סבא ישראל אוהב ילדים
סבא ישראל
סבא ישראל אוהב ילדים
סבא ישראל מתוק
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...

מתוך ספר המידות

ראשי >דברי רבנו>מתוך ספר המידות
אור רבינו
בס"ד
                     מתוך ספר המידות
                    **************************
      המתפלל על חברו , והוא צריך לאותו דבר , הוא נענה תחילה
*לעולם יקרים אדם תפילה לצרה
*מי שמעביר על מידותיו תפילתו נשמעת
*על - ידי תפילה יכול לשנות את המזל,
*על ידי בטחון , הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו,
*כשהצבור מתפללים היא עת רצון,
*על כל הדברים , הן על דבר גדול הן על דבר קטן ,תתפלל,
*אל יתפלל אלא בבית שיש בו חלונות ,
*על ידי צדקה בשתי ידיים תפילתו נשמעת ,
*בשעת תפילה יפרוש כפיו כאילו מקבל איזה דבר ,
*שבת וראש חודש יותר מסוגל להעלות התפילה,
*תפילה שהיא בדמעות היא נתקבלת,
*צריך להתפלל בשלום העיר אשר אתה דה בה,
*צריך אדם להתפלל על זרעו ולע כל הבאים אחריו,
*אסור שאדם יהיה כפוי טובה בין לישראל בין לגוי,
*מי שמתפלל על ישראל , הקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו,
*החולה שמתפלל על עצמו בדמעות , בודאי שהקדוש ברוך הוא ירפא אותו ויקבל תפילתו,
*מי שנדר איזהו נדר, אין מקבלין תפילתו עד שישלם את נדרו,
*מי שאין בו אמונה אין תפילתו נשמעת ,
*כשתשמע חרפתך ותשתוק תזכה שיכנה הקדוש ברוך הוא בקשתך,
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש