סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                   דברים שנאמרו לזיכוי הרבים
                          מלחמת היצר
                        הבה ונלמד ממי ?! מיצר הרע !
                       כיצד לנהוג בחיים !
למעשה כל חטא עוון ופשע , שאדם נכשל בו בחייו, בין אם הוא מוציא דבר שקר מפיו , או נכשל בלשון הרע, כעס וכדומה , חטאים כגון אלו באים בעצת
                           ביצר הרע!
                     מיהו אותו יצר הרע
מיהו אותו המסוגל לבנות את עתידנו וגורלנו בעולם הזה ובעולם הבא!
                  מנין שואב הוא את הכוח להכשלינו!
ובכן , בואו ונעשה הכרות עם מי שאנו מכירות כבר מזמן
אין המלווה אותו בכל צעד בחיינו - מאז הולדנו , ולמרות זאת , רוצים אנו להכירה אם אחד ממשפחתנו הקרובה , כיצד יתכן שאיננו מכירים אותו ?!
                      יצר הרע- הוא מלאך מן השמים,
                      יצר הרע- עושה את תפקידו באמונה!
                     יצר הרע- שומע גם שומע בקול ה'!
                          הכיצד יתכן?
האדם נברא בעולם לתכלית מסוימת , אדם לא הגיע לעולם הזה , כדי לבלות את היום, החודש והשנה , הסידורים חיצוניים של גשם וארציות,
האדם לא הגיע הנה כדי לבנות בית - וכשכבר התרגל לביתו המפואר ,מיד הוא שואף ומחפש לבנות בית אחר גדול ומפואר יותר , שאלו "הבל הבלים אמר קוהלת"
אם כך בואו ונחשב כולנו יחד , את מי אנו מעריכים באמת ! רק כאשר אפשר להגדיר את האדם כבעל מידות תרומיות , כמסתפק במועט , כמפזר את ממונו לצדקה , כסבלן , כמוחל , כנעלב ואינו מעליב , כותרן , כצנוע עניות ושפל שעיניו , אך ורק כששואף האדם ורוצה לקיים את דבר ה' , המתמיד בתורה הקדושה , המתפלל בדבקות ובכוונה , ומנצל את רוב ימיו ושנותיו בעסק התורה והמצוות,

והרי כל רשימה זו היא בעצם - נגד עצת היצר הרע , שהרי למה שואף היצר הרע?ומה תפקידו בעולם ?תפקיד שהקב"ה נתן לו - וזה יעודו!
לשקר , להשפיע על האדם לחטוא ,לצייר לו את העולם הזה ברוב הדרו זיוו ויופיו , כדי להחטיאו על כל צעד ושעל , והרי היצר הרע יודע את האמת שכל מה שהוא אומר לך לעשות הרי זה ההפך הגמור ממה שמחובתך לעשות,

אם חלילה , שמעת בקולו לכל אורך הדרך , הפכת את הבלי העולם הזה לעיקר ותכלית החיים, אכזבתך תהיה מרה וקשה , כי בבוא העת , כשהאדם נפטר מן העול הוא צריך לתת דין וחשבון על מעשיו בעולם הזה , או אז יבוא היצר הרע , יקטרג עליו וכה יאמר :
הנה הגעת לסוף דרכך , מדוע שמעת לקולי ?! אני הרי- בצעתי את תפקידי  האמונה , רימיתי אותך , רק כדי שתתגבר- ולא תשמע לקולי , וכתוצאה מכן ישולם לך שכרך בעולם הבא,
אני בצעתי את תפקידי בשלמות , פיתיתי אותך בכל עת ובכל שעה והיכן היית אתה?! אייכה !
מדוע שמעת לקול השטן , וכי לא ריאת שסוטה אתה מן האמת ?מתכלית האדם בעולמו ? האם תכליתך היא חיי פאר והדר ? וכי תפקידך הוא חוסר מעש ?מיעוט בתפילה ובמעשים טובים?איה המצוות הרבות שנזדמנו לך בחיים , מדוע לא אספת אותם כדי לצבור מהם הון רב?מדוע דאגת למלא בהון את הבנק שלמטה , בנק הארצי , כשאחרי מותך שווה הכסף כקליפת השום? כיצד יתכן שלא דאגת למלא את הבנק הרוחני שלך ?מדוע לא חשבת על קופת החסכון שלך בבנק האמיתי ? בבנק הנמצא בשמי מרומים ? האם לא דאגת שיהיה לך ממה להתפרנס לעד ולנצח נצחים ?מדוע דאגת לשבעים שנות שובע ועונג בהפרזה , כשלעומתם ויתרת על חיי נצח שהם מליוני ומליארדי שנים אין ספור ואין קץ.


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש