סבא ישראל
סבא ישראל
קבר הציון באומן
סבא ישראל מתוק
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                    אמר רבינו נחמן מברסלב:
           ************************************
"אני מנהיג הדור היחידי בעולם ואין מנהיג כמוני ,,.... על ידי התורה שלי נמשכים כל ההשפעות שבעולם .... אני אין ל מה לעשות בזה העולם כלל ,רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך "

"צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק באמת כי אשרי מי שזוכה לתהקרב בחיים חיותו לצדיק האמת ,אשרי לו ,אשרי חלקו".
           ***************************
"ניצר הרע הקים בעול מפורסמים הרבה של שקר וגם בין הצדיקים האמיתיים הכניס מחלוקת גדול עד שאין אחד יודע הכין האמת , על כן צריכים לבקש מאוד מהשם יתברך לזכות להתקרב לצדיק האמת",
"הייתי יכול להביא את משיח, אבל לקחתי עצמי אצלכם להחזיר אתכם למוטב",
                 ***********************
אמר לתלמידיו {שהיו צדיקים מאוד}:
"מה אתם יכולים לעשות תשובה ....וכי מספיקים ימיכם וכוחכם לתקן פגם אחד ממה שקלקלתם ... רק אני עושה תשובה בשבילכם, ויש לאלא ידי לתקן כל מה שקלקלתם ... רק העיקר מעתה על כל פנים איני מקפיד על השגגות... רק תשמרו עצמכם ממזיד..."
                     *********************
"כל מי שיצית אותי ויקים כל מה שאני מצוה בודאי יהיה צדיק גדול והעיקר להשליך שכל עצמו לגמרי...."
                        ********************
"בעת שיהיה האדם מנח על הארץ , אז יתחרט מאוד שלא זכה להתקרב או שלא קים את דברי ",
"כל מה שמשיח יעשה טובות לישראל אני יכול לעשות"
       ****************************************************
כתב מורנו נתן :" אני יודע ומאמין שאדמו"ר {רבינו נחמן } יודע היטב כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור מיום ברוא אלוקים על הארץ עד הנה ועד הסוף ,ויודע כל התקונים של כל אחד ואחד , וידיעות האלו הם אצלו דבר קטן ..."
"לעתיד יהיו כל העולם חסידי ברסלב "
***********************************
"יש לאל ידי להחזיר את כל העולם כלו למוטב ,"
**********************************************
"נדמה לכם כי אין לי ממשלה כי אם עליכם ,באמת אני מושל אפילו על צדיקי הדור "
"בעולם האמת כולם יהיו צריכים לי וישתוקקו כולם לשמוע החדושים שאני מחדש בכל עת ובכל רגע "
"כל העולם צריכים אותי מאוד מאוד "
********************************
"כל הצדיקים הגדולים הגיעו למדרגה שהגיעו ,אבל אני ברוך ה' בכל רגע ורגע נעשה איש אחר ",

פעם התפלל מורנו נתן :" אתה יודע רזי לעולם " אתה השם יודע סודות העולם ,
הרבי הוא סוד העולם ואותי קרבת לרבי כזה ", והתחיל לבקש שיצית את רבנו ויתקרב אליו באמת,
******************************************************************
רבינו הוא היסוד שממנו נשתלשלו ארבע יסודות והוא שורש נפשות ישראל ואצלנו נמצאים כל האורות אשר נתגלו מאז ברוא אלוקים אדם על הארץ ומה שעתיד להתגלות,
בטיח רבינו:" כל אחד מאנשי יזכה בסוף לבוא הזה העולם למה שצריך ,ויאריך ימים ושנים ויחיה בודאי ויתיגע ויחתור חתירה אחר חתירה עד אשר יזכה לבוא למדרגתו הקדושה אשר בשביל זה נברא,

וזכור נא תמיד ,שרבי נחמן מהוא מתנה לכל ישראלי ולכל ישראלית ,הוא לא שיך לבני ברק או מאה שערים הוא שיך לחסידים מסימים או לחרדים או לאיזה פלג של בני אדם ,הוא הרבי של כל ישראל !!!!! המסר שלו מתאים באופן נפלא ומדיק ביותר לכל יהודי באשר הוא !!!! אם רק תתקרב ותטעם את ספריו ואת ואת המסר של תלמידיו , אזי תרגיש שיש בעולמנו עם מי לדבר ,שי ממי לקבל ,אתה תראה כבר שה"נחל נובע מקור חכמה " מבין אותך יותר ממך ויותר מכל אחד אחר , יפקחו עיניך להועיל לעצמך ולאחרים באמת,
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש