סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                
             מצוה לאמר בכל פעם שבאים יסורים את הנוסח הבא

אני מאמין באמונה שלמה, שזה הצער והיסורים שבא לי , הוא בהשגחה פרטית מעם ה' , והנני מקבל עלי באהבה וכל זה בא לי מסיבת עוונותי הרבים,
וצדיק אתה ה' על כל הבא עלי , כי אמת עשית ואני הרשעתי , ויהי רצון שיהיו אלו היסורים לכפר על כל עונותי ולהקל עצד השכינה  הקדושה , והנה , מצד הדין , היית צריך לפרוט ולשוב ולהתודות על החטא והעון שבסביבתם יצאו לי אלו היסורים , אבל גלוי וידעו לפניך שאין אתי יודע עד מה , לכן , יהי רצון מלפניך אבי שבשמים , שתמחוק ותשרש החטא ועון ופשע שגרמו לי אלו היסורים ויומתקו כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל ויתהפכו כל הצרופים לטובה, וימשוך חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם "....אמן ,
                                        {מתוך אמונת ישראל}

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש