סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
             ספר הנחל אגדות לש ,ז,שזר ושורשיהן בכתבי  
                 ****************************************
           רבי נחמן מברסלב ר' ישראל בר אודיסר
                  ************************************
עכשו אתם תדעו אמת על גאולה של פתק של "נח נחמ נחמן מאומן "זה גאולה אמיתית "משיח יבוא מהירה מאוד
*****************************************************************
יש ספר , "מגילת סתרים "שם רבינו הקדוש גילה , את סדר ביאת המשיח ומתי יבוא , האיזה חודש , באיזה יום , אבל לא יודעים , זה נעלם מאתנו זה נכתב גם-כן ,טוב נכתב בראשי תיבות, אבל יש כל ענין ביאת המשיח , כל הענין , איך יבוא ,ומתי יבוא,,,יש חתימה מרבינו בפתק הזה ורואים שזה לא מעשה ידי אדם אני יודע רק, שיש חתימה מרבינו בפתק הזה , ורואים שזה לא מעשה ידי אדם , זה ענין למעלה מן הטבע! {האם זה טוב , שעם ישראל , יגידו את זה?זה מקרב את הגאולה ?}כן !כן !כן!כן!שיתפרסם שמו בכל העולס וזהו השם שלו נ נח , זהו כולל בו כל הגאולה וכל הישועות , כלול הזה השם ... עיקר הוא תלוי ברבינו , כן , העיקר הגאולה , עיקר ביאת המשיח , תלוי בקרבת הצדיקים , שידעו העולם, שיש צדיקים כאלה רבינו ותלמידיו , רבינו הקדוש ואנשיו , זהו עיקר גאולה , תלוי בזה ומותר להודיע ולפרסם לכל עם ישראל, , כן , עד עכשיו לא היה אפשרות לדבר מזה , כי העולם לא רצו להתקרב , אבל עכשיו ? אם אפילו עכשיו .אי שאנחנו .אם אנחנו נתקרב לרבינו רב נחמן , אז יבוא משיח ויהיה הגאולה ויהיה ניסים ונפלאות כאלה , שלא היו מעולם , יותר פלאות , מיציאת מצרים ומכל הניסים , שיש בתורה ! כן , זה ככה ,אמר רבינו , אנחנו לא כלום , רבינו הקדוש הודיע וגילה , טיפה מן היום מזה , יש בספר המידות , דיבור מרבינו שגילה :"ביאת המשיח תלוי בקרבת הצדיקים "נו. אנחנו יודעים דברי רבינו ?הם מעיינות, כל דיבור, הוא מעיין חכמה , שיכול להפוך כל העולם ליהדות !וגם זה הענין גילה רבינו , גילה שביאת המשיח ,תלוי כקרבת הצדיקים ף אז אנחנו יודעים מה זה ?....מי הם צדיקים ?רבינו ואנשיו האמיתיים , לא השקרנים ! יש שקרנים הרבה , ברסלב ברסלב כן , יש שקרנים , אבל זה לא בא בחשבון זה לא ברסלב !ברסלב ?זה רק אמת !שקר לא ברסלב . זה צדיקים . זה לשון רבים . והם הצדיקים ?רבינו הקוש זה העיקר ותלמידו הקדוש רבי נתן {אבל יהודי היו ברחוב , שרוצה להתקרב לרבינו ולא יודע ספר תורה ולא יודע כולם , האם בשבילו , לתתקרב לרבינו , על ידי הזכרת שמו, מה שכתוב בפתק , האם זה יפתח לו , יעזור לו , להתקרב לצדיק ?}כן .כן. כן. נ נח שייר את זה בשיר , בשמחה .{איך?}זה דבר קל וזה העיקר הכל , כי העיקר , הוא רבינו רבי נחמן נ נח נחמ נחמן , זה פשוט , כפול , משולש ,מרובע , ועשרה אותיות הם עשרה מיני נגינה , שגילה , בזה תלוי הכל ! כל הגאולה !רק להגיד בבוקר נ בפה ?נ נח לשיר בשמחה נ נח ועל ידי זה יתקרבו כולם לרבינו וזה , זה גאולה , נ נח נחמן נחמן מאומן , בזה תלוי עיקר הגאולה ,זה מסוגל לכ לאחד , בכלל ובפרט , כל אחד שיתפלל ויגיד בפה :"בזכות רבינו הקדוש , שיגן עלינו, על כל ישראל , זכות נ נח נחמ מאומן ...."זה כל העולם , רחוקים מזה ...{לא , העולם מחפשים את זה , אם אנחנו נגיד ?אם אתם אומרים לעולם , העולם אפילו היום הרחוקים שביותר ,הם מחפשים , דרך פשוטה מאוד ודבר קל בשביל להתקרב לקדושה , בשביל להתקרב לצדיקים}

אתם תראו זה יעזור להם כל העם ישראל
להגיד נ נח נחמ נחמן מאומן זה גאולה אמיתית משיח יבוא מהירה , וגם אתם תקראו "תיקון כללי "של רבי נ נח נחמ נחמן מאומן זה ניסים נפלאות משהו כל העם ישראל המון ישועות טובות ,

אהבה של אבא קדוש ברוך אנחנו אוהבים אותך
|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

1 תגובות לכתבה
1. LBoIGwAubfldZFUhxXU Angy (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/07/15 08:43
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש