סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
             אמונה  
אדם צריך לדעת כשיש דין זה דבר שצריך לקרוא לאדם אחרי זה במה נקודת האמת אחרי צער גדול שיש בבית באה ישועה זה כמו מיתוק הדינים אין מה לעשות הכל משמים לטובה כשבא יסורים אז דברים לא הולכים כפי שאנחנו רוצים כל יום משהו אחרי זה סימן טוב כשאדם מקבל את הכל באהבה ובאמונה כל מה שנעשה הכל לטובה , אנחנו לא יודעים את הסוד שמאחורי זה בשעת משבר צריך להכניס לתוך הראש שיש מנהיג בעולם את הכל הוא עושה לטובה צריך לבקש מאבא הקדוש ברוך הוא ישועה תוך כדי אמונה הכל מסתדר דוד המלך היה לא הרבה זכויות הוא התמודד עם הכל בזכות האמונה אין לנו שום דבר רק להשען רק על אבינו שבשמים שהוא עושה הכל באהבה רק לטובה גם תפילות עוזרות אבל אין יותר דבר חזק מאמונה שמאיתו יתברך זה , למשל כשאדם כועס על דבר מסוים באותו רגע הוא מבטל את הכעס ושוכח הכל וחושב דבר טוב מחשבה חיובית באותו רגע נהיה שמח רוקד שר בשמחה הוא מבטל מעליו את הכל הדינים בשמים אוהבים אותו , כי קשה לעשות דברים כאלה אדם תמיד כועס וצועק ובוכה רוצה להרוג ולהרוס את כל העולם רק בכוח ובצעקות הוא נקרא חסר אמונה ומדבר לשון הרע כל אחד רק הוא בסדר וכולם לא בסדר רק הוא צודק אדם כזה יש לא וירידה באמונה בחיים לא יכול לסלוח לאף אחד הוא תמיד חושב את עצמו צודק ,
אדם שקשה לא להתפלל כל יום לקרא בספר השתפכות הנפש} זה עוזר לאדם כמה חשובה התפילה כמה חשוב לדבר אם קדוש ברוך הוא , הם עולים מעלה מעלה התפילה פועלת הוא עבודה הגדולה בדור שלנו , הדור שלנו הוא דור עני בתפילות רק בתפילות ודיבורים אם השם זה עולה לפני השם לדבר איתו ולספר לא כל דבר שקורה במשך כל היום כל דבר הכי קטן שקורה בבית כל יום לספר לאבא הקדוש ברוך הוא וזה מקרב את הגאולה אפילו כשאדם רוחץ כלים או הולך ברחוב או עושה כל דבר רק דיבורים עם בורא עולם זה דבר חזק מאוד לספר לא מה כואב לך במקום לספר לאחרים מעלה גדולה להדליק בבית נר לנשמת צדיק נשמת  הצדיק מאירה אור גדול בבית אפשר להדליק לכמה צדיקים באותו רגע שאדם מדליק נר לספר לא את הבעיות לבקש בקשות במיוחד {רחל אמנו} רבי מאיר בעל הנס }נחמן מאומן } וגם לנסוע לקברות צדיקים זה טובה הם מתפללים עלינו כי אנחנו באים להתפלל והם עוזרים לנו שהתפילה תעלה מעלה לשמים
ההדור שיצא ממצרים משה רבנו נעשו מוטפים נעשו ניסים גדולים הרבנים אומרים שהדור שלנו עושים תשובה והאהבה עם כל הקשיים אנחנו עובדים את השם באהבה עם כל הצרות אנחנו לא עוזבים את קדוש ברוך הוא תמיד אנחנו מתחזקים בתפילה זה ישועה גדולה צריך להיות תמיד בצניעות ולא לדבר הרבה עם אנשים על דברים מיותרים צניעות זה חשוב מאוד לאדם ולא להיות בכעס ורוגז זה לא בריא בורא עולם לא מקבל שאדם לא סולח אחד לשני כי זה בא משורש הגאווה גאווה לכסף , אם אדם נבטל בשמירת שבת או בכל דבר אחר לעורר את האדם שידבר עם הקדוש ברוך הוא ולספר לא שהיא לא עושה את זה בכוונה כי קשה לא לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא , הנקודה הזאת מאוד עוזרת לספר לא כמה קשה לא ללכת בדרך הזאת אבל הוא לא עוזב את אבא הקדוש כך בורא עולם עוזר לא לא להתייאש בעולם אחרי כל יאוש יש תקוה ויש חיים חדשים מאושרים את האושר בינה לא האדם לבד האדם הוא אחראי למעשיו איך שהוא מוליך את עצמו כך החיים שלו מוליכים אותו , אם הוא רוצה טוב יהיה לא טוב אם הוא רוצה רע יהיה לא רע , האדם הוא קובע לא את הדרך שמוליק באה , אם הוא קם בבוקר עצוב יהיה לא יום עצוב כך הוא רוצה אם יקום שמח יהיה לא יום שמח כי כך הוא רוצה אין שום דרך רק הוא קובע לא את החיים , כל דבר אדם צריך לקבל מסירות נפש להכנס למסגרת טובה להיות חזק מהשם יעזור לך ללכת בדרך הנכונה והוא יעזור לך אדם תמיד בורח מיצר הרע אבל יצר הרע לא עוזב אותו הוא בעצמו גורם לנו לברוח ממנו כי אנו בצער ממנו מי שבורח מיצר הרע בסוף אתה ניצל אסור לאדם להיות בחלל רק תמיד להיות עסוק ברוחניות אז מצליחים
אישה מספרת
אשנה נשואה 19 שנים כל החיים שלא יסורים , כשאדם עובר הרבה יסורים וחושב שלאחרים טוב , זה לא נכון הדור שלנו זה דור אחרון עוברים הרבה יסורים קשים הנשמות של הדור שלנו גבוהות וחזקות מאוד רק נשמות חזקות וגדולות עוברות יסורים קשים וקשים קשים בחיים הכל קשה להחזיק מעמד ולהגיד שהכל איתו יתברך כל דבר שעובר עלינו כמה שיותר קשיים אדם אהבו בעיני בורא עולם אם הוא עושה מסירות נפש גדולה השכינה אומרת לא יבוא יום שאני אעזור לך שיהיה לך רק טוב מי שמצפה לישועה אני אשלח לך על מה שאתה סובל ולא מתייאש ולא עוזב את בורא עולם יש לא שכר גדול בעתיד לבוא אשריך אדם שעושה רצון השם כמה צריך לשמוח האדם שיש לא יסורים קשים ולא מתלונן אמונה עיקר שאדם אפילו הוא לבד מתחזק הוא משפיע על כל המשפחה קדושה כמה שהוא מתחזק כל הבית זוכה לישועות לאושר ולהצלחה לפרנסה אדם כשהוא עצוב צריך לרקוד ולשמוח
מה זה תשובה מלשון להשיב
צריך משהו להחזיר למקום , אנחנו צריך להשיב את הלב למקום שלו להב שלנו במקור שלא הוא אוהב שמחה , כשהלב , מתחלי ללכת בדרך לא טובה והוא מתחיל להעשות דברים שהלב לא אוהב , אז הלב בוכה כי הוא אוהב רק מידות טובות צריך להחזיר את הלב למקום שהוא אוהב זה אהבת השם אנו צריכים להוציא את הכל הדברים הרעים מתוך הלב,
להוציא מתוך הלב את הכעס תאוה
כסף בלויים לא טובים
איך מחזירים את הלב כל יום להתחזק בכל דבר מעט מעט כל יום להשיב את הלב למקום שלו לעשות , חסד לא לדבר לשון הרע , לאהוב אחד את השני לותר לא לכעוס כל יום דבר חדש, לותר לא לכעוס כל יום דבר חדש , כך מחזירים את הלב למקום שלו , אם אדם שיך לשבט טוב אף פעם אי אפשר להפיל אותם מהדת , יוסף ובנימין בני רחל היא הכניסה קדושה בכל הדורות לבניה אף פעם לא פלו כי יש להם קדושה חזקה זה בא מהצניעות שהיתה לרחל אמנו כמה שאישה חזקה בצניעות הבנים שלה יהיו צדיקים גדולים , אישה בדור הזה אישה צנועה היא מביאה גאולה לעם ישראל אין כמו צניעות אין משפחה מקבלת אישה לחזור בתשובה אדם צריך להתחזק לעשות רצון השם והוא וצריך לקבל עצות מאנשים חכמים איך לקבל תשובה רק תפילות וללכת בדרך השם דבר ראשון לעשות רצון השם אחר כך להיות בקשר עם אנשים יועצים שלא יהיה מחלוקת בבית הכל בסבלנות ולאט לאט
חזרה בתשובה זה בא מתוך הלב אף אחד לא יכול להשפיע על אדם מה לעשות הוא צריך לקבל הדרכה נכונה ולדעת איך להתנהג בבית אם הנאשים שלא חזרו בתשובה לקרוא הרבה ספרים רבנו הם טובים לגוף ולנשמה לחיים טובים ומאושרים,

כל דבריך יהיו בנחת לקרואת הרבה את אגרת הרמבן זה מחזק את מידת הכעס
איך לבטל מידת הכעס  

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש