סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

              נח נחמן נחמן מאומן אמר:
ועל נפילות האדם בפרט בדורותינו אלה , הזהיר רבנו וחזק את נפשינו והרי לך לשונו הזך:וזהו כלל גדול לבל יניח עצמו לפול חס שלום , מחמת שנפל למקום שנפל , עם כל זה יחזק את עצמו ויתחיל בכל פעם מחדש , כאלו היום התחיל להתקרב להשם יתברך , ואף אם יהיה לו כמה וכמה נפילות , עם כל זה יתחיל בכל פעם מחגש , ובלא זה אי אפשר להתקרב באמת להשם יתברך , כול זמן שאינו חזקה בדעתו , שתמיד ימשוך עצמו להשם יתברך בכל מה שיוכל , בין בעליה , בין בירידה , אפלו אם תיהיה הירידה חס ושלום איך שתהיה !!! אף על פי כן יהיה חזק ואמיץ בדעתו למשוך , והשתוקק ולהתגעגע תמיד אליו יתברך , להתפלל ולעשותמה שיוכל העבודת השם בשמחה , אפלו אם יהיה איך שיהיה , וכל זמן שאין לו התחזקות הזאת באמת , אי אפשר לו להתקרב להשם יתברך באמת , וכל כך הוא צריך להתחזק , עד שהוא מכרח להיות מרוצה לעובד את השם יתברך תמיד , כל ימי חייו , שלא על מנת לקבל פרס , כי לפעמים נדמה לאדם שרחוק שהוא יזכה לחיי העולם הבא , לפי גודל התרחקותו מהשם יתברך , אף על פי כן , יהיה מרצה לעשות מה שיוכל בעבודת השם בלא העולם הבא , ואפלו אם נראה לו שיהיה לו גיהנום גם כן , חס שלום ,יהיה איך שיהיה , הוא מחיב לעשות את שלו תמיד בעבודת השם ,כל מה שיוכל לעשות , ולחטוף איזה מצוה , או תורה או תפילה , והשם הטוב בעיניו יעשה , וכעין מה שמספרים מהבעש"ט , שפעם אחת נפל בדעתו מאוד מאוד , עד שנדמה לו שבודאי לא יהיה לו עולם הבא , חס ושלום , ולא היה לו במה להחיות את עצמו כלל ואמר ::אני אוהב את השם יתברך בלא עולם הבא", וכל אדם , אפלו יאש פשוט , אי אפשר להיותאיש כשר באמת , כי אם כשיכול לעמוד בכל הנ"ל , ואפילו ביום אחד צריך לחזק את עצמו כמה פעמים , ולהתחיל בכל פעם מחדש , עד אשר יזכה ברבות הימים לילך בדרכי השם כסדר ,אמן ,

רבי זושא מהניפולי אמר:"בעולם הבא כשידונו אותי ויראו מה פעלתי מן הסתם ישלחו אותי לגיהנום ..." ואני אומר להם :
אם זהו רצונו של השם , אז קחו אותי מה מה לשם ....!!!!"|
בס"ד

הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמיתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורינו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבינו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.
  
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש