קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמן מאומן זה גאולה
סבא ישראל
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

מרבי יצחק בנדר ע"ה:

אור רבינו
מרבי יצחק בנדר ע"ה:

והזדרזו להתקבץ יחד באהבה ואחווה ושלום וריעות בלי שום קפידא בין אחד לחברו כי מאוד הזהירנו רבנו הקדוש על אהבה חברים...וכמו שאמר רבי נתן זצ"ל כמעט בצוואה: צריכים אתם להחזיק עצמכם יחד באהבה גדולה .....

 

ידידי היקר הרבה ציריכין לדבר מזה ולחזור ק"א פעמים שנזכה שיהא לנו קביעות חק ולא יעבור בלי התבודדות כל יום כי התבודדות הוא החיות של כל היום שלא יהא נקראים ח"ו ימים מתים צריכין להתחכם בעיצות עמוקמות שאופן שיקבע בליבו העיצה הקדושה הזאת שהוא יסוד גדול להתקרבות רבנו הקדוש אשר הבעל דבר מניח עצמו לאורך ולרוחב באופן שיבטל זאת ואנחנו צריכין גם כן לעשות על מיני תחבולות כנגדו בוודאי הזמן המסוגל לזה הוא בלילה קומי רוני בלילה שפכי כמים ליבך נוכח פני השם צריך ליהיות עקשן גדול בעבודת ה' ית' ועיקר העקשנות היא בעיצה הקדושה של התבודדות..."


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש