סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו


   בע"ה בלי נדר בזכות רבנו הקדוש
                        נא לשמור על קדושת הגליון!
                                         יש שיר חדש שהוא סגולה נפלאה *
   להצלחה  ,לרפואה ,לשמירה ,ולכל הישועות! 
              **
       "נ  נח נחמ  נחמן  מאומן|  

     בשנת תרפ"ב {1922} שלח רבי נחמן מאומן מכתב בדרך נס לתלמידו
                 היקר ר' ישראל בער אודסר ,זיע"א,
עם חתימת הפלא: נ נח נחמן מאומן
                      את עצמו לעולם:
             "כל העולם וכל הממשלה לא יודעים מי אני...."
      
           אני אודיע לכם עכישו מי אני...."  
               
     "אני   נ  נח נחמ נחמן מאומן "

       "אין שום יאוש בעולם כלל!!!!!" 
              
              מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד !!!
        
אם האיגרת הזאת משמחת אותך כבר קיימת מצוה גדולה !
   הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך               אף על פי שרוב סודות המכתב המופלא נשארו בידיו של ר' ישראל בעל הפתק זצוק"ל הוא השאיר לעם ישראל שלושה ציווים עיקרים לזכות אותנו בהם

א} "נ  נח נחמ נחמן מאומן "
שבכל כוחנו נשתדל לפרסם את השיר "נ נח נחמ נחמן מאומן " כי ככל שנתגלה יותר השם הקדוש הזה ,כן יתרבו הנסיים והנפלאות בעולם

ב}"מלא וגדיש מקו לקו "
למלא את כל בית ישראל והעולם כולו בכתבי רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ע"י שכל איש וביתו יתאמצו לרכוש את עיקר ספריו "

ג} "ועלי אמרתי/ האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"
כל יהודי בעולם יביע את הזדהותו ורצונו החזק שתתקיים משאלת ליבו של ר' ישראל בעד אודסר ע"ה וזיע"א להעלות את עצמותיו הקדושים של רבי נחמן מאומן לירושלים עיר הקודש ,תובב"א ,כדי שנוכל כולנו להתקבץ אליו ובפרט בערב ראש השנה כי :
                        "עיקר הגאולה תלויה בזה "
אם גם רצונך לקיים את המצוות הגדולות האלו ,ולקחת את חלקך בבנין החשוב הזה , בבקשה תחזיר{י} תשובה}!
"על ידי הזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שנוי במעשה בראשית כלומר לשנות הטבע , וסימן לדבר אלה תולדות השמים והארץ וכו' ואלה שמות בני ישראל וכו' גזרה שוה ," {ספר המידות אות צדיק חלק שני ב"}

   [מצורף קובץ ppt]   ו

 [מצורף קובץ ppt] 

 [מצורף קובץ ppt]   ו

 [מצורף קובץ ppt]   ו

  [מצורף קובץ ppt]   ו

[מצורף קובץ ppt]   ו

 [מצורף קובץ ppt]   ו

 [מצורף קובץ ppt]   ו
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש