סבא ישראל אוהב ילדים
הכניסה של קבר הציון
קבר הציון באומן
סבא ישראל אומר נ נח נחמ מאומן זה גאולה
לתמונות נוספות...

לקישורים נוספים...
אור רבינו

ידוי דברים               (על פי וידויו של החסיד הרב יצחק ברייטער זצ"ל הי"ד)

אל כבוד נשמת אדונינו מורינו ורבינו, אור האורות, צח הצחצחות, סבא דסבין, עתיק דעתיקין, הנהר היוצא מעדן, להשקות, להחיות ולטהר כל הברואים וכל הנשמות, הלא הוא רבינו הקדוש רבי נחמן בן פייגא, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

בדחילו ורחימו הריני ניגש אל מקום גניזתכם, מקום קודש הקודשים, מקום נביעת המעיין הקדוש, משם כל העדרים שותים ואליו כל הלבבות ניכספים, לקיים ציוויו בסיפרו הקדוש ליקוטי מוהר"ן בתורה ד', ולעשות וידוי דברים לפני הצדיק.
כי איני יודע באיזה דרך אני מהלך, ואתה אמרת כי באת לעולם לקרב נפשות ישראל אל השם יתברך, אבל אינך יכול לקרב כי אם מי שבא אצלך ומספר לך חסרונו - אתה יכול לתקנו.
וגם אמרת בליקוטי מוהר"ן תורה קפ"ח, שצריך לנסוע לצדיק להחזיר אבידתו, כי כל האבידות הן אצל הצדיק.

רבי, רבי, איני יודע כלל מה איבדתי, לא כל שכן שאיני יודע להכיר אבדותי, אך אני מאמין באמונה שלמה, שעצם טרחתי וביאתי לכאן, ודיבורי אלה, למרות רוב הבלבול והפניות שבהם, יועיל לי שתעסוק בתיקון נשמתי, ותשיב לי את אבדותי הרבות שאיבדתי, הן בגלגול זה והן בגלגולים אחרים.

(כאן יש להשתדל לספר את כל המעשים, הדיבורים, והמחשבות הרעות בהם ניכשלנו מיום עומדנו על דעתינו עד היום הזה).

רבי, רבי, מר וצר לי מאוד, חושך ענן וערפל. ומה אעשה? ומי ישוב בעדי? הלא על זה נבראתי, שאשוב בעצמי ואתגבר על כוחות הרע ואסבול צער מכבישת התענוג של היצר. וכל הצדיקים והיראים עברו מעבר זה, כי גם אותם עינה היצר הרע ורצה ליתן להם התענוג החשוך והמר הזה. אבל הם זכו להתגבר ולהעביר עינם וליבם מהאי עלמא (מתעתועי העולם הזה) ודיבקו את עצמם בהשם יתברך וזכו למה שזכו, אשרי להם.

אבל אני – אוי לי, כי אני רוצה לעבוד את ה' עם כל התאוות. הלא על מי תלונותי, כי אם על נפשי, אבל על זה בעצמו אני צועק ובא לפני קדושתכם, שתעשו עימי דבר כזה, שגם אני אשיג כוח לעשות כמו כל הצדיקים אשר מעולם, שאזכה מעתה לחיות חיים טובים בקדושה ובטהרה, ולבלות ימי על התורה ועל העבודה.

ואני מוסר מודעה לפניכם, לפני שורש נישמות ישראל, צדיק מושל ביראת אלוקים, כי אני רוצה לעבוד את השם יתברך מעתה ועד עולם ולכבוש את יצרי ולחיות חיים אמיתיים וקדושים כרצון ה' באמת מעתה ועד עולם. ואתה עשה עימי בכוחך הגדול ותוציא את נישמתי מכל מיני גיהינום השולטים בה, לאור באור החיים ולבקר בהיכלו. ואזכה לדרך ישרה ללכת בה לפי שורש נשמתי ומהותי, באופן שגם על ידי יתקדש שמו יתברך בעולם הזה ובכל העולמות כולם. אמן.הוספת תגובה

חשבון משתמש
שלום אורח/ת

התחבר | משתמש חדש