סבא ישראל
סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

תפילה שמתוך שמחה ניגאל ושהשכינה תצא מהגלות

ראשי >לדבר עם ה'>תפילה שמתוך שמחה ניגאל ושהשכינה תצא מהגלות
אור רבינו
בס"ד


תפילה שמתוך שמחה ניגאל ושהשכינה תצא מהגלות וגם שנזכה לנחת מצאצאינו

וכן תפילה שיתגדל שמו יתברך ,ושלישראל יהיה רק טוב


{מיוסדת עפ"י נוסח צאצאי הבעל שם טוב ושונתה ללשון רבים }יהיה רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתרחם על כלל ישראל אהוביך ועלי ועל משפחתי וצאצאי {ועל פב"ב} שאני מתפלל גם בעדם ותזכנו להיות בשמחה תמיד , ותצילנו מעצבות וממרה שחורה ומכל יגון ואנחה ודאגה ונזכה אני וכלל ישראל אהוביך ומשפחתי וצאצאי {ופב"פ} שאני מתפלל גם בעדם להיות שמחים תמיד על כל החסדים אשר עשית ותעשה עמנו ,ואשר בחרת בנו מכל העמים ורוממתנו מכל הלשונות וקדשתנו במצוותיך וקרבתנו לעבודתך ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת , ונזכה ברחמיך לזוכר הטוב והחסד הזה תמיד ולשמוח בזה מאוד מאוד בכול יום ובכל ובכל שעה מעכשיו יותר ויותר ובלי הפסק כלל לנצח ,זכנו לקבל כל צער ויסורים בשמחה , שגם השכינה תשמח וזכנו לשמוח , בקביעות בשמחה של מצווה , ומתוך כך תצא השכינה מהגלות ,ואותנו תגאול ,


אנא אבינו שבשמים ,הצליחנו נא שיתגדל ויתקדש שמיה רבא , ,וכן רחם על עמך ישראל ששוב לא ידוע מצרות, מרע ,מחלות ויסורים , ועשה עמהם מעכישו רק טובות ,


זכור! על ידי שצאצאינו ישמחו בכך שבחרת בנו מכל העמים , נזכה לראות מהם נחת תמידית ,ובתפילה זו נזכה לסיעתא דשמיא בזה


                     {עשה למינציה והעבר לחברך !}הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש