סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל מתוק
תמונה של קבר הציון באומן
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

                       ילקוטי סבא
                     ראש -השנה
רבי ישראל והחסידים ערב ראש -השנה
שרי בהתעוררות גדולה מנגוני התפילה,
"אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם,
מן השמים השמעתם קולך ,ונגלית עליהם בערפלי טהר...."


איי יי יי ,זה הנגון מגן -עדן נגון כזה......
רבנו הקדוש הוא יביא את עם ישראל להשם יתברך בהנגון הזה , זה הנגון -זה עולם הנגון !!

איי ,אני זוכר איך החזן עמד לפני העמוד וטען עם השם יתברך ככה בשתי ידיים ,מי ראה כזה !!!

ורבי ישראל קרדונר היה מתפלל התפילה של ליל ראש -השנה , והדבורים של התפילה , " וידע כל פעול כי אתה פעלתו , ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוקי ישראל מלך , ומלכותו בכול משלה ..." היה כלו התבודדות , כלו אמונה ואמת וענוה , וכל מה שאני אומר עוד לא מספיק , אני שמעתי כמה שעות איך הוא בכה לפני השם יתברך " וידע כל פעול כי אתה פעלתו " זה ראש -השנה של רבנו, שהוא מתקן אותנו ,אנחנו מיאשיים עצמנו, והוא מחדש אותנו, מחיה אותנו , מחזק אותנו....

אני זוכר שאני חכיתי כל השנה לשמוע את הניגון של ראש השנה , כל השנה אני חכיתי לשמוע החזן אומר השמונה עשרה "כי אתה שומע כל שופר , ומאזין ומאזין , ומאזין תרועה , ואין דומה לך ...." זה ראש השנה של רבנו,אני לקחתי א זה הניגון וחברתי אותו ביחד עם נ נח זה פשוט כפול משולש מרבע , הו .... הו הנגון כל -כך יפה עדין לא שמעתי נגון כזה - נ נח נ נח זה הנגון הוא חדש ,זה של רבנו של ראש -השנה ,הוא מודיע :" השם מלך ,השם מלך השם ימלך לעולם ועד ", זה הניגון !!!


הוי מה שהשם יתברך רחם עלינו ונתן לנו את הצדיק האמת ,את רבנו הקדוש , ומה שהוא עושה מאתנו בראש -השנה ....
התיקון הכללי " על ציון רבנו הקדוש זה תקון כזה שאין לנו מושג !!
כל השנה עושים עברות ותאוות והוא הכול מנקה , מטהר "אני נהר המטהר מכל הכתמים!!!"
כל העולם , כל אחד מלא כתמים , הוא בא לרבנו לפני ראש -השנה הוא מספר לו כל הצרות ,אז רבנו הקדוש עושה ל כבר ראש-השנה , רבנו הקדוש עובר בליל ראש -השנה , עם כל האנשים שלו ,הוא מעביר אותם הראשונים במשפט , עורך דין טוב כל -כך שהוא עושה מאתנו חדשים , בני -אדם חדשים עולם , חדש !!1

אוי אוי כל - כך נעים המילה "אומן " "אומן" קל , קל  ויפה ,אומן,

עכישו ,עכישו ברוך השם נתגלה בעולם שיכול כל העולם לבוא לרבנו הקדוש לאומן , בשלוש שעות בשתי שעות ומחצה מלוד לאומן ,
נו ,רואים גם כזה, כל העולם יודעים ששבעים -שמונים שנה היה סגור אומן , לא היתה שום אפשרות לחשוב שיהיה פתוח , ועכישו נפתח לכל העולם , רואים שהקומוניזים היה חזק כל -כך , ועכישו הקומוניזים , אינם הם כולם אצלו בקבר אומן היתה עיר יחידה בעולם שאי אפשר היה להגיע אילה שום בן -אדם , אפשר היה להגיע אמריקה , לצרפת , לכל העולם ":אומן   -לא אנגלים גדולים ,חכמים , לאומן אי אפשר היה להגיע , כי הם היו שונאים הדת , השונאים לא נתנו להגיע לאומן , אם אחד הצליח להגיע לאומן היו כל העתונים ,כל העולם היו מדברים מזה , "הוי אחד הצליח להגיע לאומן , האנשים היו מבקשים ויזה והקומוניזם היו אומרים לכל העולם , "לאיפה אתם רוצים להגיע לאומן ?לא ! אומן לא !!!"


ילוקטי סבא ראש שנה
ואנחנו הגענו לאומן בגנבה ובצער גדול ,סבלנו הרבה מאוד , כל מי שבא לרבנו על ראש -השנה היה ל נסיים גדולים איך שנשאר בחיים וברוך השם כולם חזרו בשלום , אבל עכישו רבנו אמר לקומוניזם שילכו , שילכו לרוסיה , לא יודעים איפה הם לא נותר אף אחד מכל הקומוניזם הלכו כלולם לקבר, בלי כדור בלי מלחמה , בא הקץ שלהם הם הלכו לעולם ועד !!
פתאום נפתח אומן לכל העולם , עכישו רבנו הקדוש אמר לקומוניזים שיכנסו לקבר והוא כבש כל העולם , הוא נמצא באומן וכל מי שרוצה יכול לבוא לרבנו , כל מי שרוצה , יש אומן , יש נ נח נחמ מאומן , אז נתגלה כבר , ישנו בעולם ,
פלא כזה שכל אחד יכול לבוא לרבנו והוא מתקן אותנו ,הוא עוזר לנו ,הוא מחיה אותנו הוא נותן בנו חכמה ושכל ודעת ואור כזה שלא היה מעולם , רבנו הקדוש מתפרסם ונתגלה לכל העולם ויכול כל אחד לבוא אפילו בלי ויזה , מה , אנחנו משוגעים ? בשביל מה לנו כל הצרות?
רבונו של עולם , הוא  מכריז ומודיע לכל העולם שיש אומן בעולם מה אתם חושבים , !!!! יבואו אוירונים מאנגליה , מצרפת , מרוסיה ומאיטליה יבואו מן אמריקה , יבואו מכל המדינות, מכל המקומות ,מכל העולם , יבואו כולם לאומן , כל האוירונים יגיעו לאומן , כל האוירונים מכל העולם יבואו לאומן לערב ראש- השנה , האוירונים כל היום יבואו ,הו ..... יהיה שמחה בכל העולם "יש אומן ,יש אומן בעולם "

רבנו אמר בזמן שכל העולם לא הבינו את זה איך איפשר להיות באויר, ורבנו הקדוש אומר שיהיה נסיעות באוירון , הוא גילה את האוירון לפני מאתיים שנה ,הוא גילה עוד כשכל העולם לא ידעו מזה , לא האמינו שיהיה אפשר לנסוע באויר ,איך ????


  רבי ישראל אמר חסידים לערב ראש שנה
זה אחד מהסימנים של משיח -שיהיה רכב כזה שיסע באויר ,מי שיהיה לו קשה להתפלל ולעבוד השם ,אז יסע למשיח שיתפלל בעדו , שיאיר בו ,
ועכישו יכלים לנסוע הולך וחזור לאומן בחינם , הלוך וחזור , מי ישלם - אנחנו לא יודעים ישלם מי שישלם , הכסף לא כלום , :העיקר -אומן , הלוך וחזור לאומן בחינם , יהיה לנו קו מלוד ישר לאומן כולם יבואו אלי , כל האוירונים וכל העשירים , כל הכסף יבוא לאומן כולם יבואו יותר ויותר ויותר ,הרוסים , בכל שנה יתחדשו , הם יראו שבכל שנה באים הרבה יותר מהשנה קודמת, הם ישמחו מאוד ,הם יתיהדו , כל הרוסים , יראו שזה טוב ,אומן יהיה גדול מאוד , מכל העולם יבואו לרבנו על ראש השנה - לאומן אפילו אם יהיה גט ,ככה רבנו הקדוש אמר , הוא אמר :" כולם יזהו מאוד לבוא בכל ראש השנה אלי ", לאומן ,באומן , יש שמה כל הברכות , כל הרפואות וכל הישועות ?
יבואו כל העולם והגויים יקבלו כסף ויתנו לנו העצמות של רבנו הקדוש , הם צריכים כסף הם רוצים כסף הם עניים גדולים , אין להם לחם ,אין להם מה לאכול ,אז בשביל כסף הם יתנו הכול , הממשלה , יתנו כסף והגויים הם יתנו העצמות,
עכישו אני בן מאה וארבע עשרה שנה ,ברוך השם אני הייתי ברוסיה על ציון רבנו הקדוש על ראש השנה , ונסים גדולים שאני יצאתי בחיים , כי אני כבר חלש וזקן אבל רבנו הקדוש הוא מחדש אותי ....
כל העולם ישמחו וינגנו נגונים שלנו, יהיה שמחה גדולה בירושלים , באומן ובכל העולם , כל העולם , כל החכמים , בנגינה , הם אומרים :" נגונים כאלה כמו ברסלב =אין "
הגאונים הגדולי אומרים :" כמו רבי נחמן - אין !!!"
הוא כל התורה וכל ישראל ,הוא התקון של כל ישראל , הוא יתקן אפיל כופרים שהם רחוקים לגמרי מהיהדות , מהתורה , הוא יקרב אותם ויהיה מהם צדיקים גדולים כל העולם יבואו לרבנו יהיה הרבה בית הכנסת וילמדו וירקדו ויהיה שמח הבזה .......      רבי ישראל אמר חסידים לראש שנה

יהיה תחית המתים? כל העולם יבואו לרבנו הקדוש על ראש -השנה , ואיך יהיה ומה יהיה  מקום , אם -כן לא צריכים לנסוע לאומן , ירושלים , רק צריך להיות מקום בשביל כל העולם , שיהיה להם איפה לעמוד , יבואו כל העולם ויהיה נעשה ניסים ונפלאות גדולות , כל המטוסים לא יספיקו , כמה מטוסים שישי בעולם לא יספיקו לנסוע לרבנו הקדוש בירושלים ,
הו איזה חתונה יהיה לנו ,אני לא יכול כל -כך לצחק , אין לי כוח.....
העולם יסעו לאומן "? כל העולם יסוע לירושלים !!!אם לא ירושלים אז אומן או ירושלים או אומן רבנו הקדוש הוא פה והוא יבוא לפה ונעשה פלאות פלאות ,!!!!! אנחנו רואים כבר פלאות - נ נח , זכינו לנ נח !!! כל העולם לא ידעו מנ נח ,רק רבנו הקדוש בעצמו גלה את זה , אתם יודעים מי אני ??? אני נ נח נחמ נחמן מאומן , !!!! הוא הודיע לנו ,גלה לנו....
כל אלה שלא זכו להתקרב לרבנו !!!אוי יהיה להם גיהנם גיהנם כזה ....הם עזבו אוצר בזה חדש שלא היה בעולם רבנו הקדוש הוא הודיע לנו , גלה לנו טיפה מן הים , מה שהוא הוא נ נח נחמ נחמן מאומן , כל הלומדים לא בקשו ולא ראו ואינם יודעים , אנחנו עדיין לא יודעים , אבל נדע בקרוב יותר מכל העולם ,
הוא יתקן כל העולם , כל התקונים תלוי רק בהתקרבות לרבנו ,כל התיקון של כל העולם ,שלנו , של כל העולם -תלוי רק בהתקרבות לרבנו!!!
אני עוד לא יודע היכן אני אהיה בראש -בראש השנה , בשביל שאני חולה , אני לא יודע איפה אבל אני רוצה להחיות באנשים שהם מתקרבים לרבנו, אני הייתי באומן , לפני שנה ולפני שנתיים , והשנה , אולי אני אהיה בירושלים ,נראה .....
אני התפללתי כל ימי חיי עם רבי ישראל קרדונר ברשב"י ועכישו נכבש ירושלים ,אולי רצונו הקדוש , שנהיה בירושלים בכותל המערבי , הכותל ממערבי זה מקום של כל הצדיקים ,של הנשמות,רבנו הקדוש גילה לכל העולם מי המנהיג של ישראל - נ נ נחמ נחמן מאומן , זהו המנהיג של כל ישראל ביום בריאת העולם הוא הרבי !!! רבנו הקדוש הוא אמ ר תורה ב"לקוטי מוהר"ן " מה הוא אמר !!!הוא אמר : מי הרבי של ישראל ? שמי נחמן - נ נח נחמ נחמן מאומן , זהו הרבי של כל ישראל !!!! כך כתוב ב"לקוטי מוהר"ן" לכל ישראל "ראש בני ישראל - ראשי תבות רבי """" הוא יודע להיות רבי ,,


 
בס"ד
                    רבי ישראל אמר חסידים לראש שנה
מי הרבי ? ראש בני ישראל הוא הרבי רבי נחמן מברסלב - הוא הרבי !!!! מי הראש בני ישראל!!!! נ נח נחמ נחמן מאומן הוא ראש בני ישראל, הוא הרבי !!!1
זה גילה רבנו הקדוש בעצמו שהוא הרבי שלנו , של כל ישראל , הוא הרבי שלנו, הוא לא שקרן הוא הרבי ? הוא נעשה רבי הוא תמיד היה רבי אבל היה בחושך ולא נגעו בו ,אבל עכישו כבר יכולים לומר עלי בכל יום בכל עת , מתי שרוצים , כבר כל העולם אוהבים ורוצים את רבנו הקדוש , בלי השתדלות , בלי רבנים , נעשה הדבר מעצמו זה רבנו הקדוש ,
רבנו הקדוש כבר גילה מי הוא הרבי ,מי הרבי ? נ נח נחמ נחמן מאומן רבנו הקדוש הוא יתקן כל העולם , עם השם שלו , --- נ נח מספיק לכל העולם נ נח בשם הזה נ נח נחמ נחמן מאומן הוא כל התורה וכל החכמות וכל ...הכול !~!!!דבורים כאלה לא היה מיום בריאת העולם , רק רבנו הקדוש הביאם לכותל המערבי ....
אני זכיתי להכיר אנשי אמת תלמידי רבנו הקדוש .....
אני ראיתי כל השקרנים ,לא נשאר -רק רבנו הקדוש , הוא הרבי כל הגדולים הם יתבישו ויתבטלו לגמרי כל הגדולים וכל הרבנים כולם ילכו בבזיון , הם חשבו שהם שהם הרבי עכישו נראה....
כולם יתבטלו ויתבישו מרבנו , כל הגדולים , כל הגאונים הם יאמרו: חטאנו עוינו ,פשענו , בגדנו , הרשעו ..." כל הגאונים וכל הגדולים של העולם יתבישו ויתבטלו נגד רבנו נגד איש אחד, דבור אחד מ"ילקוטי מוהר"ן" מנצח את כולם ,
את כל העולם , דברו אחד !!!!
"גמרתי ואגמור " לא אמר שום צדיק רק רבנו הקדוש !!!!!
כולם היו מתנגדים בא רבנו:" אי אנצח כל העולם , אני אני אני אני הרבי אני אני אני אני , וכל העולם יתבישו"

הוא ישאל את כל הגדולים הוא ישאל לכל הרבנים :" מי הרבי?"
וכן כולם יגידו :" אתה רבי !!!!! לא השקרנים אתה הרבי""

ברוך השם רבנו הקדוש יאמר להם מי הרבי "ראש בני ישראל -ראשי התיבות רב"י ,עכישו השקרנים יאמרו ::: "הרבי הוא רבנו הקדוש רבי נחמן !!!!! הוא הרבי !!!!" משיח צדקנו הוא יגלה את רבנו, הוא יגלה מי הרבי שלנו משיח הוא ישאל את כל הגדולים וכל הגאונים :""" מיהו הרבי"""?

לא יהיה אחד שיאמר הרבי הוא זה ,או זה רק על רבנו הקדוש" כלום יסכימו!!!!
כולם יבואו לכותל וישאלו ויאמרו :::" ראש בני ישראל!!!""""

רבנו הקדוש כבר גילה מי הרבי "ראש בני ישראל - ראשי תבות רבי""" הוא הרבי "הוא לא סתם אמר את זה מי שגילה זה ---- זה הוא !!!! {ומראה רבי ישראל בכף ידו על עצמו!!!!!

תמונות של אומן
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש