קבר הציון
סבא ישראל אומר נ נח נחמן מאומן זה גאולה
תמונה של קבר הציון באומן
סבא ישראל אדוסר
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
תוכן שלי
האש שלי תוקד עד ביאת המשיח
בס"ד
רבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים..." את הכתמים שיש לנו מי יכול לנקות ?? רק רבנו הקדוש !!!!
כשצריכים רפואה אומרים ה"תיקון הכללי " מי שחס ושלום נפל אז תיכף, כאילו לא קרה כלום "תיקון הכללי " זה
אור של משיח!

התיקון הכללי " על ציון רבנו הקדוש זה תיקון כזה שאין לנו מושג !!!
עכישו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולם , עכישו יש כבר הגאולה!

ישנו ה"לקוטי מוהר"ן " "וילקוטי תפילות" "לקוטי הלכות ועוד רבנו הקדוש הוא גילה חוכמה חדשה שעולה על כל
החוכמות!

הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז"ל בספריו הקדושים. יש לכל אחד מישראל את כל התיקונים וכל הרפואות וכל
הישועות בידיו וזה הפצה!

להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם !!!

אנחנו צריכים למסור כל נפשנו וזרענו על זה שיההי בכול מקום ספרי רבנו ז"ל אז יהיה הגאולה השלמה גאולה כזה
שלא היה מעולם !!!
כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסק בהם ויקים אותם אז יהיה עולם חדש לגמרי...

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהביםאותךךך

בס"ד
רבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים..." את הכתמים שיש לנו מי יכול לנקות ?? רק רבנו הקדוש !!!!
כשצריכים רפואה אומרים ה"תיקון הכללי " מי שחס ושלום נפל אז תיכף, כאילו לא קרה כלום "תיקון הכללי " זה
אור של משיח!

התיקון הכללי " על ציון רבנו הקדוש זה תיקון כזה שאין לנו מושג !!!
עכישו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולם , עכישו יש כבר הגאולה!

ישנו ה"לקוטי מוהר"ן " "וילקוטי תפילות" "לקוטי הלכות ועוד רבנו הקדוש הוא גילה חוכמה חדשה שעולה על כל
החוכמות!

הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז"ל בספריו הקדושים. יש לכל אחד מישראל את כל התיקונים וכל הרפואות וכל
הישועות בידיו וזה הפצה!

להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם !!!

אנחנו צריכים למסור כל נפשנו וזרענו על זה שיההי בכול מקום ספרי רבנו ז"ל אז יהיה הגאולה השלמה גאולה כזה
שלא ההי מעולם !!!
כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסק בהם ויקים אותם אז יהיה עולם חדש לגמרי...

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהביםאותךךך
 
בס"ד
** האש שלי תוקד עד ביאת המשיח **
 
רות וידאל  

כדאי מאוד!book baging ברסלב

כל ספרי מוהר"ן מברסלב  במחיר עלות בלבד, כולל משלוח!book baging ברסלב


ספרים ,כיפות , קמיעות, מדבקות,  ,
ספרים של הרה"צ שלום ארוש שליט"א :
בגן האמונה- המדריך המעשי ליהודי
 בגן האושר-היכן נמצא האושר האמיתי שכולנו מחפשים?book baging ברסלב
 
חכמת הנשים- ספר חדש ומומלץ ביותר לנשים בלבד, book baging ברסלב

בשדי יער- מעלת התפילה וההתבודדות,
בגן געגועים, book baging ברסלב

בגן השלום-ספר לגברים בלבד ,
נחמן הקטן- ספר מרתק לילדים  

להזמנות וברורים : book baging ברסלב

מספר פלאפון להודעות: 0547395033 (להודעות sms בלבד )

טלפון לחיוג: (בשעות הערב בלבד)
 מסנג`ר בס"ד
האש שלי תוקד עד ביאת המשיח
 
 
 
 
 
 
 
סגולות עצומות טו בשבט
   
                     לטו  בשבט
                                    
                                                   
                                                              
       אנו חוגגים את ראש  השנה לאילנות כי האדם עץ השדה,
      
    צריכים לעשות תשובה בטו` בשבט על התורה ועל מלכות שמים
     
              ומתברכים בשפע ברכה "בני בני חיי ומזוני",

                                        תראו סרט של בטו בשבט
                                  בשבט הוא ראש השנה לאילנות.
                                                 
הלכות על טו בשבט        
                                              מפי הרבנית ד"ר מיקלה ת             
                            ס ג ו ל ו ת   ע צ ו מ ות
                     יום זה חג משתה ושמחה- חתן ביום חופתו אינו מתענה ,
     
מתפללים על הפרות שיתברכו ונתנים שבח להשי"ת שמחדש את הפרות  משנה לשנה,

יש נשים ששומרות את האתרוג מסוכות עד טו` בשבט, לאחר סוכות הן עושות רבה מהאתרוג ושומרות אותה לטו` בשבט -סגולה בדוקה ללידה קלה
                           

נוהגים בטו` בשבט להתפלל שיהיה לנו אתרוג כשר ומהודר בחג סוכות הבא

          הקדוש ברוך הוא מברך בטו` בשבט את הפרות של ארץ ישראל
                                 {שהם עולם על כל פירות העולם,}
       
בליל טו` בשבט , ראש השנה לאילנות , נוהגים רוב תפוצות ישראל לסדר בשולחן מכל פרות האילן ומכל פרות הארץ ומברכים שהחיינו על פרי חדש,
כל אחד מברך על פרי אחר:
*
האיש - מברך על החיטה- "חלב וחיטים ישביעך"
האישה - מברכת על הגפן - "אשתך כגפן פורה בירכתי ביתך"
הבן - מברך על הזיתים- "בניך כשתיליל זיתים סביב לשולחנך"
לבת- נותנים רימון ואגוז - "כל כבודה בת מלך פנימה "
לילדים קטנים - נותנים תפוח ודבר -"תחת התפוח עוררתיך , דבש וחלב תחת לשונך",

צדקה מנהג טוב ויפה לתת בטו` בשבט 91 פרוטות כמניין אילן
יש שנוהגים לשלוח איש לרעהו משלוח מנות שמיכל פירות

יש נוהגים לומר תפילה מיוחדת שחיבר רבנו הבן איש חי:

"יהיה רצון מלפניך ה` אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתברך כל מיני אילנות ויוציאו פרותיהם בריבוי שמנים וטובים ותברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה שמנים וטובים ,כדי שיהיו היין היוצא מהם מצוי לרוב ולכל עמך ישראל לקיים בו מצות קידוש ומצות הבדלה בשבתות ובימים טובים ויתקיים בנו ובכל ישראל אחינו מקרה שכתוב :"לך אכול לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה אלוקים את מעשיך"

בסדר פרות טו` בשבט קודשם עושים את ברכת שהחיינו ולאחר - מכן מברכים לפי הסדר הבא:חיטים שעורים , זיתים תמרים, ענבים , תאנים , ורימון,
        
על השולחן צריכים לשים לפחות 15 מינים , היות שיש מנהג יפה שלכל מין שאוכלים אומרים פרק משיר המעלות ובצורה כזא לסיים את כל שיר המעלות 15 פרקים,
ראש השנה לאילנות מסמל את גאולת ישראל , עם ישראל נמשל לעוץ העומד ערום וקפוא בחורף , הסופות מטלטלות אותו , במבט ראשון זה נראה שהמצב ללא תקווה , כמו  שבטו` בשבט העץ הקפוא מתחיל לקבל תזונה , השרף עלוה בתוכו, המעמד נראה כמו תחית המתים , העץ מתחיל לפרוח ולהוציא פרות ,כך עם ישראל ב"ה ירים את ראשו ויזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש,

  
 
יום הולדת למהרנ"ת של נתן זצ"ל ט"ו בשבט
בס"ד
 
להדליק נר זכות רבי נתן לקרוא ספרי רבנו לבקש מבקשות לשים צדקה כל ישועות טובות כל חיילים יחזרו לשלום בשעה טובה אמןןןן
כל עם ישראל יחזרו תשובה אמיתית אמןןן
נזכה לראות משיח צדקנו אמןןןן
גלעד בן אביבה יחזור לשלום בשעה טובה אמן
כל עמך ישראל רפואה שלמה אמןן
 
 
 
שיחה מאת הרה"ח ר` גדליהו אהרן קעניג זצ"ל ביום ההילולא של מוהרנ"ת זיע"א י` בטבת תשל"ח 
 

תולדות של רבי נתן נלקח אתר מוסדות תיקון המידות

http://www.breslev-midot.com/about_berslev_nathan.asp


צוואת מוהרנ"ת: על ידי האחדות שבין חסידי ברסלב, אנו ממשיכים השגות אלוקות

מוהרנ"ת רצה לקרב את כל העולם לרבינו הקדושנאספנו לכבוד ההילולא של רבי נתן הקדוש, תלמידו הקדוש של רביה"ק. אנו יודעים שמוהרנ"ת רצה כל ימיו להכניס בעולם את העצות ואת הלימודים של רבינו, הוא רצה לקרב את כל העולם לרביה"ק. אם כי שישנם הרבה צדיקים, ואנו יודעים שבכל דור יש צדיקים, אבל אף-על-פי-כן, אחרי שהתגלו הלימודים הקדושים של רבינו, צריכים הצדיקים האלו לקבל מהצדיק הזה, ולהעביר זאת לאנשיהם המקבלים מהם. ואת זאת רצה מוהרנ"ת להכניס בעולם, הוא לא רצה חלילה לפגוע באף אחד מהצדיקים; אדרבה, הוא היה תמיד משבח צדיקים, כמו שרביה"ק שיבח את כל הצדיקים.כל הצדיקים צריכים לקבל מרבינואולם צריך לדעת שכל הצדיקים שיש תחתיהם נשמות ישראל, צריכים הם לקבל מהצדיק הגדול, ובדרכו להחיות את כל הנפשות שתחתיהם! כך אומר רבינו בשיחות הר"ן: כל זמן שהצדיק עוד לא נמצא בעולם - אפשר להיות איש כשר גם בלעדיו, אבל אחרי שנתגלה הצדיק הגדול, שהכניס בעולם לימודים חדשים ועצות חדשות - אי אפשר להיות איש כשר בלי לקיים עצותיו שלו. רבי נתן הקדוש ידע עד כמה דברים אלו גדולים ואמיתיים, לכן מסר את עצמו לגמרי לעניני רבינו; נסע נסיעות והפיץ את דעת רבינו בכל מה שהיה יכול במסירות נפש הגדולה ביותר.

נלמד הלכה ב"ליקוטי-הלכות" בהלכות בשר וחלב ה"ה השייכת לענין זה. ר` נתן מתבסס (שטעלט זאך) על התורה בליקוטי מוהר"ן סי` ל` "מישרא דסכינא".
להתקרב דווקא לרבי הגדול ביותר
הכלל היוצא מהתורה, שצריכים דווקא להתקרב לרבי הגדול ביותר, לרבי הכי גדול במעלה, החכם הגדול ביותר, הצדיק הגדול ביותר - שהכל דבר אחד. כי כל יהודי צריך להשיג השגות אלוקות, ולזה הוא נברא. ולהשיג השגות אלקות אי אפשר כי אם על ידי כמה צמצומים, ולהוריד השגת אלקות להיהודי הפשוט ביותר צריך כמה צמצומים - זה יכול רק הצדיק הגדול ה"יחיד הדור", הוא יכול לצמצם השכליים הגדולים ביותר, ולהכניס את זה להפחות שבישראל - שגם הוא יוכל להשיג השגות אלוקות.ככל שהחולה גדול ביותר - צריך רופא גדול יותר
על כן - אומר רבי נתן - לא מספיק להתקרב לאיש הגדול ממני במעלה ולוותר על התקרבות לצדיק הגדול ביותר בטענה ש"הלוואי ואהיה כמוהו" - כמו הצדיק הקטן הזה. רבינו אומר שאסור לומר כך; אדרבה, הרי אנו רואים שכל כמה שהחולה גדול צריך רופא גדול מאוד, כי בשביל חולה גדול לא יקראו לרופא פשוט, אלא יקראו לרופא הגדול ביותר, יחפשו ויבררו היכן ניתן להשיג את הפרופסור הגדול ביותר, אולי הוא יציל את החולה. כך גם כמה שאדם מחזיק את עצמו נמוך, כפי שמכיר את עצמו ויודע שהוא באמת נמוך - צריך הוא להתקרב לרבי הגדול ביותר. כשיהודי `חולה`, כשיהודי מחזיק את עצמו שהוא קטן, שהשגתו קטנה - ויכול להיות שהוא נכשל בעבירה וצריכים להצילו - הוא צריך להתקרב דווקא לצדיק הגדול ביותר שהוא יוכל להצילו ולרפאותו.דווקא מעומק הטומאה - הוצרכו למשה רבינו שיוציאם

רביה"ק מביא על זה משל, שמצינו במצרים שבני ישראל היו בדרגה נמוכה מאוד שאין נמוכה ממנה - דווקא אז שלח השי"ת רבי גדול כזה כמו משה רבינו. כי אם לא משה רבינו - לא יכלו להוציא את כלל ישראל ממצרים, מעומק הטומאה - שהיו במ"ט שערי טומאה. ודווקא מפני שהיו במ"ט שערי טומאה היו צריכים רבי גדול כזה כמשה רבינו, שהוא היה יכול לרפאות את כולם. כמו"כ בזמננו הוא כך, וזה מה שרבינו אומר בתורה הנ"ל.


צדיק האמת יכול להכניס אלוקות אפילו בקטנים במעלה

אומר רבי נתן הקדוש: כי באמת מי שמקרב עצמו לקטן במעלה, אעפ"י שהוא טוב ממנו הרבה וכנגדו הוא צדיק, אעפ"י כן לא די שאינו מועיל לו - מחמת שהוא חולה גדול ביותר, שקטן במעלה אינו יכול לרפאות חוליי נפשו העצומים - אף גם הוא מקלקלו הרבה. מכ"ש כשזה הקטן במעלה הוא בעל מחלוקת וחולק על הצדיק האמת הגדול במעלה מופלגת מאד, שהוא יגע כל ימיו להמשיך השגת וידיעת אלקותו יתברך בדרכים נפלאים בשכליות עמוקים ונפלאים נוראים ועצומים ונשגבים מאד מאד, עד אשר בגודל כחו וחכמתו יכול להכניס השגת וידיעת אלקותו ית` אפילו בכל הקטנים במעלה מאד, ובעוצם כחו השאיר אחריו ברכה ספרים נוראים כאלה והתגלות חידושים כאלה. ותלמידים יקרים שממשיכין הארת דעתו הק` לדורות, שזה עיקר שלימות הצדיקי אמת שגם אחר הסתלקותם ישאר דעתם אחריהם לדורות, כמו שראינו בכל הצדיקים הקדושים שהיו מלפנינו...


כשהקטן במעלה חולק על הצדיק - הקלקול הוא גדול ביותר

ממשיך ר` נתן: אבל זה הקטן במעלה אשר אינו יודע שום דרך ונתיב ושביל בהמשכת השגות אלקות לעולם, כי גם בעצמו עדיין לא התחיל להשיג שום השגה קלה כאשר רואין ומבינים מדיבוריו ותורתו שאומר דברים שתינוקות של בית רבן יודעים עתה יותר, וכשהוא חולק על צדיק כזה ותורה כזאת ועל אנשיו העוסקים בספריו הק` שעל ידם יכולים לרפאות גם החולה הגדול ביותר וכנ"ל. כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם, ועדיין הם עוסקם אחר הסתלקותם להמשיך ולהאיר השגת אלקות גם בהרחוקים והחולים ביותר ע"י ספריהם ותלמידיהם היקרים וכנ"ל. וזה חולק עליהם - בודאי הוא מקלקל הרבה מאד להשומעים אליו להתרחק ממקור חיים כאלה וכו`...
אצל כל אחד יש `יושר` - - -


 
 
 
מסביר ר` נתן איך זה יכול להיות: כי איתא בדבריו ז"ל שבכל מקום יש יושר ואפי` מי שעושה עוולות גדולות - בהכרח שימצא אצלו ג"כ איזה יושר, רק שהחילוק הוא מתי מתחיל היושר; כי אצל איש כשר מתחיל היושר מיד, כי בוודאי אסור לעשות שום עוולה, אבל מי שאינו איש כשר כראוי ועושה איזה עוולה, אבל אחר כך מתחיל אצלו היושר - לא לעשות עוולה גדולה ביותר. ויש גרוע יותר שעושה עוד עוולה גדולה מחבירו אבל אחר כך כשבא לעוולה הגדולה עוד יותר אז מתחיל אצלו היושר וכו`...

היכן מתחיל ה`יושר` של החולקים על הצדיק?!

ועל זה - אומר ר` נתן - מאוד תמוה, על שאנו רואים בעת המחלוקת שעושין החולקים על הצדיק האמת, עוולות עצומות בלי יושר כלל; יהודים כשרים חולקים על יהודים כשרים, כאשר ראינו בעינינו כמה פעמים, בפרט שראינו המחלוקת על רביה"ק שאנשים כשרים, אפי` צדיקים, ביזו הספרים הק` ורדפו המקורבים לרביה"ק לעקור את שמו של רביה"ק ותלמידיו. ועוד יותר קשה, אפילו באנשים פשוטים, אפילו אצל גויים, יש איזה שהוא יושר, ואנו רואים שאנשים כשרים ואף צדיקים רדפו אנשים כשרים, היכן מתחיל היושר שלהם?! והלא הם כשרים או צדיקים ואיך יתרחק מהם היושר כל כך?!
 
 
כמה שהוא רודף ביותר אז הוא אוחז יותר ביושר...

אך האמת הוא - עונה על כך רבי נתן - כי בהעולם בוודאי יש יושר, כי אם עושה איזה עוולה יש לו נקיפות מצפון וכל זמן שאין העוולה כל-כך גדולה הוא סובר שזה דרגתו ועושה זאת... אבל כשמגיע לידו עוולה יותר גדולה נרתע מכך ואינו עושה זאת. אבל אלו החולקים על הצדיקים האמתיים ורודפים תלמידיו וספריו הק` - הם לקחו לעצמם דרך עקום, דרך הפוך, ואומרים שהאמת אתם, וזה עיקר היושר אצלם לרדוף אחר הנרדפים והאנשים הלומדים הספרים הק` האנשים המקורבים לרביה"ק - זה אצלם היושר... כי אצלם מצוה לרודפם, כמה שהוא רודף ביותר אז הוא אוחז יותר ביושר... כי הם אומרים על אנשי הצדיק מה שאומרים בשקרים שלהם, והם מהפכים האמת כל כך עד שנתהפך היושר אצלם, כי אומרים שזה עיקר היושר לרדפם כל כך ר"ל, ואם יפסיקו לרודפם אז הם מתרחקים מן היושר... ועל זה אומר הנביא "הוי המהפכים אורחות יושר" ועל כן קשה מאוד למצוא איזה יושר אצלם... 
 
הקטן במעלה מרמה עצמו שהרע הוא טוב


"כבר מבואר כמה פעמים שאין צריכים שום חכמות בעבודת הבורא יתברך
רק תמימות ופשיטות ואמונה . ואמר שפשיטות הוא גבוה מן הכל
כי השם יתברך ברוך הוא הוא בודאי גבוה מן הכל
והוא יתברך הוא פשוט בתכלית הפשיטות.."

אמר"הלא מי שנוגע בי באצבע הקטנה מה גדולה מעלתו לעד ולנצח נצחים!!!!"


 
 
    ברוכים הבאים לרדיו 2000 - תקשורת חובקת עולם
ברסלב צדיק צדיקה ברוכים ברוכים בשורות טובות ברסלב

ברוכים הבאים לרדיו 2000 - תקשורת חובקת עולם

http://www.radio2000.co.il/


 ברוכים ברוכים ברוכים בשורות טובות בשורות טובות בשעה טובה בשעה טובה נחמן הקב
יום הולליה של סבא ישראל אדוסר י"ח חשון
חיים של ישר

 

אל דבר אודסר

בס"ד
ישראל דב אודסר נולד בשנת ה`תרמ"ו (1888) בעיר טבריה, למשפחה חסידית מיוחסת של חסידי קארלין. בילדותו, מצא בפח אשפה ספר בשם "השתפכות הנפש", אשר חיבר רבי
נחמן מברסלב אולם הספר היה ללא כריכה וישראל לא ידע מי המחבר. ישראל הקטן שהתלהב מהספר היה לומד בו כל הזמן ומיישם את הכתוב בו, דהיינו להתבודד ולהתפלל.

לאחר בר המצווה נשלח ללמוד בישיבת "רבי מאיר בעל הנס" שהיתה מחוץ לטבריה, והמשיך להגות בספר, עד שמצא אותו חסיד אחד, ואמר לו שהספר הוא של ברסלב (חסידות ברסלב, היתה יוצאת דופן ומוחרמת באותו הזמן בין החסידויות האחרות). לאחר ויכוח, לקח לו החסיד את הספר אבל ישראל כבר ידע אותו בעל פה, והמשיך לעסוק באשר למד.

לאחר שנודע לו כי הספר שייך לחסידות ברסלב, ניסה ישראל להגיע לחסידות זו ולתהות על קנקנה. בגיל 17 נפלה בידיו ההזדמנות כאשר פגש בר` ישראל קרדונר, חסיד ברסלב מצפת שהגיע לטבריה, בגלל מחלת הראומטיזם ממנה סבל. ישראל הצעיר התחבר לר` ישראל קרדונר והפך להיות חסיד ברסלב כמוהו. משפחתו התנגדה לכך, ואביו אמר לו, שיוכל לבחור איזו חסידות שהוא
רוצה רק לא ברסלב. אולם ישראל עמד על שלו והמשיך בדרכו שהאמין בה. אביו גרשו מביתו והוא הלך לביתו של ר` ישראל קרדונר.

למזלו של ישראל, הוא התארס לפני שהפך לברסלבר (אחרת סיכוייו לשידוך היו נמוכים), ואז התחתן עם בחורה מצפת בשם אסתר מינדל, בתמיכתו של ישראל קרדונר, מכיוון שלהורי הכלה לא היה כסף לחתונה. לישראל ואשתו נולדו חמישה ילדים. הם סבלו מהתנכלויות מצד משפחת הכלה ומצד אנשי צפת והיו בעיניהם ללעג וקלס, ולכן עברו לגור ליד ר` ישראל קרדונר. בהמשך הגיע
ישראל אודסר גם לירושלים כדי ללמוד שם מזקני חסידות ברסלב.

לאחר סיפור הפתק, המובא בהמשך, התקבצו סביב ישראל חסידים והוא אף כתב ספר בשם "אבי הנחל", בו הוא תוקף אמונות המנוגדות להשקפתו. זה היה הבסיס ליצירת הזרם בחסידות ברסלב המכונה "נ נח נחמ נחמן מאומן", זרם זה, בניגוד לחסידות ברסלב הרשמית, שואף להעלות את עצמותיו של רבי נחמן לישראל ואינו עולה לרגל לאומן.

עקב שיווק אגרסיבי, תנועת ה"נ נח", התחילה לגדול ולהחזיר בתשובה אנשים רבים עד שהפכה לתנועה גדולה שקולה נשמע בכל מקום.

[עריכ           ה]
ר` ישראל דב ב"ר אייזיק שלמה ברזל (אודסר) (תשנ"ה) (יח חשון)

קצת דיבורים מאיש קודש איש להבה ..

~~"סבא..." (לפיד האש) רבי ישראל דב אודסר~~

(זצוקל"ה ניבג"ע זיע"א...)

"מספיק דיבור אחד של רבינו והוא מנצח כל העולם...

הוא מצחק מהם והם מבינים שהם בטעות...

על מה עובדים כל כך ? ורודפים כל כך ?

בשביל מי ? בשביל מה?

ובשביל מה חיים? בשביל מה כל העבודה?

אחרי חמישים-שישים שנה נכנסים לבית חולים...

ואחר כך נכנסים למקרר.... ואחר כך לקבר...

 

כל הכסף וכל העבודה משאירים בעולם הזה

ובשביל מה עבד חמישים שנה? בשביל מה?!?

 העיקר התכלית...  והתכלית היא לעבוד את ה` יתברך... ואיך לעבוד? = על פי דעת רבינו הקדוש ואנשיו!... ... (סבא שר עם החברים... "אשרינו אשרינו אשרינו .... שיש לנו רבי כזה...)

 

"מעשיות כאלו עוד לא היו בעולם.... תורות כאלו עוד לא היו בעולם....הלכות כאלו עוד לא היו בעולם.... הכל בכוח רבינו!!..."

בדיבור אחד! ..רק תנו לו איזה אצבע...תנו איזה ת-נ-ו-ע-ה זה הוא לוחם בזה עם כל העולם... עם אצבע  א-ח-ת!! ...

..הוא ברגע אחד מהפך את כל העולם עם כל החכמות שלהם ...הם מתבטלים לגמרי!!

כל העולם מתבטלים נגד כל דיבור ודיבור שלו... שיצא מפיו הקדוש... ...

אוי אוי אוי רבינו.. אוי..  מה שזה.... מה שזה ברסלב.. אני זכיתי לראות את התפילה והבכיות של רבי ישראל קרדונר..  אוי מה שהיו אנשי מוהר"ן בדורות הקודמים.. פלא כזה... ... .. ........   ....  .... 

~~ דיבורים בוערים באש קודש של אמת מלב טהור של ברסלבר אמיתי שהעולם לא עלה אצלו כהרף עין.... אשרי חלקו...!~~

"מה התכלית מהעולם ? העולם רוצים לאכול ולשתות ולישון וזה הכל. מה זה,

העולם נברא בשביל לישון?.. בשביל לאכול?..! מה זה.. מה יהיה מכל זה..?..

העולם בלי רבינו הוא... אין לו כלום.. אין לו שום חיות כלל!!

העולם לא שווה פרוטה אחת, לא שווה כלום.. רק ה"סיפורי מעשיות" וה"ליקוטי מוהר"ן " וה"ליקוטי הלכות"...זה כל חיותנו, תקותנו.

אנחנו.. יש לנו כבר המעשה של ה"שבע בעטלירס".. וה- "בעל תפילה" נו.. "שבע בעטלירס" היה? רבינו הקדוש גילה!

איי יי יי...  "שבע בעטלירס"..

המעשה של ה"שבע בעטלירס" המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא מראה לכל העולם..בכל דיבור של המעשה, הוא מראה להם שיש רק אדם אחד,

יש רק רבי נחמן!.. רבי נחמן מברסלב!..

רבינו הקדוש כבש כל העולם רק בדיבור אחד של המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא אמר: "אם לא הייתי יודע רק המעשה הזה של "שבע בעטלירס", הייתי גם כן חידוש גדול בעולם!"

הוי בעטלירס כאלה.. לא צריכים יותר, רק איזה מעשה של ה"שבע בעטלירס",

 מספיק על הכל, היה ראוי שכולם יהיו צדיקים וישליכו כל החכמות, וכך יהיה.

אם היה להם שכל רק לידע איזה חתיכת מעשה, זה כולל כל העולם עם כל

החכמות שלהם. הם צריכים להתבייש מכל דיבור של רבינו. הם צריכים להתבטל

ולהתבייש על כל דיבור של רבינו. נו.. ישנו בעולם ויבוא..   יבוא הזמן!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הבעטלר... הבעטלר... הבעטלר...

מדוע היה רבינו הקדוש מכנה עצמו "בעטלר"? מה זה "בעטלר"?.. = עניים.

מדוע "בעטלר"? "הבעטלר" הוא תמיד היה מתחנן לה` יתברך.. הוא "בעטלר" = קבצן

הוא היה תמיד מתפלל ובוכה לה` יתברך: "ריבונו של עולם.. תן לי..  תן לי..  תן לי..

תן לי.. "  ה"בעטלר" בוכה: "תן לנו..  תן לנו.. תן לנו.. "ליקוטי תפילות"....

יש כבר "ליקוטי תפילות", מה שזה.. זה יחיה וישמח וירפא את כל העולם, את כל הרשעים..

את כל הכופרים.. הוא ירפא ויחזיר אותם לטוב. דיבור אחד יהפוך כל העולם !

 

(סבא הקדוש זצוק"ל.. התבטא פעם שבדיבור שלו יש כוח גדול לעורר לבבות ליראת שמיים ולעבודת ה` ממש כפי שהיה נראה רק בדורות הקודמים..

תמיד היה נראה שרוב העולם לא יוכל לסבול ולהכיל  סוג של אמת ישירה וברורה שכזאת... מהיכן יבואו הכלים לזה...?.. ... ...

...צריך לדקדק בכל דיבור "שזרק" סבא... שום דיבור לא נאבד..  וברוך ה`..."הניצנים ניראו בארץ".... המהפכה בעיצומה..."קץ הימים".. 

עוד נשמה ועוד נשמה שכנגד כל הסבר הגיוני (כביכול) זוכה לראות "ולהכיל" את האור...

-אודות ל"כלים" של האומן הגדול...- -> רבינו   מ נ ח מ נ ו - - >נַ  נַחְ  נַחְמָ  נַחְמָן  מאוּמן!!)    

העולם הזה הוא כולו בטעות כל אדם חושב חוכמות "אולי ככה אולי ככה"
היצר הרע סוגר את היד ואומר לו"בוא אלי בוא אלי מה אתה רוצה?טוב בוא קח,קח"

האדם חושב מה יש לו בכפו נראה אים יש איזה כסף?"

היצר הרע פותח את היד הוא מראה לו אהה זה יש לי ,כלום!אתה רוצה כסף?-לא שווה כלום אתה רוצה תאוות?-לא שווה כלום בשביל מה?" האדם מסתובב ורואה שהעולם כולו שקר!שקר לא שווה כלום!"

אוי ...לא צריכים לדבר מזה שכל העולם בטעות רבנו הקדוש רבי נחמן זצ"ל הוא גילה את זה הוא גילה שכל העולם כולו כלום.ליתפוס את הכסף לתפוס את התאוות ולא מוצא כלום.רבנו הקדוש הוא נמצא בכל העולם ויש לו חיות כזה הוא הביא לעולם חיות עונג ונחת כזה ...שאין בעולם!


זה רחמנות גדול על העולם יש להם מחלה כזה איך אפשר להריח את הריח של התאוות?צריכים לברוח מהם צריכים לחפש רק חיים.מה יש לנו מכל החיים מכל הכסף מכל התאוות?!?!? זה לא חיים זה מוות התאוות זה מוות והם מביאים לאדם כל הצרות כל התאוות.הכבוד זה הורג את האדם כל החיים שלו לא שווה כלום מה זה כסף כולם ילכו מיזה כמו מן...ילכו מיזה.

מה זה,איזה עולם זה?איף יכולים לסבול ריח כזה זה מריח רע ביותר מנבלה.וכל העולם רודפים אחרי הכסף ואחרי התאוות ואחר כך שואלים את האדם "מה הרווחת"?

           " לא הרווחתי כלום!"


האדם רודף אחרי התאווה וקורא את הכסף"בוא אלי בוא אלי מה יש בזה בכסף?מה!ניר עוד ניר עוד ניירות אמריקניות! כל הנירות של אמריקה ושל כל העולם לא שווה כלום!מה יהיה מה?! ויהיה עוד כסף?גם כן לא יהיה כלום!
הבל כזה שיגעון כזה מה זה?הכל עובר כצל עובר ממש.האדם אין לו זמן הוא יניח את כל הכסף וילך לקבר...


שיוויתי השם לנגדי תמיד"

תמיד=תם,יד.

"תם" בחינת עליה ו"יד" בחינת עשיו ירידה היינו שהאדם צריך לראות תמיד את הטוב והחסד של ה` יתברך בין בעליה בין בירידה ולהתחזק וע"פ הדרך תוכל לקיים מצווה גדולה ליהיות בשימחה תמיד...

חייב האדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ..

ירידה לצורך עליה..

בקיא בעייל בקיא בנפיק..

אין ייסורים בלי עוון..

הוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו...מי שהוא בשימחה הוא נמצא עם השם בחינת מקומו של עולם....

 איך יכולים לאכול ולישון יש חוכמות כאלה יש חכמה כזה...וכל החכמה איך זוכים ליהיות יהודי.כל הקדושות כל החכמה שלנו כל הכח שלנו הוא רק"איך זוכים ליהיות יהודי" זה עניינים נעלמים מאוד אבל צריכים להכניס עצמו את לבו ומוחו בהספרים ל.מוהר"ן ל.תפילות ספורי מעשיות לקרוא ולעבוד ה` יתברך.

איזה עבודה אחרת יש לנו?רבנו הקדוש אמר:מה יש ליהודי לעשות בזה העולם?רק תורה ותפילה!"

"..בכח הצדיק יש תקוה לכל הנופלים ואין שום יאוש בעולם כלל, כי אף על פי שנדמה לו שמירידה כזאת אי אפשר לעלות חס וחלילה אף על פי כן יש חסד כזה אצל ה` יתברך שגם משם יכולים לעלות, וכן אפילו אם חס ושלום נפל עוד כמה וכמה פעמים בלי שיעור אף על פי כן כל תנועה שהוא רוצה לנשאות עצמו בכל פעם לעלות מנפילתו אינו נאבד לעולם יהיה איך שיהיה, כי ה` יתב` ותורתו הוא אין סוף ואין תכלית, ועיקר ההתחזקות הוא בכוח הצדיק הזה שהשיג, שכמו שאין עליה לעולם לפי גדולתו יתברך "כי גבוה מעל גבוה" וכו`  "וגבוהים מעליהם" וכו` כמו כן אין ירידה שלא יוכלו לעלות משם! כי כל מה שהצדיק עולה למדרגה גבוה יותר הוא משיג יותר חסדי ה`, שזה עיקר גדולת ה` יתברך, ועל כן הצדיק זוכה להשיג שאין שום יאוש בעולם כלל כי משיג כל פעם חסדים כאלו שהם עיקר גדולת הבורא שעל ידי זה הכל יכולין לעלות, על כן צריכים דיקא צדיק גדול במעלה מאוד מאוד כי כל מה שהחולה גדול ביותר הוא צריך רופא גדול ביותר, כי כל מה שהצדיק גדול ביותר הוא יכול להגביה ביותר אפילו הנופלים מאוד, אם יזכה להאמין ולהתקרב אליו ולהחזיק בעץ החיים העולה עד רום גבהי מרומים לעילא לעילא בחינת רוחו של משיח הגדול במעלה מאוד מאוד הנקרא רעיא מהימנא, והוא כלליות של האמונה, לתקנה ולהשלימה, ועיקר אמונת ישראל ממשיך הוא להדור ואי אפשר לבוא לזה הצדיק אלא על ידי עזות כמאמר רבותינו זכרונם לברכה: "הוי עז כנמר", כמו שכתוב: "נהלת בעוזך אל נווה קודשך", הינו על ידי עזות נכנסין לתוך הקדושה, כי יש רועים של הסטרא-אחרא והם מפורסמי הדור של שקר ועיקר מלכותם הוא על ידי עזות והם ככלבים בעזותם בבחינת "והכלבים עזי נפש המה רועים" והן "פני הדור כפני הכלב", ועל כן כדי להינצל מהם מתחת ממשלתם אי אפשר, רק על ידי עזות, לעמוד נגד עזותם, ואז נכנס לתוך הקדושה..."

הגן היומי - בשדי יער הרב שלום ארוש שליט"א
מפניני הרב-שלום ארוש שליט"אכיצד לצאת זכאי בדין ?

בס"ד בזרה"ק

 

מפניני הרב –  עיקר המשפט בראש השנה בין אדם לחברו, כיצד לצאת זכאי בדין?

 

יום חמישי, 2.9.2010 למניינם, שבוע פחות יום לפני ראש השנה תשע"א הבא עלינו לטובה התכנסו צדיקים גדולים (שחלקם נמנים מל"ו צדיקים) לכנס חשוב בחולון להלן עיקרי דברי מו"ר הרב שלום ארוש שליט"א שהתקיים במגרש לזרוס.

רגע לפני תחילת הכנס עצמו הגיעה עננת גשם קטנטנה משום מקום ומשך כמה דקות הורידה טיפות גשם.. היה קצת מוזר ואפילו הזוי שבתחילת ספטמבר בחמסין הנורא עם הלחות האיומה יורד עלינו גשם ומכל המקומות דווקא עלינו ודווקא במגרש.. זה היה כמובן אירוע מיוחד במינו, ועל זה פתח הרב שלום ואמר:

" בורא עולם הוריד עלינו גשם, ענן קטן רק פה מעל הכנס, וזה אומר שהוא מרוצה מאיתנו, מהכנס, ממורנו אברהם חי שהשם ישמרנו-אמן וכן כל הקהל הקדוש, ישתבח שמו לעד." עוד הוסיף ואמר, "ירד עלינו גשם נקודתי, דבר שלא הגיוני בחום המטורף הזה, ההפך מהטבע – וודאי שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו שהוא מרוצה מהכנס שלנו."

"עתידים בתי תיאטראות וקרקסאות להפוך לבתי מדרשיות..."  והנבואה מתקיימת לאט לאט, וזה עושה תיקון גדול מאוד מאוד. יכולנו לקיים את השיעור במקום הרגיל\ אך לבורא עולם החשבונות. ראו איזה השגחה פרטית היום, זהו יום השנה לפטירתו של מור בן שרה והשיעור מוקדש לעילוי נשמתו, וגם לסבתו רבקה סעיד בת שרה.

כבר בפתח ערב ראש השנה ומצפים ומחכים לרה"ש – יום הדין. כ"א רוצה להכין את עצמו ולצאת זכאי בדין ושכלל ישראל יצאו זכאים בדין.

הדבר העיקרי שכ"א צריך לעשות עליו תשובה , אך לפני כן לדעת שהיצר הרע דרכו להפוך את הכול (לבן שחור, טוב לרע וכן הלאה) וכמובן לעשות מן העיקר טפל ומהטפל עיקר, לבלב את האדם שלא יגע בנקודה העיקרית. אם כך, עיקר ההכנה שהאדם צריך להכין את עצמו לרה"ש ולחיים האלה, זה בן אדם לחברו. כי על זה עיקר המשפט. יום כיפור אינו מכפר בין אדם לחברו.  

בין אדם למקום בורא עולם חנון לסלוח אם רק אדם מהרהר/חושב בתשובה בראשו – מתחרט על הדרך בה הלך עד היום ורוצה ללכת בדרך חדשה, בדרך השם, אפילו רק מחשבה בלי לדבר, מוחלים לו על כל העוונות בין אדם למקום. קצת הרהור תשובה וזה נמחק.

כל המשפט של האשם בראש השנה זה בין אדם לחברו. וצריך לזכור בשביל מצוות שבין אדם למקום לא היינו צריכים לבוא לפה, יכולנו להישאר בעולם הנשמות, כל מה שבאנו לעולם הזה, זה אך ורק בשביל לעבור בהצלחה את כל הניסיון היומיומי שיש לאדם עם אנשים.

ü      כשגוי בא להילל הזקן וביקש ללמוד את כל התורה כולה במשפט אחד – "מה ששנוא עלייך אל תעשה לחברך" ושאר כל התורה לפרש איך אדם יזכה לקיים את המאמר שלעולם לא יצער שום אדם בעולם הזה, זה הפשט. כמו שאתה לא רוצה שיצערו אותך, כך אל תצער אף אדם בעולם הזה.  הילל הזקן רודף שלום, אוהב שלום, אוהב בריות ומקרבן לתורה.

ü      רבי עקיבא, גדול התנאים הקדושים אומר, "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה.."

ü      האר"י ז"ל, אומר שצריך כל אדם לקבל על עצמו קודם התפילה מצוות ואהבת לרעך כמוך.

ü      רבנו, רבי נחמן מברסלב, כותב בספר התפילות, שאם לאדם יש בעיות שלום עם אנשים, תפילותיו אינן מתקבלות. לכן אדם צריך שיהיה לו שלום עם כל העולם.

ü      דוד המלך אומר "אני  שלום" אם פגעת באדם וודאי לבקש סליחה, ואם הוא לא סולח ומוחל, הוא הופך להיות הפוגע.

 

      דרכו של עם ישראל:

 • ביישנים
 • רחמנים
 • גומלי חסדים
 • הולכים בדרכו של הקדוש ברוך הוא, הווה אומר, רחמנים, למחול וסלוח. וכאשר אתה לא מוחל וסולח אתה הופך להיות הפוגע.

אנחנו בני אדם ויכולים לטעות, כמו שאנו מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, כך גם האדם צריך למחול.

הגאון מוילנה בספר הוראות והנהגות כותב, ר' חיים מוליז'ין, שעיקר העמל של האדם צריך להיות על עברות או מצוות שבין אדם לחברו בכל ההיבטים ופה היצר הרע מסית את האדם לעשות ההיפך, לדרוס את כולם, להביך ואתה בכלל לא יודע מהי עבודת השם והתורה הקדושה, כי עיקר העמל בין אדם לחברו.

ü      חיים שמולביץ',   אחד מגדולי המוסר אומר בגמרא כתובות, מספרת כך הגמרא רבי רחומי היה צדיק גדול מאוד, כל ערב כיפורים רק פעם בשנה היה מגיע הביתה ונשאר ללמוד עד צאת היום וחוזר לישיבה. הגיע ערב יום הכיפורים ואשתו חכתה בכיליון עיניים לבואו. כמעט נכנס ערב יום כיפור ורבי רחומי לא שם לב לשעה  כי למד בכזו התלהבות ועומק, עד כי שכח שעליו לחזור הביתה. אך אשתו חכתה.. ואף הזילה 2 דמעות ובאותו הרגע, איכן שישב נשבר החלון והוא נפל ומת.  נשאלת השאלה המתבקשת, מה הרוויחה האישה הזו? השם הרג אותו כי הוא ציער אותה, וכעת השם ציער אותה כפול, כעת לא יהיה לה את בעלה רבי נחומי. אז מה הרעיון פה? אומר ר' חיים שמולביץ' כשאדם פוגע בחברו הוא ייענש. זה לא עיניין של מידה כנגד מידה אל חוק טבע פשוט, למשל כמו ששחקת באש אתה תישרף. תשים מים על האש, החוק טבע אומר שהמים יכבו את האש. תשים את המים במקפיא המים יקפאו וכן הלאה. שיחקת באש - תיענש. וזה גם ההיגיון.

ü      זה גם מה שהיה עם חנה ופנינה. פנינה ציערה את חנה לשם שמיים שתבכה הרבה כדי שתביא ילדים, ובסופו של דבר מתו לפנינה כל הילדים שלה. פגעת בבן אדם – אתה תיענש.

מסביר אברהם אלימלך, שאם אדם פגע בחברו ולא בא לבקש סליחה יש עליו קטרוג למעלה שמונע ואין לו שום כפרה ואין כיפורים מכפר. מדוע? יש קטרוג למעלה ואינו מניח לכפר עליו עד שישלים עם חברו. כל עוד לא ביקש סליחה. אך אם ביקש סליחה הכדור מתהפך והאחר נהיה הפוגע במידה ולא סלח. לכן, ביקשו ממך סליחה – תמחל.

צריך להיזהר שאדם לא יפגע בזולת..

ü      מהי שיא הדרגה שאליה אדם יכול להגיע בעולם הזה? אומר החזון איש, לעבור את העולם הזה מבלי לפגוע בבן אדם זה שיא הדרגה.

למדנו מכל זה שעיקר הדרגה של האדם ועבודתו בעולם הזה, רק לעבור את העולם הזה בלי לפגוע בשום אדם. דעו לכם, הניסיון העיקרי הוא דווקא בשלום הבית. מדוע? אנשים חושבים שצריך להיות זהיר רק מחוץ לבית, בבית השם ישמור.. בכלל לא מודעים שמה שקורה בין בני הזוג גם זה שייך לבין אדם וחברו.

רבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן שעיקר ההכנה שצריך להכין עצמו לרה"ש, שיעבור את הדין בשלום, שאדם יזכה לבוא לרה"ש עם שלום בית.

 

ספר שמות כ"ב מסביר, אדם עובר עברה בין אדם למקום, נהיה בעל מום (חסר אצבע, רגל רחמנא ליצלן) אך אם עובר עברה בין אדם לחברו הוא נהיה טרפה. ונסביר כעת את הדברים.

מצוות מעשר בהמה. נאמר ולאדם פלוני יש עדר צאן, 100 כבשים. משך כל השנה נולדים עוד כבשים לעדר, ופעם בשנה נותן להם לצאת מן הפתח אחת וסופר אותן. כל בהמה עשירית יש לעשר וזה נקרא "מעשר בהמה" ונחשב לקודש. את הבהמה העשירית יש להביא לבית המקדש כקורבן מעשר.  ידוע ע"פ ההלכה שאם הבהמה שיצאה עשירית היא בעלת מום אע"פ שאי אפשר להביאה כקורבן נחשב מעשר, אך אם טרפה פסולה למעשר.

כל באי העולם עוברים לפני בורא עולם כבני צאן, והקדוש ברוך הוא מוכן לקבל את בעלי המומים, כלומר האנשים שעברו בעברות שבין אדם למקום, אבל לא את הטרפות, כלומר האנשים שעברו עברות שבין אדם לחברו. וזה עיקר התשובה ועיקר הדרגה של האדם.

ü      בספר המידות, רבנו מדבר על עניין השלום. מידת השלום, זו המידה שעל ידה ניתן לזכות בכל הטוב שבעולם הזה. ע"י רדיפת שלום זוכים לכבוד בעולם הזה ולחיים בעולם הבא.

בניין ירושלים תלוי בשלום. רוצים גאולה? תעבדו על מידת השלום. שימו לב כמה וכמה טובות באים ע"י מידת השלום, להלן רק כמה דוגמאות מיני רבים:  

 • ע"י השלום באים בשורות טובות
 • -   "   -     זוכים להתגלות אליהו
 • -   "   -   סימן לחיים
 • -   "   -   מציל בניו ממיתה וגלות
 • -   "   -   הברכה באה ע"י השלום
 • -   "   -   כשיש שלום בעולם אין פחד

אומר רבנו ע"י שיהיה שלום בין הרשעים, ע"י זה יש להם כל טוב. אפילו רשעים.. אז כ"א יעשה לעצמו חשבון נפש, אם יהיה שלום בין הצדיקים, איזה כל טוב יהיה...

 

          שלום הלכה למעשה.. הכיצד?

 • וכעת במה תלוי שיהיה לאדם מידת שלום ויזהר בין אדם לחברו? כיצד ניתן להשיג שלום? שלום בא על ידי אמת. שלום ואמת נשקו.
 • מדוע לאדם אין שלום? כי אין לו מידת אמתמי שאוחז באמת – מכבד את כולם.
 • איזהו מכובד? שיודע לכבד את הבריות כולם. את כל הקבוצות בעם ישראל.
 •  ואיזהו חכם? הלומד מכל אדם.
 • כל רב צריך ללמד את דרך האמת, כמו בישיבה שאף אברך ותלמיד לא מדבר על אף אחד וכל שכן על קבוצות, אלא כל עם ישראל קדוש, כל רב חשוב, כל הקבוצות חשובות ואסור לזלזל באף אחד. זה המסר שצריך כל רב להעביר לתלמידיו ולהשפיע עליהם, העיקר זה מידת השלום ואהבת ישראל. וכל רב באשר הוא צריך להודיע לתלמידיו אומנם אנחנו הולכים בדרך שהולכים בה אבל לא מזלזלים באף אחד מעם ישראל ובשום קבוצה.

 

ü      בספר דרך צדיקים, כתוב "ישמור את עצמו לשנוא שום אדם מישראל", צריך לדון כל אדם לכף זכות, כפי שהמשנה אומרת. והאדם מחויב לאהוב כל אדם מישראל בכל מאודו ונפשו, גדול הוא השלום וכל שכן אהבת חברים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בדורו של ר' יוחאי היה גילוי סודות כי הייתה אהבה גדולה בין החברים.

ü      בדרך חסידים כתוב, מהי העיצה שכ"א יראה את היופי של כל יהודי וידון אותו לכף זכות? הסוד הוא, אם לאדם יש כל יום שעה התבודדות ותשובה, מה עשיתי מאתמול ועד היום ומה עליי לתקן, אז יהיה לו טבע לראות את חסרונותיו ולא את של האחר. ואם אדם זוכה לראות חסרונותיו, מזה יזכה לאהוב את הבורא. ומי שאוהב את אבא אוהב גם את הבנים שלו.. במילים אחרות, יזכה לאהוב את הקדוש ברוך הוא וגם כל יהודי "על כל הפשעים תכסה האהבה."

מדוע אדם רואה חסרונות אחרים ולא שלו? כי אינו רואה שפלותו ולא אוהב את הקדוש ברוך הוא.

מה הסוד פועלים ניסים וישועות? העיקר ע"י התחברות ואחדות ופועל ישועות ומסלק את כל המקטרגים. כל הסוד זה אהבה ישראל. לאהוב את כולם. את כל הצדיקים ואת כל עם ישראל. על ידי זה פועלים ישועות וזה כל הסוד.

כל אחד צריך להבין טוב, לא רק לפני רה"ש ויום כיפורים, אלא כל החיים לדעת את עיקר העבודה בעולם הזה, העיקר לא לפגוע באחר גם אפילו אם זה כרוך בלוותר.

 

 •  
  • אדם אשר פוגע באשתו מפסיד את השפע, הכלי של הברכה. איזו טיפשות היא זו להתנהג בחוסר כבוד כלפי אשתך.
 • בשביל שום דבר אסור לפגוע באדם. איפה שניתן לוותר, הכול תעשה שאף אחד לא יפגע. כל שכן לא לצער אף אחד. וכ"א צריך לעבוד על אהבת עם ישראל. ולא לדבר רע על שום אחד מעם ישראל.  (ודע לך שאם תדבר יביאו אותך ביחד עם היצר הרע להעיד ואתה עם יחיד, וביחד מצטרפים לעדות "פלוני דיבר כמוני.." על משיהו.. אם כך, אל תהיה עד חמס – בשם הבעל שם טוב).
 • אדם צריך להיזהר לא לדבר שום רע על שום יהודי, רק לדבר טוב על כל אחד ואחד. אל תהיה מוכן לשמוע שום רע על שום יהודי. וכאשר אדם בא לספר לך, אסור לך לשמוע, אלא אם זה 2, אסור לך לקבל עדות מיחיד.. ואם שומע יחיד ומאמין לו בלי לשמוע את הצד השני, אזי תסתכל על הנקודות הטובות שבו. "לדון כל אדם לכף זכות ואפילו מי שרשע גמור, לחפש נקודה טובה.." רבנו מלמד, אפילו רשע גמור וכל שכן, חבר שלך שמלא מצוות כרימון.. וכ"א צריך לקבל על עצמו לא לשמוע שום רע על יהודי וכל שכן לא לדבר על שום יהודי. (עד לשמיים העוונות מגיעים..).
 • "כשאין אהבה בין ישראל נעשים הולכי רכיל " , אומר רבנו. אם כ"א יעבוד על אהבת ישראל, כל יהודי הוא בן שלך בורא עולם ממלא לא לדבר על אף אחד כי אוהב אותו ולא ידבר עליו כלום וכשאין אהבה נעשים הולכי רכיל וע"י רכיל נעשים ניצים.

איך נצלים מלשון הרע? ע"י אמת.

ע"י לשון הרע אינו מקבל פני שכינה, ראוי לסוקלו באבן ובעוד...

עלינו להתבונן ולהתעורר בנקודה הזו, שמהיום עיקר העבודה של האדם לא לפגוע בשום אדם ובטח לא בבן/ת הזוג שלך. זה העבודה. זו התורה. זה התשובה. זו הדרגה. מה ששנוא עלייך אל תעשה לחברך. זה לא אמרה זו האמת.

לכבד את הבריות. לאהוב את עם ישראל. כל אחד יעשה תשובה, מה שהיה היה. להשתדל לפייס את כולם. לקבל על עצמך מהיום לתקן מידות בכל מה שקשור בין אדם לחברו. וודאי מי שיעשה כך תשובה יהיה בטוח שייכתב לחיים ולגאולה שלמה. לעבוד על אהבת ישראל ומידת השלום. זכרו, העיקר לא לפגוע ולא לצער שום אדם. לא מעניין אותך מה שיהיה אתה אל תפגע ותעליב ותצער.

לקחת את עצמך בידיים, וזכרו היצר הרע מסית לדרוס את כולם העיקר שתמלא את תאוותיך. זכרו מה העיקר ומה הטפל.

עבודת השם שאדם זוכה לדעת מה השם רוצה מאיתנו. באנו לעולם הזה כדי לדעת איך לשמח כל אחד ולא לצער.

כאשר אין שלום בית, האישה מתנגדת לבעל. תעבוד על שלום הבית שלך, זה הדבר הראשון.

דבר נוסף, כל אישה צריכה לשלוח את בעלה לאומן, כדי שיזכה להתעורר ולחזור בתשובה. כל אחד צריך לדעת שיש לעבוד על שלום הבית ובין אדם לחברו וזה עיקר היהדות והתורה.. וכל הרבנים לא לחלוק אחד על השני, אלא רק לאהוב ולכבד ועל ידי האהבה הזו נזכה סוף סוף לגאולה שלמה.

 

 

 

שנה טובה ברוכה ומבורכת.

שנת שלום, אחווה, חברות טובה,

שנת אהבת חינם וכבוד לזולת.

שנת וותרנות וסלחנות.

שנה שמחה ומלאת ברכות.

 http://www.breslev.co.il/forum/forum_posts.asp?TID=28622&PN=1

 

 


סגולות עצומות חודש אלול ותשרי
סגולות עצומות לחג סוכות הושענא רבה ושמחת תורה
חודש אלול
 שנה שמחה3 שנה טובה2 שמחה1 שנה טובה3 שמחה4 שמחה2
 נחמן ברסלב נחמן נחמן ברסלב נחמן ברסלב נחמן ברסלב נחמן ברסלב נחמן
אלול הוא חודש הרחמים והסליחות , הקב"ה נמצא איתנו , יורד כמו מלך , מוכן לחבקנו לבוא לקראתנו ולקבל את תשובתנו מומלץ באלול לעשות בדיקת מזוזות ותפילין ,ולהרבות באמירת תהילים , מ-א אלול מתחילים לומר פעמים ביום מזמור כז` מתחילים , -" לדוד ה` אורי וישעי",,,, וצריכים להמשיך אמירתו עד שמיני עצרת ,ביום כדי אור ל-כה` באלול יום בריאת העולם , להדליק חמש נרות כי מוזכר חמש פעמים , "אור" בפרשת בראשית ולמד שנזכה לבנים מאירים בתורה כי נר מצווה ותורה אור ונזכה במהרה לאור הגנוז ,ביום כה` באלול , יום בריאת העולם , מאוד מומלץ לקחת את חומש בראשית בכול יום מהחומש יום אחד ממעשה בראשית , עד שמסיימים את כל השבוע של בריאת העולם -בראש השנהראש השנה - יום הדין ערב ראש השנה טוב לעשות פדיון נפש להפריש סכום של 10 ש"ח  לכל נפש ולעשות עליו את הפדיון , ויחזור ויעשה אותו הדבר בערב כיפור {בכסף אחר - מלבד כסף הפדיון של ראש השנה },יש ולשמור את כסף שני הפדיונות עד ערב סוכות , ולחלקם ולעניים , או לאנשים נזקקים , ומובטח
לו שישלים שנתו בע"ה , בראש השנה שוקלים את כל מצוות ועבירות האדם ונקבע מה יהיה עם כל נשמה ונשמה והכל לפי מעשיה , זה זמן רחמים גדול בשמים , וצריך לעשות תשובה ולהתפלל בכוונה מאוד עמוקה וטהורה ולבקש מאבינו שבשמים שירחם עלינו ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ובורא עולם באהבתו לעם ישראל , אב הרחמן שומע כל תפילה מעומק הלב , והוא ברחמיו יכפר לכלל ישראל , מומלץ לצום בערב ראש - השנה , מעלות השחר ועד הצהרים , הצום מוחק לנו שליש מעוונותינו , את השליש השני של העוונות מכפרים לנו על ידי התשובה שאנו עושים בעשרת ימי תשובה ואת השליש השלישי מכפרים לנו על ידי יום הכיפורים ,רצוי להרבות בצדקה , טוב לומר מזמור כד` בתהילים - -"מזמור לדוד" -סגולה פרנסה , טוב שיקנה כל אחד בערב ראש - השנה סכין חדש וישחיזנו- מסוגל לפרנסה לכל השנה - ביום א` של ראש השנה רצוי לסיי שני ספיר תהילים כנגד "כפר " וביום ב` של ראש השנה לסיים עוד שני ספרים טוב לעשות תענית דבור בראש השנה כדי לסגור את הפיות של המקטרנים שרוצים לקטרג ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם "למטה האדם שותק , גם אתם שותקים ", רצוי לקום מקודם בבוקר לשחרית ולהשתדל לא לישון {רק בלילה }- שמזלנו לא ישן כל השנה- צריך להיות בשמחה , וקדושה ולא בכעס חס וחלילה כי זה ישפיע על כל השנה כולה , רצוי לעשות חלות עגולות לכל הסעודות,

יום הכפורים- מומלץ לעשות חלות בצורת סולם לסעודות של ערב יום הכיפורים - שכל תפילתינו יעלו לשמים,

חג הסוכות -חג הסוכות מרבים בשמחה , אנו נמצאים בסוכה כמו תחת החופה והשכינה עוטפת , אותנו יש שנוהגים לנשק את קירות הסוכה שהם כנגד מידת הרחמים , מי שתמיד בצער ויסורים הסגולה סגולה למחלוקת ילמד מסכת סוכה , מצוות סוכה היא סגולה אריכות ימים , מומלץ לתלות בסוכה שמן זית ולהשאירו עד סוף החג שישאב את כל קדושת האושפיזין ובשמן זה סגולה עצומה להדליק נרות חנוכה , וכן לתלות הסוכה שני בקבוקי יין שאחד מהם יהיה כשר לפסח , ולהשתמש ביינות בליל הסדר ובסעודת פורים - חיבור בין קודש לקודש , טוב לתלות חיטה ושעורה עד סוף החג ולאחר מכן להשתמש בהם לחמין של שבת, אפשר לתלות אתרוגים ולאחר סוכות לעשות מהם ריבה , להשתמש בה בטו- בשבט -סגולה לזרע בר קיימא וללידה קלה , אפשר לתלות צנצנת של דבש ולהשתמש בה , בחג שבועות -"חלה ודבש תחת לשונך"-"שיר השירים ", מומלץ לתלות רימונים -סגולה לזרע בר קיימא ,{סגולה לזרע בר קיימא - לתלות שבע רימונים בשבע סוכות של רבנים- , ולאחר סוכות לעשות מיץ מהרימונים האלה ומהכמות הזאת מחלקים למספר נשים לשתות }טוב לתלות בסוכה תפוחים ולאחר סוכות לאכול אותם - סגולה לרפואה שלמה כל יום צריך להדליק נר לאחד מהאושפיזין של אותו היום,

הושענא רבה- התחנה הסופית של כל הימים הנוראים ,מרבים מאוד בתפילות ותחנונים כי הוא סיום נא` ימים שנתנו לישראל בחסד עליון לעשות בהם תשובה - והכל הולך אחר החתום , ביום זה צריך לעשות תשובה והיות שזה האושפיזין של דוד המלך - מומלץ לקרוא את כל ספר התהילים כל הלילה ,

שמחת תורה - מצוה גדולה להרבות בשמחה לכבוד התורה הקדושה,

סגולה ליראת שמים - בשמחת תורה לשים בצד חתיכות חלה , לייבש אותם , לעשות צנימים ולהקפיא , לאכול אותם בשבת הגדול לפני פסח,

מצוה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים
:,  
                                   גמר וחתימה טובה לכל עם ישראל |
                                     חג שמח שנה טובה
               כל בני בית ישראל כל ישועות| בשורות טובות


ביום רבעי ערב ראש השנה בשעה 12:00 בצהרים למעמד תיקון הכללי
http://breslev.org/


שידור חי יועבר גם באינטרנט - כאן באתר, ובאתר "שער ברסלב"  שנה טובה3 שנה טובה2


  בשורות טובות בשורות טובות תזכו למצוות ירבוכ

לחץ כאן למעבר לשידור חי
 

 התיקון הכללי העולמי בשידור חי book baging לב פועם

בערב ראש השנה, בשעה 12:00 בצהרים,  bookיתאספו רבבות העולים אומנה ליד ציונו של רבינו הקדוש, לאמירת עשרת מזמורי "תיקון הכללי" יחד, כאיש אחד, לתפילה כללית, על הכלל ועל הפרט ולקבלת עול מלכות שמים באהבה. book לב פועם

מראה רבבות צועקים כאיש אחד "שמע ישראל", מקבלים על עצמם באהבה ובאמונה, בערב יום הדין, את מלכותו של הקדוש ברוך הוא על עמו ועולמו, הוא מחזה שאין לראות כדוגמתו בשום מקום בעולם.

המעמד ישודר בשידור חי בנקודות "דר וסוחרת" וברחבת הכותל המערבי. וכמו בשנה שעברה, ואנו מנסים לפעול שהוא יועבר בשידור חי גם כאן באתר ובאתר "אומן". לב פועם לב פועם לב פועם

פרטים יבואו. לב פועם לב פועם לב פועם

כתובות אינטרנט נלוות:
התיקון הכללי העולמי בשידור חי book

http://breslev.org/
 
חדש!! חדש!! חדש!! ספר שעריו בתודה - בגן התודה, טוב להודות להשם!!! ספר חדש של הרב שלום ארוש שליט"א
 
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs315.snc4/41105_143097309060819_100000816525120_192368_6957930_n.jpgמתנה נפלאה לכבוד ראש השנה!!!

כונת חבור זה, ללמד את עם ישראל את היסוד הנפלא הזה, ללכת עם תודה! כי התודה תביא את האדם למדרגה הרוחנית הראויה לו, ותפתח לו את כל השערים שישנם: שערי שמחה, שערי פרנסה, שערי זיווגים, שערי רפואה שלימה, שע...רי תורה ותפילה וכו` - כל מיני שערים שאנו מבקשים שיפתחו לנו, התודה היא המפתח לפתוח את כל אלו השערים ועוד כהנה וכהנה שערים, ככל העולה על דעתו של כל אדם.

כל מי שילך בדרך של ההודיה בתמימות, ידע שודאי הוא יפעל ישועות וימתיק את כל הדינים. וזה עיקר העבודה שתביא לגאולה הפרטית והכללית, לעקור את מידת הבכינות וכפיות הטובה, ולעבוד על הכרת הטוב ועל הודאה והלל ושבח לה`, ובזה יתוקן הכל ונזכה לגאולה השלמה. כי בהודיה תלויה כל הגאולה, שיכולה להיות קלה מאוד ונעימה בזכות ההודיה!!!

מאת: הרב שלום ארוש שליט"א, מחבר הספרים `בגן האמונה המבואר`, `בגן השלום` ועוד. 423 עמ`, כריכה רכה. מומלץ ביותר, ספר חובה בכל בית!!!

http://www.breslev.co.il/store/%D7%A9%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%95_%D7%91%D7%AA%...

1 2 3 4 5 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש