סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד

  
בשנותיו האחרונות של רבינו החל לספר סיפורי מעשיות, מעשיות מופלאות עד למאוד, אשר מלובש בהם דברים מעניינים עד מאד ובהם סתרי תורה נעלמים וגבוהים מאד... מטרה מיוחדת היתה לרבינו בסיפורי מעשיות אלו, וחלקם אף גילה בספרו לקוטי מוהר"ן (קמא ס`) עיקרי דבריו שם סובבים על כך "שכל סיבת גילוי הסיפורים היא כדי לעורר את בני האדם משנתם ולעוררם מתרדמתם הרוחנית"...

וכך מספר רבי נתן שהוציא לאור ופרסם את סיפוריו בהקדמתו לספר ובאותו הזמן שהתחיל רבינו לעסוק בסיפורי מעשיות אמר בפרוש בזה הלשון: "איך וויל שוין האבן מעשיות דער ציילין" (עתה אתחיל כבר לספר מעשיות), וכוונת דבריו היתה כמי שאומר: מאחר שאינו מועיל לכם לשוב להשם יתברך על ידי התורות והשיחות הקדושות וכיוצא בהן מה שעסק ביגיעות רבות כל ימיו להשיבנו אל השם יתברך באמת לאמיתו, ומאחר שאינו מועיל בכל אלה, על כן הוא מתחיל לעסוק בסיפורי מעשיות.


אם כי המעשיות מדברים בלשון של משל ורמז בדרך נעלמת ביותר, הרי יש בהם "התעוררות מוסר נפלא ועצום מאד ברוב המקומות" וכפי המבוא בהקדמה הנזכרת."וגם יש בהם התעוררות מוסר נפלא עצום מאוד ברוב המקומות יבינם המשכיל בעצמו כי רובם ככולם מעוררים ומושכים את הלב מאד להשם יתברך, לשוב להשם יתברך באמת לאמיתו, לעסוק רק בתורה ועבודה תמיד ולהפוך פניו מהבלי העולם לגמרי, כאשר יראה הרואה בעיני שכלו אם יסתכל בהם באמת" אולם תכלית כוונת אלו המעשיות רחוק מדעת אנוש ועמוק עמוק מי ימצאנו. רבינו ייקר מאד את סיפורי מעשיותיו ורצונו היה שיפוצו ויתפרסמו ברבים "וראויים לדרשם ברבים לעמוד בבית הכנסת ולספר מעשה מאלו המעשיות, כי הם חידושים גבוהים ונוראים מאד מאד".

ואמר בפרוש בזה הלשון: כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות, הוא סגולה ותיקון, ומועיל על מה שעבר, ועל העתיד. ולאחר הסתלקות של האדם, ולימות המשיח, ולתחית המתים ולעתיד לבא. (שיחות הר"ן קפ"ה).


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש