סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
בס"ד

                                                            
                                               פרשת שבוע ויקרא דברי רבנו נחמן מברסלב

ויקרא =אלף קטנה ללמדנו שאפילו שאתה רואה רשע גמור , תחפש בו זכות אפילו אחד חלקי אלף{!} ומשם תכניס אותו לכף זכות כמו שהשם קרא למשה והכניסו למשכן ,{כידוע לפי רבנו ז"ל המשכן הוא בטוי לקבוץ הטוב שבישראל }

ונפש כי תקרבי קרבן מנחה- מי שהוא עני במעשים טובים עצתו שיקריב את רצונו להשם ואז יזכה לתקון ועליה {כמו שהזכירה התורה נפש בקרבן של העני ונפש הוא הרצון }


כל חלב לה' -חלב הוא גאות ושמן ואסור לנו להתגאות כלל {כי הגאווה היא לבושו יתברך ככתוב ,"ה' מלך גאות לבש" } אלא להעלותו להשם ,וכלן כל הצלחה ושלטון שיש לאדם יזכור שמן השמים נתנו לו זאת כדי שיזהיר את השומעים בקולו בקיום המצוות {כגון אבא לבני ביתו וכן האמא כלפי הילדים או אדם שיש לו מנהיגות על בני אדם : קצין , מנהל ,ראש עיר ף שר וכיוצא } ואז הוא מעלה את הכבוד להשם יתברך , וכשאינו מזהיר את הנכנעים תחתיו , אזי הוא לוקח את הכבוד לתאותו ואזי הכבוד והמלכות שלו מתערערים ונפסקים ,כי מי שרודף אחד הכבוד , הכבוד בורח ממנו {כי הכבוד עצמו נשאר ומתיצב רק כאשר משתמשים בו לכבוד השם },פעם בא אל רבנו משהו שרצה להיות מפורסם , אמר לו רבנו:" הלא לא תוכל אפילו לברך ברכת המזון באמת ,,, כי תצטרך בכל מעשיך לכון שיתקבלו בעיני בני אדם ולא תוכל לעשות עבודה קלה לשם שמים ...."רבי יקותיאל מטירהויצא היה מגדולי הדור וזקן מפלג והוא זכה לראות את הבעש"ט והיה רב ומגיד על 80 בפריס ועירות ,והוא גם נתן הסכמה על סדור של בעל התניא זצ"ל , כשהיה בגיל למעלה משבעים התקרב לרבנו ועל כן התגברה עליו התנגדות ומניעות מכל מיני כוונים כי היה זקן וצדיק מפורסם ,והנה מתקרב הוא לאברך צעיר לימים שעדין לא יצא טבעו בעולם , כשבא רבי יקותיאל אל רבנו והסיח את לבבו , אמרו לרבנו :" אתם מסתירים א עצמכם מכל העולם וממני בודאי ,,,, יורים בי ופוצעים אותי , אצל שינקב כל גופי ביריות מהאמת לא אסוג ! ....

והיה המגיד רץ ברגליו לראות פני קדשו של רבנו, והוא זכה ביותר מכל הגדולים להכניע עצמו לההתקרב, וכן בניו ונכדיו זכו גם כן להתקרב לרבנו מאוד
אור רבינו
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש