סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל מתוק
תמונה של קבר הציון באומן
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
ילקוטי תפלות
רבי ישראל משורר נגונים בכותל המערבי קודם עלות השחר.....

הוי ,אוי קראתי שרבנו הקדוש לא אכל ולא טעם אפילו מים לפני התפילה , וההי לו כוח כזה שהאכילה והשתיה היה כמו נבלה , כמו דבר שהוא  לא טוב ,שהוא אסור רבנו הקדוש אמר: "מעולם לא שתיתי אפילו מים קודם התפילה ", כל ימי, הגוף רוצה לאכול ,רוצה לישון ,רבנו הקדוש אמר לו :" לא כרצונך : כרצוני!"

נהניתי מזה ,ראיתי שרבנו הקדוש לא היה צריך מחצות לילה עד אחרי התפילה , הוא לא טעם אפילו מים אניראיתי את זה , ראיתי גם -כן לקיים את זה , אני הייתי רגיל לא לשתות ולא לאכול מזמן חצות, אני התרגלתי וכבר זה היה אצלי דרך לעבודת השם ,אני זוכרה שזה נכנס בי כוח כזה שלא רציתי לטעום לפני התפילה ....
רבנו הקדוש , אנחנו לא מבינים איך הוא חי , כתוב בשיחות בספר "חיי מוהר"ן" שבלילה באמא נתנה לרבנו איזה דבר לאכול והוא לא רצה ,אז האימא אמרה לו :" אתה לא אוכל כלום, איך אתה יכול לחיות אם אתה לא אוכל כלום ?"
היא נתנה  לו איזה דבר לאכול , מזונות ,וקפה , הוא טעם רק קצת , אז היא אמרה לו :" בני ,איך יהיה לך כוח לעבוד השם ?"
אז הוא אמר לה : "אני יש לי כוח אחר, אני מקבל כוח רק מדברים אחרים ,לא מאכילה ,הכוח שלי , -" החכמה תחיה את בעליה", אני חי מהחכמה תחיה , החכמה !" יש לו כוח לזה כי יש לו חיות מ'חכמה תחיה את בעליה ,
"וגם יש אצלי אנשים כאלה שלא רוצים לטעום לפי התפילה כלל ,הם חיים מדברים אחרים ,לא מאכילה ,כל החיות שלהם היא רק ב' החכמה תחיה את בעליה " והם חיים רק מהחכמה ?" זה התורה הקדושה ,זה החכמה האמתית , הם לא צריכים לאוכל ,אם יש "לקוטי מוהר"ן " מרבנו הקדוש -כבר אין אכילה ? אנחנו עם ישראל , יש לנו זכיה כזה שיש לנו רבי כזה שהוא מלמד אותנו לא לאכול ולא לשתוח , רק לעבוד השם ,אנחנו מקבלים כוח מ' החכמה תחיה את בעליה " לא מדברים אחרים ,אנחנו מקבלים כוח מ' החכמה תחיה את בעליה ".....

אשרינו שיש לנו רבי כזה שהוא מגלה לנו ,מלמד אותנו הכול איך לחיות ואיך לאכול ואיך לישון ,צריכים לשמור מאוד כל דברי רבנו שיצא מפיו הקדוש ,צריכים למוסר נפשנו לעשות כמו שהוא מלמד ומדבר לנו ,הוא כבר הכין לנו הכול מה שאנחנו צריכים אוי ,אוי ,רבי כזה ....
כן לא לטעום לפני התפילה כלום , אפילו מים, לפני התפילה - לא אכילה ולא שתיה, אסור חס -ושלום ,לאכול קודם התפילה ,רק אדם זקן , חולה ,זה ענין של מסירות נפש אז יש לו דין אחר ,אבל ככה כשאדם בריא - חס -ושלום אפילו לשות מים קודם התפילה , ומי שלא ישן יש לו דינים , צריכים ללמוד ולידע איך להתנהג ,על -פי התורה ,אסור לאכול ולשתות לפני התפילה , והחסדיים הם אוכלים ושתוים לפני התפילה , הפך מרבנו , מה זה נעשה הפקד? הפך מרבנו ,הפך מהגמרא ,הפך מן התורה !!
אצל רבנו כתוב שהוא לא אכל ולא שתה קודם התפילה מזמן חצות, הוא לא שמע לכל העולם , הוא נתן לנו דרך ישר שלא לאכול ולא לשתות לפני התפילה , ככה אומר רבנו הקדוש , נו , ואנחנו צריכים גם -כן לעשות ככה ,צריכים להתחזק ולשמור כמו התורה הקדושה ,לא לאכול ולא לשתות לפני התפילה ,זה פוגם בתפילהילקוטי סבא ישראל אדורסר
                        ילקוטי תפילות
הגיע הזמן שיתגלה עולם ,ה'ילקוטי תפילות ', אנחנו לא יודעים כלום איזה פעלות הוא עושה בעולם ,כל דבור שלו הוא תקונים וחיות כל העולם !!! ה'לקוטי תפילות" צריכים להדפיס בכל העולם ,לכל הישיבות ,בכל מקום יהיה "ילקוטי תפילות" הם יראו אם היה כבר בעולם דבר כזה ,פלא כזה ,,,
,,,,,"ילקוטי תפילות"
היה "לקוטי תפילות" כזה בעולם ? זה רק של משיח!!!
יתגלה ,יתגלה אור השם ,אור של משיח, זה ה'לקוטי תפילות ' יגלה משיח צדקנו ,הוא יגלה מה זה 'ילקוי תפילות' ,משיח הוא יכנס כל העולם ,כל ישראל ,ויתקן אותם הוא יתן להם "לקוטי תפילות " והם יגידו "לקוטי תפילות "-זה הכול !! משיח משיח יגיד פרוש מה זה "לקוטי תפילות" מה זה "לקוטי הלכות " מה זה "לקוטי עצות , מה זה ספורי מעשיות " משיח הוא יקח כל פעם איזה טיפה מן הים ויגיד וכולם יהיו נעשים צדיקים , בעלי -תשובה גמורים ,צדיקים קדושים כולם !!!!

אשרינו שיש כבר בעולם "לקוטי תפילות ", זה היה ההתבודדות של רבי נתן ,הוא הוציא מההתבודדות שלו איזה ניצוץ, איזהטיפה מן המים הוא הוציא בשבילנו ,לשמוח אותנו , לחזק אותנו לרפאות אותנו ,הוא עשה "לקוטי תפילות " כל דיבור יכול לרפאות כל העולם , לשמח כל העולם ,לחזק כל העולם ,כל הדיבור !!!

איך יכולים להפרד אפילו רגע אחד מ"לקוטי תפילות" מ"לקוטי הלכות", זה עולה על כל התורה !!!!
אוי ,ה"לקוטי תפילות "..... כל מילה היא תורה תפילה של רבנו הקדוש ,הוא הרבי שלנו ושל כל העולם , כל מיני תקונים ודבורים שלו זה חכמה כזה שכל העולם יהיה עולם אחר לגמרי ,כן,
האם היה או יש בעולם "לקוטי תפילות" כזה ? כל דבור הוא כל התורה וכל הנגונים שבעולם וכל הרפואות !!! אוי אשרינו ,"לקוטי תפילות" של רבנו הקדוש ורבי נתן....
זה הספר י" ילקוטי תפילות " ,כמה בעלי -תשובה , נעשה מזה הספר , כולם אמר שאין כמוהו " כמו ה'לקוטי תפילות" - אין בעולם !!!"
בירושלים היה איש יהודי אחד ,לא זקן ולא צעיר , אני אמרתי לו :" יש כבר בדורות אלו אור פלא כזה , בלי זה - החיים לא חיים ,לא כלום !!!"" אני נתתי לו ה"לקוטי תפילות" ,ואחר כך הוא אמר :" הו ....  אתה החיית את נפשי ,הוא טוב כל -כך ,לא ידעתי שיש לנו אוצר כזה ,"לקוטי תפילות!"
הוא בא בכל לילה לבית הכנסת עם ה"לקוטי תפילות " להתפלל ואמר "לקוטי תפילות" והוא חי חיים טובים מה"לקוטי תפילות"הוא לא ידע מה לעשות מה לעשות אתי , אני נתתי לו מתנה כזה ...."לקוטי תפילות" והוא בכל פעם קרא אותי הוא שמח אותי , הוא היה שמח מאוד ואמר לי ""מה עשית!! טוב כזה אור כזה "לקוטי תפילות" כזה ..."
הוא היה לו חנות ברחוב הרצל בתל אביב והיה לו פרנסה ,ואני ידעתי איפה הבית שלו ,אני באיתי ובקשתי :" האדם צריך לאכול", הוא נתן לי קיגעל כבוד שבת קדוש , וגם כן בשביל הקדוש היה לי ,הוא כל -כך אהב אותי ,אני נתתי "ילקוטי תפילות"

                ילקוטי סבא ישראל אדוסר
                     ילקוטי תפילות
זה הספר "כתבתי רבי נחמן -תורות ותפילות" זה השם מסוגל מאד , "כתבי רבי נחמן ה"לקוטי מוהר"ן " זה באריכות ,אני לקחתי , את הספר של רבי ישראל קרדונר "קצור לקוטי מוהר"ן" ואני קשתי את ה"לקוטי מוהר"ן" -התורות ,עם התפילות ביחד ,והוא עשה הרבה בעלי התשובה ,
כתבי רבי נחמן ותלמידו רבי נתן , כל אחד יחפש את הספר הזה ,מה שזה ,מה שזה ...זה נורא מאוד , כל העולם לא יודעים כולם מהחיים לא יודעים כלל רק רבנו הקדוש בדבור אחד הוא מחיה ומקים ומחדש כל העולם ,כל אחד ואחד , זה הגאולה , כל דבור ודבר הוא גאולה בשביל כל אחד ואחד ,דבר פלא כזה עוד לא היה בעולם , !! אנחנו לא יודעים כלום רבנו הקדוש רחם עלינו, הוא גילה טיפה מן הים מי הוא ,מי יודע נ נח ? זה אין חיים ,אין כלום.....

אוי אוי אני רוצה לגור בירושלים, אולי יהיה יותר טוב ,אם יש לך דירה בירושלים , ויש לך חדש בשבילי עם שולחן קטן -טוב , אני רוצה לנסוע לירושלים להתפלל ,מכאן אני נוסע לירושלים
אני הייתי מהראשונים שהלכו עם מלחמה עם כל העולם ,אני לחמתי עם גבורים , עם רבנים מפרסמים בעולם ואני עשיתי את שלי , וברוך השם יש כבר עכישו ספרי רבנו הקדוש בכותל ,זה סימן על משיח!!!
כן ללמוד ליד הכותל בכל השטח ספרי רבנו ,באמת - לא בשקר , לא כמו השקרנים ,ברוך השם שזכינו בדורות אלו לאור כזה ,פלא כזה ,מה שיש לנו בדור הזה , זה ימות המשיח!!

ארצות הברית מלא מחלות ,ופה מלא רפואות נו שהאנשים יבואו לכאן ויהיה להם כל הרפואות לכל המחלות ,יבואו לארץ ישראל - יקבלו רפואה יש ארונות ספרים בכל הרפואות ,לכולם !!
יבואו מחלות מחלות כאלה , ותכף יהיה להם רפאוה שלמה אני יכול לספר הפראות והישועות שישי שמה בכותל , כולם יבואי לירושלים לכותל וכולם יחזרו ברפואה שלמה ,אז כל החולים שבעולם יבואו לפה , כל הרופאים יבואו כשישמעו שיש כאן חולים הרבה ,הם יבואו וימצאו את כולם בריאים , אז לא יהיה להם פרנסה , אבל הם גם- כן ישמחו הרבה שבא הזמן שבכל דבור יש רפואה לכל החולים ,
נ נח נחמ נחמן מאומן הוא נותן רפואות לכל החולים הקשים שאי אפשר לעזור להם ,רק יגיד -יקבל !!
רבנו הקדוש אמר: "כל היהודים צריכים לבוא לגור בארץ ישראל !" רק בואו
בואו בואו בואו....

רבנו הקדוש נסע לארץ ישראל בזמן מלחמה יש מעשה מה שעבר עליו ברוך השם הוא בא לארץ ישראל בשלום וחזר בשלום בדרך נסים גמורים מה שאי אפשר להשיג
וכשרבנו הקדוש בא מארץ ישראל הוא נסע דרך כפר לא רוחק מהרב הצדיק המגיד טירטוויצע אז נודע להמגיד שרבנו הקדוש ברוך השם חזר מארץ ישראל הוא נמצא בהכפר ,אוז המגיד לא היה מוכן מלבש , לנסיעה לקבל את פני רבנו הקדוש אבל הוא תכף התחיל לרוץ לרבנו הקדוש ואמר שילכו אחריו עם עגלה {עם בגדים } והוא היה ארץ כל- כך בכוח ובמהירות שהוא בא עוד לפני העגלה !! העגלה יצאה תכף אחריו ,והוא בא לרבנו הקדוש לפני שבאה העגלה התלהבות כזה , הוא היה איש זקן בן שמונים שנה ,רבנו הקדשו היה נראה כמו ילד , רבנו הקדוש כשבא מארץ ישראל הוא היה בערך בגיל עשרים ושמונה , עשרים וששה שנים ומהגיד רץ כשרבנו בא מארץ ישראל ,
המגיד מטירטוויצע הוא היה תלמיד הבעל -שם הטוב , הוא היה גאון וצדיק גדול מאוד והוא היה יחיד מבין הצדיקים האמיתיים שהוא ביטל את עצמו לרבנו הקדוש , הוא היה היחיד בין הצדיקים הגדולים שהוא הכיר קצת את גדלת רבנו הקדוש והוא היה איש זקן והיה גאון ,והוא אמר לרבנו :, אתה רבי ! אתם הוא הרבי שלי !"


זה הספר תורות ותפילות זה השם מסוגל מאוד כתבי ר' נחמן...כתבי רבי נחמן ותלמידו ר' נתן כל אחד יחפש את הספר הזה מה שזה מה שזה, זה נורא מאוד כל העולם לא יודעים כלום מהחיים  לא יודעים כלל רק רבנו הקדוש בדיבור אחד הוא מחיה ומקיים ומחדש כל העולם כל אחד ואחד..."(ר' ישראל סבא זצ"ל..)

   ילקוטי סבא ישראל אודסר
                          ילקוטי תפילות
מישהו בא מצרפת הוא מצא בכותל "ילקוטי תפילות" אז  הוא אמר :" הוי זה טוב מאוד , זה כל חיותי ?"
אמרו לו : "אבל אתה לא יודע מה אתה אומר ,זה הספר הוא מברסלב !" הוא אמר להם :, שיהיה מברסלב ,אבל הוא טוב מאוד , אני רוצה גם להעביר את זה מה שיש בעולם ,
אני נתתי לו ה" ילקוטי תפילות " והוא אמר "ילקוטי תפילות" בכותל במתיקות כזה ,ואחר כך הוא אמר לי :" אוי יוי יוי ,לא ידעתי מה שזה ,לא ידעתי שיש "ילקוטי תפילות כזה בעולם ,אני לא צריך - אני מוכרח אותו , ה"ילקוטי תפילות "הוא בא לעולם רק בשבילי !" הוא בא הבתיה וספר להם .: " בירושלים יש בית -חולים שהוא מרפא כל המחלות בחנם !"
אחר -כך בא הרב שלו ואמר לי :" הו ..לא ידעתי שיש "ילקוטי תפילות" בעולם ,לא ידעתי מה שזה "
יש עוד משהו ? בוא . בוא , בוא , יש אבא גם -כן ? יש מקום גם בשבילו ,בוא בוא ,למה הוא מחכה < האבא הוא רוצה גם - כן להתקרב לרבנו ? נו ,יש ה"ילקוטי תפילות "ה"ילקוטי תפילות" הוא יכול לקבל כל העולם ה"ילקוטי תפילות " יכבוש כל העולם ,שזה יהיה השמחה הגדולה בעולם ,הוא יתגלה ,- ה"ילקוטי תפילות" !!! בכל דברו של ה"ילקוטי תפילות" הוא חיות של כולם הוא נותן חיות לכל העולם ,לכל הרשעים , ה"ילקוטי תפילות" הוא ישנה כל העולם ,הוא מרפא כל העולם !!יש חתיכת נייר שהוא החיות של כל העולם רק חתיכת נין קטן הוא כובש כל העולם ,זה הבית חולים של כל העולם ! איזה משוגע לא יקנה נייר בשביל כל הבית שלו בשביל שיהיה להם רפואה ? ה"ילקוטי תפילות" הוא רופא ומחיה ומחזק כולם ,הוא מחדש כולם , נשמה חדשה , על ה"ילקוטי תפילות" על יד הכותל -עומד הכול ,כל התורות!!!

בס"ד
הרני רוצה לעבוד את ה' יתברך באמת באמונה ובשמחה בתמימות ובפשיטות

ובכן,הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זתע"א!!!!!!!

הרני משליך עלייך אבי מלכי ואלוקי

את כל תנועתי מחשבותי רצונותי דיבורי מעשה שלי של אשתי (לעתיד ) של ילדי של כל הנלווים
הנלווים אלי שיהיה הכל כרצונך יתברך באמת!!!הוספת תגובה

1 תגובות לכתבה
1. umJfGfwqZejPOIKjx Melva (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/07/13 15:17
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש