סבא ישראל
סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

חיי מוהר"ן גודל יקרת ראש השנה שלוו

ראשי >ראש השנה מתקרב!!!!>חיי מוהר"ן גודל יקרת ראש השנה שלוו
אור רבינו
חיי מוהר"ן גודל יקרת ראש השנה שלוו
תמונות של אומן
הראש השנה שלי עולה על הכל. והיה פלא אצלי, מחמת שהמקורבים אלי מאמינים לי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר, כי כל ענין שלי הוא רק ראש השנה. והזהיר לעשות כרוז שכל מי שסר למשמעתו ומקורב אליו יהיה על ראש השנה אצלו, לא יחסר איש. ומי שזוכה להיות על ראש השנה ראוי לו לשמוח מאד מאד. "אכלו מעדנים ושתו ממתקים כי חדות ה` היא מעוזכם" וזה נאמר על ראש השנה"
(חיי מוהר"ן ת"ג)

הראש השנה שלי היא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבעיא אתם כולכם בוודאי תלוים בראש השנה שלי, אלא כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי". (חיי מוהר"ן ת"ה) - נתפסת אף הנסיעה אליו (בחייו) ולקברו (לאחר פטירתו) כחובה רוחנית מוחלטת לכל הרוצה להכלל ב"אנשיו" של רבי נחמן ולזכות לתיקון הרוחני המובטח על ידו.

אין צדקה נחשבת כמה הדפסת ספרי רבנו זצ"ל..אתם צריכים ליהיות חזקים בטרחא ממון רצון להדפיס ספריו כי בהם תלויים הישועות של כל כמ"י ודף אחד מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל...!!!!

רבינו הקדוש נ.נ.מ.ח אמר סמכו על כוחותיי ואמר כל העולם תלוי בר"ה שלי היינו הציון הקדוש של רבינו וכמו שכתב מורנו הקדוש מוהרנ"ת זצ"ל בחיי מוהרן בסוף חלק א` שמה שרבינו שוכן באומן ומה רבינו זצ"ל אמר אם לא הייתי יורד לכאן העולם היה נעשה תוהו ובוהו, אחיי היקרים מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה עבור רבינו הקדוש צריך אפילו למסור את הנפש, ובפרט דבר כזה וצריך לזכור כשהבערגר הלך להוציא את אשת העני הוא עשה שגעון אבל בלעדי השגעון הוא לא היה מוציא אותה בשום אופן על-כן צריך לא לשכוח ברבינו הקדוש.


לזכור היטב מה שרבינו הקדוש אמר שלעשות עבורו את הדבר הכי קטן זה הכי קשה בלי שיעור
אם זה רק עבור רבינו אז הבע"ד משתטח בכל הכוחות כי דבר כזה היא טובה בעולם הזה ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא, ציון רבינו הקדוש הוא בחינת אבן השתיה ולמעלה ממנו למעלה מקודש הקודשים.
התקבצות יחדיו בראש השנה
ראש השנה במשנתו של רבי נחמן, תופש, כידוע, מקום נכבד ביותר. רבי נחמן מציין את
"ראש השנה שלי" כמתנה מיוחדת עבורו מאת השם יתברך. "ענה ואמר: הראש השנה
שלי הוא חידוש גדול. והשם יתברך יודע, שאין הדבר הזה בירושה מאבותי, רק השם
יתברך נתן לי זאת במתנה" (חיי מוהר"ן ת"ה).

"אמר: הראש השנה שלי עולה על הכל. והיה פלא אצלי, מאחר שהמקורבים שלי
מאמינים לי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי, שיהיו כולם על ראש השנה,
איש לא יעדר?   כי   כ ל   ה ע נ י ן  ש ל י   ה ו א  ר ק   ר א ש  ה ש נ ה " (חיי מוהר"ן ת"ג).

מוסיף בענין זה רבי נתן תלמידו, "ומכלל דבריו הקדושים, שדיבר בערב ראש השנה
האחרון, למדנו כמה דברים. למדנו עוד הפעם עוצם החיוב להיות אצלו על ראש השנה.
כי אף על פי שידענו זאת מכבר, אף על פי כן מריבוי דבריו הקדושים אז בזה ומתנועותיו
הנוראות אז, הבינו עוצם החיוב יותר ויותר, שאי אפשר לבאר זאת בכתב. וגם למדנו
שרצונו חזק ל ה י ו ת   א צ ל ו   ב א ו מ ן   ע ל   ר א ש   ה ש נ ה   ת מ י ד
ל א ח ר   ה ס ת ל ק ו ת ו   ו ש א י ן   ד ב ר   ג ד ו ל   מ ז ה " (שיחות הר"ן ת"ו).

גם טעם לדבריו נתן, באומרו "שצריכים להיות אצלו על ראש השנה דייקא, ושיכולין אז
אנשים לקבל תיקונים (לנפשם) מה שבכל השנה לא היה באפשר שיהיה להם תיקון
בשום אופן. אף על פי כן בראש השנה יכולים אפילו הם לקבל תיקון. אף על פי שבכל
השנה אפילו הוא בעצמו ז"ל לא היה יכול לתקנם. אבל בראש השנה, גם הם יכולים
לקבל, כי אמר שהוא עושה בראש השנה ענינים ותיקונים מה שבכל השנה גם הוא אינו
יכול לעשות" (חיי מוהר"ן ת"ו).

ראש השנה שלי

פנינים מדברי רבינו
על סגולת הקיבוץ הקדוש בראש השנה

. חיי מוהר"ן גודל יקרת ראש השנה שלו תג
אָמַר, הָראשׁ הַשָּנָה שֶׁלִּי עוֹלֶה עַל הַכּל. וְהָיָה פֶּלֶא אֶצְלִי מֵאַחַר שֶׁהַמְּקרָבִים שֶׁלִּי מַאֲמִינִים לִי, וְלָמָּה לא יִזָּהֲרוּ כָּל הָאֲנָשִׁים הַמְקרָבִים אֵלַי שֶׁיִּהְיוּ כֻּלָּם עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה אִישׁ לא יֵעָדֵר. כִּי כָּל עִנְיָן שֶׁלִּי הוּא רַק ראשׁ-הַשָּׁנָה. וְהִזְהִיר לַעֲשׂוֹת כְּרוּז שֶׁכָּל מִי שֶׁסָּר אֶל מִשְׁמַעְתּוֹ וּמְקרָב אֵלָיו יִהְיֶה עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה אֶצְלוֹ.

  
חיי מוהר"ן עבודת השם תצא

אַחַר-כָּךְ כְּשֶׁבָּא מִלֶּמְבֶּרְגְּ צִוָּה עָלֵינוּ שֶׁלּא לְהִתְעַנּוֹת כְּלָל. וְאָמַר הֲלא מִי שֶׁאֵינוֹ זוֹכֶה לִהְיוֹת אֶצְלִי עַל
ראשׁ-הַשָּׁנָה הוּא אֵין לוֹ לְהִתְעַנּוֹת כְּלָל כַּנַּ"ל, וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לִהְיוֹת עַל ראשׁ הַשָּׁנָה הוּא בְּוַדַּאי אֵין צָרִיךְ
לְהִתְעַנּוֹת כְּלָל מֵאַחַר שֶׁזּוֹכֶה לִהְיוֹת אֶצְלִי עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה וְהָבֵן.


חיי מוהר"ן גודל יקרת ראש השנה שלו תו

בָּזֶה. וְעִנְיָן זֶה רָאִינוּ מֵרַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה כַּמָּה פְּעָמִים, בִּפְרָט בְּעִנְיַן ראשׁ-הַשָּׁנָה שֶׁהָיוּ אֲנָשִׁים שֶׁהָיוּ לָהֶם מְנִיעוֹת מִלִּהְיוֹת אֶצְלוֹ עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה, וְשָׁאֲלוּ אוֹתוֹ בְּעַצְמוֹ וְהֵשִׁיב לָהֶם שֶׁלּא יִהְיוּ עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה. וְהִתְחִילוּ לְהִתְעַקֵּשׁ, הֲלא שָׁמַעְנוּ מִכֶּם גּדֶל הָאַזְהָרָה לִהְיוֹת אֶצְלְכֶם עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה, וְעָשָׂה עַצְמוֹ כְּמַקְפִּיד עֲלֵיהֶם וְגָעַר בָּהֶם שֶׁלּא יְדַבְּרוּ יוֹתֵר, וְכֵן עָשׂוּ וְלא בָּאוּ עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה...

אָמַר שֶׁיְּכוֹלִין אָז אֲנָשִׁים לְקַבֵּל תִּקּוּנִים מַה שֶּׁבְּכָל הַשָּׁנָה לא הָיָה בְּאֶפְשָׁר שֶׁיִּהְיֶה לָהֶם תִּקּוּן בְּשׁוּם אפֶן,..חיי מוהר"ן גודל יקרת ראש השנה שלו תו

וְגַםלָמַדְנוּ כַּמָּה צְרִיכִין לְחַזֵּק לְשַׁבֵּר הַמְּנִיעוֹת מִדָּבָר שֶׁבִּקְדֻשָּׁה, בִּפְרָט הַמְּנִיעוֹת מִלִּהְיוֹת עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה שֶׁצְּרִיכִים לְשָׁבְרָם בְּיוֹתֵר וְלִהְיוֹת דַּיְקָא עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה, עַד שֶׁאֲפִלּוּ אִם הוּא זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה בְּעַצְמוֹ מְצַוֶה וּמַסְכִּים לִבְלִי לִהְיוֹת אֶצְלוֹ עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה, חָלִילָה לְהִסְתַּכֵּל עַל זֶה, וּצְרִיכִין לִזָּהֵר מְאד לִבְלִי לִשְׁאל..
חיי מוהר"ן גודל יקרת ראש השנה שלו תד

אֶחָדאָמַר לְפָנָיו שֶׁהָיָה נִיחָא לוֹ יוֹתֵר לִהְיוֹת אֶצְלוֹ עַל שַׁבַּת תְּשׁוּבָה וְלא עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה, כִּי אֵין לוֹ
מָקוֹם לַעֲמד שָׁם בְּבֵית-הַמִּדְרָשׁ, וְגַם אֵין לוֹ אַכְסַנְיָא טוֹבָה לֶאֱכל וְלָלוּן, וּמֵחֲמַת זֶה דַּעְתּוֹ מְבֻלְבֶּלֶת מְאד אמר לוֹ רַבֵּנוּ זִכְרוֹנוֹ לִבְרָכָה בְּזוֹ הַלָּשׁוֹן, אִם לֶאֱכל אִם שֶׁלּא לֶאֱכל, אִם לִישׁן אִם שֶׁלּא לִישׁן, אִם לְהִתְפַּלֵּל אִם שֶׁלּא לְהִתְפַּלֵּל (רְצוֹנוֹ לוֹמַר שֶׁלּא לְהִתְפַּלֵּל בְּכַוָּנָה כָּרָאוּי), אַךְ וְרַק שֶׁתִּהְיוּ אֶצְלִי עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה יִהְיֶה אֵיךְ שֶׁיִּהְיֶה. (וְאָמַר בִּלְשׁוֹן אַשְׁכְּנַז בְּזוֹ הַלָּשׁוֹן: יָא עֶסִין נִיט עֶסִין, יָא שְׁלָאפִין נִיט שְׁלָאפִין, יָא דַאוִוינֶען נִיט..חיי מוהר"ן גודל יקרת ראש השנה שלו תג

וּמִי שֶׁזּוֹכֶה לִהְיוֹת עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה רָאוּי לוֹ לִשְׂמחַ מְאד מְאד. "אִכְלוּ מַעֲדַנִּים וּשְׁתוּ
מַמְתַקִּים כִּי חֶדְוַת ה` הִיא מָעֻזְּכֶם", וְזֶה נֶאֱמַר עַל ראשׁ-הַשָּׁנָה:

http://www.tapuz.co.il/Communa/ViewmsgCommuna.asp?Communaid=17958&msgid=13652996
 
ניתן להשיג כרטיסים לאומן פה:
כל מה שרציתי לדעת על אומן
שיח מחמדי ארץ - סויסה
נחמיה 15 בני ברק
טל: 03-5792299
פקס: 03-5784553
דוא"ל: swissa1@013.net
  
אור הדרך
מלכי ישראל 16 ק"ב ירושלים (מעל בנק המזרחי)
טל: 02-5000767
פקס: 02-5000261
דוא"ל: orhaderech@bezeqint.net

דרך צדיקים
סניף ירושלים
בית ישראל 40 ירושלים
טל: 02-5410100
פקס: 02-5817323
  
סניף בני ברק
הרב דסלר 26 בני ברק
טל: 03-6162242
פקס: 03-6187252
דוא"ל: zadikim@bezeqint.net
באינטרנט: www.zadikim.com

מעיינות החיים
משרד ראשי - ירושלים
שבטי ישראל 48 ירושלים
טל: 1700-700-148
פקס: 02-6263194  
  
סניף בני ברק
ירושלים 36 בני ברק
טל: 1700-700-148
פקס: 03-6196544


נוסעים למען נוסעים
מאה שערים 87 ירושלים
טל: 02-5811313
פקס: 02-5825989
דוא"ל: nossiml@hotmail.com


אומן טורס
עין יעקב 16 ירושלים
טלפון: 02-5826111


כיסופים
רבי עקיבא 62 בני ברק
טלפון: 1700-707-407
דוא"ל: kisufim@zahav.net.il


יסע ברכה
מאה שערים 93 ירושלים
טלפון: 02-6337802
דוא"ל: na@issabracha.co.il

"כל העניין שלי הוא רק ראש השנה !!! ומי שהיה אצלי על הראש השנה ראוי לו לשמוח מאוד איכלו מעדנים ושיתו ממתיקים כי חדוות ה` היא מעוזכם!!"
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש