סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                 עלינו לזכור וזאת לדעת!
1 }זכות קדימה לעשות טובה - למי שעה לך רעה!
2}אל תבצעי שום פעולה לפני - שבקשת מה' הצלחה!
3}הרבי לתת צדקה - כי זו תחלופה מאוד קלה !
4}אמרי בכל יום את פיטום הקטורת , כי זו סגולה למנוע את המגיפה המשתוללת!
5}סגולה להינצל מכל רע- להגיד פרק ס"ז בתהילים בצורת המנורה !
6}לכל חולי וכל מכאוב להגיד את תפילת חזקיהו המלך בשעת חוליו ,
בנביא ישעיהו פרק ל"ח מפס' ט' עד פס' כ' ועד בכלל - ניתן להשיג את התפילה בטל :02-5388060 02-5813370
7}לא מסתדר לך ענין חשוב - פני אל ה' בתחינה ובתחנון!
8}ה' הוא האלוקים , ואין עוד מלבדו ,!- פני אל ה' בתחינה ובתחנון!
9}במקום לרצד במחשבה של פחד בזמן של טיפול שיניים מורט - העבירי במחשבה אין ספור פעמים -"שויתי ה' לנגדי תמיד ":
10}שקט ואין תגובה - קשים מתגובה קשה!
11}אל תטרקי טלפון כשמהעבר השני עומד - אדם קשה יום ומר נפש !
12}טריקת טלפון באמצע הסבר חיוני , כשהמילה החשובה עדין לא הספיקה להאמר - מרגיזה עד להקפידה - וחבל !
13}בטבעתו של שלמה המלך היה כתוב - גם זה יעבור - והעבר אינו נתון למכירה!
14}יש נסיון ויש נסיון - האחד מתאים לכתת גנון והשני לאוניברסיטה !
15}חולה במשפחה מהווה - בית חרושת של מצוות ביקור חולים!
16}נפגעת , נעלבת קשה וגם ניזקת קשה - הכל משמים וגם זה יעבור !
17}לכעס אין מדור בקרבך - כי הכל משמים והכל לטובתך!
18}נזכור תמיד וכל נשכח!- בשמים מצלמים כל צעד ממש !
19}ישנם נסיונות שהם בבחינת - קבלת יסורים - בסתר !
20}כשיש צורך להרגיע ולעודד - פתחי את פיך ויאירו דבריך!
21}כשנושא עין רעה מעסיק אותך יתר על המידה - את גורמת ללמבוכה רבה!
22}מקומך ומזלך בחיים הזמניים דומים למקומך ברכבת נוסים - שניהם בבחינת זמניים!
23}כשאתה מארח בסעודות שבת - הקפד לקדש על היין ! ומיד !
24}כשאתה המארח לקוי בקמצנות - האורח יגיב בזעם עצור!
25}אם אתה מרגיש שאין לך שליטה על קמצנות מופרזת - מצות הכנסת אורחים לא תהיה מושלמת!
26}חסוך ואסוף כל פרוטה ואגורה - לאורח תתן ארוחה כהלכה!
27}אין אדם מושלם בעולם , מושלם הוא - מי שאתה משלים עם חסרונותיו!
28}עבודה מייגעת של גבאי צדקה - מתכון קל לכל כפרה !
29}בצעו מיד פעולות חשובות - כי מיד יבוא פעולות נוספות!
30}יום האתמול - האם אכפת וחשוב לך שכבר עבר ! כך יהיה חשוב ואכפת לך גם יום המחר - {כמובן במובן הגשמי},
31}אל תירצי לרוץ קדימה - תירצי באשר יוצרך רוצה!
32} זה כלל לא במקרה שאתה חיה בסביבה שה' יעד לך !- חי בשלום ויוטב לך!
33}לפני התפילה , אני מתפלל - שבשעת התפילה אני אתפלל!
34}אימתי התפילה נשמעת? כאשר הנפש נכנעת , העין דומעת - והתלאה לקירות נוגעת!
35}בכוח התמימות אפשר גם אפשר - את מה שנראה כאי אפשר !
36}לעולם אל תסיקי מסקנות - משמיעת צד אחד !
37}בשעת פיוס והבהרת אי הבנות - היי נוחה ונינוחה !
38}קלך התקיף וטון הדיבור יכולים לגרום - לריחוק אמיתי!
39}השני - בעצם לא כ"כ - יתכן שרק רע לו ומר !
40}את רוצה שישכחו מעשיך הרעים ! - השכיחי מעצמך מעשי אחרים !
41}תני תמיד אופציה להדברות - זה ישכיח כעס ותיסכול!
42}חכם הוא - מי שמשכיח את העוולות של השני!
43}בדקי ומצאי , אם בסך הכל השני הוא חיובי - אנא סלחי לו על מקרה שלילי!
44}"זכור ואל תשכח "! נאמר  על מלחמת עלמלק ! ולא על מלחמות היצר של חברתך !
45}רגע אחד של כעס וזעם - יש בכוחו להרוס - כל טעם ,
46}מה אנו ומה חיינו - ואם כך - מה מקור גאותינו,
47}אני עסוקה בגידול - ילדי היקרים - זה לא תרוץ - לאי עשיית חסד לאחרים,
48}יש ברכה של הספק מבורך - כשאת מתנדבת - למען הנצרך,
49}"חכם לב יקח מצוות"= רדפי והשיגי - בכל הכוחות,
50}איך עולים בסולם  הדרגות ?! כאשר מבליגים - בתחושות קשות,
51}עצב טובה- להנצל מלשון הרע- את שם חברתך - לא להזכיר במאומה,
52}לשון הרע- פיתוי לרגע - הורס שובר - ויוצר כל פגע,
53}לשון הרע- הנאה רגעית - מילוי תאוה - מאוד שטנית ,
54}הפרזה בפאר הבית והביגוד - אי הערכה לאמת שבפנימיות,
55}מה אומרים על אדם  שנפטר - אף לא מילה - על ביתו המפואר,
56}עריכת שמחות בפאר והדר - אינו עושה - את האדם מאושר ,
57}מה עלי לעשות כדי לקבל הערכה ?ודאי שלא - בעריכת שמחה בהגזמה ,
58}הכדאי לעמול ולגלגל חובות - כדי להגיש - חמש מאות מנות?!
59}חזור ושנן - את האמור לעיל ,

         יהי רצון שנפיק תועלת מהדברים האמורים
ו"לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה "ולה' הישועה !
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש