סבא ישראל
סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

לתפילה לבריאות לשלא לבוא לידי חוליו

ראשי >לדבר עם ה'>לתפילה לבריאות לשלא לבוא לידי חוליו
אור רבינו
בס"ד

לתפילה לבריאות לשלא לבוא לידי חולי ולידי חטא לנו ולמשפחתנו ולכל בית ישראל

מובא ב"אוצר תפילות ישראל " לרב נפתלי הערץ הכהן כהנא ומיוסד עפ"י ספר עבד המלך

לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה ,שאם יחלה אומרים לו הבא זכות והפטר {שבת לב }, ויתפלל שלא יבוא לשום צרה , ובין על גשמיות ובין על רוחניות יהיה אדם מקדים תפילה וישפוך תחנונים לפני השם יתברך שיצילחו מכל חטא ועוון וכל מחלה ומכל דבר רע ,

עקב ריבוי המחלות לאחרונה , יש להתמיד התפילה זו ,


רבונו של עולם ,עזור נא לנו ולמשפחתנו ולכלל ישראל אהוביך {ובפרט לפב"פ} שאני מתפלל גם בעדם שלא נחלה, ךולא נחטא עוד ולא נחזור בהם ולא נשוב עוד להכעיסך ולא נעשה הרע בעיניך אלא שכל מעשינו יהיו לפניך לנחת תמיד , ולא נפול למטה חס ושלום ולא נצטרך ללכת לרופאים ולבתי חולים ולא להתעסק ברפואות ,- לא בגוף ולא בנפש , וזכנו לסיעתא דשמיא להצליח ממך בלבד ,לאריכות ימים ושנים בבריאות שלמה להודות על בריאותנו ,ושמחה אמיתית ,בתמידות בלי שום פגם ומום ,ויתקיים בנו "וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך ,ותצילנו מכל מיני צרה , צער וחולי ונתוח , דחק ועוני ,ומכל דבר רע ,כדי שנוכל לעבוד עבודתך וללמוד תורתך לשמה ולקיים מצוותיך בשמחה בלי שום מונע ומה שחטאנו לפניך מוחק ברחמיך הרבים אבל לא על ידי יסורים וחליים רעים , והסובלים יסורים וחליים רעים - עזרם במהרה להביא זכיות לתשובה שלמה , לתפילה מתוך דמעות ,לרחמי שמים ושמחה , ולהודות על בריאותם שלא יסבלו עוד ,ולכל חולי עמך בית ישראל שלח רפואה שלמה במהרה ,אמן ,                           {נא העבר לחברך ,רצוי לעשות למינציה }


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש