סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

התלמידים של רבינו


מבין תלמידיו הרבים, הייתה לרבנו קבוצה פנימית של חסידים, ששה ענקים הם, כדוגמת ששת קני המנורה ונר המערבי הנקראים בפי חסידי ברסלב "המנורה". חסידים אלו היו: ר' נתן, ר' שמעון, ר' שמואל אייזיק, ר' יודל, ר' אהרן ור' נפתלי. עובדות וסיפורים רבים מהם, נמצאים בספרים : "חיי מוהר"ן", "כוכבי אור", "אבניה ברזל". כאן מובא חלק מהסיפורים המובאים אודותם, הנותנים לנו אפשרות להציץ אל עולמם הרוחני הנשגב, ודבקותם הרבָּה ברבנו.


רבי שמעון - היה התלמיד הראשון של רבנו. ר' שמעון התקרב לרבנו ביום חופתו של רבנו, מיד לאחר שרבנו כסה את פני הכלה, כנהוג, הלך רבנו ופנה לכמה מבני הנוער ודבר עם כל אחד בפרטיות.רבי אהרן בר' משה גולדשטיין, הרב של ברסלב (תקל"ה-תר"ה, 1775-1845) כבר בהיותו צעיר, היה רבי אהרן מוכר כפוסק הלכה, ואפילו שימש כרב בחרסון עוד בחיי אביו שהיה רב ראשי שם.

רבי יקותיאל המגיד מטירהוויצע הסתופף עוד בצל המגיד ממזריטש, לפי גירסא אחרת עוד הכיר את הבעל שם טוב, היה מכונה "המגיד" מכיוון שהיה סובב בעיירות ומשמיע דברי אגדה ומוסר.

רבי דוב (בער) מטשערין - התקרב לרבנו בצעירותו כאשר עוד היה רבנו בעיר מדוודיבקע, רבי דוב היה מהעיר מדוודיבקע, לאחר נישואיו עקר לדאשיב שם היה סמוך לשולחן חותנו מספר שנים, בהיותו בדאשיב היה מקורב להרב יודל ולהרב שמואל אייזיק מדאשיב )ראה להלן), כאשר הסתיימה הנדוניה של חותנו חזר לאביו בעיר הולדתו מדוועדיווקע.

רבי יודל מדאשיב חתנו של הצדיק הקדוש רבי לייב מסטרעסטיניץ. ר' יודל למד עם חותנו קבלה ותורת האר"י ז"ל. ר' לייב כה העריך את כוחו של חתנו שכאשר קרבה הסתלקותו על הים בעת שנסע לארץ ישראל אמר ש"אם היה ר' יודל עמי בעת נסיעתי לארץ ישראל הוא לא היה מניח אותי להסתלק". ר' יודל נמנה על שומעי לקחו של הרב הקדוש רבי פינחס מקוריץ, ישנה גרסה האומרת כי לאחר פטירתו של רבי פנחס מקוריץ הנהיג לתקופה ר' יודל את חסידיו בדאשיב, בין שומעי לקחו היה רבי דוב (בער) אשר היה עובד ה' מיוחד במינו, כאשר עקר רבי דוב (בער) למדוודיווקע התקרב לרבנו, וכאשר חזר ממעדוודיבקע לדאשיב שם הנהיג רבי יודל את העדה דרש ממנו ר' יודל הסבר על דרכו החדשה, לאחר שהתרשם מאוד מדרכו של הרבי הצעיר לא נמנע מנסיעה אליו למרות היותו מבוגר מרבנו ועומד בראש הנהגת עדה, (היה מבוגר מרבנו ב-כחמש עשרה שנה).

רבי נפתלי - (תר"כ) ידידו של ר' נתן מתקופת היַלדות, יחד עמו הגה בתורת ה' ונתעלה בתורה וביראה, גם רבי נפתלי היה שוחר ומבקש רוחניות ובשמעו מרבי ליפא אודות רבנו הצטרף לר' נתן ויחד נסעו עם רבי ליפא ורבי זלמן הקטן (ראה להלן) להכיר את רבנו לראשונה בקיץ תקס"ב. כמו ר' נתן, כך גם ר' נפתלי התקשר מיד בקשר אהבה רוחנית לרבנו ומאז הלך לאורו עד יום פטירתו.

רבי חייקל- היה חזן ומשורר אצל רבנו, היה לו קול נפלא, גם הרבה ללוות את רבנו הרבה במסעותיו, כמה סיפורים מהמסתוריים ביותר של רבי נחמן קשורים עם רבי חייקל.

רבי זלמן הקטן הוא נבחר על ידי רבנו לנסיעה החשאית כאשר בקש רבנו את הסכמות גדולי הדור לספרו 'ליקוטי מוהר"ן’, כמו כן נשלח ר' זלמן לעוד שליחות נסתרת לה"חוזה מלובלין", ולא רצה לגלות את מהות השליחות.

ר' ליפא היה ידידו של ר' נתן וחברותא שלו כאשר חזר לנמירוב לאחר נישואיו. ר' ליפא בא ממשפחה חסידית, והוא ששכנע את ר' נתן שהחסידות היא הדרך הטובה מכולן.

(מאתר: מכון נחלת צבי - שם ניתן לקרוא על התלמידים הנ"ל בהרחבה)הרב שלום ארוש שליט"אבעיצומה של תפילת הרבים, נראה אחד המתפללים,העומד בפינת בית המידרש נושא תפילה חרישית ממעמקי הנשמה, תפילה שאם היתה נשמעת וודאי היתה מעוררת לבבות רבים משומעיה לחזור לאביהם שבשמים, מגודל האהבה הניכרת בה לעם ישראל. תפילה הנאמרת בפשטות, ענווה וברחמים, תפילה נרגשת שיוצאת מליבו של הרב שלום ארוש שליט"א.


יהודי אציל נפש, עדין ונעים הליכות, בעל לב רחב ואהבה גדולה לעם ישראל, עיניים מלאות רחמנות ורגישות, מידת סבלנות עצומה, הבנה, אדם גדול ביראת שמים ובאהבת הבריות, שכל מעשיו נעשים לשם שמים בצניעות מקסימה ושחותם של ענווה חתום בהם, הלא הוא מורנו הרב שלום ארוש שליט"א.

בגיל שלוש עשרה עלה הרב ביחד עם הוריו, אחיו ואחיותיו ממרוקו לארץ ישראל והתיישבו בפתח תקוה. את לימודי התיכון סיים הרב שלום ארוש בהצלחה רבה מאוד. ובזכות כישוריו המדהימים התקבל ליחידת החילוץ המובחרת של חיל האויר 669, שם שירת, את שרותו הצבאי, כחובש קרבי מוטס וסייע בהרבה מבצעים שחלקם חסויים עד היום. כבר אז ניתן היה לראות את הרצון העז שבו לסייע לבריות ולהציל נפשות.לאחר השירות הצבאי החל ללמוד באוניברסיטה לימודי כלכלה ובהם הצליח בהצטיינות גדולה. במהלך לימודיו כסטודנט לכלכלה במעמד חברתי-כלכלי גבוה, תוך כדי יגיעה בלימודיו על מנת לקצור ידע והצלחה בתחום, מגיעה אליו הידיעה הקשה והמרה מהיחידה בה הוא משרת, שמסוק ובו חמשת חבריו ליחידה התרסק בדרכם לפעולה מבצעית ובה כל החמישה נהרגו. ידיעה זו שהסבה צער וכאב רב היא זו שגרמה לתפנית עצומה מאוד בחייו, ובליווי חבריו בדרכם האחרונה (חמש הלוויות שנערכו ביום אחד) החל לשאול את עצמו האם זה סופו של כל אדם? מה קורה עם חבריי עכשיו? האם זו התכלית של האדם? האם ברגע אחד החגיגה נגמרת והכל בטל ומבוטל? לאן אנחנו רצים ובשביל מה אנו מתייגעים כל היום? ועוד שאלות רבות על תכלית הבריאה.כך, החל אותו סטודנט בחיפושיו אחר התכלית האמיתית של העולם ללא כל הדרכה, ללא רב מלווה ומבלי לדעת כלום מהכתובים ומהספרים הקדושים, עם מחשבות רבות על התכלית, החיים והמוות, הוא פונה אל בורא עולם בבקשה שיראה לו אם אכן הוא קיים, אם אכן הוא מנהיג את העולם ומהי תכליתו, ואמר לעצמו, אם יש בורא לעולם - ענה לי! בכל פעם שהיה שואל את הבורא שאלות והיה אומר לבורא: אם דבר מסויים נעשה בצורה מסויימת אז תראה לי שאכן כך הדבר. התשובות לא איחרו לבוא הסטודנט הצעיר החל להרגיש שכל דבריו נשמעים ונענים. דבר אשר חיזק אותו מאד ובנקודה זו החל בחיפושים אחר הזהות היהודית שבו, ובהתקשרות נפשית עם מלכו של עולם, שנתן לו רצון ועוז לדבוק בתכלית החיים, בידיעה שהעולם הזה הוא פרוזדור כדי להיכנס להיכל המלך.בחיפושים רבים מישיבה אחת לאחרת, לאחר ששאל וחקר הגיע בסופו של דבר אל ישיבתו של הרב הצדיק, הרב אליעזר ברלנד שליט"א בבני ברק, כיום ראש ישיבות "שובו בנים". (ראוי לציין שבאותה תקופה מנתה חסידות ברסלב מספר מצומצם מאוד של חסידים ועם הזמן גדלה וכיום היא מונה עשרות אלפי חסידים מכל רחבי העולם). בכך ניתן לראות כיצד צוואתו של רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב זי"ע, מתקיימת שאמר לפני יותר ממאתיים שנה: "אני נהר המטהר מכל הכתמים...לעתיד יהיה כל העולם אנשי חסידי ברסלב...."הרב אליעזר ברלנד שליט"א גילה בתלמידו כישורים רוחניים עצומים והחל לקרבו וכך זכה התלמיד המתקרב להיות שמשו של הרב ברלנד שליט"א. הרב שלום ארוש שליט"א בתחילת דרכו אף זכה לשמש צדיקים גדולים נוספים וביניהם את רבו של הרב אליעזר ברלנד שליט"א, הרב יצחק לוי בנדר זצ"ל ואת הרב שמואל שפירא זצ"ל שמהם ספג רוחניות עצומה.בעת הגיעו לפירקו שודך הרב שלום ארוש שליט"א לרבנית מרים ורדה שתחיה שגדלה בבית חרדי. הוריה ביקשו מהרב הצדיק והקדוש הרש"ש זי"ע לתהות על קנקנו של המשתדך אם אכן ראוי להשתדכות זו עם בתם. ואכן הופגש בחור הישיבה עם הרש"ש הקדוש זי"ע, שהתרשם ממנו מהרגע הראשון שראה אותו וישב ללמוד איתו כל אותו לילה עד אור הבוקר. כאשר הגיעו הורי הכלה לקבל את דעתו של הצדיק הקדוש הרש"ש זי"ע, אמר להם: זה גדול יהיה, שהבת תתחתן עימו בבטחון מלא. כך היה ואף מילה ממילותיו של הצדיק הקדוש לא שבה ריקם. ההשתדכות התקיימה בשמחה רבה, לזוג נולדו ב"ה אחד עשרה ילדים שאותם הם מגדלים בפאר והדר לעבודת השם יתברך ולאהבת ישראל.

בהוראת רבו, הרב הצדיק אליעזר ברלנד שליט"א, עזב הרב שלום ארוש שליט"א את בני ברק ביחד עם אשתו ועלה לגור בירושלים, עיר הקודש שתיבנה במהרה בימינו אמן. ובמשך 30 שנה מקרב הרב שלום ארוש שליט"א יהודים רבים לאבינו שבשמים, מקיים ישיבות, כוללים, תלמודי תורה וכל זאת לזכות את הרבים, להושיע עשרות אלפים מצרות, חובות, גירושין, סמים, יהודים מכל המגזרים דתיים וחילוניים כאחד.פרט לכל המוסדות הרבים אותם מנהל הרב ביחד עם אשתו הרבנית במסירות נפש עצומה, מכתת הרב רגליו מדי ערב בנסיעות למרחקים רבים, מנהריה וטבריה שבצפון עד אילת שבדרום, מבית מדרש לבית כנסת כדי לזכות את הרבים ולתת שיעורים מאלפים המחזקים את שומעיהם. שיעורים בהם עצות נפלאות כיצד לחיות את החיים על פי דרכו של רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב זי"ע, בשמחה רוגע ושלום בית.


בשעות הלילה המאוחרות מגיע הרב לביתו שבירושלים, לאחר יום קשה ומפרך, עייף אך תמיד שמח ומחייך בכל מה שזיכה אותו השם יתברך באותו יום לקירוב וזיכוי הרבים.

אלפי יהודים ברחבי הארץ והעולם נימנים על תלמידיו, מעריציו ומקיימי עצותיו. רבים אשר הגיעו אליו ועזבו את החיים החילוניים ובחלקם שחקנים, זמרים ואנשים מוכרים מאד מתחום הבידור והאומנות, שכיום באומנותם ובכישוריהם עוסקים אף הם בהחזרת עם ישראל בתשובה.הרב שלום ארוש שליט"א היקר כך כך לתלמידיו ולכל אחד שקיבלו כרבו, שותף בכל כולו בכל נפשו ומאודו בצערם של עם ישראל ובפרט בימים קשים בהם נאלץ לחזק עצמו למענם, שמא תיפול רוחו חלילה ותישבר מגודל הצער שנשא בליבו על עם ישראל. אדם יקר וכשמו כן הוא - שלום - מלא באהבה עצומה לעם ישראל, שכל דרכיו דרכי שלום ונועם מלא בצניעות וענווה לאין שיעור.(מתוך האתר: ברסלב ישראל)

שיחות חיזוק של סבא ישראל זצ"ל


"מה התכלית מהעולם ? העולם רוצים לאכול ולשתות ולישון וזה הכל. מה זה? עולם נברא בשביל לישון? בשביל לאכול?..! מה זה.. מה יהיה מכל זה..? העולם בלי רבינו הוא... אין לו כלום.. אין לו שום חיות כלל!! העולם לא שווה פרוטה אחת, לא שווה כלום...!

"סיפורי מעשיות" וה"ליקוטי מוהר"ן " וה"ליקוטי הלכות"...זה כל חייותנו, תקוותנו. אנחנו.. יש לנו כבר המעשה של ה"שבע בעטלירס".. וה"בעל תפילה" נו.. "שבע בעטלירס" היה? רבינו הקדוש גילה! איי יי יי... "שבע בעטלירס"..."


"המעשה של ה"שבע בעטלירס" המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא מראה לכל העולם..בכל דיבור של המעשה, הוא מראה להם שיש רק אדם אחד, יש רק רבי נחמן!.. רבי נחמן מברסלב!.. רבינו הקדוש כבש כל העולם רק בדיבור אחד של המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא אמר: "אם לא הייתי יודע רק המעשה הזה של "שבע בעטלירס", הייתי גם כן חידוש גדול בעולם!"

"הוי בעטלירס כאלה.. לא צריכים יותר, רק איזה מעשה של ה"שבע בעטלירס", מספיק על הכל, היה ראוי שכולם יהיו צדיקים וישליכו כל החכמות, וכך יהיה. אם היה להם שכל רק לידע איזה חתיכת מעשה, זה כולל כל העולם עם כל החכמות שלהם. הם צריכים להתבייש מכל דיבור של רבינו.

הם צריכים להתבטל ולהתבייש על כל דיבור של רבינו. נו.. ישנו בעולם ויבוא.. יבוא הזמן! הבעטלר... הבעטלר... הבעטלר...מדוע היה רבינו הקדוש מכנה עצמו "בעטלר"? מה זה "בעטלר"?.. = עניים. מדוע "בעטלר"? "הבעטלר" הוא תמיד היה מתחנן לה` יתברך.. הוא "בעטלר" = קבצן.

הוא היה תמיד מתפלל ובוכה לה` יתברך: "ריבונו של עולם.. תן לי.. תן לי.. תן לי..תן לי.. " ה"בעטלר" בוכה: "תן לנו.. תן לנו.. תן לנו.. "ליקוטי תפילות"....יש כבר "ליקוטי תפילות", מה שזה.. זה יחיה וישמח וירפא את כל העולם, את כל הרשעים..את כל הכופרים.. הוא ירפא ויחזיר אותם לטוב. דיבור אחד יהפוך כל העולם !"שיחות חיזוק של סבא ישראל זצ"ל


"מה התכלית מהעולם ? העולם רוצים לאכול ולשתות ולישון וזה הכל. מה זה? עולם נברא בשביל לישון? בשביל לאכול?..! מה זה.. מה יהיה מכל זה..? העולם בלי רבינו הוא... אין לו כלום.. אין לו שום חיות כלל!! העולם לא שווה פרוטה אחת, לא שווה כלום...!

"סיפורי מעשיות" וה"ליקוטי מוהר"ן " וה"ליקוטי הלכות"...זה כל חייותנו, תקוותנו. אנחנו.. יש לנו כבר המעשה של ה"שבע בעטלירס".. וה"בעל תפילה" נו.. "שבע בעטלירס" היה? רבינו הקדוש גילה! איי יי יי... "שבע בעטלירס"..."


"המעשה של ה"שבע בעטלירס" המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא מראה לכל העולם..בכל דיבור של המעשה, הוא מראה להם שיש רק אדם אחד, יש רק רבי נחמן!.. רבי נחמן מברסלב!.. רבינו הקדוש כבש כל העולם רק בדיבור אחד של המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא אמר: "אם לא הייתי יודע רק המעשה הזה של "שבע בעטלירס", הייתי גם כן חידוש גדול בעולם!"

"הוי בעטלירס כאלה.. לא צריכים יותר, רק איזה מעשה של ה"שבע בעטלירס", מספיק על הכל, היה ראוי שכולם יהיו צדיקים וישליכו כל החכמות, וכך יהיה. אם היה להם שכל רק לידע איזה חתיכת מעשה, זה כולל כל העולם עם כל החכמות שלהם. הם צריכים להתבייש מכל דיבור של רבינו.

הם צריכים להתבטל ולהתבייש על כל דיבור של רבינו. נו.. ישנו בעולם ויבוא.. יבוא הזמן! הבעטלר... הבעטלר... הבעטלר...מדוע היה רבינו הקדוש מכנה עצמו "בעטלר"? מה זה "בעטלר"?.. = עניים. מדוע "בעטלר"? "הבעטלר" הוא תמיד היה מתחנן לה` יתברך.. הוא "בעטלר" = קבצן.

הוא היה תמיד מתפלל ובוכה לה` יתברך: "ריבונו של עולם.. תן לי.. תן לי.. תן לי..תן לי.. " ה"בעטלר" בוכה: "תן לנו.. תן לנו.. תן לנו.. "ליקוטי תפילות"....יש כבר "ליקוטי תפילות", מה שזה.. זה יחיה וישמח וירפא את כל העולם, את כל הרשעים..את כל הכופרים.. הוא ירפא ויחזיר אותם לטוב. דיבור אחד יהפוך כל העולם !"
שיחות חיזוק של סבא ישראל זצ"ל


"מה התכלית מהעולם ? העולם רוצים לאכול ולשתות ולישון וזה הכל. מה זה? עולם נברא בשביל לישון? בשביל לאכול?..! מה זה.. מה יהיה מכל זה..? העולם בלי רבינו הוא... אין לו כלום.. אין לו שום חיות כלל!! העולם לא שווה פרוטה אחת, לא שווה כלום...!

"סיפורי מעשיות" וה"ליקוטי מוהר"ן " וה"ליקוטי הלכות"...זה כל חייותנו, תקוותנו. אנחנו.. יש לנו כבר המעשה של ה"שבע בעטלירס".. וה"בעל תפילה" נו.. "שבע בעטלירס" היה? רבינו הקדוש גילה! איי יי יי... "שבע בעטלירס"..."


"המעשה של ה"שבע בעטלירס" המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא מראה לכל העולם..בכל דיבור של המעשה, הוא מראה להם שיש רק אדם אחד, יש רק רבי נחמן!.. רבי נחמן מברסלב!.. רבינו הקדוש כבש כל העולם רק בדיבור אחד של המעשה של ה"שבע בעטלירס".. הוא אמר: "אם לא הייתי יודע רק המעשה הזה של "שבע בעטלירס", הייתי גם כן חידוש גדול בעולם!"

"הוי בעטלירס כאלה.. לא צריכים יותר, רק איזה מעשה של ה"שבע בעטלירס", מספיק על הכל, היה ראוי שכולם יהיו צדיקים וישליכו כל החכמות, וכך יהיה. אם היה להם שכל רק לידע איזה חתיכת מעשה, זה כולל כל העולם עם כל החכמות שלהם. הם צריכים להתבייש מכל דיבור של רבינו.

הם צריכים להתבטל ולהתבייש על כל דיבור של רבינו. נו.. ישנו בעולם ויבוא.. יבוא הזמן! הבעטלר... הבעטלר... הבעטלר...מדוע היה רבינו הקדוש מכנה עצמו "בעטלר"? מה זה "בעטלר"?.. = עניים. מדוע "בעטלר"? "הבעטלר" הוא תמיד היה מתחנן לה` יתברך.. הוא "בעטלר" = קבצן.

הוא היה תמיד מתפלל ובוכה לה` יתברך: "ריבונו של עולם.. תן לי.. תן לי.. תן לי..תן לי.. " ה"בעטלר" בוכה: "תן לנו.. תן לנו.. תן לנו.. "ליקוטי תפילות"....יש כבר "ליקוטי תפילות", מה שזה.. זה יחיה וישמח וירפא את כל העולם, את כל הרשעים..את כל הכופרים.. הוא ירפא ויחזיר אותם לטוב. דיבור אחד יהפוך כל העולם !"

 
הרב אליעזר ברלנד שליט"א


הרב אליעזר ברלנד, נולד בעיר חיפה בשנת 1937. מצעירותו הוא הוכר כעילוי וכתלמיד יוצא מן הכלל עם כשרונות מיוחדים. הוא למד בישיבת "כפר חסידים" ונחשב על תלמידיהם הקרובים של הרב אליהו לופיאן והרב דב יפה מגדולי תורת המוסר.לאחר נישואיו הצטרף הרב ברלנד לכולל פוניבז` ולאחר מכן לכולל וולוז`ין בבני ברק, שם היה תלמיד מקורב מאד לגאון הגדול הרב קנייבסקי הסטייפלר זצ"ל...

לאחר התקרבותו לחסידות ברסלב, היה הרב ברלנד לתלמיד מקורב לזקני החסידות: הרב שמואל שפירא זצ"ל, הרב הירש לייב ליפל זצ"ל ועוד, אבל בעיקר דבק במנהיג החסידות במשך עשרות שנים הרב לוי יצחק בנדר זצ"ל. במשך עשרות שנים עסק הרב ברלנד בקירוב רחוקים לדרך היהדות ובמשך עבודתו קירב עשרות אלפי יהודים לדרך התורה והמצוות.  

היום, מוקדש רוב זמנו להדריך וללמד את התלמידים הרבים שבאים לביתו, יומם ולילה. הוא נותן שיעור שבועי לקהילה בכל שבת לאחר תפילת שחרית. הוא ואשתו, הרבנית תהילה ברלנד, מקדישים את רוב זמנם לעזרה והדרכה לתלמידי הישיבה ומשפחותיהם וגם לאנשים הבאים אליהם מחוץ לישיבה.


על הישיבה  
ישיבת "שובו בנים" נוסדה בשנת 1978 (תשל"ח) בבני ברק על ידי הרב אליעזר ברלנד שליט"א במטרה לילך בדרכו של רבי נחמן מברסלב, דרך שאינה נקנית אלא בחבורה.  קדמה ליסוד הישיבה פעילות אינטנסיבית שהתמשכה כ- 10 שנים, ובמסגרתה קירב הרב ברלנד אלפים לחיק היהדות ושמירת התורה והמצוות. ההתחלה היתה ע"י שיחות, שיעורים והרצאות בכל קצוי הארץ. הרב ברלנד לא בחל בשום מקום והגיע לכל פינה בה התבקש. החל בדיסקוטקים ומועדונים וכלה באוניברסיטאות וקיבוצים.  במשך הזמן התלכדה חבורה ששאפה לאמץ את דרכו של רבי נחמן מברסלב ולהחילה על כל מעגלי חייה ביתר שאת ובתוספת העמקה.  
הצעד הבא היה יסוד הישיבה בבני ברק ולאחר שנתיים נפתח סניף בירושלים. בשנת 1982 (תשמ"ב) התלכדו שני הסניפים לאחד עם מעבר ישיבת האם מבני ברק לירושלים וקבעו את משכנם בבנין העתיק בו שכנה לפני מלחמת השחרור ישיבת "חיי עולם". הישיבה חידשה את הבנין והרחיבה אותו.  

במשך השנים נוספו לישיבה תלמידים רבים גם מרקע חרדי ודתי (כ- 30%). והתפתחה, מתוך הגרעין הראשוני קהילה משגשגת המתאפיינת בדבקותה הרבה במשנתו של רבי נחמן מברסלב. תורתו של רבי נחמן מברסלב רחבה מני ארץ ועמוקה מים. היא מתייחדת בעיקר בכך שהיא פותחת שער לכל אדם באשר הוא בין אם ירד לשאול תחתיות או נסק לגבהי מרומים להתקרב לדרך ה` ולהעפיל לכל מדרגה תהיה גבוהה כאשר תהיה.  

עמודיה המרכזיים הינם  התחדשות בלתי פוסקת, שמחה תמידית מתוך אמונה והכרה בערכה הנשגב של כל נקודה של קיום מצוות, ריבוי תפילה בכוונה, התבודדות לחשבון נפש ומודעות עצמית, טהרה יתרה, אהבת כל אדם, וחיזוק הנפש עפ"י הבנה עמוקה של המתרחש בעולמות הרוח.  תלמידי הישיבה מצליחים, תחת שרביט הנהגתו של הרב ברלנד, לעשות את הנראה כבלתי אפשרי: מצד אחד לאחוז במדרגות גבוהות של עבודת ה`, קדושה, רוחניות ודבקות ומצד שני "לרדת לשטח" ולהיות מקושרים לכל היהודים באשר הם מתוך דאגה כנה, הבאה לידי ביטוי ביחס של חום ואהבה.  הם מאמינים כי, באותה מידה בה חשוב לחפש דרך למדרגות הרוחניות הגבוהות ביותר, בה במידה, ואף יותר, חשוב לקרב לדרך התורה את מי שלא זכה לטעום ממנה, באוירה של שמחה וחום, ולעודד כל אחד ואחד להגיע למדרגה הגבוהה ביותר שהוא יכול להשיג בידיעת התורה, באמונה וביראת ה`.    

גם את הכלים להגיע ליעדים נשגבים אלו הנחיל רבי נחמן לחפצים העיקרים שבהם הינם:

"התבודדות", תפילה לה` בלשונו של האדם ובשפה בה נוח לו יותר להתבטא (לאו דוקא לשון הקודש). בתפילה זו שופך האדם את לבו את כיסופיו ורצונותיו להתקרבות וכנגדם את המונעים המעכבים אותו. וכמובן שבח הלל, תודה וזמרה. הזמן האידיאלי לתפילה זו הוא שעת לילה והמקום האידיאלי הוא בשדות מחוץ לעיר במקום שאין דרכם של בני אדם להסתובב בהם וזאת במטרה להתנתק, לפחות לשעה, מכל השפעה של דעות ומחשבות הרחוב.
שיחת נפש עם חבר אודות תכלית הבריאה ותפקידנו בה, מידי יום ביומו.
לימוד או שיחה יום יומי עם רבו או לחילופין לימוד בספריו הכוללים את היסודות הנ"ל ומפרשים אותם עפ"י רעיונות המבוססים על תורת הקבלה, הזוהר, החסידות, וכמובן כל ספרי הש"ס, מדרשים, תנ"ך וכו`.
קימת חצות ועריכת תיקון חצות: השתתפות בצערם של הקב"ה ושכינתו על החורבן הרוחני והגשמי וצרות ישראל. עצה זו חשובה כל כך עד שרבי נחמן הכתיר אותה כ"עיקר עבודתו של האיש הישראלי".
תפילה בכח עם הנץ החמה: כוונה בכל מילה ומילה, מתוך ניגון ושמחה.
תורה בכח וביגיעה: השתדלות לרכוש בקיאות רבה בכל מקצועות התורה, כשהראשונים ללימוד הינם ספרי הגמרא וההלכה.
ריקוד והודאה יום יום: התיחסות רבה לכל הצלחה והתקדמות, אפילו כחוט השערה.
לסיכוםהרב ברלנד הצליח באופן מופלא להקים מאנשים שהיו רחוקים ברובם בתכלית הריחוק מדרך התורה  קהילה מפוארת, ולעצב את תלמידיו ליהודים יקרים המסורים בכל לבם ונפשם לקיום דרכו של רבי נחמן מברסלב בתורה תפילה ואהבת ישראל, והמצליחים להנחיל דרך זו לדורות הבאים בס"ד באמצעות רשת מוסדות חינוך מפוארת.  על הגרעין הקשה של הישיבה נמנים כ- 1,500 נפשות אנשים נשים וטף. לאחרונה הוחלף שמה של הישיבה לישיבת ברסלב נחמת ציון.


רבי נתן מברסלב


נולד למשפחה אמידה בנמירוב, באוקראינה, בשנת 1780 (ט"ו בשבט תק"ם). כבר בצעירותו התברר כתלמיד חכם מוכשר. הוא נשא לאשה את בתו של רבי דוד צבי אורבך, סמכות רבנית ידועת שם. למרות שגשוגו הדתי והחומרי, חש ר` נתן בחלל רוחני שללא הרף ניסה למלאו. אולם לא הצליח עד שנפגש עם רבי נחמן...


ר` נתן שטרנהרץ נולד בנמירוב בט"ו בשבט ה` תק"מ (22 ינואר 1780). כשמלאו לו שלוש עשרה שנים נשא לאשה את אסתר שיינדל, בת הגאון הצדיק המפורסם רבי דוד צבי אורבך, סמכות הלכתית נודעת בפולין ובאוקראינה, ר` נתן היה בן עשרים ושתים שנה כאשר עבר רבנו לברסלב, ור` נתן נעשה מיד לחסיד המקורב ביותר שלו. הוא נעשה גם לסופרו של הרבי, ורשם את כל דבריו ואת שיחותיו.

רבנו עצמו אמר: "לולא ר` נתן, לא היה נשאר דף אחד מכל הכתבים שלי..."
אחרי פטירתו של רבנו, עבר ר` נתן לברסלב (תקע"א). הוא הדפיס את כל כתבי רבנו, וכתב חיבורים ושיחות מקוריים משל עצמו, אשר חלקם אף יצאו לאור בחייו, הוא גם נסע בכל רחבי אוקראינה, ביקר את חסידי ברסלב והמשיך להפיץ את תורת הרבי. בשנת תקפ"ב עלה לרגל לארץ הקודש במסירות נפש, במסע גדוש הרפתקאות, פחד וחרדה.

בשנת תק"צ, כשחל גידול ניכר במספר הבאים לאומן לראש השנה, יזם ר` נתן את בנייתו של בית כנסת גדול מיוחד לחסידי ברסלב (עד אז נהגו לשכור מקום בעיר ל"קיבוץ" של ראש השנה). מאוחר יותר, בשנת תקצ"ה, יזם רבי משה צבי מסוורן התנגדות עזה לר` נתן ולחסידי ברסלב. התנגדות זו הובילה לכליאתו הזמנית של ר` נתן על ידי השלטונות. אחרי שחרורו, נמלט ר` נתן מעיר לעיר באוקראינה, ושב לברסלב רק סמוך לפסח. זמן קצר לאחר מכן הוא הוגלה מברסלב, והושם תחת צו בית משפט בעיר מולדתו. אעפ"י שהשיג רשות מהשלטונות לנסוע לאומן לראש השנה ובהזדמנויות נבחרות אחרות, הוא נותר למעשה אסיר בנמירוב. הגבלת תנועותיו אף הותירו אותו לחסדי מתנגדיו, שניצלו כל הזדמנות להציק לו. כשנפטר הרב מסוורן נחלשה ההתנגדות, ור` נתן שב לברסלב בתחילת שנת התקצ"ט.

לר` נתן היו חמשה בנים ובת, אשר כולם האריכו ימים אחריו (למעט בנו מאיר).
(ר` שכנא נולד ב-תקס"ב) ר` יצחק (נולד ב-תקס"ח) הללו נולדו כשרבנו היה עוד בחיים. בתו היחידה של ר` נתן, חנה צירל (נולדה ב- תק"פ) ובנו השלישי, ר` דוד צבי (נולד ב-תקפ"ב) אלו נולדו לו מאשתו הראשונה אסתר שיינדל. כשנפטרה בתקפ"ו נשא ר` נתן לאישה את דישל, שילדה לו שני בנים, ר` נחמן (נולד בתקפ"ז) ור` יוסף יונה (נולד בתקפ"ט). כן היה לר` נתן בן בשם מאיר שנפטר בשנתו השלישית בשנת תקס"ח.

למרות ייסוריו האישיים הגדולים הן מעוני והן מההתנגדות לפעילותו, היה ר` נתן לבדו אחראי לעיצוב תנועת ברסלב ככוח התוסס שעד היום הזה עוד חשים בו. וזאת, למרות העובדה שאין לתנועה רבי "חי". בבוקר פטירתו, בעשרה בטבת ה`-תר"ה
(20.12.1844) קראו לפני ר` נתן את הסיפורים הראשונים של "שיחות הר"ן". הסיפור השני מסתיים במלים: "בואו נלך הביתה!" כששמע מלים אלה, הנהן ר` נתן בראשו, כאילו אמר: "כן, הגיע שעתי ללכת הביתה." הוא נסתלק מאוחר יותר באותו יום בביתו בברסלב, בדיוק לפני כניסת השבת.

באותו ליל שבת שר` נתן נפטר בברסלב, לא היה שום אפשרות להעביר את הידיעה לאומן, ר` נפתלי ידידו הטוב ביותר שהיה באומן, חלם באותו ליל שבת חלום נורא בו הוא רואה את ר` נתן רץ. ר` נפתלי שאל אותו: נתן, "להיכן אתה רץ?" "איך? גלייך צום רבי`ן!!!..." (אני? ישר לרבנו) השיב ר` נתן תוך שהוא ממשיך בריצתו. או אז הבין ר` נפתלי כי מוהרנ"ת איננו, הוא סיפר זאת לחסידים, הם לא רצו להאמין. אך לאחר השבת אומתה שמועה זו לדאבון לב כולם. ר` נתן העתיק את משנתו של רבי נחמן וגם כתב חיבורים מקוריים משלו.

חלק מכתביו של ר` נתן הם:

"ליקוטי הלכות", פירוש לדיני השולחן ערוך לאור משנתו של הרבי, המסביר כיצד כל דין ודין חל על כל פרט ופרט, עשרים וארבע שנות ביממה, שבעה ימים בשבוע!

"ליקוטי תפילות", תפילות על כל נושא המושתתות על משנת הרבי ב"ליקוטי מוהר"ן".

"קיצור ליקוטי מוהר"ן: ליקוטי מוהר"ן המקוצר". ר` נתן מסכם את "ליקוטי מוהר"ן" על-ידי רישום העצות המעשיות המצויות בכל דרשה ודרשה.

"ליקוטי עצות" – שתורגם לאנגלית בשם "עצה", מלקטת את העצות המעשיות של הרבי נמצאות בכל דרשה ודרשה, אלא שכאן הן ערוכות על-פי נושאים.

"עלים לתרופה" (באנגלית, "שלך לנצח") אוסף מכתביו של ר` נתן. באוסף יותר מחמש מאות מכתבים שכתב ר` נתן בעיקר לבנו אך גם לאחדים מחסידיו. המכתבים מלמדים כיצד לחיות את חיי היומיום על-פי משנת הרבי.

"שמות הצדיקים", אוסף שמות הצדיקים. קריאת שמות אלה מעניקה הטבה רוחנית וחומרית רבה.

ביוגרפיה מלאה של ר` נתן נמצאת בספר "באש ובמים":

"חיי ר` נתן מברסלב".הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש