סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
ד

לא לשכוח יום רביעי הזה יום הולליה של רבי מאיר הנס בטבריה

לצפיה בשידור חי 24 שעות ביממה מהציון של רבי מאיר בעל הנס לחצו כאן

(מתוך האתר המרהיב: http://www.myhappy.org)


בלילה להדליק נר שמן זית  לכבוד  זכות רבי מאיר בעל הנס,

להגיד 3 פעמים אלהא דרבי מאיר ענני ,


לקרוא שירת הבריאה נשמת כל חי שיר שיריםגאולת עם ישראל

יום שישי הזה להתפלל סגולה פרנסה 40 יום פרשת המן כל ישועות טובות

וגם מוצאי שבת להדליק נר לכבוד זכות רבי שמעון בר יוחאי

לקרוא שירת הבריאה נשמת כל חי שיר שירים
אור רבינו
בס"ד

רבי מאיר בעל הנס  

יום ההילולה של רבי מאיר הוא י"ד באייר
יום ההילולה של רבי מאיר הוא י"ד באייר, אבל המקום הומה כל ימות השנה. קברו של רבי מאיר בעל הנס, הסמוך לחמי טבריה, הוא, ככל הידוע, אחד מאתרי הקבורה המפורסמים ביותר בעולם היהודי. יהודים עולים אל הקבר הזה מאות בשנים, וכמו בין יהודים - מחלוקות קשות בין אשכנזים לספרדים התעוררו סביב השליטה בקבר, ובייחוד סביב השליטה בסכומי הכסף העצומים של "קופת רבי מאיר בעל הנס", קופה שהסתובבה בכל הגלויות ופרנסה לא רק את יהודי טבריה, אלא תקופה מסוימת את היישוב היהודי בירושלים ובחברון גם כן. הפתרון כיום הוא שלקבר יש שתי כיפות - הכיפה הכחולה מציינת את בית הכנסת האשכנזי והכיפה הלבנה מציינת את בית הכנסת הספרדי.

אבל הצדיק העניו והצנוע הזה שייך לכולם, ומעניין שאחת התכונות הנודעות הקשורות ברבי מאיר היתה נכונותו למחול על כבודו למען השכנת שלום בית (יש כמה אגדות סביב העניין הזה).

הוא היה תלמידו המובחר של רבי עקיבא ונשא לאשה את בתו של התנא חנינא בן תרדיון, שהיה אחד מ"עשרת הרוגי מלכות", ברוריה. על מוצאו ידוע שהיה גר, מצאצאיו של נירון קיסר.

רבי מאיר הוא מגדולי חכמי התלמוד, ומקובל כי כל משנה שאין מצוין בה מי אמר אותה היא ממנו. אבל רוב הבאים להשתטח על קברו אינם באים ללמוד משניות דווקא - מיוחס לרבי מאיר שאמר כי מי שיטהר עצמו מכל חטא וישמור את פיו - רבי מאיר יהיה עימו בכל מקום. מול הנדר הזה, מאמינים באים לנדור את נדריהם שלהם, לפזר צדקה ולבקש.

ברחבי אתר הקבר, ובעיקר סמוך לציון קברו, יש אינספור של פתקאות בקשה: מבקשים מהנוכחים שיתפללו על בריאותם, פרנסתם, שחרורם מהכלא, זיווגם ופרי בטנם של אנשים אלמונים שהשאירו שם את שמם. הרבה נודרים צדקה, והמהדירים נודרים לשיפוץ וקיום האתר עצמו - משום כך זהו אחד האתרים הגדולים ביותר, ומפואר יחסית לאחרים. מי שמבקש, מצרף גם את הנוסח "אלוה דמאיר, ענני". האגדה מספרת כי זה מה שהבטיח כסגולה רבי מאיר לחייל רומאי, שאותו שיחד כדי שיעזור לו לשחרר את אשתו, שהיתה כלואה בידי הרומאים. החייל, לפי האגדה, נתפס, נדון לתלייה, וכשהתפלל את הנוסח הזה קרס עמוד התלייה.

השתטחות על קברו מועילה לשלום בית, לזיווגים ולילדים, וגם למציאת אבידות - מי שנותן צדקה על קברו, מובטח ל שאבידתו תימצא. שתדעו.

סביב אתר הקבר מוכרים מים קדושים, נרות, שמן זית (שעלול להתגלות בבית כסתם שמן), ואף כי יש שם קיוסק קטן, אין צורך לדאוג למזונות - אם אתם רעבים, תמיד יהיו שם אנשים שיזמינו אתכם לסעודת מצווה או לקידוש על כוס יין.
מאיר בעל הנס
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=946

בעל נסים בשם ר' מאיר, הקבור בטבריה


המנהג לתת צדקה על שם ר'
מאיר בעל הנס נתפשט במאה ה-19, ובכספי התרומות השתמשו לצורך החלוקה לתמיכה בעניים בארץ ישראל.

ר'
מאיר בעל הנס - עושה נסים בשם ר' מאיר, הקבור בטבריה. מיחסים אותו בטעות לתנא ר' מאיר.
על שם ר'
מאיר בעל הנס הנהיגו לקבוע קופות בבתי ישראל בכל המדינות, והכסף הנאסף נשלח לארץ ישראל לצורך החלוקה. המנהג הזה התחיל בתחלת המאה הי"ט, בראשונה היו נודבים נרות או מעות בשביל נרות לנשמת רמבה"ן, כדי להנצל מסכנה, כפי שמובא בשם הבעש"ט בספר כתר תורה (ח"ב דף נ"ב ע"ב):

"אם אדם בסכנה וצריך לנס אזי יתן ח"י גדולים לנרות בשביל נשמת רמבה"ן, ויאמר בפה מלא: אני מנדר אותן ח"י גדולים לנרות בשביל נשמת רמבה"ן "אלהא דמאיר ענני" שלוש פעמים, ובכן יהי רצון מלפניך ה' או"א, כשם ששמעת את תפילת עבדך מאיר ועשית לו נסים ונפלאות, כן תעשה עמדי ועם כל ישראל הצריכים לנסים נסתרות וגלוים אמן כי"ר",

המקור הראשון למנהג זה נמצא במדרש תלפיות (ענף אבדה ומציאה) וז"ל:

"קבלתי: מי שמאבד איזה דבר, אם ינדור למאור: "אם אני מוצא אותה אני נודר סך מעות שמן למאור לנשמתו של רבי מאיר" - מיד מוציא האבדה וכו'.

כנראה נשתרבב המנהג הזה באופנים שונים, עד שהתפתחו הקופות לצורך ה"חלוקה" על שם רמבה"ן.

הסגולה למצוא אבדה נוסדה באמת על שם התנא רבי מאיר, מפני שגם הוא מצא את אחות אשתו ע"י אמירת "אלהא דמאיר ענני", ואח"כ נשתלשלה הסגולה לכל סכנה, ונדבו נרות לבית הכנסת לנשמתו, כמו שנהגו לנדב נרות לנשמות המתים ביום היאהרצייט וערב יום הכיפורים.

אולם במשך הזמן מצאו שר' מאיר אחד המכונה "בעל הנס" נקבר בארץ ישראל, ותלו בו הנדבות המיוחדות לתמיכת עניי ארץ ישראל בשם "קופות רמבה"ן" לצורך ה"חלוקה".

רבי
מאיר בעל הנס אינו רבי מאיר
יש ראיות שרמבה"ן אינו ר' מאיר התנא: חז"ל לא השתמשו בשם התואר "בעל נס", אלא "מלומד בנסים", במו שאמרו על נחום איש גמזו. ו"מלומדת בנסים" על דביתהו דר' חנינא בן דוסא, ולא "בעל נס" או "בעלת נס". בתואר הזה התחילו הרבנים להשתמש בזמן מאוחר.
חז"ל לא אמרו על רבי מאיר שהוא בעל נס, ומדרכיו בהלכה ואגדה לא משמע שהיה בעל נס במובן התואר הזה.

הקבר של רמבה"ן קרוב לחוף ים כנרת, ליד חמי טבריה, מחוץ לחומת העיר, והוא ציון כפול: חציו שייך לקהלת ספרדים וחציו לקהלת אשכנזים.
יום ההלולא דר' מאיר ב-י"ד באייר.

כתובות אינטרנט נלוות:
יום ההילולה של רבי מאיר הוא י"ד באייר
מאיר בעל הנס
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש