קבר הציון
סבא ישראל אומר נ נח נחמן מאומן זה גאולה
תמונה של קבר הציון באומן
סבא ישראל אדוסר
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

סגולות עצומות

ראשי >סגולות עצומות
סגולות עצומות חודש אלול ותשרי
סגולות עצומות לחג סוכות הושענא רבה ושמחת תורה
חודש אלול
 שנה שמחה3 שנה טובה2 שמחה1 שנה טובה3 שמחה4 שמחה2
 נחמן ברסלב נחמן נחמן ברסלב נחמן ברסלב נחמן ברסלב נחמן ברסלב נחמן
אלול הוא חודש הרחמים והסליחות , הקב"ה נמצא איתנו , יורד כמו מלך , מוכן לחבקנו לבוא לקראתנו ולקבל את תשובתנו מומלץ באלול לעשות בדיקת מזוזות ותפילין ,ולהרבות באמירת תהילים , מ-א אלול מתחילים לומר פעמים ביום מזמור כז` מתחילים , -" לדוד ה` אורי וישעי",,,, וצריכים להמשיך אמירתו עד שמיני עצרת ,ביום כדי אור ל-כה` באלול יום בריאת העולם , להדליק חמש נרות כי מוזכר חמש פעמים , "אור" בפרשת בראשית ולמד שנזכה לבנים מאירים בתורה כי נר מצווה ותורה אור ונזכה במהרה לאור הגנוז ,ביום כה` באלול , יום בריאת העולם , מאוד מומלץ לקחת את חומש בראשית בכול יום מהחומש יום אחד ממעשה בראשית , עד שמסיימים את כל השבוע של בריאת העולם -בראש השנהראש השנה - יום הדין ערב ראש השנה טוב לעשות פדיון נפש להפריש סכום של 10 ש"ח  לכל נפש ולעשות עליו את הפדיון , ויחזור ויעשה אותו הדבר בערב כיפור {בכסף אחר - מלבד כסף הפדיון של ראש השנה },יש ולשמור את כסף שני הפדיונות עד ערב סוכות , ולחלקם ולעניים , או לאנשים נזקקים , ומובטח
לו שישלים שנתו בע"ה , בראש השנה שוקלים את כל מצוות ועבירות האדם ונקבע מה יהיה עם כל נשמה ונשמה והכל לפי מעשיה , זה זמן רחמים גדול בשמים , וצריך לעשות תשובה ולהתפלל בכוונה מאוד עמוקה וטהורה ולבקש מאבינו שבשמים שירחם עלינו ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ובורא עולם באהבתו לעם ישראל , אב הרחמן שומע כל תפילה מעומק הלב , והוא ברחמיו יכפר לכלל ישראל , מומלץ לצום בערב ראש - השנה , מעלות השחר ועד הצהרים , הצום מוחק לנו שליש מעוונותינו , את השליש השני של העוונות מכפרים לנו על ידי התשובה שאנו עושים בעשרת ימי תשובה ואת השליש השלישי מכפרים לנו על ידי יום הכיפורים ,רצוי להרבות בצדקה , טוב לומר מזמור כד` בתהילים - -"מזמור לדוד" -סגולה פרנסה , טוב שיקנה כל אחד בערב ראש - השנה סכין חדש וישחיזנו- מסוגל לפרנסה לכל השנה - ביום א` של ראש השנה רצוי לסיי שני ספיר תהילים כנגד "כפר " וביום ב` של ראש השנה לסיים עוד שני ספרים טוב לעשות תענית דבור בראש השנה כדי לסגור את הפיות של המקטרנים שרוצים לקטרג ואז הקדוש ברוך הוא אומר להם "למטה האדם שותק , גם אתם שותקים ", רצוי לקום מקודם בבוקר לשחרית ולהשתדל לא לישון {רק בלילה }- שמזלנו לא ישן כל השנה- צריך להיות בשמחה , וקדושה ולא בכעס חס וחלילה כי זה ישפיע על כל השנה כולה , רצוי לעשות חלות עגולות לכל הסעודות,

יום הכפורים- מומלץ לעשות חלות בצורת סולם לסעודות של ערב יום הכיפורים - שכל תפילתינו יעלו לשמים,

חג הסוכות -חג הסוכות מרבים בשמחה , אנו נמצאים בסוכה כמו תחת החופה והשכינה עוטפת , אותנו יש שנוהגים לנשק את קירות הסוכה שהם כנגד מידת הרחמים , מי שתמיד בצער ויסורים הסגולה סגולה למחלוקת ילמד מסכת סוכה , מצוות סוכה היא סגולה אריכות ימים , מומלץ לתלות בסוכה שמן זית ולהשאירו עד סוף החג שישאב את כל קדושת האושפיזין ובשמן זה סגולה עצומה להדליק נרות חנוכה , וכן לתלות הסוכה שני בקבוקי יין שאחד מהם יהיה כשר לפסח , ולהשתמש ביינות בליל הסדר ובסעודת פורים - חיבור בין קודש לקודש , טוב לתלות חיטה ושעורה עד סוף החג ולאחר מכן להשתמש בהם לחמין של שבת, אפשר לתלות אתרוגים ולאחר סוכות לעשות מהם ריבה , להשתמש בה בטו- בשבט -סגולה לזרע בר קיימא וללידה קלה , אפשר לתלות צנצנת של דבש ולהשתמש בה , בחג שבועות -"חלה ודבש תחת לשונך"-"שיר השירים ", מומלץ לתלות רימונים -סגולה לזרע בר קיימא ,{סגולה לזרע בר קיימא - לתלות שבע רימונים בשבע סוכות של רבנים- , ולאחר סוכות לעשות מיץ מהרימונים האלה ומהכמות הזאת מחלקים למספר נשים לשתות }טוב לתלות בסוכה תפוחים ולאחר סוכות לאכול אותם - סגולה לרפואה שלמה כל יום צריך להדליק נר לאחד מהאושפיזין של אותו היום,

הושענא רבה- התחנה הסופית של כל הימים הנוראים ,מרבים מאוד בתפילות ותחנונים כי הוא סיום נא` ימים שנתנו לישראל בחסד עליון לעשות בהם תשובה - והכל הולך אחר החתום , ביום זה צריך לעשות תשובה והיות שזה האושפיזין של דוד המלך - מומלץ לקרוא את כל ספר התהילים כל הלילה ,

שמחת תורה - מצוה גדולה להרבות בשמחה לכבוד התורה הקדושה,

סגולה ליראת שמים - בשמחת תורה לשים בצד חתיכות חלה , לייבש אותם , לעשות צנימים ולהקפיא , לאכול אותם בשבת הגדול לפני פסח,

מצוה לצלם ולשכפל לזיכוי הרבים
:,  
                                   גמר וחתימה טובה לכל עם ישראל |
                                     חג שמח שנה טובה
               כל בני בית ישראל כל ישועות| בשורות טובות


חודש סיון מזל תאומים {אויר}
בס"ד
 
חודש סיון מזל תאומים {אויר}
חודש סיון –מזל תאומים {אויר }
תאומים רמז למשה ואהרון שנתנו התורה לישראל בסיון , תורה שבכתב ותורה שבע"ה, וכן רמז לשתי הדברות שאמר הקב"ה בעצמו לישראל |אנכי ה` אלהיך " ו –" לא יהיה לך אלהים אחרים על פני", וכן רמז למצוות שמחלקים לשתים :מצוות עשה ומצוות לא תעשה ,וכן הורה היא חבור שמים וארץ ,גוף ונשמה ,גלוי ונסתר  והיא שני לוחות אבנים וקבלו אותה ישראל אומרו "נעשה ונשמע " וקבלו שני כתרים באותו חודש שבט המתיחס לחודש זה הוא זבולון ותכונת חודש זה הוא התנועה וההלוך }זבולון היה הולך ממקום למקום לסחור והיה מפרנס את יששכר אחיו}
מובא בספר יצירה :" המליך אות ז` וקשר לו כתר בו תאומים בעולם וסיון בשנה ורגל ימין בנפש " ומובא בזוהר הקדוש, :" בגלל שיעקב הוא תאומים נתנה התורה לבניו בחודש תאומים ,אוריאל הממנה הגדול וכל המחנות שעמו לוקחים את האור הזה שנקרא תאומים ועל כן שולט בו {בחודש סיון } מזל הנקרא תאומים ובו נתנה תורה ומכאן נמשכות המדרגות למטה להאיר את העולם ,כל שאר מזלות אין להם פה ולשון , ומזל הזה למטה להאיר את העולם ,כל שאר מזלות אין להם פה ולשון , ומזל הזה {תאומים } יש לו פה ולשון כלולים יחד ועל כן בתורה כתוב "והגית בו יומם ולילה " יומם – כנגד לשון |{שהוא ז"א} ולילה כנגד פה {שהוא מלכות} והכל כלול יחד בסוד התאומים ",
תכונות הנולד בחודש זה :
המוטיב העקרי באפיו הוא התנועה מדבר הרבה חפץ בתקשורת ובידע חפץ בגוון ,תמיד פעיל סקרן ערני הגיוני שנון {חריף וחד } מנתח מסיק מסקנות דרכו לאסוף מידע מוצא ענין בכל וממהר לאבד ענין בנושא וממהר לאבד ענין בנושא ,לאחר שכבר למד אותו ,לומד על תחומים רבים ולכן הוא בדרך כלל שטחי . אי יציבות וחסר עקביות באפיו ,מצבי הרוח שלו מתחלפים ,יש בו שתי דמיות אחת כלפי חוץ ואחת כלפי פנים ולכן נוטה הנולד בחודש זה {אם כוח השלילה שולט בו } להיות מתחזה ואף צבוע ,ואם כוח הטוב שולט בו הריהו טפוס שומר סוד יש באישיותו גון חיצוני , וכן עומק שספון ושמור בתוכו היטב ,
הנולד בחודש זה יצליח כאשר ישנן לעצמו לא להשבר משום דבר החיים הם עליות וירידות כל ירדה שתהיה לו עליו להבין שהיא לצורך עליה נסיעה לצדיק {בגוף וברוח }תעזור לו ביותר למצות ולהוציא מהכוח אל הפעול את היופי שבתכונתיו הצדיק יש בו תכונות שגלויות לנו ויש בו תכונות נסתרות מאתנו {עין לקוטי מהר"ן תורה סג`} התקשרותו לצדיק תישר עפעפיו ותנהלל את חייו בדרך טובים
הרני רוצה לעבוד את ה` יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!


סגולות עצומות לחג הפסח לנשים
בס"ד
בית הכנסת "סיני" רחוב השחף 2 חולון  טלפון 03-5564010
                    נא לשמור על קדושת הדף
   לומד לומד לומד  סגולות עצומות לחג הפסח לנשים לומד לומד לומד לומד

חג הפסח , חג הגאולה , חג החרות , שייך יותר לנשים , נשים טורחות בעבודתן לקראת פסח עד כלות הנפש , ולהבדיל מחגים של רוב השנה , הגברים טורחים , {סוכה 4 מינים ושופר } בגלל שנים כל כך טורחות להכנת החג הן הרבה פעמים יוצאות מגדרן ומשתמשות בימדת הכעס והופכות את ילדיהן לקורבנות מאוד מומלץ לשמור של קור רוח בימים האלו במיוחד ,שתיים עשרה בימים הראשונים של חודש ניסן הם כנגד שתיים עשרה חודשי השנה , ואיך שאנחנו מתנהגים בכל יום מהימים האלה , כך בונים את שתיים עשרה חודשי השנה{דוגמא יום ראשון של חודש ניסן הוא כנגד חודש תשרי }
כל אישה צריכה לדעת שעבודות לקראת פסח הם זכות גדולה אישה מכניסה את עצמה בקדושה וטהרה על ידי שטורחת לקראת פסח בעבודה קשה שגומרת לה להזיע ,
אישה שמזיעה בעבודות הפסח ,הזיעה הזאת היא כמו טבילה במקווה טהרה,

הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ`וב בן שרה סאסא זצ|ל אמר שבכל פעולה כמו שפשוף גרוד ניקוי ריסוס וכדומה ,
       נבראים אותם מלאכים שיוצאים מתקיעת השופר של ראש השנה,

אחרי שנים טורחות כמה חודשים עבור פסח , מגיעות בסיעתא דישמיא ליום של ערב פסח , קודם ליל יד` בניסן , צריכות לבדוק היטב את הבית וחדר המדרגות ,במיוחד ברגעים האחרונים , צריכים לבדוק את הכיסים של הבגדים ,
המדרגות ,מומלץ ניקיון כללי בכל הבית, לפני בדיקת חמץ שצריכה להיות לאור הנר, ביום יד` בניסן שזה ערב פסח מותר לאכול חמץ רק 4 שעות הראשונות מעלות השחר , אחרי זה צריכים לנקות היטב את הפה והשיניים ,עד שעה 10:00 בבוקר צריכים לגמור שרפת חמץ , בערב פסח ,לזכר הברכות שיצחק אבינו ברך את יעקב אבינו ,צריכים לברך ולהתברך , לא לשכוח ארת חשיבות הצדקה כמו בערב חג , ביום של ליל הסדר בבוקר ,הבכורים מתענים , קודם חצות היום צריכים להסתפר , לגזור ציפורנים ולהתחרץ , מחצות היום , אסור לאכול מצה בערב פסח , הנשים צריכות להיות מאוד זהירות בבדיקת החזת והכרפס שמכינות לליל הסדר בגלל סכנת התולעים ,מאוד מומלץ להשתמש רק בקלחים של החסה,
צריך לסדר את שולחן ליל הסדר מבעוד יום , לשתף גם את הבעל בסידור השולחן - סגולה בית ,
הכסא של בעל הבית הוא מאוד טהור וקדוש , וצריך לסדר אותו בכריות , רק מי שבטהרה יכולה לעשות זאת,
מאוד מומלץ בערב פסח לנוח שיהיה כוח לליל הסדר ,לפני ליל הסדר עוד באור יום לומר מהמחזור של פסח את התפילה של קורבן פסח {נמצא בהתחלת המחזור של פסח }ולאחר מכן לקרוא את האיגרת של רבי שמשון מאוסטרופולי {יש מחזורים של פסח שהתפילה נמצאת שם },
כל מי שאומר את האיגרת של רבי שמשון מאוסטרופולי בערב פסח מובטח לו שתהיהי לו שמירה מפורעניות לכל השנה ,
ליל הסדר ה חובה לנשים לקיים את כל המצוות של ליל הסדר , הנשים לקיים את כל המצוות של ליל הסדר , הנשים צריכות לשתות את הארבע כוסות מיץ ענבים בשלמותן וכל כוס בבת אחת בלי הפסקות,,
כשהילד שואל מה נשתנה , זוהי רצון לבקש על זרע בר קיימא וגידול של ילדים טובים ,
סגולה לשמירה ופרנסה :להשאיר חתיכה קטנה מהמצה של האפיקומן , לאחר שסיימו לאכול את האפיקומן , ולהצניעה בבית כל ימות השנה ,{אורחות חיים בשם ספר יפה ללב}
אכילת מצה צריכה במהירות האפשרית , ליל הסדר זה ליל הודיה ,להשתתף באמירת ההלל,
כשמזמינים את אליהו הנביא , כל אחד שזקוק לישועות ניגש לפתוח את הדלת ומבקש את משאלות ליבו ,
                {זיווג פרנסה ,זרע בר קיימא וכדומה }
  בליל הסדר יש סימנים ששמים בקערה , למחרת ליל הסדר לאכול אותם -סגולה לריאת שמים,
ביום הראשון של פסח מתחילים את ספירת העומר עם סגולת המלח , בחול המועד של פסח צריך לאכול אוכל של חג וללבוש בגדים חגיגיים , הבית צריך להיות בחג , אסור לכבס לגהץ ולתפור,
יום שביעי של פסח שזה קריעת ים סוף - סגולה להתפלל על כל הנושאים הקשים שה כמו קריעת ים סוף{זרע בר קיימא , פרנסה וזיווג }ביום הזה צריכים לקום מוקדם בבוקר החג , זה עדיין חושך ולומר שירת הים , אחר כך בבית הכנסת בשחרית לומר שוב שירת הים ופעם שלישית לומר בקריאת התורה,
בסך הכל לומר שלוש פעמים את שירת הים ,

     בזכות נשים צדקניות הייתה גאולה במצרים ,ובזכותן תהיה גאולה ממש
                           אמן כן יהי רצון ,
,
               כל עם ישראל ישועות טובות
       
להקמת שכינתא מעפרא לביאת משיח צדקנו ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן ,
          הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך
סגולות עצומות לקראת חג הפסח לשפע גשמי בזכות רבי אלימלך מליזענסק זי"ע
בס"ד

בית הכנסת "סיני" רחוב השחף 2 חולון    טלפון 03-5564010
                      נא לשמור על קדושת הדף
             
סגולות עצומות לקראת חג הפסח לשפע גשמי בזכות רבי אלימלך מליזענסק זי"ע
ב-כא` באדר יום הילולת
הרבי אלימלך מליזענסק זי"ע , ישב המגיד מקוזניץ וסיפר בשמו 3 סיפורים שהם מסוגלים לפרנסה להכניס את הפסח בקלות מאוד מומלץ ביום הילולת הצדיק - כא` באדר, שכל אחת מאתנו תספר בבית שלה את שלושת הסיפורים ואלו הם :
**********
סיפור א` book book book Undecided

היה עני שמצא את עצמו לפני פסח ללא פרוטה , הוא כתב מכתב לבורא עולם והניח את המכתב ביער על ידי גזע עץ , למחרת , הופיע המלך הגוי של המדינה עם הקבוצה של לעשות ציד, המלך הבחין במכתב , כשראה שזה כתוב לכבוד המלך ,חשב שהפניה היא אליו , המלך שלח ליהודי סכום גדול של כסף לפי הכתובת שרשומה של המכתב וכך היה לעני שפע רב לקיים את חג הפסח כמו שבורא עולם עזר לעני ,כך שיעזור לנו,
סיפור ב` book baging Undecided
*********
יהודי שחי בתקופת רבי אלימלך היה ללא פרנסה ולא היה באפשרותו לקיים את חג הפסח , בעקבות מצבו הכללי , עלתה בלבו החלטה להעביר חביות עם יין שרף לארץ השכנה ושם יוכל למוכרם במחיר גבוה ותהייה לו פרנסה בכדי שיוכל לקיים את חג הפסח , אבל השלטונות סירבו להעביר את יין השרף דרך הגבול ואז הוא ביקש את ברכתו של רבי אלימלך והרב ברך שכל החביות יהיו מים, הברכה התקבלה ושכהיהודי עבר דרך המכס הגויים צחקו ממנו שהוא מוביל לארץ השכנה חביות עם המים ,היהודי רץ פעם שניה לרבי אלימלך לומרלו שעכישו הוא צריך ברכה שהמים יהפכו ליין שרף, הרב ברך והנס קרה , היהודי מכר וחזר עם הרבה כסף כמו שבורא עולם עזר לאותו לקיים את חג הפסח ביד רחבה ,כך שיעזור גם לנו,
סיפור ג` book baging Undecided Undecided
**********
במזרח אירופה בתקופת עוני קשה חי יהודי ששמו משה , במקצועו הוא הוא היה חייט , כל שבוע היה יוצא רגלי מהבית ,נודד ממקום למקום ועושה תיקונים לקראת שבת היה חוזר הביתה ונותן את המעט פרוטות שהרוויח לאשתו שיהיה לה במה להחיות את נפשה עד שבוע הבא ,יום אחד כשיצא לדרך ,עברו לידו הפריץ ואשתו במרכבה , הפריץ שהיה ידוע כשונא ישראל ושתוי מצא הזדמנות לעשות צחוק מהיהודי , הוא עינה אותו והרים עליו אקדח בניסיון להורגו , ובורא עולם הצילו בכך שאשתו של הפריץ הזיזה את ידו של בעלה והכדור נפל ליד היהודי והוא נשאר בחיים ,מרוב בהלה משה החייט התעלף והפץיץ החליט לקחת את היהודי במרכבתו כדי להמשיך לענות אותו , בורא עולם עשה נס ווהפריץ מרוב שיכרות נרדם ולא הספיק להמשיך את העינויים ,בזמן שהפריץ הזמינה אותו שיבוא כל שבוע לארמון שלהם והיא תיתן לו עבודה ,משה החייט התחיל לעבוד בארמון הפריץ והיה נראה שהשמש זרחה בשבילו , כי כל שבוע היה מביא יותר פרנסה והתחיל לשלם את חובותיו ,יום אחד אשתו של הפריץ , נסעה ומשה החייט פגש את הפריץ ,הם התחילו לשוחח , הפריץ שאל את משה" איך הפרנסה "?ומשה ענה שבזכות בורא עולם ברוך השם יש לו פרנסה , הפריץ מאוד כעס ואמר "הפרנסה מאשתי שהיא מפרנסת אותך מדי שבוע" ובזעם גדול גרש אותו מהארמון ,הימים היו לפני פסח, משה החייט חזר הביתה בדיים ריקות ובלי תקווה שיחזור לעבוד אצל הפריץ ,אבל הוא היה בעל בטחון מאוד גדול וידע שבורא עולם לא יעזוב אותו , בינתיים הפריץ ההי נהנה כל לילה לפני השינה מהמטבעות זהב שהיו לו ,הוא היה סופר אותם ומסדר אותם בשקיות ומכניס אותם לכספת שלו , הוא היה נוהג לפזר אותם על השולחן ובדוק כל מטבע בשיניים לוודא שהמטבע מזהב אמיתי, הפריץ היה מסתובב בכל מקום עם קוף , הקוף הסתכל על תנועותיו של הפריץ וברגע שהפריץ יצא מהחדר, הקוף חיקה את תנועותיו של הפריץ , במקום לנגוע במטבע ,הקוף בלע את המטבע , וכך המשיך לבלוע את כל המטבעות שהיו על השולחן , הבטן התמלאה והקוף נפל על הרצפה ללא רוח חיים ,כשהפריץ חזר לחדר ראה פגר על הרצפה ובאותו רגע צץ לו רעיון לצחוק ממשה החייט , הפריץ החליט ללכת באמצע הלילה אל ביתו של משה החייט , ולזרוק את הקוף בביתו של משה ,חשב ועשה ,בביתו של משה החייט נשמע רעש גדול מאוד באמצע הלילה , כל בני הבית ניגשו לראות מה קרה , הם ראו קוף מת על הרצפה ומהקוף יוצאים מטבעות זהב  ,משה הרים ידיים לשמיים בהודיה גדולה לבורא עולם , שהוא לא עוזב אותו ושולח לו כסף בכדי שיוכל להכין את חג הפסח באותה השנה ,כמו שבורא עולם עזר למשה כך שיעזור לנו שנוכל להכניס את הפסח  רוחני וגשמי,
בשבת "מברכים "של חודש ניסן {שבת מברכים זוהי שבת שקודמת לראש חודש} משתמשים שוב בסגולה לפרנסה : שוב מספרים 3 סיפורים אבל הסדר משתנה מהסדר הקודם ,
                סיפור א`- נאשר אותו הדבר {היהודי ששלח מכתב למלך}
                סיפור ב` -משתנה ובמקומו בא הסיפור הבא:
סיפור ב`: book baging baging Undecided Undecided
********
יהודי אחד עשיר היה נוהג שבכל פסח היה מזמין הרבה אורחים לליל -הסדר , הגלגל התהפך והוא הפך לעני מרוד ,
הימים התקרבו לפסח והוא ואשתו היו מאוד עצובים , פתאום הוא שומע מבחוץ כרוג מחצר המלך ,ברכוז נאמר שאבדה טבעת מאוצרו של המלך ומי שיצא את הטבעת יקבל פרס גדול ,היהודי קפץ משמחה ורץ לחדרו של המלך , הוא הציע למלך שינתן לו חצי מסכום הפרס בכדי שיוכל לעשות את החיפושים ,המלך נתן לו חצי מהסכום ומהכסף הזה היהודי הכין את הפסח ביד רחבה והזמין את האורחים כמו תמיד , בליל -הסדר אחד השרים הלשין על היהודי שהוא לא מחפש את הטבעת , המלך החליט  ללכת עם השרים אל ביתו של היהודי , המלך והשרים הגיעו אל ביתו והציצו דרך החלן בכדי לאמת את דבריו של השר, להפתעתו של המלך ,ראה בית מואר עם פאר גדול ושולחן ערוך וכולם אומרים "דיינו" המלך
פנה
לשרים ואמר: היהודי גילה לי מי לקח את הטבעת , לאחד מהשרים קראו דיינו ,המלך עצר את השר ערכו חיפושים בביתו ומצאו אצלו את הטבעת של המלך , מרב שמחה המלך השלים היהודי את הסכום של הפרס לאחר הפסח , כמו שליהודי היה אפשרי להכניס את הפסח כיד המלך , כך בורא עולם יעזור גם לנו
סיפור ג` נשאר אותו הדבר {משה החייט} book book book winner winner
                                  winner winner winner  פסח כשר ושמח לכל בית ישראל
winner winner
סגולות עצומות חג שבועות
סגולות לשון הרע
סגולות עצומות דברי הסטייפלר הקדושו
סגולה עצומה וסוד גדול לכל הישועות
סגולות עצומות מעיין טהרה
סגולות עצומות לרפואה שלמה
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש