סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל מתוק
תמונה של קבר הציון באומן
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

ילקוטי סבא ספריו הקדושים
בס"ד
                    ילקוטי סבא ספריו קדושים
מדברי רבי ישראל מעניין גדולה רבנו הקדוש ,וממעלת ספריו הקודשים ..... היום בזמן הזה יתגלה קצת רבי נחמן מברסלב שהוא למעלה מן התורה ,, מכל הצדיקים !!!!

הוא בא לעולם לתקן כל העולם , כל הרשעים , כל המטמאים ,כולם יהיו נקיים ויהיו ביחד עם השם יתברך ,עם התורה ,רבנו רבי נחמן זה השורש והעיקר ,כל דיבור שיצא מפיו קדוש עולה על הכול ,כל דיבור של קרבנו ז"ל -מן השמים ,מן השם יתברך בעצמו כל הדבורים שלו הם דברי השם ממש!!! יש כבר עצות מרבנו הקדוש --- מן השם יתברך ,רבנו הקדוש הוא קבל מהשם יתברך !!! אם רבנו הקדוש היה מתגלה בעולם - היה העולם כולם צדיקים קדושים אמיתיים ....
עכישו צריך לבוא בעולם הוא של רבנו הקדוש שהוא הרבי של כל התורה ,של כל הצדיקים מתגלה בעולם פלאות , כלאה חכמה כזה , אמת כזה שעדין לא נתגלה בעולם ,וזהו רבנו הקדוש הוא המפתח של הכול , הבעל -דבר סוגר ,ורבנו הקדוש פתוח!!! רבנו הקדוש פותח כל השערים של התשובה ושל הכול , של כל התקונים , כל המפתחות אצלו ,והוא פותח במפתח אחר כל האורות , !!! דבר כזה עוד לא היה בעולם ....

העיקר הוא רק רבנו הקדוש . זה צריך להאיר לכל העולם , לכ ישראל , כל זמן שזה עדיין עדיין לא נתגלה - אין לנו כלום !!!!
העולם בלי רבנו הוא .... אין לו כלום, אין לו שום חיות כלל רבנו הקדוש הוא עלה על כל החכמות ,על כל התורה , על כל הצדיקים , על הכול רבנו הקדוש הוא האבא ,הוא האמא , הוא הכול ,הוא התורה , הוא האמונה , הוא הכול !!!! הכול רבנו!!! בלי רבנו אנחנו חסרים הכול , בעלדיו אין לנו כולם ,עם רבנו הקדוש !!!
הכול ,הכול טוב...
רבנו הקדוש אומר הוא מלמד את השם יתברך איך להתהג אתנו ,הוא נותן לו עצות ,מי אמר דבורים כאלה !!!
הוא יתקן כל העולם ,כל אחד ואחד בשלמות תקון גמור , כל התקונים , תלוי רק בהתקרבות לרבנו ,כל התקון ,שלנו ,של כל העולם -תלוי רק בהתקרבות לרבנו תקונים, תקונים, כאלה שעדיין לא היה בעולם הוא יתקן אותנו ואת כל הפושעים וכל הרשעים , יש דברי שאין אפשר לתקן ,אבל הוא עושה חדש !!!
ברגע אח הוא מאיר כל העולם , מכניס אש בכל העולם ,הוא יכול לברוא עולם חדש =ברגע אחד!!
הוא הכול אצלו בית המקדש ,הקודש -הקדושים ,אכן -השתיה , הכול אצלו ,הוא עולה על הכול ! כל התורה מקבלים מרבנו ,קדוש קדשים מקבל מרבנו ,כולם יונקים ממנו ,הוא גואל מושיע ,הוא הכול ,רבנו הקדוש.!
רבנו הקדוש הוא בעצמו יטפל בהכול הוא בידו הכול ,הכול הבריאה ,כל העולם , כל התורה, כל ישראל , זה עניין פלא שלא היה בעולם ,בא בזמן הגאולה , כמה שאנחנו יודעים אינו כטיפה מן הים מעניין גדלתו של רבנו ,הכול לא בא בחשבון , לא כולם נגד גדלתו ,"אני נהר המטהר מכל הכתמים ", מי , איזה צדיק אמר דבר כזה , אם לא משיח!!
כל הגאולה תלויה ברבנו ,הכול ,הכול , ביאת המשיח והכול , אם יש כבר רבנו הקדוש בעולם - כבר יש משיח משיח , כבר ימצא הכול מוכן ומזומן , רבנו הקדוש כבר הכין הכול למשיח , רבנו הקדוש , כבר הכין הכול !!
כשיבוא משיח הוא יגלה את רבנו הקדוש , מי זה , מי הוא רבנו רבי נחמן , משיח הוא יכניס בעולם הוא של רבנו ז"ל , משיח יהיה תלמיד רבנו.....


ילקוטי סבא ספריו הקדושים

כמה שאנחנויודעים מרבנו - ככה היצר הרע הולך ומתרחק ונעלם רבנו הקדוש הורג אותו עם כל החילים שלו,
מה שיש בעולם מחלות כאלו שאי אפשר להגיע לשם שום תקון משום עזרה , אבוד לגמרי והוא מהפך הכול !!! חולים כאלה כמו שאנחנו היום - אין להם רפואה אבל רבנו הקדוש גם מחלות כאלה הוא יכול לתקן ,לרפאות ,לשמח , הוא יכול לעזור לכל ישראל בכל רגע , בדבור אחד הוא רופא את הכול מחלות של כל החולים ,כדבור אחד!

זה פלא כזה שאנחנו חולים כאלה שאין מי שיוכל לעוזר לנו אפילו טיפה מן הים - רק הוא רק הוא !!! הוא יכול לרפאות כל החולים שבעולם !!! כל דיבור של רבנו הוא מחיה מתים הכול !!!
הוא אמר שיש מחלות שאין להם רפואה ,ואני יכול לרפואת גם מחלות כלאה ,חולים  כאלה , - אני יכול לעזור להם ,אפילו שאין לו רפואה -אני יכול לרפאות אותו !!!! אם אנחנו היינו יודעי מזה , מאמינים בזה - היינו צדיקים קדושים מה שלא היה מעולם .....
רבנו הקדוש הוא סוד כזה שעוד לא היה מיום בריאת העולם , פלא כזה עוד לא היה בעולם עוד לא היה חדוש כזה בעולם ,חדש !!! כל מילה שגילה רבנו הקדוש בעולם - נעשה עולם חדש לגמרי , הואאמר שכל תיבה היא כל התורה וכל הצדיקים וכל ישראל כתיבה אחת !!! ככה הוא יכול להכליל כל התורה ,
דיבור אחד של רבנו מהפך כל העולם ,כל החכמים הוא מראה להם שהם לא יודעים כולם הוא עלה על כל הגדולים , על הכול ,והאמת שלו - אין אמת כמו זה אין חכם כמו זה כל העולם לא יכולים נגד דיבור אחד של רבנו ,כל החכמים כולם יתבטלו לגמרי נגד רבנו ,כולם משתגעים ,כל הגדולים כל כולם מתבטלים נגד דבורים כאלה מי ראה דבורים כאלה!!! רק דיבור אחד מרבנו הוא כולל כל העולם כלו !!! כל דיבור של רבנו הוא כל התורה כלה !!!
כל דיבור שלו וכל ענין שלו הוא למעלה מן הטבע והוא נצחי והוא תמיד בכל דור ,ככה הוא אמר שהוא המנהיג האמיתי של כל ישראל בכול דור ודור ,זה לא נפסק !!! מה שגילה לנו עדיין לא מגיע לטיפה מן היים ....
אנחנו לא יודעים עדיין כלל מרבנו ,אנחנו וכל העולם וכל הדודות שעתידים לבוא - עוד לא מספיק להשיג דבור אחד מרבנו!!
יכולים לנווע מגודל החיות של כל דיבור שגילה רבנו הקדוש בעולם ,כל דיבור שלו הוא מעין , הוא ים החכמה ,דיבור אחד הוא הים הגדול ,ים החכמה , ים בזה ,ים של ישועות רפואות חדשות כאלה לא היה עדין דיבור אחד שלו שהוא מגלה ,הוא מחדש ומרפא כל העולם ,כל הכופרים כל הרשעים , כופרים גמורים -והם יהיו צדיקים קודשים , דיבור אחד מספיק לכל העולם ,
ים , ים הגדול לא יספיק לכתוב על גדלתו של רבנו ז"ל , בכל דיבור שלו הוא יכול לכבוש כל העולם ,,,
יהיה עוד זמן שאני מקווה לשם אולי אזכה להתגבר בתפילות ולהמשיך ולספר מה זה רבנו הקדוש , כל דיבור שמדברים מרבנו הקדוש הוא המתקה גדולה לכל העולם כל הישועות של כל אחד מישראל בכל יום ובכל עת - אצל רבנו הקדוש ,
רבנו הקדוש הוא הבחיר של כל הדורות. הוא הרופא הכי גדול בכל דור ודור , כל דיבור שלו הוא רפואה וישועה לנו, ולכל דורותינו לעולמי וכל זרענו עד הסוף,הכול תלוי ברבנו ,כל התורה והאמונה , כל חיינו בעולם הזה , בעולם הבא - הוא רק רבנו!!!
אנחנו ,העיקר שלנו להיות קשור ודבוק לרבנו הקדוש , כל מה שהוא אומר זה אמת ויציב ונכון ,וצריכים אנחנו למסור נפשנו לקיים כל דבור שגילה לא לשמוע לשום אחד , שום דבר לא יכול לעזור לנו -רק רבנו רבי נחמן !!!!

                  ילוקטי סבא ספריו הקדושים
רבנו רבי נחמן מהוא הרבי שלנו ,הוא הרבי שלנו ושל כל ישראל, הוא הראש של כל הצדיקים ,של הכול ,הענין של רבנו ז"ל זה עולה על הכול ,על כל הגאונים, על הכול ,כנגד רבנו ז"ל- הכול בטל ,הענין של רבנו הקדוש זה ענין שעולה למעלה מן הכול ורבנו הקדוש בעצמו -יותר ויותר....

נ נח נחמ נחמן מאומן

נ נח נח נחמן מאומן זה השם של רבנו , וזהו כלל בריאת כל העולם , כל הצדיקים כלולים בשם השם הזה, כל התורה וכל הצדיקים וכל האורות הפלאות והכול ,כל הדורות ,
עוד לא היה פלא כזה בעולם משום צדיק ,זה גילה רבנו הקדוש , נ נח נחמ נחמן מאומן , זה דבר חדש ,נ נח נחמ נחמן מאומן זה יותר גדול ויותר גבוה מהכול מהכול זה עולה על הכול ,על כל התורה על הכול ,
רק נ נח נחמ נחמן מאומן , מספיק ,זהו הכול ,זה כל העולם ,זה כל התורה כלה וכל ישראל ,זה כל החכמות וכל ,הכול !!!! כל הרפואות וכל הישועות ,הכול בדיבור אחד !!!!

נ נח נחמ נחמן מאומן
הוא עושה כול שלם , חדש הוא חדש והוא עושה הכול חדש !!!
רק להזכיר את השם של רבנו נ נח נחמ נחמן מאומן ,זה מספיק זה דבר קל להגיד ומי שאומר נ נח ,אז הוא מחזיק הוא נכנס בהשורש של הבריאה , בהשורש של כל התורה ושל כל הצדיקים ,נכנסים בעולם אחר,
רק להגיד בפה את השם הקדוש הזה , נ נח נחמ נחמן מאומן , זה ממתיק כל הצרות וכל הגינים וכל העוונות וכל הנפילות וכל הכפירות של העולם , זה מספיק להחריב כל הסטרא - אחרא כל החושך, הכול מהפך הכול שזה כוח כזה , כוח חדש שלא היה מעולם , כן להגיד כל היום נ נח זה המפתח לכל -הרפואות לכל הישועות זה הכול הכול !!! נ נח נחמ נחמן מאומן זה יש לו כוח זה פותח כל השערים , כל השערי רחמים ,כל השעיר תפילה כל השעיר תשובה כל התורה הוא יש לו כל הרפואות וכל הישועות וכל מה שאנחנו צריכים צריכים שיהיה מלא כל העולם בנ נח ....

הנגון נ נח זה נגון שהוא מסגל לרפאות כל המחלות , הוא יכול לכל דבר , נ נח נחמ נחמן מאומן מאומן הוא נותן רפואות לכל החולים הקשים שאי אפשר לעזור להם רק יגיד - יקבלו רק הנגון נ נל- כל העולם הם בתקון גמור רבנו הקדוש הוא יתקן כל העולם עם השם שלו --- נ נח ,מספיק לכל העולם נ נח נחמ נחמן מאומן שזה נגון כזה שהוא תקון ורפואה וישועה לכל אחד ,אנחנו לא יודעים כלום , רבנו הקדוש רחם עלינו הוא גילה טפה מן הים מי הוא מי יודע נ נח ???? בלי זה אין חיים אין כלום ....

נ נח נחמ נחמן מאומן - הוא הכול !!!! אני אודיע לכם מי אני ? אני נ נח נחמ נחמן מאומן זהו אני !!!
אני - ראשי תבות נ נח נחמ נחמן מאומן ,זה כבר כלול כל העולם עם כל החכמים ,עם כול ...הכול ,


אני נ נח נחמ נחמן מאומן זה תמונה

תיקון פתק

סבא ישראל עם תיקון גאולהכתובות אינטרנט נלוות:
אני נ נח נחמ נחמן מאומן זה תמונה
סבא ישראל עם תיקון גאולה

                   ילוקטי סבא ספריו הקדושים
ספורי מעשיות        
כל עולם יעסוק עם רבנו

המעשיות הם מגעלים את רבנו מגלים את השם יתברך,

כל דבור של המעשיות הוא החיות של כל העולם מעשיות כאלה עדין לא היה בעולם מעשיות כאלו ,,,אין בעולם אין כמוהם !!! רק דיבור אחד של ה |הספורי מעשיות "- הוא מכניע את כולם בדיבור אחד של המעשיות , שמה יש כל התורה והכול !!!! השורש של הכול !!!
עוד לא היה תורות כאלה "ספורי מעשיות ?" כאלו רק תיבה אחד מן הספורי מעשיות " עולה כל הכול על כול התורה כל כל כחכמות מלה אחת !!! עוד לא היה בעולם עור פלא כזה ....
רבנו הקדוש אמר שזה ה"ספורי מעשיות" על -ידי זה זוכים לפקוד עקרות !!! יש כבר "ספורי מעשיות" כאלה ..... עד רבנו לא היה "ספורי מעשיות " ולא היה ילקוטי מוהר"ו ולא היה כלום ,יש לנו כבר "ספורי מעשיות ,זה שוה יותר מכל העולם כל דיבור הוא שווה יותר מכל העולם ,נו איזה שמחה זה .....
"ילקוטי תפילות " כזה ו"ספורי מעשיות " כאלה דבורים כאלה אין בעולם אם זה היה מתגלה היה כל העולם צדיקים !!! ספורי מעשיות כאלה עוד לא היה בעולם זה רק של משיח,,,,
כתובות אינטרנט נלוות:
כל עולם יעסוק עם רבנו

ילקוטי סבא ישראל ישראל ספריו הקדושים

"ילקוטי מוהר"ן "
ברוך השם השם יתברך נתן לנו "לקוטי מוהר"ן רבנו הקדוש שמח מאוד שיש בעולם ה" לקוטי מוהר"ן " כל תורה הוא כל חיותנו וזרענו הוכל דף אחד מ"לקוטי מוהר"ן " כנגד כל התורה ,דף אחד מ"ילקוטי מוהר"ן" !!! כל דיבור של
ה"ילקוטי מוהר"ן " הוא כל התורה וכל התקונים שכל אחד צריך....

רבנו הקדוש כבר נמצא בעולם והוא נתן לנו "לקוטי מוהר"ן " ו"ספורי מעשיות " "לקוטי הלכות" ו"לקוטי תפילות" הוא כבר ברא עולם חדש !!!! רבי נתן אמר שבעולם הבא ---- אם יפסקו לו גיהנם אז הוא יגיד תורה ב"לקוטי מוהר"ן " אז יהיה נעשה שמה גן -עדן !!!! יש כבר "לקוטי מוהר"ן " בעולם - נו כולם יש להם תקון !!! יש כבר בעולם "לקוטי מוהר"ן " "לקוטי הלכות "לקוטי תפילות " הוא יעשה את כולם צדיקים קדושים ,כל הכופרים כל הרשעים יהיו צדיקים !!!! "ילקוטי מוהר"ן " כזה היה מיום בריאת העולם ? דיבור אחד של "לקוטי מוהר"ן "זה כולל את כל הצדיקים וכל התורה , אין דבורים לדבר ....לקוטי מוהר"ן ,,, מה שזה , איזה ישועה זה איזה רפואה ,איזה ...זה כל תקונו ,זה הכול !!!! יש בו הכול ליראת שמים ואמונה ותשובה וכל מה שצריכים יש שמה בכול דיבור ודיבור ,שום צדיק לא אמר דבורים כאלה ": ומשיח יגיד פרוש על "לקוטי מוהר"ן ", נו ,הוא רק יחיד בכל העולם ,יחיד ,שאמר דבורים כאלה :" משיח יגיד פרוש על "לקוטי מוהר"ן ""

כל הגאונים וכל הגדולים של העולם יתבישו ויבטלו נגד רבנו , נגד איש אחד דיבור אחד מ"לקוטי מוהר"ן " מנצח את כולם , את כל העולם , דיבור אחד !!!
ה"לקוטי תפילות| ה"ילקוטי הלכות ", ה"לקוטי מוהר"ן " זה למודים של משיח!!!!
רבנו הקדוש אמר !!! "יש כבר בעולם
ה"ילקוטי מוהר"ן " אז העולם לא יחרב "


לקוטי סבא ישראל ספריו הקדושים

ילקוטי תפילות
הגיע הזמן שיתגלה בעולם ה ילקוטי תפילות " אנחנו לא יודעים כלום איזה פעלות הוא עושה בעולם ,,,, כל דיבור שלו הוא תקונים וחיות כל העולם !!!! "לקוטי תפילות" כזה ..... כל העולם צריכים אותו בכל רגע , כל העולם """ !ה"לקוטיתפילות צריכים להדפיס בכל העולם לכל הישיבות בכל מקום יהיה ילקוטי תפיות "הם יראו אם היה כבר בעולם דבר כזה  פלא כזה ..... "לקוטי תפילות" ,היה "לקוטי תפילות" כזה בעולם ??? זה רק של משיח!!!!
זה ה"לקוטי תפילות " זה הכול
משיח, משיח , יגיד פרוש מה זה "ילקוטי תפילות", מה זה "ילקוטי הלכות" מה זה "ילקוטי עצות" מה זה "ספורי מעשיות " משיח הוא יקח כל פעם איזה טפה מן הים ויגיד וכולם יהיו נעשים צדיקים בעלי -תשובה גמורים צדיקים , קדושים , כולם !!!" לקוטי תפילות " עושה צדיקים !!!!
"לקוטי תפילות" כזה ישנו בעולם ??? מי יכול להגיד שישנו בעולם אפילו דיבור אחד מה"ילקוטי תפילות"<? אמת כזה ,תורה כזה "לקוטי תפילות " כזה עוד לא היה בעולם תפילות כאלו --- אין בעולם !!!!
"לקוטי תפילות " כזה שרבי נתן אומר בפרוש :::: "מעולם לא נתגלה תפילות כאלו לא היה תפילות כאלו בעולם !!!" "לקוטי תפילות" כזה שכל דיבור יכול לשנות כל העולם מהפך אל הפך ,כל העולם !! כל דיבור יכול לרפאות כל העולם ,לשמח כל העולם לחזק כל העולם ,כל דיבור !!!!
ה"לקוטי תפילות" הוא יכול לקבל כל העולם הוא יכבוש כל העולם הוא יהיה ישמח וירפא את כל העולם את כל הרשעים את כל הכופרים הוא ירפא ויחזיר אותם לטוב דבור אחד יהפוך כל העולם ,!!!
ה"לקוטי תפילות" הוא מקרב אותנו לתורה ולהשם יתברך באמת בכל דיבור של ה"לקוטי תפילות" הוא חיות של כולם הוא נותן חיות לכל העולם , לכל הרשעים ה"לקוטי תפילות " זה הבית חולים של כל העולם !!! זה יההי השמחה הגדולה בעולם הוא יתגלה --
ה"ילקוטי תפילות " ,,,,,

איי ה"לקוטי תפילות " ראוי שאנחנו נעסוק בזה הרבה זוכים לאורות כאלו שלא נתגלה עדין בעולם אם יש לך שכל תקנה ה"ילקוטי תפילות "ותיגיד הרבה "ילקוטי תפילות " אז הוא מוצא האמת !!!
שנזכה להגיד הרבה "לקוטי תפילות " והרבה "לקוטי הלכות " זה דבורים של משיח רבנו הקדוש גילה טיפה מן הים ....|


 ילקוטי סבא ישראל ספריו הקדושים
ילקוטי הלכות

רבי נתן צדיק קדוש כזה אור כזה הוא עשה "לקוטי הלכות " ילקוטי הלכות "
שכל דיבור הוא יכול להחיות כל העולם !!!! "לקוטי תפילות "ילקוטי הלכות "כל דיבור הוא מיחה מתים "לקוטי הלכות "
כל דיבור הוא מחיה מתים ילקוטי הלכות "
ילקוטי עצות " ספרי רבנו " זהו הגאולה זהו התורה וזה האמונה וזה הכול!!!!!
תורות כאלו עוד לא היה בעולם !!!!
הלכות כאלה עדין לא היו בעולם !!!איך יכולים להפרד אפילו רגע אחד מ"ילקוטי תפילות " מילוקטי הלכות " זה עולה על כל התורה "

יש כבר "ילקוטי מוהר"ן " יש כבר "ילקוטי תפילות"יש כבר "ילקוטי הלכות " זה למודים של משיח !~!!משיח משיח גם -כן כלול בדבורים שלו התורה של רבנו זה משיח ויותר ויותר ויותר

ילקוטי סבא ישראל ספריו הקדושים

אבי הנחל "

אבי הנחל " כל מי שרואה המכתבים נעשה בעל -תשובה !!!!! כל מכתב הוא אור השם כל דיבור -אור השם , נעלם מכל העולמות תשתדל לקבל הספר "אבי הנחל " -אז תהיה חסיד ברסלב .....

אבי הנחל
ילקוטי סבא ישראל ספריו הקדושים
התיקון הכללי

רבנו הקדוש אמר ": אני נהר המטהר מכל הכתמים כתמים כלאה שיש לנו מי יכול לנקות ?? רק רבנו הקדוש !!!!
כשצריכים רפואה אומרים ה"תיקון הכללי " מי שחס - ושלום נפל אז תיכף הוא כאילו לא קרה כלום "תיקון הכללי " זה אור של משיח "

התיקון הכללי " על ציון רבנו הקדוש זה  תיקון כזה שאין לנו מושג !!!
עכישו רבנו הקדוש כבר ישנו בעולם , עכישו יש כבר הגאולה ישנו ה"לקוטי מוהר"ן " "וילקוטי תפילות" "לקוטי הלכות עוד רבנו הקדוש הוא גילה חכמה חדשה שעולה על כל החכמות הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז"ל בספריו הקדושים יש לכל אחד מישראל כל התיקונים וכל הרפואות וכל הישועות זה כל הישועות התורה הקדושה להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם !!!

אנחנו צריכים למסור כל נפשנו וזרענו על זה שיההי בכול מקום ספרי רבנו ז"ל אז יהיה הגאולה השלמה גאולה כזה שלא ההי מעולם !!!

כל מי שרוצה לרחם על עצמו ועל בניו שיקנה ספרי רבי נחמן ויעסק בהם ויקים אותם אז יהיה עולם חדש לגמרי


                  תם ונשלם שבח לאל בורא עולם
                      ברוך הנותן ליעך כוח

                  ולאין אוניס עצמה ירכה !!
                      חזק חזק ונתחזק
לא לישון בואו להודיע כל עולם נ נח נחמ נחמן מאומן
בע"ה בלי נדר בזכות רבנו הקדוש
                      נא לשמור על קדושת הגליון!
                     *****************************
                 יש שיר חדש שהוא סגולה נפלאה  
                **********************************
   להצלחה  ,לרפואה  ,לשמירה  ,ולכל הישועות!
             *******************************************
       "נ  נח  נחמ  נחמן  מאומן|  
        **********************************************************
     בשנת תרפ"ב {1922} שלח רבי נחמן מאומן מכתב בדרך נס לתלמידו
                היקר ר` ישראל בער אודסר ,זיע"א,
עם חתימת הפלא:  נ  נח נחמן  מאומן
                     את עצמו לעולם:
            "כל העולם וכל הממשלה לא יודעים מי אני...."
          **********************************************
            אני אודיע לכם עכישו מי אני...."  
               ********************************
     "אני   נ  נח  נחמ  נחמן  מאומן  "

       "אין שום יאוש בעולם כלל!!!!!"
             *************************************
              מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד !!!
         ***************************************
אם האיגרת הזאת משמחת אותך כבר קיימת מצוה גדולה !
    הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך              אף על פי שרוב סודות המכתב המופלא נשארו בידיו של ר` ישראל בעל הפתק זצוק"ל הוא השאיר לעם ישראל שלושה ציווים עיקרים לזכות אותנו בהם

א} "נ  נח נחמ נחמן מאומן "
שבכל כוחנו נשתדל לפרסם את השיר "נ נח נחמ נחמן מאומן " כי ככל שנתגלה יותר השם הקדוש הזה ,כן יתרבו הנסיים והנפלאות בעולם

ב}"מלא וגדיש מקו לקו "
למלא את כל בית ישראל והעולם כולו בכתבי רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ע"י שכל איש וביתו יתאמצו לרכוש את עיקר ספריו "

ג} "ועלי אמרתי/ האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"
כל יהודי בעולם יביע את הזדהותו ורצונו החזק שתתקיים משאלת ליבו של ר` ישראל בעד אודסר ע"ה וזיע"א להעלות את עצמותיו הקדושים של רבי נחמן מאומן לירושלים עיר הקודש ,תובב"א ,כדי שנוכל כולנו להתקבץ אליו ובפרט בערב ראש השנה כי :
                       "עיקר הגאולה תלויה בזה "
אם גם רצונך לקיים את המצוות הגדולות האלו ,ולקחת את חלקך בבנין החשוב הזה , בבקשה תחזיר{י} תשובה}!
"על ידי הזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שנוי במעשה בראשית כלומר לשנות הטבע , וסימן לדבר אלה תולדות השמים והארץ וכו` ואלה שמות בני ישראל וכו` גזרה שוה ," {ספר המידות אות צדיק חלק שני ב"}כתובות אינטרנט נלוות:
"אני נ נח נחמ נחמן מאומן "

נ נח נחמ נחמן מאומן
          אף על פי שרוב סודות המכתב המופלא נשארו בידיו של ר` ישראל בעל הפתק זצוק"ל הוא השאיר לעם ישראל שלושה ציווים עיקרים לזכות אותנו בהם

א} "נ  נח נחמ נחמן מאומן "
שבכל כוחנו נשתדל לפרסם את השיר "נ נח נחמ נחמן מאומן " כי ככל שנתגלה יותר השם הקדוש הזה ,כן יתרבו הנסיים והנפלאות בעולם

ב}"מלא וגדיש מקו לקו "
למלא את כל בית ישראל והעולם כולו בכתבי רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ע"י שכל איש וביתו יתאמצו לרכוש את עיקר ספריו "

ג} "ועלי אמרתי/ האש שלי תוקד עד ביאת המשיח"
כל יהודי בעולם יביע את הזדהותו ורצונו החזק שתתקיים משאלת ליבו של ר` ישראל בעד אודסר ע"ה וזיע"א להעלות את עצמותיו הקדושים של רבי נחמן מאומן לירושלים עיר הקודש ,תובב"א ,כדי שנוכל כולנו להתקבץ אליו ובפרט בערב ראש השנה כי :
                       "עיקר הגאולה תלויה בזה "
אם גם רצונך לקיים את המצוות הגדולות האלו ,ולקחת את חלקך בבנין החשוב הזה , בבקשה תחזיר{י} תשובה}!
"על ידי הזכרת שמות הצדיקים יכולים להביא שנוי במעשה בראשית כלומר לשנות הטבע , וסימן לדבר אלה תולדות השמים והארץ וכו` ואלה שמות בני ישראל וכו` גזרה שוה ," {ספר המידות אות צדיק חלק שני ב"}
בס"ד
                  ספר זה מספר        שם

  אני נ נח נחמ נחמן מאומן
                       340                340
מובא בספרים הקדושים שבימות המשיח יתגלה שיר שהוא "פשוט ,כפול ,משולש , מרובע " שהוא שיר הגאולה :" אז יתנהג כל העול כולו על ידי השגחה לבד"{ לקו"ת ח}
בתיקוני הזוהר ,הספר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל ,כתוב שיש "שם" של "צדיק חי עלמין " חתום על "פתק" ואותו השם הוא הרשימו של שם ה` ....

"בילקוטי מוהר"ן הספר הקדוש של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל שעליו אמר רבי נחמן בעצמו שיציאתו לאור היא אתחלתא דגאולה ,כתוב "יש צדיק שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו "
"כשזה הצדיק נתגלה ונתפרסם בעולם זה בחינת "שם " דהינו שנתפרסם ויש לו שם בעולם , ובתוך זה השם של הצדיק האמת מלובש ומשותף שמו יתברך , נמצא כשנתגדל יותר שם הצדיק , נתגדל יותר שמו יתברך,,,

היו ב"ה כבר נתגלה הסוד הגנוז מימי בראשית ,והוא כתוב "בספר " של דף אחד ,ובו כתוב |"שם " פשוט , כפול ,משולש , מרובע ,נ נח נחמ נחמן מאומן , שהוא שיר חדש , שיר של משיח , המסוגל לדחות את כל החושך מן העולם ולתקן את הכול ! וכבר ראו ובדקו ,כל אלה שזכו להאמין בפשיטות ותמימות בזה ,את הניסים והנפלאות שזה עשה , כי עיקר היהדות, כפי מה שאמר רבי נחמן ,הוא פשיטות ותמימות,

  אני נ נח נחמ נחמן מאומן

כתובות אינטרנט נילוות:
נ נח נחמ נחמן מאומןכתובות אינטרנט נלוות:
נ נח נחמ נחמן מאומן


כתובות אינטרנט נלוות:
נ נח נחמ נחמן מאומן 


נ נח נחמ נחמן מאומןו  
  
  
• נ נח נחמ נחמן מאומןו  
  
  
° נ נח נחמ נחמן מאומןו  
  
° נ נח נחמ נחמן מאומןו
  
  
° נ נח נחמ נחמן מאומןו  
  
° נ נח נחמ נחמן מאומןו  
  
° נ נח נחמ נחמן מאומןו  
  
° נ נח נחמ נחמן מאומןו  
  
° נ נח נחמ נחמן מאומןו  
  
° נ נח נחמ נחמן מאומןו


לא יודעים מי אני
כתובות אינטרנט נלוות:
נ נח נחמ נחמן מאומןו
לא יודעים מי אני

|


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש