סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                      שושנת יעקב ישראל סבא אמר

עוד לא היה חתימה עזו בחיי רבנו , זה רק נתגלה בהפתק הזה , זה התגלות חדש שהוא הוא השיר שיתלגה לעתיד , פשוט כפול משולש , מרבע , נ נח נחמ נחמן מאומן , זה התגלות חדש , זה הגאולה ,כל הגאולה תלויה בו !!
אם אנחנו היינו אומרים את זה אז מי אנחנו ? אבל מה שרבנו הקדוש גילה , זה עוד לא אפילו בטיפה מן הים , הוא גילה רק מועט מחזיק את המרבה , רק מעט מעט , טיפה מן הים מגדלתו ,והוא ידע איך שאנחנו צריכים אליו בכל דיבור ודיבור שלו בשביל להכיר את השם יתברך ולזכות ליראת שמים ואמונה ואמת , אוי , דבורים כאלה נכד הבעל -שם - טוב ,
אני ראיתי אנשים כשרי אמתיים ,צדיקים , קדושים , ראיתי איך שהם החזיקו עצמם בתכלית השפלות בתכלית השפלות והם החיו עצמם , "להודיע ,להודיע , להודיע " שכל קוויך" אפילו אני כמו שאני ,כן ,
זה ידיעה גדולה , "להודיע " מה להודיע ? " שלא יכלמו לנצח כל החוסים בך "" זה צריכים להודיע לעצמנו ולכל העיר ולכל העולם , צריכים להודיע להודיע להוידע שכל קוויך לא יבושו , ולא יכלמו ,לא יכלמו לנצח כל החוסים בך , !! זה ידיעה של פורים , זה ידיעה כזו .... זה פשוט אבל יש בו מועט מחזיק את המרבה יש בו ים , מען החכמה יש בזה , אבל יש מדרגות , לא כל אחד זוכה לראות את מה שיש בזה , אבל כל אחד מאנשי שלומנו היה שמח ף הוא היה מרקד בעולם אחד , בעולם מיוחד שלו , כל אחד היה לו כוחות כאלו שהוא היה משנה מחברו ,אבל כל אחד , כולם הם זכו להרגיש האור של רבנו על -ידי רבנו , משנה מחברו , אבל כל אחד , כולם הם זכו להרגיש הואר של רבנו על -ידי רבנו "להודיע " רבנו הקדוש מודיע לנו את זה " שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך " זה ידיעה כזו שיכולים להיות על -ידה , בכל יום ובכל עת חדש לגמרי !!
זהו פורים ,"כל קוויך לא יבושו ,ולא יכלמו לנצח - כל החוסים בך ", אפילו אנחנו , אפילו כל העניים שבעולם , זה פורים , פורים זה הפך עמלק ,זה הצדיק , מרדכי הצדיק ,האור של פורים זה עולה איפלו על שבת ,אפילו על כל המועדים , -השמחה של פורים ,
יהיה עולם חדש , העולם עכישו הוא תהו ובוהו וחושך , רבנו הקדוש אמר: "מקודם היה כל ההתחלות מפסח ,ועכישו מפורים !!!"

בס"ד
            שושנת יעקב ישראל סבא נ נח נחמ נחמן מאומן
פורים , פורים

מה שהיה מה שראיתי ,אני שמעתי את זה לפני שבעים שנה , ואיך אני זוכר את זה עכשיו , זה מונה בתוך לבי לנצח , זה נכנס בנשמתי וזה לא יוצא ממני לעולם , לעולמי עד!!
כשראיתי איך  אנשי שלומנו היו מרקדים בשמחה גדולה "שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך ", הם נתנו בי רוח חדש על כל ימי חיי הם צעקו :" להודיע , להודיע ,להודיע להודיע ..... שכל קוויך לא יבושו ולא יכלמו , לא יכלמו לנצח כל החוסי בך " איי יי יי ... הלוואי היינו זוכים לזה , כי אנחנו לא מאמינים איך אפשר - חולים כאלה שבדור הזה , איך אפשר שיהיה להם רפואה , איך אפשר לתקן אותם ,איך אפשר !!!
אנחנו נפלנו ונתרחקנו כל -כך בדורות האלה ,בחושך הזה ,בדור היתום הזה , זה דור יתום אם אין רבנו הקדוש , העולם לא יודעים מרבנו הקדוש , אם היו יודעים כל העולם מרבנו הקדוש היה כבר הגאולה מזמן , היה כבר בא משיח מזמן ,אבל רבנו הקדוש אמר :"גמרתי וגמור", תשועתם" - היתה לנצח ,ותקותם -בכל דור ודור ", כמו שאנחנו ,כל אחד כמו שהוא ,כן ,
רבנו הקדוש אמר .":גאט פירט תמיד אוים !!! השם יתברך הוא מנצח תמיד !" חזקו ויאמץ לבבכם - כל המיחלים לשם ", כל המיחלים - גם אנחנו וכל הגרועים שבעולם וכל הרחוקים שבעולם , כן ,
רבנו הקדוש השיג חסדים חסדים פלאים חדשים כאלה שלא היה עדין מעולם , שלא ידעו ,שלא נתגלה בעולם , זה חדש !! הוא השיג בתורה , הוא השיג השגות כאלו שאין שום יאוש בעולם כלל!
אוי ,מי יכול לספר "מי יכול לדבר....
אוי אוי יוי יוי , אני ראיתי איך החיים של אנשי שלומנו היה תמיד חדש,
והשמחה היה מונח על הפנים ועל כל הגוף"לא היה להם פרנסה והיה יכול להיות בלבולים ,רב גדליה ברגר היה אשתו חולת שחפת והיה עני ,בניסים , הוא חי בניסם והוא היה תמיד שמח, תמיד היה עובד השם בשמחה , בעולם לא רואים שמחה כזו , עבודה ,כזו , אמונה כזו לא רואים בעולם , רק אצל רבנו רבי נחמן !!!
אנשי שלומנו הם לא נעשו כך מעצמם , הם נעשו כך על ידי רבנו , על -ידי הדבורים שלו , וכל אחד אפילו בדורות אלו , איפלו תמיד - מי שרוצה באמת וסומך ובוטח על רבנו הקדוש שהוא יקרב אותנו לשם יתברך ולתורה - יש בידו ,
כמו שאנחנו - אנחנו כבר אבודים ,בלי רבנו אנחנו כבר ,,, כלום !!!
בלי רבנו אי אפשר לתקן , אי אפשר לרפאות חולים כאלה , אבל רבנו הקדוש זכה לזה שהוא יכול לרפאות אפילו אלו שאין להם שום תקווה , הוא השיג השגות כאלה , רחמנות של השם , חסדי השם שלא נתגלה עדיין בעולם ,אז על = ידי זה הוא יכול להוציא הכול מהתהום ,מהבוץ ,מהטמואה ,הוא מתקן את כל העולם ,כל הרשעים , כל הכופרים , כל השונאים , כל .. הוא מתקנם ,אין פה ,אין פה לדבר!!
רבנו הקדוש אמר :" אפילו יש חולים שאין להם רפואה ,אוני יכול לרפאות אפילו חולים כאלה :" ככה הוא אמר ,ככה כתוב בספר , יש דברים שאי אפשר להגיע לשם שום תקון ושום אחד לא יכול לעזור ,אבל אני יכול הכול {והראה רבי ישראל בכף ידו על עצמו !!} הוא יכול הכול ,כן ,
צריך אמת באמונה ועושים מכל העולם צדיקים , מכל הרשעים , מכול הכופרים עושים צדיקים ,אפילו החלוניים יודעים מזה ,

נו ,מדוע אתה שותק ? יכולים כבר לדבר , יכולים כבר להודיע בכל שבת ,בכל יום ויום כל ימי חיינו ,להודיע להודיע , להודיע ........
בס"ד


כל עולם לא יודעים מי אני אני נ נח נחמ נחמן מאומן

http://www.tapuz.co.il/Communa/DisplayPict...pg&link=אני%20נ
כתובות אינטרנט נילוות:
כל עולם לא יודעים מי אני אני נ נח נחמ נחמן מאומןכתובות אינטרנט נלוות:
כל עולם לא יודעים מי אני אני נ נח נחמ נחמן מאומן

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש