סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד


מהי התבודדות?
ריבונו של עולם משתוקק אני לזעוק אליך בכל כוחי בכל מאודי! ברצוני לספר לך, בכנות באמת את כל העובר עלי. עזרני לשבור כל מחסום המפריד ביני ובינך, שמע קולי...

נוסח התפילה להתקשרות:
הריני מקשר/ת את עצמי בהתבודדות זאת ובוידוי על העוונות, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט להצדיק האמיתי והקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה, רבנו נחמן בן פיגא מברסלב זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

החיים הופכים כל אדם ללוחם, בכדי לשרוד בכדי להצליח עליו לדעת את חוקי המשחק, להשתמש נכון בכלים שניתנו לו, ולעמוד במבחן המציאות. את חכמת חייו צובר האדם בדרך כלל מניסיונו האישי ואת הלימוד על בשרו.השכל, הכח, הכסף, המעמד, האשה, הם חלק מהמשענות והאמצעים שעליהם הוא נשען ואיתם הוא נלחם. אך לא פעם הם בוגדים בו ומשאירים אותו חסר אונים, לבדו בקרב. ואילו את הנשק החזק ביותר הוא מזניח, לא יודע על קיומו, ולפעמים מפעיל אותו כנגד עצמו! חיים ומוות ביד הלשון" צועקים חכמינו הצדיקים. אם רק היה האדם יודע את כוח ההשפעה של כל מילה ומילה, לטוב או לרע, היה חושב פעמיים לפני שהיה פותח פיו. אם רק היה מאמין שיש מי ששומע אותו... לא לשווא נבדל האדם מהחי ונקרא - מדבר. בעולם שנראה כה חסר סדר, מיקרי ומסובך קשה מאוד להבחין בהשגחתו המופלאה של הבורא, קשה מאוד להאמין שהכל מכוון. בכדי להצליח בחיים בכדי לשרוד, צריך לדעת שיש מי שמכוון את הכל, צריך להתחבר אליו.

כיצד עושים זאת? - פשוט, בדיבור!
"כמו שמדברים עם חבר טוב" לימדנו רבנו. טרדות העולם הרבים הרודפים כל אחד, אינם מניחים לאדם זמן וישוב הדעת לחשוב על בוראו. ועל זה נותן רבי נחמן מברסלב פיתרון - התבודדות! על האדם לקחת פסק זמן ממרוצת החיים, בכל יום, ולנצל אותו להתקשרות עם הבורא. לפרוש בפני השם את כל העובר עליו, לבקש על העתיד, לשתוק, לבכות, ללחוש - הכל לבד, ביני לבינו.

אין מי שמכיר אותי טוב יותר, אין מי שאוהב אותי יותר! כך נרקם הקשר, כך נבנה בנפשנו הכלי להכיל את אורו. כך יורד השם יתברך משמי השמיים העליונים ומתחיל להיות שותף פעיל יום יומי בכל דבר בחיינו, קטן כגדול, ועם הזמן שולח לנו הבורא איתותים שהוא שומע, שהדבר חשוב לו. כמו הורים שאוהבים לשמוע את בנם הקטן קורא - אבא! אמא!כך אין קץ להתפארות ולשמחה של הבורא יתברך כאשר בנו היקר, שאבד בתוך כל בלבולי העולם הזה צועק אבא תעזור לי! ורק בשביל זה ברא הבורא יתברך את כל ההסתרים, כדי שהאדם יתחזק באמונה יפנה אליו ויעיד שמלוא כל הארץ כבודו. גדולת הבורא שונה באופן מהותי מגדולת בשר ודם, היא אינה מגמדת בעיניו את הפרטים הקטנים. עולמו כל יציר כפיו וכל עניינו, עד לפרטים הקטנים ביותר חשובים ויקרים בעיניו, מגלקסיות אדירות עד לגרגר חול - לכל משמעות, חשיבות ומשקל.

גדול מכולם הוא האדם שמכיר בבוראו, נושא אליו תפילה ומבקש את קרבתו.  אמר רבינו הקדוש: "התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל" - דהיינו, לקבוע לו האדם להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו. תפילה זו תהיה בלשון שמדברים בו (והכוונה לשפת היום יום שלנו) כי אז קרוב יותר לשבר ליבו כי הלב נמשך ללשון שהוא מורגל בו, ובלשון שרגיל בו יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר והן בקשת תחנונים לעתיד.ויזהר מאוד להרגיל עצמו להתמיד בזה בכל יום (שעה אחת לפחות) ויספר לבורא עולם את כל מה שעובר עליו כמו שמספר לחבר טוב. והמשכיל והמבין יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה והיא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה. אשרי שיאחז בזה.

לפני ההתבודדות יש לומר תפילה, מכיוון שתפילה ושיחה שנעשית על ידי התקשרות לצדיקים (וכן רצוי לפני כל פעולה) מקובלת ורצויה יותר לפני אבינו שבשמים, כי אנו מבקשים רחמים בזכותם - בזכות הצדיקים שלא חטאו ולא הרעו את מעשיהם. כך הוא הצדיק, רבינו הקדוש והיקר, אשר מביא בשבילנו את תפילותינו לפני השם יתברך ופועל למעננו ישועות וטובות רבות, אף על פי שאין אנו ראויים ולא מגיע לנו. לכן על האדם לעשות מעט השתדלות ובעזרת השם יתברך יזכה לישועות.

את ההתבודדות יש לחלק לשלושה חלקים:
א. להודות להשם יתברך במשך כמה דקות.
ב. להתוודות על החטאים, לבקש מהשם יתברך סליחה, להתחרט על העבר, לקבל על עצמך לא לחזור ולחטוא שוב, ולהתחנן לפני השם יתברך שיעזור לך לעמוד בקבלה שקיבלת.
ג. לבקש מהשם יתברך עזרה בכל הישועות אותן את/אתה צריך/צריכה בגשמיות וברוחניות.

ובקיום שלוש העצות הנפלאות הללו, הצדיק יהיה לכם למליץ טוב, סנגור ומגן, ויהיה ערב עליכם, ויעשה תשובה בשבילכם, ויתפלל בעדכם שתזכו לחזור בתשובה שלמה ולהיוושע בכל הישועות, ושיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו ונזכה לגאולה השלמה, אמן.
אשרי אדם שיאחז במעלה קדושה ועליונה זו ובהנהגה זו  ההתבודדות!!!
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש