סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                איך להתקרב את הצדיק
מודה אני לפניך אדנ-י אלקי ואלקי אבותי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים, אני משכים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים, שאני עמל והם עמלים, אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, שאני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר: "ואתה אלקים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם ואני אבטח בך".

הריני מקשר את עצמי בכל המחשבות, ובכל הדיבורים, בכל המעשים, בכל החיות, בכל החושים, בכל הכוחות, בכל הרצונות, בכל התנועות, בכל הנשימות, ובכל הנסיעות של כל היום הזה, של כל החיים שלי, של בני ביתי, של כל התלויים בי ושל כל הנלווים אלי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה ובפרט להצדיק האמיתי והקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבנו נחמן בן שמחה ובן פייגא, זכותם יגן עלינו, אמן.

הריני מוסר את כל המחשבות, ואת כל הדיבורים, ואת כל המעשים, ואת כל החיות, ואת כל החושים, ואת כל הכוחות, ואת כל הרצונות, ואת כל התנועות, ואת כל הנשימות, ואת כל הנסיעות של כל היום הזה, של כל החיים שלי, של בני ביתי, של כל התלויים בי ושל כל הנלווים אלי להקדוש -ברוך -הוא, שהכל יהיה ע"פ דעתו, וע"פ רצונו הטוב, שנזכה להתקרב להצדיק האמיתי שבדור הזה, בכל האופנים ובכל הבחינות והשלמות, ולא נסור מדבריו ימין ושמאל, כדי לזכות להכיר אותו ית', לדעת אותו ית' שזהו רצונו, שאנחנו נכיר אותו ית' ולזכות להיות בקיבוץ של חסידי ברסלב בעיר אומן בראש השנה, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, ובזכות זה נזכה לביאת משיח צדקנו ולבניין בית מקדשנו, להתגלות רבנו נחמן מברסלב בעולם, לגאולה שלימה במהרה בימנו, אמן!

הריני מקבל על עצמי מצוות עשה של: ואהבת לרעך כמוך!

הריני נותן חיוך  
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש