סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
התיקון הכללי


כתוב בזוהר הקדוש, שעיקר הניסיון של האדם בעולם הזה, הוא בתאוות ניאוף. ומי שזוכה לעמוד בניסיון הזה, אין שיעור ואין גבול לטוב שיהיה לו בעולם הזה ובעולם הבא. ר' שמעון בר יוחאי מביא בזוהר הקדוש (ח"א קפח ריט) שעל פגם הברית והוצאת זרע לבטלה בכל דרך שהיא ובכל אופן שהוא אין מועילה תשובה, ועוונו קשה מנשוא. ואמר בזו הלשון: "מאן דאושיד זרעא ברוקניא ח"ו אין מועיל תשובה..."

על כן, ירדה נשמתו הקדושה של רבי נחמן מברסלב זי"ע לעולם, על מנת לתת תיקון לחטא הזה ולחזק את הלבבות הנשברים מהחטאים, ואת אחינו היקרים שלא יפלו ברוחם, וייאשו עצמם, שמתוך העצבות והייאוש דרכם סלולה רק למטה. ואמר רבי נחמן: כי על הכל מועיל תשובה ובוודאי גם על חטא זה ואפילו אם הרבה לפשוע בזה.

אם אירע לאדם מקרה בלתי טהור או שנכשל בפגם זה, תיקונו הוא שיאמר באותו היום את אלו העשרה מזמורי תהילים ובוודאי יתקן בזה מאד מאד. וצריך לטבול באותו היום במקווה ולאחר מכן לומר את התיקון הכללי, ובחסדי השם יתברך תתקבל תשובתו, ויוכל לתקן את פגם הברית אשר פגם על ידי התיקון הכללי, כמבואר בליקוטי מוהר"ן חלק א` (סימן כ"ט אות ד` עיין שם). והוא תיקון למקרי לילה, ואלו הם העשרה מזמורי תהילים: טז`, לב`, מא`, מב`, נט`, עז`, צ`, קה`, קלז`, קנ`. והם תיקון גדול מאד ומי שאומר אותם בכל יום ובפרט באותו היום שקרה לו המקרה אינו צריך לפחד עוד מהפגם הנורא כי בודאי נתתקן על ידי זה.

*הבטחת רבנו זכרונו לברכה*
רבנו ז"ל ייחד שני עדים נאמנים תלמידו רבי אהרון מברסלב ותלמידו רבי נפתלי מנעמרוב, והבטיח ואמר בפניהם, מי שיבוא על קברו ויאמר שם אלו העשרה מזמורי תהילים, ויתן פרוטה לצדקה עבורו אפילו אם גדלו ועצמו עוונותיו וחטאיו מאד מאד חס ושלום, אזי אתאמץ ואשתדל לאורך ולרוחב להושיעו ולתקנו. ואמר: אשתטח לאורך ולרוחב להיטיב עמו. בפיאותיו אמשכהו ואוציאהו משאול תחתיות. ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה מזמורי תהילים מועילים מאד מאד, ואמר שהוא תיקון הכללי, כי כל עברה יש לה תיקון מיוחד, אבל תיקון הזה הוא תיקון הכללי.
אחינו היקרים, דעו לכם כי כל הצרות, קשיי הפרנסה, החולאים, המרירות והיסורים שיש לאדם – הכל נובע מהחטא החמור והנורא של פגם הברית.

מהו פגם הברית? - כל דבר שקשור לניאוף והוצאת זרע לבטלה נקרא פגם הברית.


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש