סבא ישראל
סבא ישראל
קבר הציון באומן
סבא ישראל מתוק
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

בס"ד


מצווה עצומה להדפיס ולקרוא, ולהפיץ.
התקשרות  

  (לאמירה בכל עת ובפרט בבוקר לפני התפילות)

הריני מקשר,ת את עצמי במחשבה דיבור ומעשה, בכל חיותי ובכל תנועה ותנועה ובכל חושיי ובכל נשימה ונשימה, של כל היום ושל כל החיים, שלי ושל בני ביתי ושל כל התלויים בי ושל כל הנלווים אליי להקדוש ברוך הוא, ולכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קושים אשר בארץ המה ומחוצה לה, ובפרט להצדיק האמיתי והקדוש צדיק יסוד העולם, נחל נובע מקור חכמה שמחה ואמונה, רבנו נחמן בן פיגא בן שמחה, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

הריני מוסר,ת את כל מחשבותיי, דיבוריי ומעשיי, וכל חיותי וכל תנועה ותנועה ובכל חושיי ובכל נשימה ונשימה, של כל היום ושך כל החיים, שלי ושל בני ביתי ושל כל התלויים בי ושל כל הנלווים אליי, להקדוש ברוך הוא שהכל יהיה על פי דעתו ועל פי רצונו הטוב, ובזכות זה נזכה לבניים בית מקשנו, ולביאת משיח צדקנו, ולהתגלות רבנו הקדוש, ולגאולה שלימה במהרה בימנו, אמן.

הריני מקבל,ת על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.מצווה עצומה להדפיס ולקרוא, ולהפיץ.

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש