סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

                  ייסורים גואלים את האדם מכל צרותיו
אין הקב"ה מנסה את האדם ביסורין אלא אם כן ניתן לו תחילה כוח לעמוד באותו נסיון,
                                          { ר' יהושע מאוסטורובא}
כאשר מתפללים אליו יתברך בבקשה שיקל עליו כי קשה מאוד , אין זאת אומרת שהוא בועט ביסורים חלילה , אלא מקבלם באהבה , אך מבקש רחמים ,והשם הטוב עוזר ומרכך יסוריו וההתמודדות אפשרית ישתבח שמו לעד, זה כמו שנותנים תרופה מרה לחולה והוא שותה אותה בהכרזה שיהא מרה אך בודאי אינו דוחה אותה ומסרב לקבלה כי יודע שבזכות זה יתרפא ,כך גב לבי היסורים שהם רפואה לנשמה ,
על נושא היסורים חוזרים ומספרים בכל מיני צורות ולע ידי כך הדברים נכנסים להבנה וקל יותר לקבלם ועוד בשמחה בעזרת השם יתברך,
הבעל שם טוב הקדוש היה אומר "קבל על הבא עליך בעולם הזה באהבה ובשמחה ויהיו לך העולם הזה והעולם הבא,
בקבלת היסורים מאיתו יתברך הבאים על ידי שליחים , ברור שאסור לכעוס ולבוא בטרוניא על בני אדום כיון שהם שליחים וצריך להכיר בזה ולאמר : הכל מאתו יתברך,
בזמן שבאים יסורים צריך להאמין שמי שנותן אותם גם משגיח וזה בודאי צריך לשמוח , למרות הסבל,
כתוב :אחם תזכו את בוראך בשלותך תמצאנו בעת צרתך,
עוד כתוב שחייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה,
שאלו לרבי זושא מאניפולי זי"ע שהיה עני מרוד וכל חייו סבל יסורים : כיצד הוא מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה ? וענה :האם יש רע ?!... זוהי דרגה גבוהה מאוד כמובן אך אין זה אומר שלא ניתן להגיע אליה , עם אמונה וביטול עצמי בהחלט אפשר להגיע לאושר הרוחני הזה ישתבח שמו , כל עניני צער שמזדמן לאדום:"שמחרפים ומגדפים אותו, הכל מן השמים,
ע"י עוונותיו , אלא שמגלגלים חוב בידי חייב,
כמו שאמרו חז"ל על הפסוק :" והשיבות אל לבבך ..." שתדע שעווותיך הם המחרפים אותך, וכן אם אחד הכה אותו אפילו במזיד הוא גם כן השגחה מלמעלה ,
בזמן היסורים פונים אל השם יתברך ורק אליו כי אין עוד מלבדו ומתוודים ומצדיקים את הדין ומבקשים רחמים, ולא מתיאשים כי אין יאוש בעולם {אמר רבי נחמן}
ולא משנה באיזה מצב או דרגה נמצאים , אלא מתפללים בתפילה חמה הבוקעת מן הלב השבור, {"לב נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה "}
השם יתברך שמו ברחמיו הרבים יכול להפוך מידת הדין למידת הרחמים,

                כי הרי הכל מאתו יתברך שמו
כתוב במדרש "שוחר טוב"{תהילים כ'} על הפסוק "יענך ה' בעת צרה"
משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך ויתיגע הבן ואמר לאבא :"היכן היא המדינה ?" אמר לו אביו :" סימן זה יהיה בידך : אם ראית בית קברות לפניך דע לך כי המדינה קרובה לך",
כך אמר הקב"ה לישראל "אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם באותה השעה אתם נגאלים , שנאמר:"יענך ה' ביום צרה ",


הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש