סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                דברים רבנו נחמן על התבודדות
אפלו שאין יכול לדבר בהתבודדות רק "רבונו של עולם טוב מאוד,

אמר רבנו לאחד כנגד התאוות: תרגיל עצמך להתאנח הרבה לפני השם יתברך עד שתפטור את הדם הזה ותכניע את הרע שבו ותזכה לבחינת "לבי חלל בקרבי"

אמר רבנו למישהו על התאוות :"תדבר הרבה בפרטיות עם כל איברי גופך ותסביר להם שכל תאוות הגוף הבל כי הלא סוף האדם למות והגוף לקברות יובל וכל האיברים יתרקבו וכו" ועד דבורים כיוצא באלה ,,, וחזק בענין זה ותראה אחר כך מה שיהיה מהדיבורים האלה ",

תראה שיצאו הדבורים מפיך באמת באיזה מדרגה נמוכה ,למשל תאומר :" השם הושיעה "וכו' באמת,

על ידי שידבר הרבה תחנות ובקשות אף על פי שיהיה בלא לב כלל אף על פי כן יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב ונפש,

אפלו אם אינו יכול לדבר רק דבור אחד , גם כן טוב מאוד ויהיה חזק בדעתו וידבר אותו הדבור כמה וכמה פעמים ... ואפלו אם יבלה כמה וכמה ימים בדבור זה לבד גם זה טוב,

ידבר עם השם כמו שמדבר עם רבו ועם חבירו,

אם אינו זוכה לדבר מחמת התגברות לבו האבן, על כל פנים ירגיל עצמו להתאנח על שרחוק מאוד מהשם יתברך ושיזכה להתקרב להשם ,

צריך להשתטח עצמו לפניו יתברך ולפרוש כפיו אליו שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו יתברך,

צריך לצעוק להשם ולישא לבו אליו יתברך כאלו הוא באמצע הים תלוי על חוט השערה ורוח סערה סוער עד לב השמים עד שאין יודעי מה לעשות וכמעט שאין פנאי אפלו לצעוק,

ראוי שיהיה נמשך לבו כל כך להשם יתברך עד שאפלו כשהוא בין אנשים יתעורר בכל פעם להשם יתברך בתשוקה גדולה ובהתעוררות נמרץ וישא ידיו ולבו להשם ויצעק אליו בכלות הנפש ובהתעוררות נפלא "אל תעזבני ה' אלהי וכו",

כשמתבודד טוב שיאמר :"היום אני מתחיל להתדבק בך"
הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש