סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

....רחם ה' על עמו  ובדרך סתר וסוד בלי פרשום שלח הצדיק האמת ומשיח ה' ראש ושורש נפשות ישראל ראש בני ישראל נחל נובע מקור חכמה רבנו נחמן בן פיידא בן שמחה ותלמידו רבי נתן הירץ זצ"ל להאיר פני תבל ופנה דרך התשובה לכל נפשות בית ישראל על עתה והבעל דבר  ערבים בתחבולותיו הרבים להרחיק ממנו בני עולם אבל כח הצדיק הוא עד אין סוף כי הוא באמת הצדיק יסוד עולם היסוד הפשוט שממנו נשתלשו כל ארבעת היסודות והוא שורש הנפשות
ובכן כשם שגזרת שהצדיק הזה(רבנו ז"ל) לא יגמור בחיים חיותו תיקון העולם כי זאת מנסתרות נפלאותיך אשר אתה נוהג בחסדך כל דור ואתה רוצה לקרב כל נפשות ישראל בצמצומים נפלאים, לכן הכין הדיק הזה כל התיקונים למשיח בתורותיו הק' ובשיחותיו הק' ובסיפוריו מעשייותיו ועל כולם צייווה לכל נפשות בית ישראל שכל מי שרוצה לזכות לתיקון הכללי הוא תיקון הברית יבוא על קברו יבוא על קברו הקדוש ויאמר שם עשרה מזמורי תיהילים וגם גילה לעם סגולה מקורביו הקדושים אשר הוא יישאר בינהם וכל עובדה טובה ובכל לימוד בספריו הקדושים יפרוש אור כנפיו עליהם ויודיעם עצות נכונות עצות עמוקות מני חושיך להוציא אור מצלמוות ולעלות מכל מיני ירידה אשר הבעל דבר יורידם בכל פעם כדי לנסות אותם אם ישנם אוהבים את ה' יתברך בכל לבבם ובכל נפשם ואם חזקים הם בהדעת האמת אשר הורישם הוא ז"ל
  שאין שום ייאוש בעולם כלל וצעק בקול גדול ולא יסף כקול שדי בדברו קול ה' חוצב להבות אש קול ה' יחיל מדבר ויחשוף יערות גיוואלד אין שום ייאוש כלל ועל יסוד זה עומד כל העולם כולו וצעק בקולו הקדוש בקול גדול ולא יסף כקול שדי..
כל אחד ממקום שנפל יצעק בכל יום אליו יתברך בקול פשוט בדיבורים פשוטים כאשר ידבר איש אל רעהו יפרש כל שיחתו וישמע ה' יתברך שוועתו ויקבל תפילתו ויושיעו וע"י הצעקה והדיבור של ההתבודדות יתהפכו כל הצרופים רעים אשר נתהפכו בכל יום ע"י עוונות וחטאים....

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש