סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל מתוק
תמונה של קבר הציון באומן
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

                      רפואות וישועות ספר ילקוטי סבא
רבי ישראל הגיע לבקר חולה במרכז הארץ....

הוי ,אשרינו שאנחנו יהודים ואנחנו מזכריים את השם  נ נח נחמ נחמן מאומן!
קודם כל אני הייתי שלחיח להודיע לך מהשם בקדוש הזה נ נח נחמ נחמן מאומן,
רבנו הקדוש - רק לזכור את השם שלו נחמן מאומן ,נ נח נחמ נחמן מאומן ,
זה ממתיק כל הצרות וכל הדינים וכל העוונות , אנחנו לא יודעים כלום ,אין לנו שום ידיעה שום תפיסה מה שזה , זה סוד , לא היה מעולם ,זה חדש לגמרי!

העיקר הוא הצדיק ,הצדיק ....
נ נח נחמ נחמן מאומן ,זה השורש של כל הבריאה ,של כל התורה ושורש כל נפשנו ושורש של הכול ,זה שורש כל הצדיקים וכל התורה ! רק בזה הדבורים - נ נח נחמ נחמן מאומן ,בזה אנחנו נכנסים , אנחנו מקשרים בהשורש של הבריאה להשם יתברך ,
לא אני : רבנו הקדוש גלה את זה , הוא גילה שהשם שלו הוא נ נח נחמ נחמן מאומן , - זה השם שלו , הוא יש לו כל הרפואות וכל הישועות וכל מה שאנחנו צריכים ,רק להזכיר את השם של רבנו - נ נח נחמ נחמן מאומן , זה מספיק ,כל הרפואות בו ,זה -הכול !!
רק להגיד בפה את השם  הקדוש הזה , נ נח נחמ נחמן מאומן , זה ממתיק הכול כל הצרות וכל הדינים וכל העוונות וכל הנפילות וכל הכפירות של העולם זה מבטל ומשבר כל רק זה מספיק להרחיב כל הסטרא -אחרא כל החושך ,הכול מהפך הכול !!! שזה כוח כזה , כוח חדש שלא היה מעולם !!
עוד לא היה חדוש כזה ,פלאות כאלה עוד לא היה בעולם , בשם הזה מרמז כל מה שעובר על כל אחד מישראל והוא מהפך הכול לטוב , וזה ענין חדש לגמרי שרבנו הקודש זכה לזה ,הוא מהפך לגמרי לגמרי !!
יכולים להתקרב להשם יתברך רק בזה שמאמינים בשם ובתורה , שמאמינים בשם הזה ,אז הוא זה השם ,וזה כל התורה ,ותקון כל העוונות וכל הרשעים וכל הכפירות , כן ,אשרינו שיש לנו רבי כזה....
מה שזכינו עכישו בסוף הגלות שיתהפך הכול , רבנו הקדוש מחיה אותנו ומחדש אותנו -מחדש , - יש חולה ואין לו תקון - הוא מחדש ,הוא מחדש אותנו , הוא נותן בנו נשמה וכל טוב !
אנחנו לא מבינים מה שזה - אבל מאמינים מאמינים בשם , בתורתנו ,אמונה
הוא מאיר בנו אמונה ,זה כל יסוד היהודות כל יסוד התורה אשרי המאמין , אשרי מי שמאמין בשם ובתורה ובצדיקים
מה שזכינו עכישו בדורות האלו לדעת כזה , לדעת מזה הסוד נ נח נחמ נחמן מאומן , אבל אנחנו לא זוכים לקבל את זה באמת , לא זוכים , אבל אף - על - פי -כן ,השם יתברך גדול מאוד ,ורק להזכיר את השם הקדוש הזה , נ נח נחמ נחמן מאומן ,על כל דבר שלא בסדר ,שמחריב ועשה נזק - הוא מהפך הכול לטובה ,
זה חדוש פלא כזה שלא היה מעולם , זה חדש , חדש לגמרי,
אנחנו שבורים מאוד ,אנחנו משקעים בטמאה אבל דבור אחד מרבנו הוא מהפך הכול לטוב ,רבנו הקדוש מחיה את כל אחד ואחד הוא מהפך כל היסוריים וכל הצרות וכל הכפירות וכל הנפילות וכל רע , הכול מהפך ומחדש לגמרי , נ נח נחמ נחמן מאומן , הוא עושה כול שלם , חדש הוא חדש והוא עושה הכול חדש !!!רק להזכיר את שמו של רבנו ז"ל , נ נח נחמ נחמן מאומן , זה המתקה והוא מרפא ,מחזק , מחדש כל העולם רק בדבור אחד , רק להגיד נ נח נחמ נחמן מאומן , זה מספיק לנו לרפאות אותנו , להחיות אותנו לחדש אותנו ,הוא עושה אותנו חדש לגמרי !!
אם יש חס -ושלום איזה צער ,איזה יסוריים ,עוברים איזה דבר לא טוב , אז תכף להגיד את השם הקדוש הזה , נ נח נחמ נחמן מאומן , -מספיק !! זה רפואה וכפרה והכול , הוא מהפך הרע לטוב ! באופן אוטומטי הוא מהפך הכול לטוב ,כל רע וכל העוונות וכול הכפירות וכל דבר ,הוא מהפך הכול לגמרי לגמרי ,
אשרינו שזכינו ,רפואות וישועות, אם סובלים או יש איזה עוון , -תיכף יגיד נ נח נחמ נחמן מאומן , הוא כבר מהפך הכול זה מחדש , - הכול מהפך -לטובה , !! נחמן מאומן זהו מהפך הכול ......

רפואות וישועות וילקוטי סבא
השם יתברך יתן לך אריכות ימים ושנים טובות ושתעבוד השם באמת -זה העיקר השם יתברך יעורר רחמים גדולים שתזכה להתקרב להאמת באמונה ,שיהיה אמת אבל חוץ מזה הכול שקר כי כשאל מאמיני בשם -זה הכול שקר כפירה זה שקר, וזה ...אמונה זה אמת!!!
העיקר הוא אמת , להאמין בשם ובתורה צריכים להתחזק באמונה אז הראה גדלות ,תראה גדלות ,רק להגיד ,לשיר , נ נח נחמן מאומן , לרפואה שלמה ברגלים ובכל הגוף ,יהיה לך הכול חדש ,רבנו הקדוש הוא פותח ונותן לב חדש , הוא נותן רגלים חדשים , הכול חדש , רק חזוק ואמץ באמונה , בעבודת השם , בהאמת ,הכוח בכוח רבנו הקדוש , הוכל להפך ,הכול לטובה , הכול לטובה !
כדיא להתחזק באמונה ,להזכיר רק השם נ נח נחמן מאומן ,אמת כזה אין בעולם ! אור כזה - אין בעולם ! נ נח נחמ נחמן מאומן , - זה גלה רבנו הקדוש זה יותר גדול ויותר גבוה מהכול ,זה עולה על הכול ,על כל התורה ,על כל .. על הכול !
היה כדאי כל המחלה , כל המחלה היה כדאי כדי לשמוע מה ששמענו היום מרבנו מה זה נ נח נחמן מאומן , השם יתן לך רפואה שלמה מן השמים בלא רפואים ובלא נתוח , רפואה וישועה וכל טוב , "יש עניין שנתהפך הכול לטובה".,המחלה תתהפך ,כן,
רק נ נח נחמ נחמן מאומן,,,
תסביר גם למשפחה אין לנו מה לדאוג , יש לנו רבי כזה שהוא נותן לנו כל הרפואות וכל הישועות , תלמד את כל החברים שישירו נ נח נחמ נחמן מאומן זה המפתח לכל הרפואות , לכל הישועות ולכל מה שצריכים ,מפתח !! כן ,להגיד כל היום נ נח נחמ נחמן מאומן - זה המפתח לכל הרפואות , לכל הישועות ,זה הכול ,הכול !!!
כל אחד יש לו צרות ,הוא צריך ישועות , אז יחזרו יאמרו נ נח נחמ נחמן מאומן , שיצאו מהצרות , תזכיר בכל עת צרה ובכל עת ובכל שעה נ נח נח נחמ נחמן מאומן , תשיר את זה בשיר בשמחה ,זה דבר קל , זה עולה כסף , מוןבן ומזמן , כן וזה העיקר הכול , כי העיקר הוא רבנו רבי נחמן ,רק להגיד בפה נ נח לשיר בשמחה - נ נח נחמ נחמן מאומן , ועל - ידי יתקרבו לרבנו וזה עיקר הגאולה ,
נ נח נחמ נחמן מאומן בזה תלוי הכול ,כל הגאולה וזה מסוגל לכל אחד בכלל ובפרט ,לכל אחד שיתפלל ויגיד בפה :" בזכות רבנו הקדוש יגן עלינו ועל כל אחד מישראל ,זכות נ נח נחמ נחמן מאומן
יש לו לרבנו הקדוש הכול , הוא המפתח של כל הרפואות וכל הישועות , רק תשיר , תשיר תמיד ותאומר בפה כל היום נ נח נחמ נחמן מאומן , תשירו , תשירו כל היו נ נח נחמ נחמן מאומן , יש בו כל הרפואות שלנו וכל הישועות שאנחנו צריכים ,תכף ומיד !! רק אמונה,
לכותב לרשום: נ נח נחמ נחמן מאומן , שמה יש הכול - הרפואות והישועות וכל מיני תרופות וכל מיני טובות, כל מה שאתה צריכים יש לו ,כל טוב , נ נח נחמ נחמן מאומן , תרשמו את זה ותשירו בבית בכל פעם , נ נח נחמ נחמן מאומן , .....
ברוך השם אני שמחה זכית לשמוע כמה דבורים מה שאי אפשר לדבר בפה ,אשריך שזכית לשמוע מפלאות כאלה ,, פלאות כאלו שאין בעולם פלאות כאלה ,כל הדרך אני התפללתי בשבילך ואמרתי הנגון נ נח נחמ נחמן מאומן....
נו ,אתה מרגיש יותר טוב ? נ נח נחמ נחמן מאומן , -אז כבר הכול טוב ,רק נ נח נחמ נחמן מאומן , זה הכול כל התורה וכל ישראל ,וכל הכול כל הרפואות וכל הישועות של כל אחד ,ואחד ,הכול בדיבור אחד !!1
אל תשכח את זה ,תמיד יהיה לך במוח ,בלב , נ נח נחמ נחמן מאומן ,הוא מהפך הכול ,מהפך ,מהפך.....הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש