קבר הציון
סבא ישראל אומר נ נח נחמן מאומן זה גאולה
תמונה של קבר הציון באומן
סבא ישראל אדוסר
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

ישראל דב אודסר (סבא ישראל

ראשי >ישראל דב אודסר (סבא ישראל
יום הולליה של סבא ישראל אדוסר י"ח חשון
חיים של ישר

 

אל דבר אודסר

בס"ד
ישראל דב אודסר נולד בשנת ה`תרמ"ו (1888) בעיר טבריה, למשפחה חסידית מיוחסת של חסידי קארלין. בילדותו, מצא בפח אשפה ספר בשם "השתפכות הנפש", אשר חיבר רבי
נחמן מברסלב אולם הספר היה ללא כריכה וישראל לא ידע מי המחבר. ישראל הקטן שהתלהב מהספר היה לומד בו כל הזמן ומיישם את הכתוב בו, דהיינו להתבודד ולהתפלל.

לאחר בר המצווה נשלח ללמוד בישיבת "רבי מאיר בעל הנס" שהיתה מחוץ לטבריה, והמשיך להגות בספר, עד שמצא אותו חסיד אחד, ואמר לו שהספר הוא של ברסלב (חסידות ברסלב, היתה יוצאת דופן ומוחרמת באותו הזמן בין החסידויות האחרות). לאחר ויכוח, לקח לו החסיד את הספר אבל ישראל כבר ידע אותו בעל פה, והמשיך לעסוק באשר למד.

לאחר שנודע לו כי הספר שייך לחסידות ברסלב, ניסה ישראל להגיע לחסידות זו ולתהות על קנקנה. בגיל 17 נפלה בידיו ההזדמנות כאשר פגש בר` ישראל קרדונר, חסיד ברסלב מצפת שהגיע לטבריה, בגלל מחלת הראומטיזם ממנה סבל. ישראל הצעיר התחבר לר` ישראל קרדונר והפך להיות חסיד ברסלב כמוהו. משפחתו התנגדה לכך, ואביו אמר לו, שיוכל לבחור איזו חסידות שהוא
רוצה רק לא ברסלב. אולם ישראל עמד על שלו והמשיך בדרכו שהאמין בה. אביו גרשו מביתו והוא הלך לביתו של ר` ישראל קרדונר.

למזלו של ישראל, הוא התארס לפני שהפך לברסלבר (אחרת סיכוייו לשידוך היו נמוכים), ואז התחתן עם בחורה מצפת בשם אסתר מינדל, בתמיכתו של ישראל קרדונר, מכיוון שלהורי הכלה לא היה כסף לחתונה. לישראל ואשתו נולדו חמישה ילדים. הם סבלו מהתנכלויות מצד משפחת הכלה ומצד אנשי צפת והיו בעיניהם ללעג וקלס, ולכן עברו לגור ליד ר` ישראל קרדונר. בהמשך הגיע
ישראל אודסר גם לירושלים כדי ללמוד שם מזקני חסידות ברסלב.

לאחר סיפור הפתק, המובא בהמשך, התקבצו סביב ישראל חסידים והוא אף כתב ספר בשם "אבי הנחל", בו הוא תוקף אמונות המנוגדות להשקפתו. זה היה הבסיס ליצירת הזרם בחסידות ברסלב המכונה "נ נח נחמ נחמן מאומן", זרם זה, בניגוד לחסידות ברסלב הרשמית, שואף להעלות את עצמותיו של רבי נחמן לישראל ואינו עולה לרגל לאומן.

עקב שיווק אגרסיבי, תנועת ה"נ נח", התחילה לגדול ולהחזיר בתשובה אנשים רבים עד שהפכה לתנועה גדולה שקולה נשמע בכל מקום.

[עריכ           ה]
ר` ישראל דב ב"ר אייזיק שלמה ברזל (אודסר) (תשנ"ה) (יח חשון)

קצת דיבורים מאיש קודש איש להבה ..

~~"סבא..." (לפיד האש) רבי ישראל דב אודסר~~

(זצוקל"ה ניבג"ע זיע"א...)

"מספיק דיבור אחד של רבינו והוא מנצח כל העולם...

הוא מצחק מהם והם מבינים שהם בטעות...

על מה עובדים כל כך ? ורודפים כל כך ?

בשביל מי ? בשביל מה?

ובשביל מה חיים? בשביל מה כל העבודה?

אחרי חמישים-שישים שנה נכנסים לבית חולים...

ואחר כך נכנסים למקרר.... ואחר כך לקבר...

 

כל הכסף וכל העבודה משאירים בעולם הזה

ובשביל מה עבד חמישים שנה? בשביל מה?!?

 העיקר התכלית...  והתכלית היא לעבוד את ה` יתברך... ואיך לעבוד? = על פי דעת רבינו הקדוש ואנשיו!... ... (סבא שר עם החברים... "אשרינו אשרינו אשרינו .... שיש לנו רבי כזה...)

 

"מעשיות כאלו עוד לא היו בעולם.... תורות כאלו עוד לא היו בעולם....הלכות כאלו עוד לא היו בעולם.... הכל בכוח רבינו!!..."

בדיבור אחד! ..רק תנו לו איזה אצבע...תנו איזה ת-נ-ו-ע-ה זה הוא לוחם בזה עם כל העולם... עם אצבע  א-ח-ת!! ...

..הוא ברגע אחד מהפך את כל העולם עם כל החכמות שלהם ...הם מתבטלים לגמרי!!

כל העולם מתבטלים נגד כל דיבור ודיבור שלו... שיצא מפיו הקדוש... ...

אוי אוי אוי רבינו.. אוי..  מה שזה.... מה שזה ברסלב.. אני זכיתי לראות את התפילה והבכיות של רבי ישראל קרדונר..  אוי מה שהיו אנשי מוהר"ן בדורות הקודמים.. פלא כזה... ... .. ........   ....  .... 

~~ דיבורים בוערים באש קודש של אמת מלב טהור של ברסלבר אמיתי שהעולם לא עלה אצלו כהרף עין.... אשרי חלקו...!~~

"מה התכלית מהעולם ? העולם רוצים לאכול ולשתות ולישון וזה הכל. מה זה,

העולם נברא בשביל לישון?.. בשביל לאכול?..! מה זה.. מה יהיה מכל זה..?..

העולם בלי רבינו הוא... אין לו כלום.. אין לו שום חיות כלל!!

העולם לא שווה פרוטה אחת, לא שווה כלום.. רק ה"סיפורי מעשיות" וה"ליקוטי מוהר"ן " וה"ליקוטי הלכות"...זה כל חיותנו, תקותנו.

אנחנו.. יש לנו כבר המעשה של ה"שבע בעטלירס".. וה- "בעל תפילה" נו.. "שבע בעטלירס" היה? רבינו הקדוש גילה!

איי יי יי...  "שבע בעטלירס"..

המעשה של ה"שבע בעטלירס" המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא מראה לכל העולם..בכל דיבור של המעשה, הוא מראה להם שיש רק אדם אחד,

יש רק רבי נחמן!.. רבי נחמן מברסלב!..

רבינו הקדוש כבש כל העולם רק בדיבור אחד של המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא אמר: "אם לא הייתי יודע רק המעשה הזה של "שבע בעטלירס", הייתי גם כן חידוש גדול בעולם!"

הוי בעטלירס כאלה.. לא צריכים יותר, רק איזה מעשה של ה"שבע בעטלירס",

 מספיק על הכל, היה ראוי שכולם יהיו צדיקים וישליכו כל החכמות, וכך יהיה.

אם היה להם שכל רק לידע איזה חתיכת מעשה, זה כולל כל העולם עם כל

החכמות שלהם. הם צריכים להתבייש מכל דיבור של רבינו. הם צריכים להתבטל

ולהתבייש על כל דיבור של רבינו. נו.. ישנו בעולם ויבוא..   יבוא הזמן!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

הבעטלר... הבעטלר... הבעטלר...

מדוע היה רבינו הקדוש מכנה עצמו "בעטלר"? מה זה "בעטלר"?.. = עניים.

מדוע "בעטלר"? "הבעטלר" הוא תמיד היה מתחנן לה` יתברך.. הוא "בעטלר" = קבצן

הוא היה תמיד מתפלל ובוכה לה` יתברך: "ריבונו של עולם.. תן לי..  תן לי..  תן לי..

תן לי.. "  ה"בעטלר" בוכה: "תן לנו..  תן לנו.. תן לנו.. "ליקוטי תפילות"....

יש כבר "ליקוטי תפילות", מה שזה.. זה יחיה וישמח וירפא את כל העולם, את כל הרשעים..

את כל הכופרים.. הוא ירפא ויחזיר אותם לטוב. דיבור אחד יהפוך כל העולם !

 

(סבא הקדוש זצוק"ל.. התבטא פעם שבדיבור שלו יש כוח גדול לעורר לבבות ליראת שמיים ולעבודת ה` ממש כפי שהיה נראה רק בדורות הקודמים..

תמיד היה נראה שרוב העולם לא יוכל לסבול ולהכיל  סוג של אמת ישירה וברורה שכזאת... מהיכן יבואו הכלים לזה...?.. ... ...

...צריך לדקדק בכל דיבור "שזרק" סבא... שום דיבור לא נאבד..  וברוך ה`..."הניצנים ניראו בארץ".... המהפכה בעיצומה..."קץ הימים".. 

עוד נשמה ועוד נשמה שכנגד כל הסבר הגיוני (כביכול) זוכה לראות "ולהכיל" את האור...

-אודות ל"כלים" של האומן הגדול...- -> רבינו   מ נ ח מ נ ו - - >נַ  נַחְ  נַחְמָ  נַחְמָן  מאוּמן!!)    

העולם הזה הוא כולו בטעות כל אדם חושב חוכמות "אולי ככה אולי ככה"
היצר הרע סוגר את היד ואומר לו"בוא אלי בוא אלי מה אתה רוצה?טוב בוא קח,קח"

האדם חושב מה יש לו בכפו נראה אים יש איזה כסף?"

היצר הרע פותח את היד הוא מראה לו אהה זה יש לי ,כלום!אתה רוצה כסף?-לא שווה כלום אתה רוצה תאוות?-לא שווה כלום בשביל מה?" האדם מסתובב ורואה שהעולם כולו שקר!שקר לא שווה כלום!"

אוי ...לא צריכים לדבר מזה שכל העולם בטעות רבנו הקדוש רבי נחמן זצ"ל הוא גילה את זה הוא גילה שכל העולם כולו כלום.ליתפוס את הכסף לתפוס את התאוות ולא מוצא כלום.רבנו הקדוש הוא נמצא בכל העולם ויש לו חיות כזה הוא הביא לעולם חיות עונג ונחת כזה ...שאין בעולם!


זה רחמנות גדול על העולם יש להם מחלה כזה איך אפשר להריח את הריח של התאוות?צריכים לברוח מהם צריכים לחפש רק חיים.מה יש לנו מכל החיים מכל הכסף מכל התאוות?!?!? זה לא חיים זה מוות התאוות זה מוות והם מביאים לאדם כל הצרות כל התאוות.הכבוד זה הורג את האדם כל החיים שלו לא שווה כלום מה זה כסף כולם ילכו מיזה כמו מן...ילכו מיזה.

מה זה,איזה עולם זה?איף יכולים לסבול ריח כזה זה מריח רע ביותר מנבלה.וכל העולם רודפים אחרי הכסף ואחרי התאוות ואחר כך שואלים את האדם "מה הרווחת"?

           " לא הרווחתי כלום!"


האדם רודף אחרי התאווה וקורא את הכסף"בוא אלי בוא אלי מה יש בזה בכסף?מה!ניר עוד ניר עוד ניירות אמריקניות! כל הנירות של אמריקה ושל כל העולם לא שווה כלום!מה יהיה מה?! ויהיה עוד כסף?גם כן לא יהיה כלום!
הבל כזה שיגעון כזה מה זה?הכל עובר כצל עובר ממש.האדם אין לו זמן הוא יניח את כל הכסף וילך לקבר...


שיוויתי השם לנגדי תמיד"

תמיד=תם,יד.

"תם" בחינת עליה ו"יד" בחינת עשיו ירידה היינו שהאדם צריך לראות תמיד את הטוב והחסד של ה` יתברך בין בעליה בין בירידה ולהתחזק וע"פ הדרך תוכל לקיים מצווה גדולה ליהיות בשימחה תמיד...

חייב האדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ..

ירידה לצורך עליה..

בקיא בעייל בקיא בנפיק..

אין ייסורים בלי עוון..

הוד והדר לפניו עוז וחדווה במקומו...מי שהוא בשימחה הוא נמצא עם השם בחינת מקומו של עולם....

 איך יכולים לאכול ולישון יש חוכמות כאלה יש חכמה כזה...וכל החכמה איך זוכים ליהיות יהודי.כל הקדושות כל החכמה שלנו כל הכח שלנו הוא רק"איך זוכים ליהיות יהודי" זה עניינים נעלמים מאוד אבל צריכים להכניס עצמו את לבו ומוחו בהספרים ל.מוהר"ן ל.תפילות ספורי מעשיות לקרוא ולעבוד ה` יתברך.

איזה עבודה אחרת יש לנו?רבנו הקדוש אמר:מה יש ליהודי לעשות בזה העולם?רק תורה ותפילה!"

"..בכח הצדיק יש תקוה לכל הנופלים ואין שום יאוש בעולם כלל, כי אף על פי שנדמה לו שמירידה כזאת אי אפשר לעלות חס וחלילה אף על פי כן יש חסד כזה אצל ה` יתברך שגם משם יכולים לעלות, וכן אפילו אם חס ושלום נפל עוד כמה וכמה פעמים בלי שיעור אף על פי כן כל תנועה שהוא רוצה לנשאות עצמו בכל פעם לעלות מנפילתו אינו נאבד לעולם יהיה איך שיהיה, כי ה` יתב` ותורתו הוא אין סוף ואין תכלית, ועיקר ההתחזקות הוא בכוח הצדיק הזה שהשיג, שכמו שאין עליה לעולם לפי גדולתו יתברך "כי גבוה מעל גבוה" וכו`  "וגבוהים מעליהם" וכו` כמו כן אין ירידה שלא יוכלו לעלות משם! כי כל מה שהצדיק עולה למדרגה גבוה יותר הוא משיג יותר חסדי ה`, שזה עיקר גדולת ה` יתברך, ועל כן הצדיק זוכה להשיג שאין שום יאוש בעולם כלל כי משיג כל פעם חסדים כאלו שהם עיקר גדולת הבורא שעל ידי זה הכל יכולין לעלות, על כן צריכים דיקא צדיק גדול במעלה מאוד מאוד כי כל מה שהחולה גדול ביותר הוא צריך רופא גדול ביותר, כי כל מה שהצדיק גדול ביותר הוא יכול להגביה ביותר אפילו הנופלים מאוד, אם יזכה להאמין ולהתקרב אליו ולהחזיק בעץ החיים העולה עד רום גבהי מרומים לעילא לעילא בחינת רוחו של משיח הגדול במעלה מאוד מאוד הנקרא רעיא מהימנא, והוא כלליות של האמונה, לתקנה ולהשלימה, ועיקר אמונת ישראל ממשיך הוא להדור ואי אפשר לבוא לזה הצדיק אלא על ידי עזות כמאמר רבותינו זכרונם לברכה: "הוי עז כנמר", כמו שכתוב: "נהלת בעוזך אל נווה קודשך", הינו על ידי עזות נכנסין לתוך הקדושה, כי יש רועים של הסטרא-אחרא והם מפורסמי הדור של שקר ועיקר מלכותם הוא על ידי עזות והם ככלבים בעזותם בבחינת "והכלבים עזי נפש המה רועים" והן "פני הדור כפני הכלב", ועל כן כדי להינצל מהם מתחת ממשלתם אי אפשר, רק על ידי עזות, לעמוד נגד עזותם, ואז נכנס לתוך הקדושה..."

הבטחת רבנו זכרונו לברכה
בדף זה היה קשרים של סרטים של אומן ושל הפצה של נ נח אני ממליץ מאוד !!!!!!!
אין שום יאוש בעולם כלל

          

עומד ומתבודד / ישראל דגן
ר` ישראל בער אדוסר ע"ה יום הולילה עברי י"ח בחשון של סבא ישראל אדוסר
                                   

                                  
ר` ישראל ב"ר יהודה הלוי קארדונער (תרע"ט) ז"ל נפטר ט חשון
רבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים..." את הכתמים

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהביםאותךךך

בס"ד
רבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים..." את הכתמים שיש לנו מי יכול לנקות ?? רק רבנו הקדוש !!!!
כשצריכים רפואה אומרים ה"תיקון הכללי " מי שחס ושלום נפל אז תיכף, כאילו לא קרה כלום "תיקון הכללי " זה
אור של משיח!

התיקון הכללי " על ציון רבנו הקדוש זה תיקון כזה שאין לנו מושג !!!
עכישו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולם , עכישו יש כבר הגאולה!

ישנו ה"לקוטי מוהר"ן " "וילקוטי תפילות" "לקוטי הלכות ועוד רבנו הקדוש הוא גילה חוכמה חדשה שעולה על כל
החוכמות!

הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז"ל בספריו הקדושים. יש לכל אחד מישראל את כל התיקונים וכל הרפואות וכל
הישועות בידיו וזה הפצה!

להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם !!!

אנחנו צריכים למסור כל נפשנו וזרענו על זה שיההי בכול מקום ספרי רבנו ז"ל אז יהיה הגאולה השלמה גאולה כזה
שלא ההי מעולם !!!
כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסק בהם ויקים אותם אז יהיה עולם חדש לגמרי...

הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהביםאותךךך 

                                 
 
דיסק אני סוד מכול בעולם
                                                        
כל העולם לא יודעים מי אני אני נ נח נחמ נחמן מאומן
בס"ד
      
שושנת יעקב ישראל סבא אמר נ נח נחמ נחמן מאומן

בס"ד
               שער ברסלב ספר ילקוטי
מוהר"ן  

  כל העולם לא יודעים מי אני אני נ נח נחמ נחמן מאומן  
 
1 2 הבא >
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש