סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

רבנו מביא בליקוטי מוהר"ן שהצדיק הוא נשמה כללית וכל אחד כפי בחינתו ונישמתו יוכל להיתקרב  לדעת הצדיק האמת שהוא בחינת משה רבנו של הדור הזה כי יש בכל דור צדיקים שהם בחינת רועים אבל יש את הבחינה של משה רבנו שרק לו נתן הקב"ה את הממשלה ליהיות מושל  פעולות כרצונו ואין זה ח"ו רשות בפני עצמו אלא הכל ניתן לו מאת ה' יתברך ועיקר הממשלה שנתן ה' יתברך לצדיק הוא לעורר  ולקרב את נשמות ישראל לאביהם שבשמיים  .עוד מביא רבנו הקדוש שקודם מתן תורה היתה הממשלה בידי ה' יתברך ולאחר מתן תורה נתן הקב"ה את הממשלה לכלל ישראל. רבנו מביא שיש 2 בחינות בהתקרבות לה' יתברך בבחינת צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם ,ועוד 4 בחינות יצא בשלום נכנס בשלום,הציץ ומת,הציץ ונפגע,ואחד שקיצץ בנטיעות כי האור גדול מלהכיל כי באמת אור של רבינו זצ"ל הוא משלוש ראשונות דעתיק שזה אור התיקון מהעולם שיחודש שעל זה נאמר "עין לא ראתה אלוקים "זולתך" שזה אור גבוה מאד שבלי הכלים הנכונים לא יודעים איך לקבל אותו ואפשר בקלות לעבור על הלכות ולכן רבינו זצ"ל הזהיר תעשו עם התורה שלי מה שתירצו רק לא לעבור על סעיף משולחן ערוך וצריך לצרף לאור הזה יראת שמיים גדולה מאד כי בגלל שרבינו זצ"ל מחדיר בנו כמה שהשם אוהב אותנו ואדם עלול להיתבלבל ולעבור על רצון השם כי יחשוב בדעתו נו השם אוהב אותי הוא יוותר וזה לא כך כי מובא בגמרא מי שאומר שהקב"ה ותרן יותרו מעיו לכן חשוב הדרכה באור של רבינו זצ"ל ולא לשמוע לכל אחד שקיבל מתלמידי רבנו עד הדור הזה  על מנת שלא ישברו הכלים חס ושלום כי רבינו זצ"ל אומר שיש מאוריי אש ויש מאוריי אור ובסטיה קטנה במקום מאוריי אור ניהיה מאורי חס ושלום שהאור מאיר נפלא שכל אדם יוכל לעמוד ליד חסיד של רבינו זצ"ל אפילו הרחוק שברחוקים ירגיש נפלא ולא ירגיש שום בילבול כלל אלא נועם וזיו וחיות אלוקותו יתברך ולא יבין איך לנגד עיניו עומד אדם רגיל לחלוטין נקי ומסודר אשר מתנהג רגיל ולא ירגיש כלל איך שאותו אדם כלול לגמריי בקב"ה כמו שרבינו זצ"ל אמר כבוד אלוקים הסתר דבר ואנשים לא יודעים כיצד לחיות עם אותו אדם כמו אש שאי אפשר להיתקרב אליה וקל לסתות באור של רבינו זצ"ל מי שאין לו הכוונה נכונה .לכן רבנו מצווה בתורה האחרונה של ימי חייו תורה ח' שצריכין לחפש ולבקש אחרי רוח הקודש של הצדיק ולחפש ולבקש כל חיו אחרי צדיק אמת שיכול לצמצם לו השגות אלוקות  ואפילו שכבר חושב שמצא צריך לחתור ולבקש עד סוף ימיו אחרי הצדיק הזה.

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש