה הנפוצה", שאנשים רבים "סובלים" ממנה והיא - החובות - ומה שורשה, ומה הן נזקיה ברוחניות ובגשמיות, וכיצד ניתן להינצל ממנה, והנהגות נכונות וברורות לחיים של פרנסה וכלכלה נכונה, והדרכים לצאת ממצולת החובות למי שכבר שקע בהם.

הספר הוא פרי עבודה של יותר משלושים שנה שם ציבור רחב של אנשים בעלי חובות ובעלי בעיות בפרנסה, שרובם ככולם נושעו על ידי שהלכו בדרכים ובעצות המבוארות בספר זה, שהוא מעט הכמות ורב האיכות.
 
הספר נקרא "בגן האושר - מדריך מעשי לעשיר האמיתי", לרמוז שהעושר האמיתי הוא מידת השמח בחלקו, שהאדם מאושר במה שיש לו, כמו שאמרו חז"ל: "איזהו עשיר השמח בחלקו..." כי רק זו עשירות אמיתית, שחי באמונה ומקבל באהבה את כל השגחת הבורא עליו בענייני הפרנסה.
 
הספר גדוש עצות חשובות וטיפים לחיים טובים יותר, חיים ללא חובות בליווי דוגמאות מחיי היום יום, סיפורים ועוד.נכתב ע"י המחבר בלשון רכה, נעימה ופשוטה החודרת אל הלבבות.
 
הוצאת מוסדות חוט של חסד,223 עמודים.
 
מומלץ ביותר !!!

בגן השלום

"עיקר השמחה לאישתו כשרואה אותה בעין חיובית תמיד רואה את הנקודות הטובות שלה ומשבח אותה ומחמיא לה..."

"כאשר יש אהבה, אחווה, רעות ושלום אמיתיים בין איש לאשתו, אפילו יעשו טעויות בחינוך זה לא יזיק לילדים כלל..."
 
"כל הדברים הכי טובים בעולם, מההשפעות הגשמיות דרך ההשפעות הרוחניות ועד הגאולה של כל העולם תלויים בדבר אחד, שלום בית..."
 
הספר `בגן השלום` הוא המדריך המעשי לגבר האמיתי, ובו ימצא הקורא הדרכה מעשית וברורה לשלום בית אמיתי. מלווה במעשיות, משלים ודוגמאות רבות, והכל בשפה ברורה וקלה השווה לכל נפש.
הלימוד והקריאה בספר זה הוא לגברים בלבד!
 
מומלץ ביותר!!!
 
 הוצאת מוסדות חוט של חסד, 323 עמודים.

בשדי יער

ההתבודדות היא הדבר הראשון המעיד על האמונה של האדם.

כי אדם שמאמין בה` הוא מדבר אתו, ואיך יתכן לומר שהוא מאמין בה`, אם הוא לא מדבר אתו? הלא זו משואה פשוטה ביותר: אתה מאמין - אתה מדבר. אתה לא מדבר - אתה לא מאמין. וזו עקר העצה כאן למעשה, שיהיה לאדם הרגל להתבודד בכל יום שעה, וידע שבמקום שיתבודד, שם יחכו לו כבר הדבורים שה` הכין לו, ואם רק יבוא לשם, הוא כבר ימצא את הדבורים לדבר. גם באותם זמנים, שמרגיש חשך נורא אופף אותו, והוא מרגיש שאין לו שום התעוררות לדבר עם ה`, ובכל זאת הולך הוא להתבודד, על ידי זה הוא זוכה בכל זאת לדבר אילו דבורים עם ה`, כי זו ההתעוררות המועטת, שרק הכריח עצמו לשרך רגליו אל אותו מקום, ולא לבטל את קביעותו בהתבודדות, על ידי זה ה` יתברך יכין את לבו ויתן לו דבורים ויוכל לשוב אל ה`. חובה בכל בית !

 הוצאת מוסדות חוט של חסד, 415 עמודים.


 

בגן החכמה

בכל העבודה של האדם, עבודת היום, תפלה, למוד וכו`, אם יסתכל על כל מה שעשה, הוא יראה שישנם בלי סוף חסרונות בעבודתו, ושזו למעשה נעל משלשת, ואם כן, עלול הוא ליפול בדעתו ולהיות מאכזב, כמו שאכן מצוי מאד, שרב בני אדם אינם מרצים מעצמם כלל. אבל רבינו מלמד אותנו שאלו חכמות, גאוה וכפירה, ושצריכים ללמד מהתם שכל כך יגע וטרח, ובסוף יצא לו מנעל משלש, והוא שמח והתענג מאד מהמנעל, ושבח אותו: "כמה יפה ונפלא המנעל הזה! כמה מתוק המנעל הזה! כמה מנעל של דבש וצוקיר(סכר) המנעל הזה!..." - והוא באור נפלא מלא בהתעוררות והתחזקות על מעשה ט`, "מעשה מחכם ותם", מספר "ספורי מעשיות" למוהר"ן מברסלב, מאת הרב שלום ארוש שליט"א.

הוצאת מוסדות חוט של חסד.


 
בגן הגעגועים
 
 
ספורי המעשיות שסיפר רבי נחמן מברסלב זיע"א מאז ומתמיד היו כר עשיר ופורה לפירושים וחידושים מלאים בהתחזקות נפלאה והתעוררות נמרצת לעבודת האמונה הקדושה. במעשיות אלו טמונים - הן סודות נוראים וכוונות שאין לנו בהם שום תפיסה, הן רמזים עמוקים ורחבים מיני ים והן רמזים השווים לכל נפש שכל אדם כפי הבנתו יכול לפרשם וללמוד מהם עצות טובות. על הרבדים הרבים שבמעשיות אלו, הטעם שטועמים בהם הוא אחד:טעם מתוק של תמימות רעננה עם ניחוח המסתורין של דברים שכיסה עתיק יומין. ובפרט המעשיה הראשונה שסגולותיה רבות, הן לעורר מן השינה, הן לפקוד עקרות והן להמשיך לאדם עשירות, כמו שאר המעשיות, ובמיוחד מה שמסוגלת לעורר את לב האדם לקול הנשמה הפועמת בתוכו, מתגעגעת, כוספת ומשתוקקת להכלל בשורשה, להגיע לתכליתה, לאור באור החיים, אור האמונה והשמחה. ובכן קראנו את שם הספר בגן הגעגועים, ויהי רצון שיעשה פירות כאחיו:ספר "בגן עדן מקדם" וספר "בגן האמונה", ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. מומלץ ביותר !!!

בגן עדן מקדם

 
"בגן עדן מקדם"- רוצים שלום בית אמיתי? מחפשים את הדרך לזוגיות נכונה ואמיתית? לטעום מהכרת הטוב שבין השניים? את התשובות תוכלו למצוא בספרו הנפלא של הרב שלום ארוש שליט"א, ובו שיחות נפלאות מתוך נסיון רב שנים והשכנת שלום בין אלפי בני זוג, אשר הובאו למכבש הדפוס בשפה בהירה ופשוטה לכל נפש. על אהבה, תחילתו של קשר והמשכתו לחופה וקידושין. כמו כן מצורפות הלכות טהרת המשפחה מפי הרב יעקב אמזלג שליט"א וכן צורפו תפילות לבניית בית קדוש וחזק. מומלץ!!!
להזמנות הספרים:האש שלי תוקד עד ביאת המשיח !

ספרי הרב שלום ארוש שליט"א
ספרי רבנו נחמן ,כיפות,שרשראות,דיסקים,קלטות,,מדבקות,מחירי עלות !
ניתן להשיג במסרים או:מסנגר
ronenn10@netvision.nat.il

 0547395033הודעות
להזמנות וברורים -  טל` :
העולם הזה הוא לא ,ואי אפשר לקבלו,תורה ותפילה זה כן ! ואפשר לקבלו ..

אמר רבנו נחמן"הלא מי שנוגע בי באצבע הקטנה מה גדולה מעלתו לעד ולנצח נצחים!!!!"
עדכונים חדשים מחנות ברסלב ישראל

בס"ד וברה"ק.

יצאו עוד שני דיסקים חדשים ומחזקים של:

 מו"ר הרה"צ נר"ו הרב שלום ארוש שליט"א
מפניני הרב ארוש שלום שליט"א – האור של חנוכה

סיכום השיעור מוקדש לרפואת ובריאות מו"ר הרב שלום בן ימנה, אמן :)

בס"ד בזרה"ק

 

מפניני הרב – האור של חנוכה

 

האור של התורה והמצות זה רק השמחה.

אם אדם מקיים תורה ומצוות בלי שמחה, פירושו בלי אור.

 

אדם בא לעולם כדי לעבוד על עצמו, על המידות, לתקן את עצמו, לחנך את עצמו.

והעבודה הראשונית זה להיות בשמחה. להיות שמח. זה הדבר הכי חשוב גם בשביל החברה, אי אפשר לחיות בלי זה.

שמח פירושו, להיות שמח בחלקו.

כלים מצויינים ללמוד כיצד להיות שמח בחלקך, ניתן למצוא בספר "בגן החכמה", ספר הכי גבוהה על שמחה. דיבורים שניתן למצוא בו, לא קיים בשום מקום אחר.

תשמח בעצמך, במי שאתה, על כל מה שיש בך ולך, על כל הנקודות הטובות שיש לך, תשמח בעבודת השם, במצוות, בהיותך יהודי.

 

מהו הכלי להגיע לשמחה? תפילה.

אפשר לשמוע מיליון הרצאות וזה אולי יוסיף לאדם רצון וחשק, אבל בשביל להשתנות בפועל צריך לעשות משהו, שהרי אנחנו חיים בעולם העשייה. צריך להתפלל.

מה זה תפילה?

תפילה = התבודדות = לדבר עם בורא עולם בשפה שלך, במילים שלך.

(כיצד להתבודד נכון? ספר "שדי יער" שנותן כלים מצויינים ומסביר מהי התבודדות נכונה).

אם כן, מי זוכה יותר?

מי שמתפלל, פירושו שהולך עם הכוח של בורא עולם. דבר עם בורא עולם הוא ישנה אותך.

 

אם האדם נאמן לבורא עולם, מתפלל ומבקש הוא מקבל עזרה ממקור כל הברכות.

לדוגמא על דרך המשל,

אם אדם מבקש להלוואות 10,000 ₪  רב הסיכויים שלא יקבל מייד את הלוואתו, אולי יקבל 1,000 ₪, ואותו אחד שלווה דאג להחזיר את החוב במלואו ובזמן. בפעם השנייה שיבקש יקבל שוב, כי הוכיח את נאמנותו, אח"כ אם יבקש סכום יותר גבוהה יקבל, מפאת נאמנותו.

כך הקדוש ברוך הוא, בוחן את האדם דווקא בדברים הקטנים. האם אתה נאמן, אומר תודה על כל דבר, מדבר קטן ועד לדבר גדול. כך גם ברוחניות.

 

האר"י ז"ל זכה לשמחת המצוות, כי העריך כל דבר שהשם יתברך נתן לו וכך המליך את השם עליו , והלך עם השכל שלא מגיע לו כלום.

האדם צריך להיות נאמן ומעריך.

 

אם האדם אומר תודה לבורא עולם ונאמן לו, אז בורא עולם יגלה לו עוד ועוד.

"איבד אדם צלם דרכו ועל השם יזעף ליבו"

מה פירוש המשפט?

אדם מגיע לתפילה ועושה פרצוף להשם וכולו בכיות. מה איתך? תן חיוך לשם J

למה לשם רק צריכים לבכות? תנו חיוך לבורא עולם.  לא לבוא עם פרצוף תשעה באב..

אפשרי בכייה שבאה מתוך געגועים, שמחה וכסופים ולא עצבות, יש הבדל מהותי בין הדברים.

תפילה בשמחה גבוהה פי אלפים מתפילה בבכייה.

שאדם אומר תודה לקדוש ברוך הוא, ישר משמיים אומרים על אותו אדם, מה חסר לו שניתן לו, כי הוא מכיר את הטוב.

 

כשעל האדם יש דינים משמיים ח"ו, ישנם מצבים שאסור להזכיר את שמו, כדי לא לעורר עוד דינים, מה שכן, על אותו אחד צריך לעורר מחשבות טובות (ידוע שלמחשבות יש המון כוח) , וגם צריך לשבחו – בשבחים אי אפשר לקטרג, ואז המלאכים שמחים בזה.

לכן לשבח ולהודות וזה בטוח מגיע לקדוש ברוך הוא. (אוי ואבוי למלאך שעוצר את התודה וההודאה לקדוש ברוך הוא, ישרפו אותו מיד).

כל תודה שאתה מודה עולה לקדוש ברוך הוא; אז כשמעלים שבחים מפלוני אז מבלי לבקש הוא יקבל.

לדעת להודות על כל דבר, גם על מה שלכאורה נראה רע.

תנו חיוך J J J

 הרצאות של הרב ארוש שלום חודש חשון כסלו
תאריך מרצה כתובת שעות פרטים
26/10/2009 הרב שלום ארוש  ראשון לציון  21:00-24:00 052-8952031 
 
27/10/2009 הרב שלום ארוש  תל אביב  21:00-24:00 052-8952031 
 
01/11/2009 הרב שלום ארוש  קרית ארבע  20:30-24:00 052-8952031 
 
02/11/2009 הרב שלום ארוש  תל אביב  20:30-24:00 052-8952031 
 
03/11/2009 הרב שלום ארוש  אשקלון  20:30-24:00 052-8952031 
 
08/11/2009 הרב שלום ארוש  אשדוד  20:30-24:00 052-8952031 
 
09/11/2009 הרב שלום ארוש  אור עקיבא  20:30-24:00 052-8952031 
 
10/11/2009 הרב שלום ארוש  פתח תקוה  20:30-24:00 052-8952031 
 
15/11/2009 הרב שלום ארוש  רמלה  20:30-24:00 052-8952031 
 
16/11/2009 הרב שלום ארוש  קרית ביאליק  20:30-24:00 052-8952031 
 
17/11/2009 הרב שלום ארוש  כוכב יעקב  20:30-24:00 052-8952031 
 
22/11/2009 הרב שלום ארוש  חדרה  19:00-21:00 052-8952031 
 
23/11/2009 הרב שלום ארוש  דימונה  20:30-24:00 052-8952031 
 
24/11/2009 הרב שלום ארוש  צפון תל אביב  20:30-24:00 052-8952031 
 
29/11/2009 הרב שלום ארוש  ראשון-לציון  21:00-24:00 052-8952031 
 
30/11/2009 הרב שלום ארוש  אשקלון  20:30-24:00 052-8952031 
 
01/12/2009 הרב שלום ארוש  נופים (שומרון)  20:30-24:00 052-8952031 
 
06/12/2009 הרב שלום ארוש  קרית אתא  21:00-24:00 052-8952031 
 
07/12/2009 הרב שלום ארוש  באר שבע  20:30-24:00 052-8952031 
 
08/12/2009 הרב שלום ארוש  חשמונאים  20:30-24:00 052-8952031 
 

מפניני הרב-חיים באמת או חיים בשקר

בס"ד בזרה"ק

 

"מפניני הרב - חיים באמת או חיים בשקר"

 

שקר מזיק ברוחניות, וכך לא יכולים רואים את האמת, מאבד את עיני השכל.

עיני השכל נפגמים, הוא מאבד את היכולת לראות את האמת ואת השקר, לראות את החושך ואת האור.

טועה בעולם הזה ובבא.

שקר זה שקר כפשיטא.

הרבה דיבורים זה גם שקר; כל דיבור שאינו אמת = שקר, לשון הרע, רכילות, דברי חנופה, דברי כעס, גם ההורים נכשלים, שאימא או אבא אומרים אני יעשה לך ככה, מאיים להפחיד את הילד אבל משקר.. דברים בטלים זה שקר.

גם תפילה יכולה להיות שקר, שאומר משהו ולא באמת מתכוון.

 

אם אדם חי כדי לנפח את האני שלו ומדמיין שיש אני בעולם, אז גם אם ילמד תורה ויהיה בישיבה הוא כבר חי בטעות ובשקר. הוא מנפח, מעצב, מפסל, מגדל את האני שלו.

יש אחד שמנפח את הגוף שלו והשני מנפח בלימודי תורה, שניהם נחשבים כעבודה זרה.

הרבה יגידו אין עוד מלבד, חוץ מהאני שלו...

חז"ל לימדו, שאדם חושב אני, הקדוש ברוך הוא אומר; "אין אני והוא יכולים לדור יחד", אין אנוכי.

אדם צרך לדעת שזה לא ענווה בכלל, זה רק אמת. אדם עושה עם עצמו חשבון נפש שאני לא שווה כלום בלי השם, אבל עם השם שווה הרבה מאוד. אני אפס וזה המציאות.

 

תלוי איפה מוסיפים את האפס לאחד שהוא הקדוש ברוך הוא :

1. אם מוסיפים לאפס אחד = 10, האפס נשאר אפס והאחד נשאר אחד. אחד זה השם יתברך. וביחד עשר וזה שילוב מנצח.

אבל תדע שאתה יודע את הידיעה הפשוטה הזו, להיות כל הזמן עם השם, זוהי הבחירה.

(משה אף פעם לא חשב להיות משה, גם אברהם אבינו, הם רק רצו להיות אפס, וכך גם כל צדיק וצדיק, רוצה לחיות עם השם, והשם יעשה איתך מה שצריך וימליך אותך).

2. אם מוסיפים את האפס לפני האחד, זה השם יתברך לבד והאדם לבד.

 

מה פירוש שאדם אפס? (חי כאפס)

פירושו, כל דבר מבקש מהשם, חי כאפס הוא לא יכול לעשות כלום בלי השם, בלי השם לא יכול, עם השם אני כל יכול, מבקש שיוליך אותי, ידריך אותי, תציל אותי, לפי העניין מבקש.

עוד נקודה,

שניתן לראות שהאדם חי שהוא אפס, על כל דבר אומר תודה, כי השם נתן לי את זה. על כל דבר אומר תודה וכל דבר מבקש.

עוד נקודה,

האדם מבטל רצונו לרצון השם. לדוגמא, אם יש לך עיכוב, כי זה ככה השם רוצה, תבטל רצונך לרצונו. מי הרי מעכב אותך? הקדוש ברוך הוא.

 

אם תחיה את האפסיות שלך יהיו לך חיים מתוקים, כי אתה מתחבר עם השם.

ברגע שאתה חושב אני, השם עוזב אותך.

תזכור תמיד, שהקדוש ברוך הוא מקור השמחות, המתיקות, כל הטוב והשפע בעולם, נועם, אור ← תתחבר לבורא עולם.

 

דע לך, שאינך מפסיד אם אתה מוחק את האני, אדרבא רק אז אתה מתחיל לקבל שמחת חיים, הצלחה, מקבל הארות וכל טוב. אור עולם יהיה לך, מתיקות, נועם, טוב של העולם.

                                            ↓

כל הסבל של העולם נגרם כי מתנתקים מהמקור של הטוב והשפע, ורק מחפשים לנפח את האני.

 

"ישמרו לכם פן יפתה ללבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים"

מה המשפט מזהיר?

הישמרו לכם.  שתחשוב שאתה משהו; אתה למדן, איזה תפילה אתה מתפלל, איזה טוב לב וכדומה.

 

לדעת שזוהי נקודת הבחירה, פה.

יש 2 אפשרויות, אך ורק 2 אפשרויות:

1. אם אתה חי את האפסיות שלך כל הזמן אתה מזכיר את שם השם בכל נקודה בחיים

2. אם אתה חי את עצמך והאני שלך, זה רק אני, אנוכי ועצמי.

 

בורא עולם רוצה להכניס את הדעת הזו בעולם.

כשאדם עובר מבחן ונבחן אצל בורא עולם יש 2 ציונים אני = 0, השם = 10.

מתי זה המבחן של האדם? בירידות. המבחן כשלא הולך לך.

כשאדם יורד, נכשל, שלא הולך לא כפי רצונו, פה זה המבחן באמת, האם אתה חי את האפסיות שלך או רק אי ואני. זה המבחן היומיומי.

כל דבר שלא הולך לך, אתה נכנס לעצבות, כי אתה כבר מגלה שאתה לא משהו, ואני זה לא אני, ואתה בדיכאון ובייאוש.

לעומת אם אתה יודע שאתה עם השם, אתה 10. תצליח. אז כשנכשלת, ירדת ונוכל להבין מה רבנו הקדוש אומר, "ירידה לצורך עלייה". כי הירידה מביאה אותך לנקודת האמת.

בירידה אתה מודה שאתה אפס בלי השם, הירידה כבר הפכה לעלייה, כי בירידה התחברת עם השם, וכל הדמיון של אני נעלם. השם יוליך אותך למסלול שלך, תתחבר לבורא עולם ישר. לכן לא שייך קנאות, שנאה, בלבולים, תחרות, ומי שחי את האני שלו, הוא קנאי, שונא, מבולבל, תחרותי וכן הלאה, כי הוא חושב שיש לו מציאות בכוחי ועוצם ידי. כלומר מתחבר עם האני, מה יהיה איתי, אין שום סיכוי, רודף את עצמו, נכנס לייאוש ועצמו – נופל לגמרי.

 

מי שהבין את השכל של היום ויש לו את הרצון ליישם את זה, ההתבודדות שלו תקבל מפנה, כי עכשיו הוא יעשה תשובה על השורש. הוא נכשל, וזו רק התוצאה, כי שכח שהוא אפס ושכח לחיות באמונה וחשב שיכל להיות משהו בלי השם יתברך,ולכן גם לא היה נכשל, נופל, יורד. אין יצר הרע, אבל כיוון שאתה חיית באני שלך נפלת.

התשובה לעשות תשובה על שאין עוד מלבדו, אמונה. ולא יש גם אני. כי כשאתה חושב שיש אני, השם עוזב אותך והאדם מימלא נופל ויורד, כי בלעדי בורא עולם אי אפשר. "לולא השם עוזרו לא יכול לו".

התשובה כולה על האמונה. העוון, הכישלון זה התוצאה של החוסר האמונה. מטרת הנפילה שתחזור אל השם, לבטל רצונך מרצוני, על כל דבר תתפלל ותודה.

 

ומה העיצה להצליח?

שעת התבודדות כל יום.

הרב ברלנד אמר שכל יום שעושים שעת התבודדות מקבלים נקודת ענווה, 365 נקודות במשך כל השנה כבר רואים קצת, וככה על זו הדרך במהלך החיים, עד שזוכים לדעת שאני אפס.

רבי נתן, שזה נקודת האמת  לדעת שהוא כלום ואז אפשר להתחיל לבנות (ואם בונה על דמיונות, זה מגדלים פורחים באוויר).

בניין חזק חופרים עמוק. וכמה שהבניין יותר גבוה חופרים עוד יותר עמוק שהיסודות יהיו יותר עמוקים בקרקע  ולפיכך יש למחוק את האני. ולדעת שאני הכי קטן בעולם, כלום.

בספר המידות כתוב, שכשעם ישראל יתחילו לחיות את האמת הזו, אז יבוא משיח.

 

 

< קודם 5 6 7 8 9 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש