סבא ישראל מתוק
קבר הציון
סבא ישראל מתוק
קבר הציון
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

דף קשר בינינו לבין בורא עולם

ראשי >לדבר עם ה'>דף קשר בינינו לבין בורא עולם
אור רבינו
בס"ד  
                      דף קשר בינינו לבין בורא עולם
                   ************************************
רבי ישראל מאיר היה תמה :היאך הבריות אינם מרגישים את השם ,ואינם מנצלים את קרבתו אליהם ? כמה מאושר האדם שיש לו אפשרות לדבר עם אלוקים לפנות אליו בכל בקשותיו ולהתנות לפניו את כל לבו {החפץ חיים}
                עולם יקרים אדם תפלה לצרה       {סנהדרין מד:}
               **************************************
יום ראשון:
***********
א}רבונו של עולם ,זכני לברך ולהתפלל בכוונה בכל יום
ב}רבונו של עולם ,זכני שבני ילכו בדרך התורה והמצוות,
ג}רבונו של עולם ,ובני למדות טובות ולבריאות הנפש והגוף,
יום שני
*********
א}רבונו של עולם , זכני לעשות רצונך בלי הפרעות,
ב}רבונו של עולם , זכני לחיות שמח בחלקי,
ג} רבונו של עולם , זכני להרבות במעשים טובים,
יום שלישי
***********
א}רבונו של עולם , זכני לדון כל אדם לכף זכות,
ב}רבונו של עולם ,זכני ללמוד תורה בכל יום ,
ג}רבונו של עולם , זכני להיות סבלן לכל אדם,
יום רביעי
**********
א}רבונו של עולם ,זכני להשמר מלשון הרע,
ב}רבונו של עולם , זכני לזכור אותך בכל יום,
ג} רבונו של עולם ,זכני להתרחק במדת הכעס,
יום חמישי
**********
א}רבונו של עולם ,זכני לתקן מעשי,
ב}רבונו של עולם ,זכני להבין שהכל לטובה,
ג}רבונו של עולם , זכני לעשות מצוות בשמחה,
יום שישי
**********
א}רבונו של עולם ,זכני לקיים "ואהבת  לרעך כמוך",
ב}רבונו של עולם , זכני לשמור עיני מכל רע,
ג}רבונו של עולם ,זכני לחשוב מחשבות טובות,
יום שבת
*********
א}רבונו של עולם ,זכני להתרחק ממחלקת
ב}רבונו של עולם ,זכני לשלום בית,
ג}רבונו של עולם , זכני לשלום בית,
מוצאי שבת
*********
א}רבונו של עולם ,זכני לפרנסה טובה וקלה,
ב}רבונו של עולם ,זכני שאשפוך לבי לפניך,
ג}רבונו של עולם , זכני לזכות את הרבים,

סגולה להנצל מכל רע לומר בכל יום
******************************
הריני מאמין באמונה שלמה , שאין שום כוח בעולם שיכול להרע לי או להיטיב לי בלעדי הבורא יתברך שמו כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה
                        {ע"פ נפש החיים שער ג' י"ב}
תפלות על עם ישראל להתפלל בכל יום
********************************
רבונו של עולם שמור על עמך ישראל מכל רע,
ב}רבונו של עולם שלח רפואה שלמה לכל חולי עמך,
ג}רבונו של עולם זכנה את עמך ישראל לפרנסה טובה ,
ד}רבונו של עולם זכה את עמך ישראל שיתקרבו אליך
ה}רבונו של עולם זכה את עמך ישראל שיעזרו זה לזה ,
ו}רבונו של עולם מעמך ישראל כל גזרות  קשות ורעות,

דברי חזוק בענין התפלה
**********************
א}מטרת התפלה לקבוע בלב האדם יסוד שאין מקרה בעולם , וכל מה שאדם מקבל בעולמו הוא רק מגזרת  הבורא יתברך שמו{ר' יחזקאל לוינשטיין }
ב}על כל הדברים , הן על דבר גדול והן על דבר קטן תתפלל!
ג}אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן {ילקוטי עצות}

הקדוש  ברוך  הוא  אנחנו  אוהבים  אותך


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש