סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו
בס"ד
                                               נא לשמור על קדושת הדף
                                                מצווה להעתיק ולשכפל
                    מה יקרה ???
עם ישראל , בארצו , נתן עתה בעיצומה של סכנה גדולה , אנו מוקפים באויבינו שמטרתם המוצהרת , להשמיד את המדינה היהודית , ועמי העולם עומדים כרובם הגדול מנגד , עם ישראל צופה בחדרה אל העתיד הלוטה בערפל,
*אין איש מה טומן לנו עתיד בתוכו,*
האם צפויים לנו שנות שלום או ימי מלחמה,

קבלו בלבכם החלטה מחייבת , האומרת :מהיום והלאה לחנך את בניהם לומר פרשת "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד "  בבוקר ובערב,

"לקריאת שמע" יש כוח עצום להגן על האדם מכל צרה כי "קריאת שמע"ממש שוברת את השמיים "וקריאת שמע" מקבלת עוצמות אדירות וגדלה למימדים ענקיים ומגיעה לשמיים בעוצמה אדירה ויכולה לבטל כל דבר רע על כל מי שאומר "שמע ישראל"

אנו בטוחים שזכות האמונה בה' אחד תעמוד לנו בעת מבחן , ובזכות זה תתברכו בכל מעשי ידיכם , ויתקיים בנו הכתוב שאמר משה "אל תיראו התייצבו וראו את ישועת ה' בעזרת השם יתברך נבטל מעלינו גזירות קשות ורעות אמן כן יהי רצון ,

אין לנו  * על מי להישען רק על אבינו שבשמים *
                                  יחיד אומר :אל מלך נאמן ,

דברים
ש מ ע , י ש ר א ל , יי  א ל ה י נ ו  א ח ד
                  בלחש :ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד,

פרשת ראשונה
דברים ח ואהבת את יי אלהיך בכל לבבך , ובכל נפשך , ובכל מאדך , והיו הדברים האלה , אשר אנכי מצוך היום ,  על לבבך , ושננתם לבניך , ודברת בם בשבתך בביתך, לאות על ידך , והיו לטטפת בין עיניך , וכתבתם על מחות ביתך ובשעריך,

שמע ישראל ,יי אלהינו יי אחד
שמע ישראל , יי אלהינו יי  אחד
שמע ישראל , יי אלהינו יי אחד
שמע ישראל , יי אלהינו יי אחד
שמע ישראל , יי אלהינו יי אחד
שמע ישראל , יי אלהינו יי אחד
שמע ישראל , יי אלהינו יי אחד

     הקדוש ברוך הוא אנו אוהבים אותך  


הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש