סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
דבס"ד
בית הכנסת "סיני"  רח' השחף 2 חולון  ת.ד 80 חולון   טלפון 03-5564010
                        נא לשמור על קדושת הדף
                    **********************************
                   מפי   הגברת   שושנה   מלול תחי'
                  ************************************
                     ל  ש  ו  ן    ה  ר  ע
                  *********************************
מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב , נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה ,
*******************************************************************
מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי ,והיה מרכיז ואומר :"מי מעונין לקנות סם חיים לחיות לעולמי עד?" צחקו עליו הבריות בשביל לקנות ממנו ואף רבי ינאי ההי בין המבקשים ,אמר לו ר' ינאי "בוא ומכור לי ", אמר לו אותו רוכל :" אתה והדומים לך אינם זקוקים לזה" הפציר לו ר' ינאי והעלה את אותו רוכל לביתו , הוציא לו הרוכל ספר תהילים ותראה לו את שאמר דוד המלך ע"ה {ל'ד ,יג'}
"מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב ", הרי זו הייתה הרכזתי והתשובה לכך נאמרה מיד בהמשך
               "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה"
               **********************************
              הגאון מוילנא באיגרתו לבני ביתו כתב:
           ****************************************
שמירת הלשון משקלה גדול מאלפי תעניות , וכל רגע ורגע שאדם חוסם את פיו,
     זוכה בשבילו לאור הגנוג שאין מלאך וברייה יכולים לשער,
********************************************************************

אחות יקרה ! בואי ביחד נקרב את הגאולה ונלמד הלכה :" לא תונו איש את עמימתו" {ויקרא כה' יז'}
פסוק זה בא לאסור עלינו לבזות את הזולת בדברים שיכעיסוהו ויעליבוהו ,פסוק זה מלמדנו:
אסור לצער שום אדם מעם ישראל, כאשר את אישה יקרה מצערת את חברתך {לא בכוונה} חברתך בוכה לפעמים דמעות של קטרוג , כתוב בספר תהילים "במסתרים תבכה נפשי" הקב"ה יורד להיכל שניקרא מסתרים בכדי להקשיב לצער של עם ישראל היקר , ואם אנו נשים שמקרבות את הגאולה במקום דמעות של קטרוג והפקדה, אנו נבכה על הגאולה ועל החברה שתחזור בתשובה,

                 העצה הטובה נגד דיבורי לשון הרע היא :
           *******************************************
להימנע מדברים בטלים ולעסוק תמיד בדברי תורה או בדבר מצווה , במיוחד בגמילות חסדים,
********************************************************************

כשהגאון המקובל ר' שלום הדאי'ה זצ"קל הגיע ארצה מארם צובא {חלב} הציעו לו דירה טובה ומרווחת בשכונת הבוכרים , אך הרב החליט לגור דווקא בשכונת "אהל משה " אף על פי שהדירה שהייתה מוצעת הייתה קטנה ודלה , הצדיק הסביר את ההחלטה:" היות ובאזור הבוכרים השפה המדוברת היא ערבית, השפה המדוברת בביתנו , לכן אני חושש שייכשלו בעוון לשון הרע, מה שאין כן השפה המדוברת בשכונת "אהל משה " היא שפה שלא מוכרת לנו , שם אוכל לגור בשלוה בתקווה שלא ניכשל בעוון שמיעת לשון הרע"

             מרן "החפץ חיים " זצוק"ל קורא לעם ישראל ואומר:
            ***********************************************
אחים ורעים , צרי לי מאוד עליכם על כי חטאי הלשון יהיו בעוכיהם ורעה נגד פניכם ח"ו ויותר גדול צערי על צער אבינו שבשמים,
כי הוא מחכה לגואלנו וחטתינו מונעים הטוב ממנו מלבד גודל קלוקולנו ופגמנו,
              לכן שיתו לבכם ותנו כבוד לאלוקיכם וכו'
             *************************************
תפילת על שמירת הלשון :
**********************
"ריבונו של עולם , יהי רצון מלפניך אל רחום וחנון שתזכני היו ובכל יום לשמור פי ולשוני מלשון הרע ורכילות ומקבלתם ואזהר מלדבר אפילו על איש יחידי וכל שכן מלדבר על כלל ישראל, או על חלק מהם וכל שכן מלהתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא ואזהר מלדבר דברי שקר, חנופה , ליצנות, מחלוקת ,כעס, גאווה , אונאת דברים , הלבנת פנים וכל דברים אסורים וזכני שלא לדבר כי אם דבר הצריך לעינייני גופי או נפשי ושיהיו כל מעשי ודיבורי לשם שמים "

כל מי ששומר על פיו ולשונו ,זוכה שנתלבש בו רוח הקודש{זוהר ,חוקת קפ"ג}
********************************************************************
מקורות "מגילת שיר השירים " הבית היהודי " שמירת הלשון "ועוד,
מצווה לצלם ולשכפל את העלון לזיכוי הרבים , עלון זה אסור בשינוי כלשהו!
כל המעוניין לתרום את החוברת לרפואה ,לעילוי נשמת....יפנה
לטלפון 03-5564010
ניתן להזמין חוברות להפצה לזיכוי הרבים במחיר עלות ,להתקשר לטלפון הנ"ל
                                     באהבה לבנות ישראל
                                     שושנה מלול
כל המעונינות בכנסים בנושא מצווה האישה , כולל מה שחלה יכולה לחולל ,
מוזמנות להתקשר : 052-3590963
03-9048704 שושנה מלול
      הקדוש  ברוך  הוא  אנחנו  אוהבים  אותך
להקמא שכינתא מעפרא לביאת משיח צדקנו ולבנין בית מקדשנו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו אמן  
             כל העם ישראל ישועות טובות רפואות 
    


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש