תמונה של קבר הציון באומן
סבא ישראל מתפלל כותל המערבי בירושלים
סבא ישראל
קבר הציון באומן
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

לדבר עם ה' ייסוריםו

ראשי >לדבר עם ה'>לדבר עם ה' ייסוריםו
אור רבינו
בס"ד
            מבקשי ה' הפצת מעיינות פנימיות התורה ר' יעקב אלבוים
           ***************************************************
                   ייסורים 
                  
רבונו של עולם , אני מאמין באמונה שלימה שהייסורים הללו באו אלי בהשגחה מדוייקת ובבטחון מלא אני מאמין שכל מה שקורה איתי- אתה עושה את הכל , וכל מה שאתה עושה , אפילו דברים קטנים , זה לטובה , וגם הייסורים הללו הם לטובתי ועל ידם אתה גומל איתי חסד ומנקה אותי מהליכלוך הרוחני שנדבק בי כתוצאה מהעבירות שעשיתי , ויהי רצון מלפניך אב הרחמים והסליחות ,שע"י סבל זה שאני סובל בייסורי הנפש והגוף , יתבטלו ממני כל הקטרוגים , וכל הגזירות הרעות יתהפכו לטובה , ואזכה לכפרה סליחה ומחילה על כל עוונותי , מגילגול זה ומגילגולים קודמים , והריני מכוין לקיים בזה שתי מצוות מהתורה : מצות האמונה והמצוה להצדיק עלי את הדין ,
ויהי רצון מלפניך ה' יתברך , שהייסורים הללו והסבל הזה שהבאת עלי ברחמיך הרבים , יעלו לפניך בצערו של {פלוני } בענין {חזרה בתשובה ,בריאות,פרנסה , שידוכים , שלום בית , גידול ילדים וכו'}

מבקשי ה'
מכיאל 055-228182
מרגלית 055-228183
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש