סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
  בס"ד


           רבי נחמן מאומן אמר
           ***********************
והעיד מורנו נתן {תלמידו הגדול של רבנו נחמן} שרבנו יודע ומכיר את כל הנשמות שהיו מאדום הראשון עד הנה , עם כל מה שעבר עליהם ויעבר עליהם,
והאו מבטיח לכל אחד מישראל :"אני נהר המטהר מכל הכתמים". וכן אמר :"אין שום יאוש בעולם כלל!!!!" ומתוך שראה מה עובר עלינו בזה העולם התבטא פעם :"נשמות קטנות כמותכם נופלים על ידי המלחמות". ואמר שהשם יתברך שלח אותו לעולם רק בשבילנו וכה התבטא :"אני אין לי מה לעשות בזה העולם , כי בשבילי איני צריך לעשות כלל, רק באתי לעולם לקרב נפשות ישרל להשם יתברך",פעם ראו רבינו ותלמידיו מחלון ביתו שמוליכין מת ומספידין אותו , כנהוג ,ענה רבנו "המת מסתמא צוחק בלבו על שבוכים אחריו , כי בוכים על שנפטר מן העולם כאלו אומרים :הלא טוב אם היית מאריך ימים עוד , וסבלת עוד צרות רבות בזה העולם והיתה לך עוד מרירות העולם "...
שאל תלמידו מורנו נתן :הלא גם שם לא ינוח המת מהיסורים כי לא היה צדיק גדול כל כך שלא יסבול צער גיהנום וחבוט הקבר...?
השיב רבנו :"על כל פנים עתה יהיה הקץ והגמר מהיסורים וצערו , כי יסבול מה שיסבול ואחר כך יזכה למה שפעל בזה העולם על מעשיו הטובים "
שאל מורנו נתן:"ואולי יצטרך להתגלגל עוד בזה העול ואם כן מה פעל במה שנפטר מזה העולם ?" השיב רבנו : אם ירצה יוכל להתעקש ולטעון שם שאינו רוצה להתגלגל בשום אופן בזה העולם ויטען :" עשו עמי מה שתרצו כאן ועשו עמי הגמר והסוף בזה העולם ולא אחזור עוד ...
ובודאי יועיל אם יהיה חזק בדעתו לטעון כך !....


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש