סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


"...ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה..."

הלקח מהסיפור ( מתוך סיפורי מעשיות עם פירוש הרב ידידה בן שרה):

כתב מורבנו הרב נתן זצ"ל (תלמידו הגדול של של רביז"ל ), צריך להתנהג בדרכי התמימות ולהיות בשמחה בחלקו תמיד אפילו בעניות ודחקות גדול... ואפילו שהוא מלא חסרונות ומרויח פחות בהרבה מאחרים "אל יפול בדעתו מזה כלל...רק יהיה שמח בחלקו תמיד..איך שהוא..וכן בעבודת ה',שאפילו שעבודתו ותפילתו אינו בשלמות כלל..וחבריו גדולים ממנו..אל יפול בדעתו מזה כלל..רק יהיה שמח בחלקו תמיד..בכל נקודה ונקודה טובה שמרויח בתפילתו ועבודתו איך שהוא...

וצריך לזכור, מה שהזהיר רבינו ז"ל שבני אדם הם מונעים (מפריעים) גדולים יותר מיצר הרע. והחפץ באמת, צריך ליזהר למשוך את עצמו תמיד לעצם נקודת האמת שלו כמאמר התם: זה מעשה שלו וזה מעשה שלי.

כי יש חילוקים בין בני אדם. וכן באדם עצמו יש חילוקים וכו'. ( עד כאן מרבי נתן).

ומה טוב לזכור הפסוק " ה' מנת חלקי וכ*סי אתה תומיך גורלי" ואזי "חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עלי" . כי ככל שאדם זוכר ומשיב אל לבו שהכל משמים כך מתרצה במציאות המצויה עמו. ואז אינו מתעקש על שום דבר יותר מדאי. והאדם יזכה לילך בדרכי התם רק כאשר ימקד את ההסתכלות שלו אל הטוב אשר בכל דבר ודבר,בכל מה שעובר עליו. ומזה יבוא לשמחה תמיד. (וממילא מובן שרוב חכמות החכמים הם ההסתכלת היתרה בחסרונות, והוא כמו המחדד עפרון שמחדד ומחדד עד שלא נותר לו מה לחדד... כי הגם שצריך להביט בחסרון כדי לתקן, אבל צריך את אמות המידה כשהעיקר גם בזה הוא לתקן ולהשלים).

ומאחר שרביז"ל מגלה לנו שאפשר לחיות בשמחה גדולה תמיד, גם מי שעובד כל היום בתיקוני נעליים.. ומרוויח מעט.. ואוכל בדוחק רב.. לחם ומים לבד בלי גבינה ובשר וביצים וירקות ופירות..בלי תה וקפה ומיצים ושאר משקאות שבעולם.והגם שאין מלבושים כי אם מעט מן המעט כשהמעיל היחידי שיש להם הוא גם לו וגם לאשתו (וממילא מובן שבזמן הקור היה חייב מי מהם להשאר בבית), והגם שבעבודתו הוא בקושי רב מייצר נעליים... מהסוג הגרוע והפחות משאר בעלי מקצוע.. והגם שהשכנים והסובבים אותו צוחקים ממנו תמיד.. ולא עוד אלא שנדמה להם למשוגע...- על כל אלה מלמד אותנו רביז"ל שהתמימות יש לה כח לשמח איש כזה בשמחה גדולה תמיד. ואתה המעיין, שים נא לבך לכל אלה ותבין מאליו שכל המרירות והכעס והעצבות שעובר עלינו בגשמיות ורוחניות, הכל מחמת שאנו רחוקים מהתמימות...וכפי שהאדם נלכד בחכמות העולם הזה כך הוא מתייסר וכמאמר חז"ל: "הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם".

לכן מה טוב ונעים לנפשותינו לעשות התחלה חדשה להשתדל לכנוס בדרכי התמימות כפי שלימד אותנו רביז"ל והם כתובים בפרק האחרון של הספר "ליקוטי עצות"

אשרי מי שיתבונן בם ויסתגל אליהם.

והעיקר להתפלל לה' על זה.


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש