סבא ישראל
סבא ישראל עם צדיקים
סבא ישראל
סבא ישראל
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

הבטחות של רבנו למתקרבים אליו שיזכוו

ראשי >דברי רבנו>הבטחות של רבנו למתקרבים אליו שיזכוו
אור רבינו
בס"ד
               הבטחות של רבנו למתקרבים אליו שיזכו לתקון
           ************************************************
אמר רבי נחמן לפני פטירתו : "מה לכם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם ...ומה אם הנשמות שלא הכירו אותי כלל , הם מצפים על תקונים שלי מכל שכן אתה ..."
ואמר :מי שבא אצלי {הכונה לאמן לקברו} ומספר לי חסרונו אני יכול לתקנו בתקון כזה שאף אחד אינו יכול לתקנו!!!"
ובפרט מי שזוכה להיות אצל רבנו ז"ל באמן בשבת קודש, על זה אמר רבנו :{השבת שבאים אצלי הוא גדול וטוב יותר משבעה פעמים שיתענה האדם משבת לשבת " קורא יקר ראה נא איזו הבטחה נפלאה , שבת להיותאצל רבנו זה יותר גדול וטוב מאשר להתענות ממוצאי שבת עד יום שישי ברציפות !!!!
7 פעמים !!!!}
והבטיח רבנו בנוכחות 2 עדים צדיקים גדולים , שכל מי שיבוא לקברו באמן ויתן פרוטה לצדקה {לעלוי נשמתו של רבנו}, ויאמר תקון הכללי 10 המזמורים , אזי יושיע רבנו לזה האדם ויוציא אותו מהגיהנום ,"אפלו אם יהיה האדם איך שיהיה , אפלו אחם עבר מה שעבר!!! רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאולתו חס ושלום,
ומה שאמרו חז"ל על דוד המלך , שבזמן שמת אבשלום בנו זעק :"אבשלום בני בני "ועל ידי זה העלה את בנו משבעה מדורי גיהנום והכניסו לגן עדן ,- אמר רבנו נחמן , שהוא יכול להעלות בדבורו סתם את האדם מכל השבעה מדורי גיהנום ולהכניסו לגן עדן,
ופעם גלה רבנו {מלפני כמאתיים שנה }לתלמידיו מה יהיה בדורותינו אלה טרם ביאת משיח , וכה אמר :קודם שיבוא משיח כמה צדיקים יהיו אז צועקים בקול גדול על אמונה כמוני היום , עד שיהיה נחר גרונם ולא יועיל , ויהיו כמה מפרסמים ומנהיגים של שקר{אמר המעתיק , רבנו לא התכוון רק לחילונים או כיו"ב, אלא גם פנימה פנימה בתוך העולם החרדי , כי הארץ צריך לחפש ולבקש האמת תמיד , ולהשתדל להשיג את השם יתברך יותר ויותר מכל מדרגה שהאדם מצוי בה , ואמת השם לעולם לעזור ולהאיר לדורשיו
ולפי החיפוש והבקשה כך המציאה מי שיזכור זאת}, ואין ספק שלא ימצא אז קיבוץ כמונו היום יחד , שחפצים באמת לשמוע דבר השם , ואף על פי שיהיו אז איזה כשרים בדור אך יהיו מפזרים ,"ואז ביקש רבנו לכתוב דבריו על ספר "למען ידעו בימים הבאים שכבר היה מי שידע זאת מקודם , למען יתחזקו באמונה בו ואמר : העולם צריכים אותי גם הם צריכים להחזיר אותם למוטב , גם אמות העולם צריכים אותי,

הוספת תגובה

1 תגובות לכתבה
1. KjJKuvInPfcHrkQjgW Ranielson (משתמש/ת אנונימי/ת) 2012/07/15 09:11
חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש