סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


עצות לשמירת הברית


v יאמר תמיד אמת.
v יעשה חסד עם מי שלא יצפה לתשלום גמולו.
v יהיה רודף שלום.
v ישתדל להחזיר בני אדם בתשובה.
v יהיה זהיר במצות ציצית.
v יתן צדקה.
v ילך לקברי צדיקים.
v יטבול במקוה.
v עיקר פגם הברית ע"י עצבות ועיקר שמירת הברית ע"י שמחה.
v לפרש שיחתו לפני השם יתברך בלשון שלו, ויספר להשם יתברך את כל העברות שנכשל בהם, ויבקש מלפניו יתברך שיסלח לו על העבר ושיעזרהו שמעתה יתקדש באמת.ועיקר השמחה והתענוג שיש להשם יתברך בעולם הזה, הוא דוקא כשהרחוקים חוזרים בתשובה, וגם אם רבו חטאיו של האדם, עם כל זאת התשובה מועילה לכל, ואין שום יאוש בעולם כלל, רק להשתדל מהיום והלאה להישמר מהחטא, ולהתחיל מחדש ולא להתייאש, כי כל ההתחלות קשות וצריך להתחזק בכל פעם מחדש.

שכרו של שומר הברית

v על ידי תיקון הברית יש לו פרנסה בלי טורח בבחינת "מן". v נתרומם מזלו וזוכה לעושר ואושר.  v אינו זקוק לרופאים ותרופות, מכיון שנתרפא בכל מאכל ומשקה. v זוכה לבנים חיים בני קיימא. v זוכה שזרעו יחברו פירושים על התורה. v נקרא צדיק וזוכה לבנים צדיקים. v זוכה לשלום בית אמיתי. v הקב"ה שומרו ומסתירו משונאיו, ואין שום דבר יכול להזיקו. v זוכה לתפילה, לאמונה ולקרב את הגאולה. v זוכה להבין בכל מקום שילמד. v נתחזק יצרו הטוב. v נתבטל ממנו העצבות והליצנות. v ניצול מהגיהנום ומהעונשים שיש בקבר. v זוכה להיות בשמחה תמיד. v עיקר הגאולה תלוי בתיקון הברית.

עונשו של פוגם הברית

v גורם לו לקשיי פרנסה, ונעשה בעל חוב ובאים עליו יסורים וחולאים רעים.  v קשה לו למצוא זיווגו. v אינו זוכה לשלום בית אמיתי. v בניו מצערים אותו, ואינם שומעים לו. v סכנת דרכים בא על ידי פגם הברית. v כל ימיו כעס ומכאובים. v על ידי תאוות ניאוף יכול לבוא לשיגעון. v על ידי זנות עם נכריה בא שמד, ונופל לשער החמישים של הטומאה שמשם כמעט ואי אפשר לצאת חס ושלום רק על ידי הצדיק יסוד עולם. v מכעיס את השם יתברך יותר מכל העבירות שבתורה. v אינו זוכה לקום בתחיית המתים. v כאילו שופך דמים וחייב מיתה. v המוציא זרע לבטלה כאילו הביא בניו קרבן לעבודה זרה, גם נידון בסקילה.הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש