סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

               התנהגות האדם בדרכי רבנו נחמן מברסלב
         *****************************************
                         זצ"ל
                      השכמה בבוקר
                 **********************
תכף שקמת תזכור את העולם הבא , וזה יוציא לך החשק מהבלי החיים והצרות, ואם היצר מפתה עוד לישון תזכור שאמר רבנו "תכף לקום ועם השנה יתחשב אחר התפלה",

טוב שתאמר רבש"ע הריני מוסר לך כל תנועותי ותנועות הנלוים אלי של היום הזה , יהיה רצון שיהיה בכל כרצונך,

ותזדרז בהנהגותיך כמו שאמר רבנו "הזריזות מחיה את המוח",
ולאט לאט אכן תרגיש חיות ורעננות ושמחת חיים , וזכור מה שאמר רבנו, , שהצדקה היא הפתח לכל שערי הקדשה, והאי רפואה לכל דבר , ולכן תשתדל לנקות ולסדר ולגמול חסדים לאותם שגברים עמך, וזה יביא לך פתיחת הלב מאוד לעבודת השם ,
אם קמת חצות אין למעלה מזה , ועל כל פנים תשתדל לקום לפני שיאיר היום, וגם אם לא זכית לזה , תשתדל לקום ולהתפלל כמה שיותר מקדם , והעקר בלב טוב בלבשמח בעבודתך את השם ,

                     תפלה
                  **********
לפני התפלה תתן צדקה בשתי ידים ובזה יפתחו לפניך שערי התפלה , וכן תאמור :הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים שבדורנו ושוכני עפר , ובפרט לרבנו נחמן בן פיגע זיע"א , ותתפלל במתינות בשמחה ובקול , וכשיש שבח להשם תמחא כפים , ועל ידי זה תזכה להתעוררות וחיות בתפלתך ,
גם תשתדל להתאחנח {בפרט באמירת הודוי }על עוונותיך ומה שהחסרת בעבודתו יתברך , ועל ידי אנחותיך תתנתק מיצר הרע , כדאישתרקד אחרי התפלה {על שזכית להתפלל }, ובכל ענין שים לב להראות פנים טובות לבריות {בבית הכנסת , ובכל מקום , בפרט בביתך},
וכך תזכה לגמול הרבה חסד עם בני אדום , אשריך,
וזכור 2 כללי ברזל בתפלותיך , שהשם חפץ בעיקר ברצונותיך וכסופיך אליו {להתחזק גחם לפרש את הכסופים כפיך}, וכן זכור שאתה מרצה {או להיות מרצה }למות על קדשת השם , בלב שלם ובשמחה , ואזי תהיה תפלתך נפלאה אשריך,
ספר
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש