סבא ישראל
סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

אור אמונה שירת שלמה

ראשי >מהי אמונה>אור אמונה שירת שלמה
אור רבינו
בס"ד
              אור אמונה
                     שירת שלמה
והעצה לכך נאמרה בתורה {דברים ד , ל'ט }:"וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד "ף , "וידעת"- זוהי הידיעה השכלית , כלומר :האדם חייב להאמין באמונה שלמה, דהיינו בידיעה ברורה , שה' הוא המשגיח בכל העולמות , ואין עוד מלבדו , אך בזה לא די, יש צורך גם ב"והשבות אל לבבך "להרגיש ידיעה זו בלב , כל זמן שהידיעה היא רק בשכל ללא הרגשת הלב זו אינה תחשב אמונה אמתית ועל כך נאמר בהמשך :"ושרמת את חוקיו ואת מצוותיו "וגו' , כלומר :כאשר תקיים את "וידעת "עם "והשבות ",אז תוכל לשמור את חוקי ה' יתברך ואת מצוותיו בשלמות,
לכן על הארץ להשתדל בכל כוחותיו לחיות את חייו מתוך אמונה מוחשית , דוגמא לכך מספרת הגמרא {ברכות ה,ב}על רב הוא שהחמיצו לו ארבע מאות חביות של יין , הלכו אצלו חכמים ואמרו לו שיעיין במעשיו , אמר להם :וכי חשוד אני בעיניכם ?!אמרו לו :וכי חשוד הוא הקדוש ברוך הוא שיענישך ללא דין ?!אמר להם שהוא אינו יודע במה חטא , שמא הם יודעים ?אמרו לו שלא נתן לאריסו את הזמורות המגיעות לו בנוסף לחלקו, קיבל על עצמו לתקן את הדבר , ומיד חזר החומץ להיות יין , ויש אומרים שהחומץ התייקר ונמכר במחיר יין ,
אם דבר כזה היה קורה אצלנו , אמר רבינו החזון איש זצ"ל , היינו מחפשים את העילה לחימוץ היין בגורמים טבעי אך לא כן חז"ל , הם חיו באמונה מוחשית , כאשר קרתה להם תקלה חיפשו את הטעון תיקון בעולמם ,וידעו שרק כך יצליחו למנוע את הישנות הדבר,
דוגמא נוספת לכך :הנה כאשר יחלה אדם או קרוב ממשפחתו , הרי ירוץ למרחקים להשיג ולמצוא את הרופא היותר מעולה , ואינו חס על הממון והטרחה למטרה זו , אכן נכון שאף הולך הוא לבית הכנסת לבקש שירבו באמירת תהילים,
ועל כך מסופר ,שפעם בא איש אחד לבית מדרש , ובכוח לפני הסבא מבנה רדוק זצ"ל שיעזור לו היות ובנו חולה מאוד , אמר לו הסבא :יש לי עצה טובה בשבילך , אשתדל להביא עבור בנך את הרופא המפורסם והמומחה ביותר , אבל אתה צריך מאה רובל כסף !האב המדוכדך בלית ברירה הסכים לכך , אז אמר לו הרב :עליך לשכור עשרה אנשים שיתפללו בעד החולה ויאמרו אמן יהא שמיא רבא, וכהבטחת חז"ל {שבת קיט , ב}:שהעונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו קורעין גזר דינו , ובודאי תעלה אי"ה רפואה לבנך, אז החל האיש לגמגם ולהתחרט על השכר המרובה שהרב ואמר לו :האיך אוכל לעזור ולהתפלל עליך , אחרי שאתה בעצמך מסתפק ומפקפק באמונתך בה' , שרק הוא הרופא הנאמן להועיל ובידו להמית ולהחיות,

השאלה הנשאלת היא כיצד מגיעים לאמונה מוחשית ?ישנם כמה דרכים לכך :
א}בכל יום בבוקר , כשאנו מתפללים תפילת שחרית ,נתבונן בפסוקי דזמרה המבארים את גדולת בוראנו , ועל ידי כן נזכה לקבוע בלבנו את האמונה בה' יתברך,
ב}התבוננות בבריאה כולה , כמו שביארנו לעיל , כשהאדם יתבונן בכל מהלך הבריאה בכל היצורים כולם , יראה עד כמה רבה היא חכמת הבורא יתברך , ועל ידי כך יגיע לאמונה בה',
ג}הליכה אחר רבותינו בתמימות מביאה את האדם לאמונה בבורא , וכהסברנו לעיל,
ד}מידת העונה - לקנות בנפשו מידה חשובה זו, המביאה את האדם להכיר בפחיתות שכלו שאין הוא יודע הכול ,אין הוא הכול יכול , מדיה זו מטהרת את הנפש מאוד , מצילתו מכל מיני הרהורין רעים ומחזקתו באמונה שלמה  {רבינו   הסטייפלר  זצ"ל}
ה}לדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל עת , כמו הבן המדבר עם אביו, כל דבר שהנך זקוק לו , בקש אותו מהקדוש ברוך הוא , וכאשר רואה אתה שתפילתך התקבלה , מן הראוי הוא שתשוב ותפנה לה' ותודה לו בשפה שלך, ובכך נקשר אתה לבוראך ,ואם עושה אתה כן בתמידות תזכה לאמונה שלמה בה' יתברך,
ו}לעשות כעצת ה"פלא יועץ "- להתבונן במעלתו ובשכר ובעונש המצפה לו , וכפעם בפעם אמור יאמר האדם :"מה לך יצרי , תמיד תרדפני , יגער ה' בך השטן , כי אני יהודי בן יהודי , ואני מאמין באמונה שלמה במציאות ה' לנגדי תמיד ובשגחתו הפרטית בפרטי פרטות , וכי הוא משלם שכר טוב על כל שהוא דבר טוב - מחשבה דיבור מעשה , ועונש רע ומר על כל שהוא דבר רע - אפילו על שיחה קלה ועל כל מחשבה רעה , הנה כי כן ראוי לי לעשות הטוב והישר בעיניו , ככה אעשה ולא אשנה ",וכזאת החי יתן אל לבו , ויתמיד במחשבתו ויעמיק בה לארכה ולרחבה ללכת בשבילי האמונה , ולזכות לחיי העולם הבא למנוחה נכונה ,ועיקר הכול לעשות נחת רוח לפני שוכן מעונה,
ז}הזהירות מחטאים המטמאים את הנפש , יזהר האדם ממאכלות אסורות המטמאים ומטמטמים לבו של האדם , ידקדק בכשרות למהדרין ולא יסמוך על כל אדם בנושאים אלו, יזהר מן הגזל, יזהר מלקרוא בספרים חיצוניים או בעיתונים לא כשרים {רבינו הסטייפלר זצ"ל בהקדמת ספרו "חי עולם"}
ח}לימוד התורה הקדושה , התרופה להנצל ממחשבות ובלבול הדעות הוא רק להתחזק בתורה ותפלה ובעבודת הבורא יתברך , ובהמשך הזמן כל המחשבות כולם כליל יחלופו הוא בדוק ומנוסה {שם]
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיעזרנו על דבר כבוד שמו , שנזכה כולנו להיות מאמינים בני מאמינים וממשיכים שושלת אבותינו באמונה שלמה וטהורה אמן !            

הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש